Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Athenes et Rome.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας Ν.Μοσχόπουλου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, με την οποία τον ενημερώνει για τη δημοσίευση κύριου άρθρου της εφημερίδας Pester Lloyd εναντίον του Βενιζέλου και του αποστέλλει απάντηση που ο ίδιος, σε συνεννόηση με τον Έλληνα πρέσβη στη Βουδαπέση Δελμούζο, δημοσίευσε στην εφημερίδα Le Messager d' Athenes.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Le Messager d' Athenes.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου προς τον Διευθυντή Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας Ν.Μοσχόπουλο με την οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε την επιστολή του και ότι υπέβαλλε την απάντησή του προς την εφημερίδα Pester Lloyd στον Βενιζέλο.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 19
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο, Ποιαν θέσιν κατέλαβε ο Τσερέπης, που αναφέρεται σε άρθρο του Γ.Βλάχου στην εφημερίδα Καθημερινή για την τέλεση μνημοσύνου των Έξη καθώς και στην τέλεση μνημοσύνου για το θάνατο του Κωνσταντίνου με την παρουσία των Δημητρίου Λεβίδη, Γεωργίου Στρέιτ, του ναυάρχου Ιωαννίδη, του Τσερέπη κ.α..
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Περί συλλαλητηρίου για το μνημόσυνο του βασιλιά Κωνσταντίνου.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
χ.χ.
infolib image control
Η Καθημερινή.
Εφημερίδα
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Η Καθημερινή.
Εφημερίδα
χ.χ.
infolib image control
Η Καθημερινή.
Εφημερίδα, αρ.φ.2184
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Σκριπ.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 9179
1928 Νοέμβριος 24
infolib image control
Βασιλικός Αετός.
Εφημερίδα, αρ.φ.11
1927 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Χρόνος.
Εφημερίδα, αρ.φ.384
1924 Νοέμβριος 1
infolib image control
Η Καθημερινή.
Εφημερίδα
1923 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή του Γεωργίου Χαλαβάζη προς τον Ι.Ηλιάκη με την οποία του αποστέλλει άρθρο της γαλλικής εφημερίδας Figaro σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Καθολικών στην Ελλάδα και του ζητεί να το γνωστοποιήσει στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Σημείωμα που αφορά στην αναστολή πληρωμής των παλαιών καλλιεργητικών δανείων για τους σταφιδοπαραγωγούς, για τους οποίους ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός έχει καταβάλει το ποσό των 52 εκατομμυρίων δραχμών και σε διαταγή προς τα ταμεία να επιδείξουν επιείκεια απέναντι στους άπορους.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Εμμ.Κυταριόλου προς τον Κυριάκο Βενιζέλο που αφορά στη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο των Φιλελεύθερων για τις προσεχείς Γερουσιαστικές εκλογές συνυποβάλλοντας αποδείξεις της συμπαράστασης φορέων και βουλευτών στην υποψηφιότητά του.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του υποστράτηγου Σπ.Φωκά με την οποία ζητεί από τον παραλήπτει να υπενθυμίσει στον Ε.Βενιζέλο να χρησιμοποιηθεί στην ανασυσταθείσα Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, στην οποία άλλωστε είχε διατελέσει πρόεδρός της πριν την κατάργησή της.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Φιλώτα Οικονομίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου με την οποία απαντά σε παλαιότερή του επιστολή διευκρινίζοντας τις διαφορές της Αντιφθισικής Εταιρείας, που είναι ίδρυμα Δημοσίου Δικαίου και της δικής του εταιρείας, που είναι Ιδιωτικού δικαίου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δημητρίου Σηλήρη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου με την οποία του ζητεί να διαβιβάσει στον Βενιζέλο την βεβαιότητα του ότι ο λαός της περιφέρειας σύσσωμος θα τον υπερψηφίσει και πάλι, ενώ διατυπώνει και την άποψη ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αθήνα και στην επαρχία ίσως αποτελούν εμπρησμούς κομμουνιστικών πρακτόρων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Αχιλλέα Καλεύρα προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου με την οποία του υποβάλλει έκθεση που του είχε ζητήσει ο Βενιζέλος.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου με την οποία ο αποστολέας του ζητεί να διαβιβάσει τις ευχαριστίες του προς τον Βενιζέλο για την επιστολή που του απέστειλε και να τον ευχαριστεί για το άρθρο του στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Ε.Βενιζέλου με την οποία του παρέχει πληροφορίες για τη δράση και το χαρακτήρα του Στυλιανόπουλο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό του προέδρου της Τηλεφωνικής Εταιρείας Tirena, Del Pino, σχετιικά με την προϋπηρεσία και την επαγγελματική αρτιότητα του Δημητρίου Ροδοκανάκη στην εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών, κεντρικών σταθμών και υποσταθμών των νέων αυτόματων τηλεφώνων.
Βεβαίωση
1923 Μάρτιος 6
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Σχολής Μηχανικών του Τορίνου προς τον Δημήτριο Ροδοκανάκη με το οποίο βεβαιώνεται η λήψη του Διπλώματος του Μηχανικού Μηχανολόγου.
Πιστοποιητικό
1925 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Πιστοποιητικό του προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας Ζαχαροποιείον της Τσέτσινας, Φρεδερίκου Σκιαφίνο προς τον Δημήτριο Ροδοκανάκη εκτέλεσης των σχεδίων και εγκατάστασης του Κεντρικού Σταθμού των μετασχηματιστών του δικτύου εξωτερικής και εσωτερικής διανομής του καταστήματος της Τσέτσινας.
Πιστοποιητικό
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Πιστοποιητικό του μηχανικού Καρόλου Αυγούστου προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη ανάθεσης και σωστής εκτέλεσης διαφόρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Πιστοποιητικό
χ.χ.
infolib image control
Πιστοποιητικό του προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας Ζαχαροποιείων της Σερμιντές προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη ανάθεσης και πλήρους εγκατάστασης των μηχανημάτων του ηλεκτρικού της δικτύου.
Πιστοποιητικό
χ.χ.
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Σχολής Μηχανικών του Τορίνο προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας του στα μαθήματα της Σχολής, μεταξύ των οποίων και της Ηλεκρομηχανικής και απονομής του τίτλου του Πολιτικού Μηχανικού στις 3 Ιουλίου 1899.
Πιστοποιητικό
1900 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γ.Α.Σολωμού προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου Στ.Στεφάνου σχετικά με το ζήτημα της αποκάλυψης των υπόγειων ποταμών, που είχε αναφερθεί σε παλαιότερό του υπόμνημα, και προτείνει την επαναφορά του Νόμου 212 του 1914 που αφορούσε στο ζήτημα, θεωρώντας το πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της γεωργίας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 8
infolib image control
Επισκεπτήριο του Νικόλαου Λ.Τράκα.
Επισκεπτήριο
1929 Μάρτιος 26
infolib image control
25 Μαρτίου 1821 - 25 Μαρτίου 1929. Θούριον απαγγελθέν υπό Νικολ.Τράκα εν Λαμία από του ανδριάντος Διάκου.
Φυλλάδιο
1929
infolib image control
Επιστολή του Ελβετού Πρεσβευτή στην Ελλάδα προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου με την οποία του ζητεί να διευκολύνει στην παρουσίαση και ακρόαση του M.Bovet-Grisel στον Βενιζέλο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι ο Skinner εξεπλάγη όταν άκουσε ότι αμφισβητούνται οι τεχνικές ικανότητες της Western Electric Company ως προς τις ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις και διατυπώνει την ελπίδα ότι ο Υπουργός Συγκοινωνιών θα μελετήσει την προσφορά της Εταιρείας αυτής, θα προσδιορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτεί για την ανάθεση της εγκατάστασης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον Durham & Co. να διευκρινίσει τις πιθανές παρεξηγήσεις, και ότι θα του παραχωρήσει τη σύμβαση.
Σημείωμα
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή της Συντεχνίας Παντοπωλών και Εδωδιμοπωλών Θεσσαλονίκης προς τον Εμπορικό Σύλλογο Εδωδιμοπωλών σχετικά με τη μη αναγραφή στο Δελτίο Τιμών τους, το οποίο συναποστέλλει, των τιμών των τυριών, λόγω του καθορισμού τους βάσει των τιμολογίων της χονδρικής πώλησης τους συν την προσθήκη του κέρδους της λιανικής πώλησης.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 5
infolib image control
Δελτίο Τιμών Συντεχνίας Παντοπωλών και Εδωδιμοπωλών Θεσσαλονίκης.
Δελτίο
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Δελτίον Τιμών λιανικής πωλήσεως Εμπορικού Συλλόγου Εδωδιμοπωλών Αθηνών.
Δελτίο
1929
infolib image control
Επιστολή προς τον Kenneth A.Kennedy με την οποία ο αποστολέας τον πληροφορεί ότι με ενδιαφέρον έμαθε για την επίσκεψή του στους ελληνικούς αργαλειούς και εκφράζει την άποψη ότι οποιαδήποτε επέκταση των πωλήσεων των προϊόντων τους στην Αμερική δεν θα είναι μόνο οικονομικά επικερδής αλλά θα συνεισφέρει και στην αποκατάσταση των θυμάτων του πολέμου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Αμερικανού Πρεσβευτή στη Ελλάδα H.S.Goold προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου με την οποία τον ενημερώνει για τις συμφωνίες του αντιπροσώπου της Anglo-Californian Trust Company of San Francisco, Kenneth A.Kennedy με υφαντουργικές βιοτεχνίες του Πειραιά για εξαγωγή κουβερτών στην Αμερική, για την πρόθεσή του να ενεργοποιήσει και άλλους προς την κατεύθυνση αυτή και για την άποψή του πως θα βοηθούσε πολύ την προσπάθειά του αυτή μια επιστολή του Βενιζέλου, σχέδιο της οποίας συνυποβάλλει, που να αναφέρεται στην ανθρωπιστική συνεισφορά της δραστηριότητας αυτής προς τους πρόσφυγες.
Εγκύκλιος
1929 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Kenneth A.Kennedy με την οποία ο αποστολέας τον πληροφορεί ότι έμαθε με ενδιαφέρον για την επίσκεψή του στους ελληνικούς αργαλειούς και εκφράζει την άποψη ότι οποιαδήποτε επέκταση των πωλήσεων των προϊόντων τους στην Αμερική δεν θα είναι μόνο οικονομικά επικερδής αλλά θα συνεισφέρει και στην αποκατάσταση των θυμάτων του πολέμου.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Αμερικής στην Αθήνα H.S.Goold προς τον τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της επιστολής, σχέδιο της οποίας του είχε υποβάλει, του Βενιζέλου προς τον Kenneth A.Kennedy με την οποία θα εξέφραζε την εκτιμησή του για το ρόλο που θα παίξει η εξαγωγή κουβερτών από ελληνικούς αργαλειούς προς την Αμερική στην αποκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 30
infolib image control
Άρθρο του Στέλιου Πιστολάκη με τίτλο: Η δημαγωγία εν τω ζητήματι των προσφυγικών αποζημιώσεων.
Άρθρο
1929 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του τέως εισαγγελέα Κωνσταντίνου Λιβιεράτου προς την Παπαδοπούλου με την οποία εκφράζει την δυσαρέσκειά του και την απογοήτευσή του από την αδιαφορία που επέδειξε ο Βενιζέλος προς αυτόν παρά τις υπηρεσίες του προς το Κράτος.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Λεωνίδα Α.Εμπειρίκου προς τον Δ.Θεοχάρη στην οποία αναφέρεται στην ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων της Κυβέρνησης υπέρ της Εταιρείας Εθνική Ατμοπλοΐα καθώς και στην εξασφάλιση της κρουαζιέρας που διοργανώνει η Revue Generale Des Sciences στην Ελλάδα από την εταιρεία.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας Δημοσθένη Αλ.Στεφανίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει έκθεσή του σχετικά με τη στελέχωση της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος
infolib image control
Έκθεση του διευθυντή της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας Δημοσθένη Αλ.Στεφανίδη προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας σχετικά με τη συγκρότηση της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας παρέχοντας και κατάλογο με τους προτεινόμενους στενογράφους.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του ιερέα Σταμπόλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να τον συναντήσει για μια σημαντική υπόθεση.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας προς την Διεθνή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την οποία την ευχαριστεί για τις ενέργειες του μέλους της Κούπερς προς κατάπαυση των παραβάσεων των διεθνών συμβάσεων Εργασίας στην Έλλάδα, της εκφράζει τους φόβους της για την αδυναμία εφαρμογής τους λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού βάρους των πολεμικών αποζημιώσεων της Ελλάδας και επικαλείται τη βοήθειά της για την απαλλαγή της χώρας απ΄αυτές.
Επιστολή
1929 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή του J.Dimocratis προς τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας J.R.Macdonald με την οποία αναφέρεται στις κατηγορίες που διατύπωσε εναντίον των Ανώτατων Υπαλλήλων του Υπουργείου Αεροπορίας της Αγγλίας εξαιταίας των ενεργειών τους κατά την εξέταση της πατέντας του για τα αλεξίπτωτα και στην πιθανότητα να του ασκηθεί μήνυση για δυσφήμιση και ζητεί να του δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει την ανωτερότητα των δικών του αλεξίπτωτων έναντι των αντίστοιχων Irvin.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του J.Dimocratis προς τον Καγκελλάριο της Βουλής των Λόρδων της Αγγλίας σχετικά με την υπόθεση των αλεξίπτωτών του και του ζητεί, εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του να υπάρξει κοινή συνάντηση του ίδιου, του Καγκελλάριου, του υπουργού Αεροπορίας Lord Thomson και των κατηγόρων του, να διατυπώσει την πολίτιμη άποψή του στον Πρωθυπουργό της Αγγλίας για τη δήλωσή του της 17ης Ιουλίου 1929, στην οποία εξέφραζε τα παράπονά του.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του J.Dimocratis προς τον Υπουργό Αεροπορίας της Αγγλίας Lord Thomson σχετικά με την υπόθεση των αλεξίπτωτών του ζητώντας του να αποδείξει στην πράξη την ανωτερότητα των δικών του αλεξίπτωτων σε σχέση προς αυτών της Irvin.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Βουλής των Λόρδων με την οποία ευχαριστεί τον John Democratis για την επιστολή του και τα επισυναπτόμμενα και του εκφράζει την ικανοποίησή γνωρίζοντας ότι οι υποθέσεις του διακανονίζονται με ικανοποιητικό τρόπο.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 1
infolib image control
Βεβαίωση του Γραμματέα της Υπουργείου Αεροπορίας της Αγγλίας προς τον J.Democratis παραλαβής της επιστολής του προς τον Λόδρο Thomson με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 1929 και θέμα την εφεύρεση του αλεξίπτωτου.
Βεβαίωση
1929 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Δημητρίου Γραμματικάκη της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τον Αλ.Κασσαβέτη με την οποία του ζητεί να ασκήσει όλη του την επιρροή στον Θ.Σοφούλη προκειμένου να του αποστείλει το ποσό των 50.000 δραχμών, που είχε υποσχεθεί, ώστε να καλυφθούν τα οικονομικά ανοίγματα της Λέσχης.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δημητρίου Γραμματικάκη της Λέσχης Φιελελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τον Αλ.Κασσαβέτη σχετικά με την πρόσληψη από τον Γραμματέα της Λέσχης Τσιγγιρίδη και τρίου ανθρώπου με συνέπεια την αναγκαστική αναπροσαρμογή της προηγούμενης συμφωνίας της πληρωμής των οδοιπορικών και μεταφορικών εξόδων καθώς και με το ζήτημα της αποστολής των 50.000 δραχμών του Θ.Σοφούλη.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή του Κρητικού Ωδείου προς τον Σύνδεσμο υπέρ της διάδοσης των καλών τεχνών στην Κρήτη περί Κρητικής μουσικής και περί του τρόπου με τον οποίο το Κρητικό Ωδείο Χανίων μπορεί να αποβεί κύριος παράγων διάσωσης, καλλιέργεις και διάδοσης της Κρητικής μουσικής.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή που αφορά στα συμβαίνοτα στο Δήμο Χανίων και την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, στην ανικανότητα και στην κακοήθεια του Δημάρχου και στην ανάγκη λήψεις μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας του Δήμου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου προς τον Στέφανο Γιαννακόπουλο με την οποία τον ενημερώνει για την παραλαβή της επιστολής του και τη διαβίβαση των πληροφοριών του καταλλήλως.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Λοχαγού Αεροπόρου Σ.Γιαννακόπουλου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, με το οποίο, επ' ευκαιρία της υπό εξέταση σύστασης Υπουργείου Αεροπλοΐας, αναφέρεται σε κρίσιμα στοιχεία της Ελληνικής Αεροπολαΐας διαπιστώνοντας σημαντικές ελλείψεις στις ηθικές, πνευματικές και υλικές δυνάμεις της καθώς και την ανάγκη να τεθεί επικεφαλής της άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Ε.Βενιζέλου.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Πυροβολικού αντισυνταγματάρχη Γερ.Λεοντόπουλου προς τον Κυριάκο Βενιζέλο σχετικά με τις ενστάσεις που έχει στον εφοδιασμό της Χωροφυλακής με όπλα Μάουζερ μετατρεμμένα σε βραχύκαννα, προτείνοντας, αντί αυτών, τα Μένλιχερ που τα χρησιμοποιεί και ο Ελληνικός Στρατός.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του πολιτευτή Δ.Κύρου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, με την οποία εκφράζει το παράπονό του για το γεγονός ότι αγνοήθηκε από το Κόμμα στις βουλευτικές και γερουσιαστικές εκλογές και ζητεί να του δοθεί μια ευκαιρία διοριζόμενος Νομάρχης από το προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζελου, Στ.Στεφάνου προς τον Δ.Κύρου με την οποία τον ενημερώνει ότι θα διαβιβάσει την παράκλησή του για την κατάληψη θέσης Νομάρχη στον Βενιζέλο, μόλις επιστρέψει, και στον Υπουργό των Εσωτερικών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα αποτελέσματα των Γερουσιαστικών Εκλογών Θεσσαλονίκης, με τις αναπληρωματικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Απριλίου 1928, την εκλογή του Λεβαντή και τις ψήφους των μοναρχικών και των κομμουνιστών.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Πίναξ ονοματεπωνύμων Φιλελευθέρων Γερουσιαστών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας των ετών 1912 - 1929 με την εξέλιξη του πληθυσμού, τις τιμής του συναλλάγματος σε λίρες και της κυκλοφορίας κατά κεφαλήν.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα της Ειδικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου της Ειρήνης σχετικά με τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής που θα εξετάζει τα θέματα που αφορούν στα Βαλκάνια.
Σημείωμα
1929 Οκτώβριος
infolib image control
Βιογραφικό σημείωμα του Δ.Βεργίτση.
Βιογραφικό σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος των επιστημονικών μελετών του Χρ.Ν.Στεφανόπουλου.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του John Masek σχετικά με εμπορικές συναλλαγές και ανταλλαγές προϊόντων που παράγονται στην Αμερική.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση απαλλοτρίωσης των λειβαδίων Δεληγεώργη και την κατάφορη αδικία εναντίον του.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα του Χομπίτη με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να παγιωθεί η δημόσια ασφάλεια.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας της Εργατικής Βοήθειας Ελλάδας που αφορά σε προσλήψεις στην Φολέγανδρο, την Ανάφη, την Ίο, την Αμοργό, την Κίμωλο, τη Σκιάθο, τη Θήρα, τη Σίκυνο.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας με τις τιμές των αλεύρων και του άρτου από τον Ιανουάριο 1928 έως τις 15 Ιουλίου 1929.
Πίνακας
<1929>

Bρέθηκαν 72 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution