Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τις δηλώσεις του Σταμπολίνσκυ για τις σχέσεις με την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την απόφαση να κατασχεθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων σε Γαλλικές τράπεζες της Σμύρνης από τις Κεμαλικές αρχές.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αντιμετώπιση των νέων τουρκικών προκλήσεων.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8
infolib image control
Σημείωμα για τα είδη πρώτης ανάγκης των προσφύγων και κατάλογος των Θρακών και Μικρασιατών προσφύγων κατά περιφέρεια.
Σημείωμα
1922 Οκτώβριος 27
infolib image control
Κατάλογος Επιτροπών περίθαλψης προσφύγων.
Κατάλογος
1922 Οκτώβριος 29
infolib image control
Κατάλογος του Ελληνικού πληθυσμού Θράκης.
Κατάλογος
<1922>
infolib image control
Κατάλογος πιστώσεων για περίθαλψη και μετακίνηση προσφύγων της Μικράς Ασίας.
Κατάλογος
<1922>
infolib image control
Κατάλογος αρχών όπου έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι του Υπουργείου Περιθάλψεως
Κατάλογος
<1922>
infolib image control
Κατάλογος με τους τόπους προορισμού από τους νομούς Σαράντα Εκκλησιών, Ραιδεστού και Καλλίπολης.
Κατάλογος
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 27
infolib image control
Αναφορά του Ρ.Ραφαήλ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την προσέγγιση της Ρουμανίας στη Βουλγαρία.
Έκθεση
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον E.Drummond σχετικά με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με ψευδείς ειδήσεις στις Βουλγαρικές εφημερίδες.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με την ετοιμασία συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής και Τουρκικής Κυβέρνησης για την ανταλλαγή προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Λιάτη για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασης στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τις Πρεσβείες της Ελλάδας στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Ρώμη σχετικά με την ανησυχία της Ελληνικής κυβέρνησης για την τύχη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με προετοιμασία εισβολής τουρκικών συμμοριών στην Θράκη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την εγκατάσταση της Τουρκικής Διοίκησης στην Καλλίπολη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την αναγνώριση του Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου από τη Ρουμανική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Πανά για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρωτοβουλίες της Βουλγαρίας για την αυτονόμηση της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την επίσκεψη του Βούλγαρου Υπουργού Εσωτερικών στο Νευροκόπι.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τα νέα κύματα προσφύγων από τα παράλια του Εύξεινου Πόντου.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Eric Drummond προς τον Θ.Αγνίδη σχετικά με το ρόλο του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών σ ότι αφορά την εκκένωση της Θράκης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Λιάτη σχετικά με την κατάσταση του Χριστιανικού πληθυσμού στην Χερσόνησο Καλλίπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 28/Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάβαση του Νάνσεν στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 28/Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τη συγκέντρωση Βουλγάρων με σκοπό την εισβολή στην Ανατολική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 28/Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αξιωματικού του Ναυτικού ως μέλους της Αποστολής στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 28/Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μεταβίβαση της διοίκησης της Χερσονήσου Καλλίπολης στους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 29/Νοέμβριος 11
infolib image control
Έκθεση του Κ.Διαμαντόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη θέση της Βουλγαρίας για τη Δυτική Θράκη.
Έκθεση
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με δηλώσεις Κεμαλιστών για την ελληνοτουρκική ειρήνη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του στη Λωζάννη ή στο Ouchy κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συστράτευση της Εκκλησίας για τη διευθέτηση ζητημάτων του αλύτρωτου Ελληνισμού.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Σημείωμα προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο με το οποίο διαβιβάζεται αντίγραφο της Συνθήκης Βουλγαρίας-Τουρκίας.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Συνθήκη της Άγκυρας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.
Συνθήκη
1922 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Ελληνική Γραμματεία στη Κοινωνία των Εθνών για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον κίνδυνο μετακινήσης των κεμαλικών στρατευμάτων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 30/Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την άποψη του Νάνσεν για την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 30/Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με δηλώσεις του Βούλγαρου Πρωθυπουργού περί αυτονομίας της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μπρίκκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ευχές της Μασωνικής Στοάς της Barletta.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα με άρθρο του S.Horton σχετικά με τη στάση των Τούρκων απέναντι στους Χριστιαινούς της Μικράς Ασίας.
Υπόμνημα
1922 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του F.Ferrari προς τον Θ.Μπρίκκο με την οποία τον επαινεί για το ψήφισμά του.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 23
infolib image control
Ψήφισμα της Μασωνικής Στοάς της Barletta για τα θύματα της καταστροφής της Σμύρνης.
Ψήφισμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με υποδείξεις του για την ανταλλαγή του πληθυσμού και την εγκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την τουρκική επιθυμία για άμεση υπογραφή ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 31/Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το φόνο Ελλήνων χωροφυλάκων.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 31/Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με παράταση της προθεσμίας εκκένωσης της Καλλίπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 31/Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την εγκατάσταση των προσφύγων αγροτών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την παρεμπόδιση Ελλήνων ανδρών από τους Τούρκους να φύγουν με τις οικογένειες τους.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με το κίνημα του Νευροκοπίου.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου σχετικά με την αλλαγή τόπου και χρόνου της Διάσκεψης της Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την απομάκρυνση του Ελληνικού στόλου από τον Εύξεινο Πόντο.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Αρμοστεία της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με την μετανάστευση κατοίκων της Χερσονήσου της Καλλίπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς Αμερικανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις σχετικά με αίτημα για παροχή βοήθειας στους Έλληνες της Αρμενίας.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ελληνικά ζητήματα στην Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άρση του Βουλγαρικού σχίσματος.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με διαμαρτυρίες του Άγγλου συνδέσμου στρατιάς στον Έβρο για τις δυσχέρειες από τη Γαλλική Εταιρεία.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την εκκένωση της Κωνσταντινούπολης από τους ομογενείς.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αντιμετώπιση των Τούρκων στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τις προσπάθειες των Τουρκικών αρχών για αποχώρηση των Ελληνικών αρχών από το Καραγάτς.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη του Βούλγαρου πρωθυπουργού στη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οδηγίες του προς το νομάρχη Καλλίπολης και τον Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Αρμοστεία της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη μετανάστευση των κατοίκων της Καλλίπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την παράδοση της πόλης Λουλέ-Βουργάς στη Διασυμμαχική Επιτροπή και τις λεηλασίες του τουρκικού όχλου.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανταλλαγή πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη μεταφορά του σωματείου διάσωσης μικρών παιδιών από την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 19/Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τη διαμαρτυρία των Τούρκων της Κρήτης για καταπίεση.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στο Βελιγράδι.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου σχετικά με αίτημα της διεύθυνσης Ανατολικών Σιδηροδρόμων για οριστικές εγγυήσεις για την πληρωμή των οφειλών προς αυτήν.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Πανά σχετικά με τη συμμετοχή της Ρουμανίας στη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή Τούρκων χωροφυλάκων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη τριμελούς Διασυμμαχικής Επιτροπής για την εξέταση επιθέσεων συμμοριών εναντίον του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα ασφάλειας των Ελληνικών πλοίων στον Εύξεινο Πόντο.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Will H.Hays προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Αμερικανική βοήθεια.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Τ.Κάλφα, δήμαρχο της Ανατολικής Θράκης, σχετικά με την άδεια εισόδου στη ζώνη της Καλλίπολης
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμμετοχή της Αμερικής στο Συνέδριο ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλαδας στο Παρίσι σχετικά με την αποστολή Αμερικανού παρατηρητή στη Διάσκεψη Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 21/Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Αρμοστεία της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου στις εκκλησίες και τα σχολεία της Ελλάδας, της Σερβίας και της Ρουμανίας.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 21/Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Curzon σχετικά με παράκληση για παροχή βοήθειας στους Χριστιανούς της Αναατολικής Θράκης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο διαμαρτυρίας της Υψηλής Πύλης.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας της Υψηλής Πύλης προς τον Χ.Σιμόπουλο σχετικά με τα μέτρα των Ελλήνων κατά των Μουσουλάνων της Ελλάδας.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με το πρόγραμμα παραλαβής της πολιτικής διοικήσης της Ανατολικής Θράκης από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το διορισμό των Ελλήνων αντιπροσώπων για τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης στην Ελβετία.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Ελληνική Αρμοστεία Κωνσταντινούπολης.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Ελληνική Αρμοστεία στην Κωνσταντινούπολη για τον Νάνσεν σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο της προκήρυξης του Μακεδονικού Κομιτάτου και σχετικό έγγραφο της Διοίκησης της Χωροφυλακής Φλώρινας.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 22
infolib image control
Προκήρυξη του Μακεδονικού Κομιτάτου προς το λαό της υπό των Ελλήνων κατεχόμενης Μακεδονίας.
Προκήρυξη
infolib image control
Αναφορά της Διοίκησης Χωροφυλακής της Φλώρινας προς την Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με τις κινήσεις Αλβανών στην Κορυτσά.
Έκθεση
1922 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με το σχέδιο για επίθεση Τουρκικών συμμοριών μετά την κατάληψη της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με απόφαση των Συμμάχων Στρατηγών να αναλάβουν τη διοίκηση της χερσονήσου Καλλίπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το Κίνημα του Νευροκοπίου.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σημασία της παραμονής του ελληνικού πληθυσμού στην Ανατολική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με την άρνηση ελληνικών πλοίων να αναχωρήσουν χωρίς συνοδεία.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με την εγκατάσταση τουρκικής διοίκησης στην Καλλίπολη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου σχετικά με τις διαδόσεις ότι ο Ρεφέτ Πασά θα διορισθεί Διοικητής Θράκης και Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άρνηση των Τούρκων στην Ελλάδα να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με τη μη απομάκρυνση των τουρκικών πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την απόφαση των Συμμάχων στρατηγών να αναλάβουν την πολιτική διοίκηση της Χερσονήσου Καλλίπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με σχέδιο κατάληψης της Χερσονήσου Καλλίπολης από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 22/Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα επί των αρμενικών εθνικών διεκδικήσεων.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο της αλληλογραφίας Nansen-Drummond.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα που περιλαμβάνει την αλληλογραφία των Nansen-Drummond σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Υπόμνημα
1922 Οκτώβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συνέπειες του πληθυσμού της Ανατολικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15
infolib image control
Σημειώσεις του Θ.Αγνίδη σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου σχετικά με πληροφορία για διακοίνωση για εκκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα Συμμαχικά στρατεύματα.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 23/Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 23/Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση Βουλγαρικού στρατού προς το Νευροκόπι.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 23/Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με βλέψεις της Βουλγαρικής Κυβέρνησης για κατάληψη επαρχιών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 23/Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αίτηση του πλοιοκτήτη του πλοίου Ουρανία.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 24
infolib image control
Απόσπασμα της εφημερίδας Βακήτ Κωνσταντινούπολης σχετικά με την κατάσχεση του ελληνικού πλοίου Ουρανία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Οκτώβριος 4/17
infolib image control
Αναφορά του λιμενάρχη Δ.Παπαμιχαλόπουλου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τη Διεύθυνση του Εμπορικού Ναυτικού,στο Τμήμα Προσωπικού, Ναυτιλιακών και Εργατών Θαλάσσης σχετικά με τη σύλληψη του Ελληνικού πλοίου Ουρανία.
Έκθεση
1922 Οκτώβριος 5/18
infolib image control
Κατάλογος του πληρώματος του Ελληνικού ατμοπλοίου Ουρανία, που απέπλευσε την 13η/26η Αυγούστου 1922.
Κατάλογος
infolib image control
Αναφορά του λιμενάρχη Δ.Παπαμιχαλόπουλου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τη Διεύθυνση του Εμπορικού Ναυτικού, στο Τμήμα Ναυτιλιακών σχετικά με τη σύλληψη δύο ελληνικών ιστιοφόρων.
Έκθεση
1922 Οκτώβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Τούρκου συνταγματάρχη Αλή Σαμή Μπέη.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Αλή Σαμή Μπέη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διωγμό των αντικεμαλικών Μουσουλμάνων και την απόφασή τους να μην υποταχθούν στον Κεμαλικό ζυγό.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της Αλβανίας.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την αναχώρηση ανδρών από τη Φιλιππούπολη προς Τσεπαλάρ-Πασμακλή.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την παραίτηση της Οθωμανικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη για το διορισμό συμβούλων για τα θέματα του αλύτρωτου Ελληνισμού.
Διαβιβαστικό
1922 Νοέμβριος 24/6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με τη συγκέντρωση Βουλγαρικών στρατευμάτων στην περιοχή του Νευροκοπίου.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με ιταλική δήλωση για τα Δωδεκάνησα.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμοπόπουλου σχετικά με την επιθυμία της Κυβέρνησης της Άγκυρας να παύσει ο έλεγχος των Συμμάχων στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ανησυχία του Γάλλου πρωθυπουργού για τη στάση του Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δαπάνες για τους πρόσφυγες και τον στρατό.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την αποχώρηση των Ελληνικών αρχών από την Αρκαδιούπολη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 24/Νοέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του H.Hoover προς τον W.Brown για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας της Αμερικής στην Εγγύς Ανατολή.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον H.Hoover σχετιικά με αίτημα του για βοήθεια στους πρόσφυγες.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του W.Brown προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λήψη του τηλεγραφήματος του H.Hoover.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον W.Brown σχετικά με την επιβεβαίωση της παραλαβής του τηλεγραφήματος του Hoover από τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τις πυρκαγιές στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του E.Crowe προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμεωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ανατολική Θράκη.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Πανά για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 25/Νοέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σιάτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιβεβαίωση φημών για επικείμενο διωγμό των Χριστιανών από τη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σιάτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών να αποτραπεί η βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8

                                                                            infolib-libsolution