Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Περί όρων αγοράς κτηνοτροφών.
Επιστολή
1912 Ιανουάριος 16
infolib image control
Σχετικά με την πληρωμή της εταιρείας Farman.
Τηλεγράφημα
1911 Ιανουάριος 3
infolib image control
Σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ελλήνων της Μ. Ασίας.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 15
infolib image control
Διεξαγωγή του μυστικού εράνου υπέρ της Κρήτης.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 18
infolib image control
Περί συμμαχίας της Βουλγαρίας και της Σερβίας.
Αναφορά
1911 Ιανουάριος 27
infolib image control
Πρόθεση των Άγγλων να πουλήσουν πολεμικό υλικό.
Αναφορά
1911 Φεβρουάριος 10/23
infolib image control
Σχετικά με τις σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων.
Αναφορά
1911 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Εκθεση περί των Ελληνικών και Βουλγαρικών πληθυσμών.
[Τηλεγράφημα]/Αναφορά
1911 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Σαχτούρη περί ελληνοαλβανικής συνεννόησης.
Υπόμνημα
1911 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Σχετικά με διατάξεις για εκποίηση θεσσαλικών κτημάτων.
Διαβιβαστικό
1911 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα περί κτημάτων Θεσσαλίας.
Τηλεγράφημα
1911 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Ζητείται η ενημέρωση των ξένων πρεσβευτών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία.
΄Εγκύκλιος
1911 Μάρτιος 20
infolib image control
Προμήθεια φαρμακευτικών ειδών από την Ολλανδία.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 28
infolib image control
Έντυπο υγειονομικού περιεχομένου.
Έντυπο
infolib image control
Προσπάθεια ξεσηκωμού των τουρκόφωνων περιοχών της Αλβανίας.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 6
infolib image control
Αρνηση τούρκου προξένου να δεχθεί την αίτηση του αδελφάτου του Νοσοκομείου Λάρισας.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 6
infolib image control
Τουρκική διαμαρτυρία για προσβολή της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 6
infolib image control
Σχετικά με τη διέλευση εκδρομέων και αρχαιολόγων από τη Φιλιππούπολη.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 6
infolib image control
Απαιτούνται περί τα 1000 φράγκα για την κάλυψη των ελληνικών συμφερόντων στην Αβησσυνία από τους Ρώσους.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 6
infolib image control
Περί της καταστάσεως του τουρκικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 7
infolib image control
Συνομιλίες του Α. Φρατζή με βούλγαρους αξιωματούχους σχετικά με την πολιτική κατάσταση.
Αναφορά
1911 Απρίλιος 7
infolib image control
Τουρκικές θέσεις για το κρητικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 7
infolib image control
Φόνος του Μουφτή του Ριζαίου.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 7
infolib image control
Αφιξη Τούρκων στρατιωτών στη Σκόδρα.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 7
infolib image control
Σύλληψη τεσσάρων ατόμων που ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 7
infolib image control
Απέλαση τριών Ηπειρωτών.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 8
infolib image control
Αναφορά παρουσίας ύποπτου μουσουλμάνου στο Ρέθυμνο.
Τηλεγράφημα
1911 Απρίλιος 8
infolib image control
Αναφορά περι βομβαρδισμών των εκκλησιών της Αλβανίας.
Αναφορά
1911 Απρίλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Μ. Τούρτουλη περί αλβανικής γλώσσας και εκπαίδευσης.
Υπόμνημα
1911 Απρίλιος 18
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή περί του αλβανικού ζητήματος.
Διαβιβαστικό
1911 Απρίλιος 21
infolib image control
Σχετικά με τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων στο κρητικό ζήτημα.
Αναφορά
1911 Μάιος 11
infolib image control
Αποδοχή αγγλικής πρότασης για διορισμό καδήδων στην Κρήτη.
Αναφορά
1911 Μάιος 19 / Ιούνιος 1
infolib image control
Η ελληνική κυβέρνηση ζητά να ενημερωθούν οι ξένες κυβερνήσεις για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από το διορισμό καδήδων στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1911 Μάιος 21
infolib image control
Πληροφορίες περί διαβήματος Αυστρουγγαρίας.
Τηλεγράφημα
1911 Ιούλιος 17/30
infolib image control
Eυνοικά σχόλια για τον Καυταντζόγλου.
Σημείωμα
1911 Ιούλιος 29
infolib image control
Συμμετοχή της Ελλάδας στην επιτροπή αποζημίωσης κατασχεθέντων από τον πόλεμο ελληνικών πλοίων.
Τηλεγράφημα
1911 Ιούλιος 29 / Αύγουστος 11
infolib image control
Βιογραφικά στοιχεία του Λυσίμαχου Καυταντζόγλου.
Υπόμνημα
infolib image control
Γνωστοποίηση της μετάθεσης του Λυσίμαχου Καυταντζόγλου.
Επιστολικό σημείωμα
1910 Απρίλιος 2
infolib image control
Δεν διορίσθηκε Ύπατος Αρμοστής στην Κρήτη έπειτα από πρόταση της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 7
infolib image control
Διάβημα της Τουρκίας προς τις Εγγυήτριες Δυνάμεις για το κρητικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιθυμία της τουρκικής κυβέρνησης για συμμετοχή στην εκλογή Ύπατου Αρμοστή Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 8
infolib image control
Συνομιλία με τον Νεράτωβ περί Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1911 - 08 - 08
infolib image control
Μυστική συμφωνία Γερμανίας-Ρωσίας για τήρηση αμοιβαίας ουδετερότητας.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 8
infolib image control
Εισβολή ελληνικών συμμοριών σε τουρκικό έδαφος.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 8
infolib image control
Σχετικά με τη δυσκολία συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 8
infolib image control
Περί διαδοχής στην Επιτροπή Ευαγών Σκοπών.
Εισήγηση
<1911> Αύγουστος 23
infolib image control
Αντιρρήσεις της Γαλλίας για τη θέση των Μεγάλων Δυνάμεων στο κρητικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 24
infolib image control
Θέση των Μεγάλων Δυνάμεων για το θέμα του Ύπατου Αρμοστή.
Τηλεγράφημα
1911 - 08 - 25
infolib image control
Θέση των Μεγάλων Δυνάμεων για το ζήτημα διορισμού Ύπατου Αρμοστή στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 25
infolib image control
Περί φόβου επιδημίας χολέρας στο λιμάνι της Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 26
infolib image control
Περί διορισμού του Ύπατου Αρμοστή.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 27
infolib image control
Συμφωνία των Μεγάλων Δυνάμεων για το διορισμό Ύπατου Αρμοστή.
Τηλεγράφημα
1911 Αύγουστος 27
infolib image control
Μεταφορά τουρκικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 2/19
infolib image control
Επιστράτευση στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 2/19
infolib image control
Στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή της Πρέβεζας.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 2/19
infolib image control
Συγκέντρωση στρατιωτών στη Φιλιππιάδα.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 2/19
infolib image control
Περί Εθνοφρουράς και αλβανικών ταγμάτων.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 6/23
infolib image control
Πληροφορίες περί επιτάξεως ελληνικών πλοίων.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 6/23
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής Παπαδοπέτρου.
Διαβιβαστικό
1911 - 09 - 13
infolib image control
Περί διορισμού Εφετών.
Διαβιβαστικό
1911 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Τουρκική απαγόρευση διέλευσης πλοίων από τα Στενά.
Αναφορά
1911 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Αναγγελία κήρυξης πολέμου από την Ιταλία κατά της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Υπόθεση αποστολής Μητροπολίτη Κιτίου στο Αγιο Ορος
Τηλεγράφημα
<1911> Σεπτέμβριος 18 / Οκτώβριος 1
infolib image control
Περί καλλιέργειας φανατισμού στον τουρκικό όχλο.
Αναφορά
1911 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Περί κατάστασης του τουρκικού στρατού στην Αδριανούπολη.
Αναφορά
1911 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα περί απόβασης ιταλικού στρατού στην Τριπολίτιδα.
Τηλεγράφημα
1911 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Ζητήματα Σάμου και Κρήτης.
Τηλεγράφημα
<1911> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Στάση της Αγλλίας και της Γαλλίας στο Κρητικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
<1911> Σεπέμβριος 24
infolib image control
Αναφορά περί κινήσεων στρατού.
Αναφορά
1911 - 09 - 25
infolib image control
Τουρκικές αντιρρήσεις στον ελληνικό νόμο περί προστασίας των κολλίγων Θεσσαλίας.
Υποβολή αιτήματος
1911 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Βουλγαρικές θέσεις σε επικείμενενες συμμαχίες.
Τηλεγράφημα
1911 Οκτώβριος 30
infolib image control
Καθεστώς ισλαμικής αυτονομίας στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
Τηλεγράφημα
<1911> Οκτώβριος 4/17
infolib image control
Αποστολή τηλεγραφημάτων του Ι. Γρυπάρη στον Ε. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 - 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πολυχρονιάδη περί της δράσης της Ιταλίας στο Αιγαίο.
Τηλεγράφημα
1911 Οκτώβριος 5
infolib image control
Προτάσεις του Sangiuliano περί Τριπολίτιδας.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πολυχρονιάδη περί σύλληψης ελληνικού ιστιοφόρου.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Περί των ιταλικών στρατευμάτων στην Πρέβεζα.
Τηλεγράφημα
1911 Οκτώβριος 30
infolib image control
Περί λαθραίου ανεφοδιασμού της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιθυμία του Κιαμήλ Πασά για σύναψη ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου για την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα με πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα περί κινήσεων του τουρκικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Αποστολή πολεμικού και υγειονομικού υλικού σε Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα περί διακανονισμού των συνόρων.
Τηλεγράφημα
1911 Νοέμβριος 16
infolib image control
Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα.
Τηλεγράφημα
1911 - 11 - 19
infolib image control
Τηλεγράφημα περί διαπραγμάτευσης με τη βουλγαρική κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1911 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά. Ρωμάνου προς τον Ι. Γρυπάρη περί του χρέους Farman.
Τηλεγράφημα
1911 Δεκέμβριος 30

Bρέθηκαν 87 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution