Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Παραίτηση του Μητροπολίτη Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1898 Νοέμβριος 19
infolib image control
Περί αναγνωρίσεως της κρητικής σημαίας.
Τηλεγράφημα
1898 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Σχετικά με την κρητική σημαία.
Αίτηση
1898 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Πληροφόρηση του Πατριάρχη για το σχέδιο του Κρητικού Συντάγματος.
Αναφορά
1899 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Αγγελία θανάτου του Αριστοτέλη Μαρτινέγγο.
Αναφορά
1899 Μάιος 07/19
infolib image control
Γνωστοποίηση της μυστικής διαθήκης του Αριστοτέλη Μαρτινέγγο.
Επιστολή
1899 Μάιος 7/19
infolib image control
Πιστοποιητικό Θανάτου.
Πιστοποιητικό
1899 Απρίλιος 27
infolib image control
Ενημέρωση για το θάνατο του Μιχαήλ Χειλάκη.
Διαβιβαστικό
1899 Μάιος 23
infolib image control
Διαθήκη του Αριστοτέλη Μαρτινέγγο.
Αναφορά
1899 Ιούνιος 05/17
infolib image control
Αμφισβήτηση της πρωτότυπης διαθήκης του Αριστοτέλη Μαρτινέγγο.
Επιστολή
1899 Ιούνιος 09/21
infolib image control
Σχετικά με τον κρητικό [Τσακάκη].
Διαβιβαστικό
1899 Ιούλιος 5
infolib image control
Προσβολή της διαθήκης του Αριστοτέλη Μαρτινέγγο από την Αικατερίνη Μαρτινέγγο.
Αναφορά
1899 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό αίτησης της Αικατερίνης Μαρτινέγγο.
Διαβιβαστικό
1899 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Αίτηση διασφάλισης κληρονομικών δικαιωμάτων.
Αίτηση
1902 Αύγουστος 18
infolib image control
Διαβίβαση Αίτησης στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1902 Νοέμβριος 25
infolib image control
Περί φυγάδευσης νεαρής κοπέλας.
Αναφορά
1903 Ιούνιος 18
infolib image control
Αναφορά του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου περί δικογραφιών.
Αναφορά
1904 Ιανουάριος 21
infolib image control
Διαμαρτυρία του Τούρκου Πρεσβευτή στον Κόμη Λάνσντορφ.
Τηλεγράφημα
1904 Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά. Ρωμάνου στον Πρίγκιπα Γεώργιο.
Τηλεγράφημα
1904 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Σχετικά με τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων.
Τηλεγράφημα
1904 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Συνομιλία του Γ. Αργυρόπουλου με τον κόμη Λάνστορφ.
Αναφορά
1904 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Εγκριση σχεδίου για την Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1904 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Σχετικά με τη στάση της Ιταλίας στο θέμα της Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1905 Ιανουάριος 12
infolib image control
Περίληψη του σχεδίου απάντησης των Μεγάλων Δυνάμεων.
Τηλεγράφημα
1905 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του ι. Παπαδιαμαντόπουλου.
Τηλεγράφημα
1906 Μάρτιος 8
infolib image control
Πρόταση των Μεγάλων Δυνάμεων για το διαχωρισμό της Μακεδονίας.
Υπόμνημα
1908 Μάρτιος 21 / Απρίλιος 3
infolib image control
Επιβολή του Στρατιωτικού Νόμου στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1908 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Μπαλτατζή περί ενεργειών κατά Βουλγάρων.
Τηλεγράφημα
1909 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Αδοσίδη περί ληστών στο Γαϊδουρονήσι.
Τηλεγράφημα
1910 - 06 - 06
infolib image control
Στατιστική πληθυσμού και προϊόντων της περιοχής Κωνσταντινούπολης.
Στατιστική
1910 Ιούλιος 6
infolib image control
Εκθεση του Συνεδρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Χάγη.
Αναφορά
1910 Σεπτέμβριος
infolib image control
Στατιστική μελέτη των Σιδηροδρομικών Γραμμών Μ. Ασίας.
Μελέτη
1910 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Εκθεση πεπραγμένων της εταιρίας Lloyd.
Διαβιβαστικό
1910 - 10 - 16/29
infolib image control
Απολογισμός της εταιρείας Lloyd για το έτος 1909-1910.
Έντυπο
1910 Οκτώβριος 16
infolib image control
Πρακτικό της ορκωμοσίας του Ιωάννη Γρυπάρη.
Πρακτικό ορκωμοσίας
1910 Οκτώβριος 18
infolib image control
Σχετικά με τη Διεθνή Διάσκεψη ασφαλίσεων στη Χάγη.
Διαβιβαστικό
1910 Νοέμβριος 4
infolib image control
Σχετικά με την ίδρυση του προσκοπισμού στην Αγγλία.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 24 / Δεκέμβριος 7
infolib image control
Δόθηκαν 2000 φράγκα στο λοχαγό Βλάσση.
Ενημερωτικό σημείωμα
1910 Νοέμβριος 24 / Δεκέμβριος 7
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης.
Απόδειξη
1910 Νοέμβριος 24
infolib image control
Περί αναχώρησης του Μομφεράτου.
Διαβιβαστικό
1910 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Αναχώρηση του κτηνίατρου Πετρίδη για την Ελλάδα.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 9

Bρέθηκαν 41 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution