Ψηφιακό αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου


Αναζητήστε ταυτόχρονα 2 ή και περισσότερους όρους με κόμμα Π.Χ: Βενιζέλος, Χαλέπα, κορνίζα.

Thumbnail Gallery
 

Έναν από τους διακηρυγμένους στόχους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αποτελεί ο ψηφιακός προσανατολισμός του στον τομέα της τεκμηρίωσης και της διάδοσης της πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών έργων (ερευνητικών και εκπαιδευτικών) με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αρχείου για μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, ένα εικονικό αρχείο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, που δίνει τη δυνατότητα στον ιστορικό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας να ερευνά με ενοποιημένο τρόπο μια σημαντική πηγή της ιστορικής γνώσης. Οι αρχειακές συλλογές, που σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Βενιζέλου και καλύπτουν σχηματικά την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, αριθμούν σχεδόν 100.000 ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα δεδομένα και είναι ελεύθερα προσβάσιμες.

Επιπλέον το Ψηφιακό αρχείο του Ιδρύματος βρίσκεται στο σύνολο του και στο searchculture.gr, την εθνική πύλη συσσώρευσης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας της Ελλάδας, που αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και μέσω αυτού στην ευρωπαϊκή́ ψηφιακή́ πλατφόρμα Europeana.