Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας τον συμβουλεύει να ανανεώσει το έμψυχο δυναμικό των Φιλελευθέρων και να αποκαταστήσει την επαφή του με το λαό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1993 Ιανουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του Γ.Ναξάκη,δημοσιευμάτων τύπου των Χανίων και σχέδια συμβάσεων της Σαντράλα Κοπερατίβα με την Αγροτική Τράπεζα του Ιωάννη Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Σαντράλα Κοοπερατίβα Βουκουρεστίου και της Αγροτικής τραπέζης για την εισαγωγή αραβοσίτου και οι σχετικοί όροι.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Συμφωνία μεταξύ της Σαντράλα Κοπερατίβα Βουκουρεστίου και της Αγροτικής Τραπέζης για την εισαγωγή αρβοσίτου και οι σχετικοί όροι με αυτήν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γεώργιου Ναξάκη προς τον Ι.Ηλιάκη σχετικά με την κυκλοφορία των εφημερίδων "Πρωία","Ελ.Βήμα","Χρεωκοπία" στα Χανιά ενώ τονίζει την ανάγκη καταδίωξής τους και στην Αθήνα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Εφημερίδα "Εφεδρικός Αιών"
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933
infolib image control
Η Δίκη της "Χρεωκοπίας"
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933
infolib image control
Διαβιβαστικό ψηφίσματος Φιλελεύθερων Θρακών του νομού Δράμας από τον νομάρχη Δράμας προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Επιτροπής των Φιλελευθέρων Θρακών του νομού Δράμας προς τον Ε.Βενιζέλο και την Επιτροπή του κόμματος των Φιλελευθέρων για τον αποκλεισμό του αντιπροσώπου τους από τους συνδυασμούς των Φιλελευθέρων Δράμας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του εκδότη της εβδομαδιαίας εφημερίδας "Η Ένωσις της Κύπρου" Χάραλαμπου Κουντρουνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλεί να συγγράψει άρθρο για την εφημερίδα επάνω στο Κυπριακό ζήτημα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δ.Φράγκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συβουλεύει να ενισχύσει την εκπαίδευση της χώρας μιμούμενος το σύστημα της Γερμανίας και να βασιστεί στο τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του α' τεύχους των "Κρητικών Μελετών" του εκδότη Γ.Α.Σήφακα προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ι.Σ.Καραμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι ολοκλήρωσε την εργασία που του είχε ανατεθεί σχετικά με τις θεσσαλικές γεωργικές δράσεις την οποία και διαβιβάζει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Αναφορά του Ι.Καραμάνου σχετικά με τις γεωργικές δράσεις στην Θεσσαλία όπως η αντιμετώπιση των ασθενειών,η εφαγμογή του θεσμού των πρότυπων κτημάτων,η εδαφολογική έρευνα,το νέο υποκατάστημα της Αγοτικής Τράπεζας στη Λάρισα.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Εξηντάρη προς τον Παπουτσάκη με το οποίο ζητά χρηματική ενίσχυση για την συνέχιση της διανομής συσσιτίου στην Κομοτηνή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Εξηντάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητά οικονομική ενίσχυση 300χιλ.δρχ. για τη συνέχιση της διανομής συσσιτίου στην Κομοτηνή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας ζητά να μην προχωρήσει η απόφαση του δήμου Χανίων για την απαλλοτρίωση ιδιόκτητων χώρων του καθώς η τωρινή νομισματική αστάθεια και η οικονομική κατάσταση της χώρας καθιστά την απαλλοτρίωση ως δήμευση ή κατάσχεση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προϋπολογισμού Εξαρχάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για τα φορολογικά έσοδα του κράτους και κάνει σύγκριση με τα περσινά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1993 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προύπολογισμού Εξαρχακάκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με λάθη σε ένα έντυπο, τα οποία διορθώνει με τα ορθά ποσά.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κανακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την επιθυμία του να του πουλήσει πίνακα του γαμπρού του Κων/νου Βολανάκη με θέμα την Ψαροπούλα την νύχτα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Κων.Ι.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά την παρέμβασή του ώστε να προσληφθεί ως λογιστής ή αλληλογράφος στον ΟΛΠ ενώ επισυνάπτει έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπαιδευτική του κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Πιστοποιητικό από τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου Νικ.Καλαμαρτζή για την φοίτηση στην σχολή το σχολικό έτος 1912-13 του Κων.Ι.Παπαδόπουλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Πιστοποιητικό από την Γεν.Εταιρία Τεχνικών Επιχειρήσεων Σπήλιος Αγαπητός και Σία για την απασχόληση του Κων.Ι.Παπαδόπουλου ως γραμματέα-αλληλογράφου από το Σεπτέμβριο 1913 έως τον Ιούλιο 1914.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Τ.Σ.Φραντζή της ανωνύμου εμπορικής εταιρείας "Φιλιής" προς τον Κων.Παπαδόπουλο να προσέλθει, ως ελεγκτής της εταιρείας, για μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο σύστημα του Λογιστηρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Πιστοποιητικό από τους Κ. και Δ.Γ. Πέτσα της ανωνύμου εταιρείας βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων "Πέτσα" για την απασχόληση του Κων.Ι.Παπαδόπουλου ως Διευθυντή του λογιστηρίου και κατόπιν ως μετόχου και μέλους του Δ.Σ.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την διάθεση του κληροδοτήματος Ανασ.Κουταβά κατ' εντολή του Ε.Βενιζέλου σε ευαγή ιδρύματα των Χανίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Παναγ.Ι Χατζηβασιλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί για μυστική επίσκεψη του Καραπαναγιώτη και ενός άλλου στον Πάγκαλο και ότι ο Πάγκαλος δεν είναι ασθενής, όπως έχει δηλώσει ψευδώς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Παναγ.Ι.Χατζηβασιλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αφού αναφέρει τους αγώνες και τις θυσίες που έχει κάνει για τους Φιλελεύθερους ζητά να διοριστεί είτε ως νομάρχης είτε ως γερουσιαστής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή δημοσιευμένη στον τύπο του κτηματία εργοστασιάρχη, υποψήφιου γερουσιαστή Αττικοβοιωτίας Π.Χατζηβασιλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ηθική και όχι υλική υποστήριξη της υποψηφιότητάς του.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον κτηματία εργοστασιάρχη και υποψήφιο γερουσιαστή Αττικοβοιωτίας με την οποία ζητά συγγνώμη για την αδυναμία του να συναντηθούν λόγω φόρτου εργασίας ενώ για το θέμα της υποψηφιότητάς του τον παραπέμπει στον Σοφούλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Ειδοποιητήριο της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο της χρέωσης 1500 δραχμών του λογαριασμού του προς τον Μ. Κουφογιαννάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιταγή είσπραξης ύψους 1500 δραχμών της Τράπεζας Χίου από τον Μιχ. Κουφογιαννάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Ειδοποιητήριο του Λογιστηρίου της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο της χρέωσης 4000 δραχμών του λογαριασμού του για την αναγνώριση Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ειδοποιείται ότι έλαβαν επιστολή του με την εντολή για συνέχιση καταβολής 1000 δραχμών προς την Ερασμία Παπαδάκη μηνιαίως.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Α.Lallemand προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προτείνει να αγοράσει τη βίλλα Olida στη Νίκαια της Γαλλίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Σημείωμα του Α.Lallemand στο οποίο περιγράφονται οι χώροι και οι ανέσεις της βίλλας Olida.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Π. Γ. Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία καταγγέλλει ότι με αφορμή δημοσιεύματα του Στράτου στον τύπο κατά της κυβέρνησης στα θέματα της Οδοποιίας, ο αρμόδιος Γ.Παπανδρέου ακολούθησε προσωπική πολιτική και άφησε εντελώς εκτεθειμένη την κυβέρνηση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Συγκοινωνίας και Δημοσίων ¨Εργων Γ. Παπανδρέου προς την «Προμηθεύς» Α.Ε. με την οποία ειδοποιείται ότι κατόπιν αποφάσεων του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και των Επιθεωρητών των Δημοσίων Έργων η σύμβαση εταιρείας και δημοσίου θεωρείται λήξασα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Ελεύθερο Βήμα
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή αντιπροσώπων εργαζομένων τάξεων του Πειραιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποστηρίζουν με θέρμη την υποψηφιότητα στο συνδυασμό των Φιλελευθέρων Πειραιά του Γεώργιου Λ. Ησαΐα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κινδύνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προειδοποιεί για τον σιωνιστικό κίνδυνο πίσω από την εξάπλωση του κομμουνισμού ενώ προτάσσει την «πατριωτική» πολιτική του Μουσολίνι ως τρόπο άμυνας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του επισημαίνεται ο σιωνιστικός και ο κομμουνιστικός κίνδυνος για τη χώρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Αιγυπτιώτη Έλληνα Αλκιβιάδη Παυλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά από τον ίδιο ή την σύζυγό του Έλενα οικονομική ενίσχυση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή προσφύγων της Δραπετσώνας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία καταγγέλλουν τον κομματικό παράγοντα του συνοικισμού Αγγελλίδη για διασπάθιση χρηματικού ποσού προορισμένου για φτωχούς ψηφοφόρους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Σίμονα Δ. Κατακουζηνού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την επικριτική του στάση στο Διαβαλκανικό Σύμφωνο καθώς οι υποχρεώσεις θα ήταν πολύ περισσότερες από τα οφέλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου και προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου «Μακεδονικόν Κέντρον» Α.Πατρινάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά να συγχωρέσει τους Έλληνες για την ήττα του στις πρόσφατες εκλογές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας θεωρεί άδικο το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα ενώ τον καλεί να μην εγκαταλείψει την πολιτική.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 6
infolib image control
Ψήφισμα Λαϊκών Επιτροπών Οργανώσεων του Πειραιά προς τους Ε.Βενιζέλο, Γ.Κονδύλη και Αλ.Χατζηκυριάκο με το οποίο ζητάνε την εξομάλυνση της πολιτικής ζωής και να αμνηστευθεί ο Πλαστήρας και οι κινηματίες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Β.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δηλώνει την διαχρονική υποστήριξή του στους Φιλελεύθερους,αποδίδει την ήττα τους στις τελευταίες εκλογές στην έλλειψη οργάνωσης στελεχών του κόμματος και στη διαρροή προσφυγικών ψήφων προς στους κομμουνιστές ενώ ζητά επαγγελματική αποκατάσταση λόγω ανεργίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 12
infolib image control
εφημερίδα "Πατρίς"
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
εφημερίδα "Πατρίς"
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933 Μάρτιος 10
infolib image control
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του Β.Παπαδόπουλου από τον general manager της Commercial Union of America in Greece D.Antoniadis.
Αρχειακό Τεκμήριο
1926 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό πιστοποιητικού προϋπηρεσίας από το εμπορικό τμήμα της Costi Xydia & Sons προς τον Β.Παπαδόπουλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1923 Μάρτιος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του Β.Παπαδόπουλου από την Costi Xydia & Sons.
Αρχειακό Τεκμήριο
1923 Μάρτιος 27
infolib image control
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του Β.Παπαδόπουλου από τον διευθυντή B.Eleftheriadis και τον επικεφαλής του λογιστηρίου J.Papadopoulos της Walter Seager & Co Ltd.
Αρχειακό Τεκμήριο
1921 Οκτώβριος 1
infolib image control
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του Β.Παπαδόπουλου από τον ιδιοκτήτη της Walter Seager & Co Ltd. Walter Seager.
Αρχειακό Τεκμήριο
1921 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του R.N. Coudenhove-Kalergi προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητά να κάνει μία σειρά από διαλέξεις σε διάφορες ευρωπαϊκες πόλεις υπέρ της πανευρωπαϊκης ιδέας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του πολιτευτή Μιχ.Γ.Γεωργαντά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός του από τον συνδυασμό των Φιλελευθέρων στην Αττική έβλαψε ιδιαίτερα το κόμμα λόγω της δημοφιλίας του στη περιοχή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του πολιτευτή Μιχ.Γ.Γεωργαντά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητά να ειδοποιηθεί ο Σαπουντζάκης και τον ενημερώνει ότι αρχίζει περιοδεία στην Αττική με τον Λέκκα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Μπερνάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την καλή μαρτυρία του για το πρόσωπό του προς τον Φιλάρετο και τον ειδοποιεί ότι θα τον επισκεφθεί ο Καραμάνος
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Κονιδάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποπεράτωση της εκτροπής του Στρυμόνα και την πορεία των έργων σε Σέρρες και Δράμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας και Θράκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διενέργεια εκλογών και ακολούθως των δικαστικών διενέξεων για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο τοπικό Γραφείο Προστασίας του Ελληνικού καπνού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή της Παμπροσφυγικής Οργάνωσης Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητάνε για οργανωτικούς λόγους την αναβολή του σχεδιαζόμενου παμπροσφυγικού συνεδρίου την 19η του τρέχοντος μηνός
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του πρώην βουλευτή Κυκλάδων Π.Ευρυπαίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά να συμπεριληφθεί στους αριστίδην γερουσιαστές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του Σίμονα Δ. Κατακουζηνού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά να του επιστραφεί μια μελέτη που είχε παραδώσει στο γραφείο του παλαιότερα με θέμα «Τα αίτια της Παγκοσμίου Κρίσης» ενώ αποστέλλει και μια νέα για τη θέση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 17
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Λιδωρίκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογική δύναμη των Φιλελευθέρων και των υπολοίπων κομμάτων στη Δωρίδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Φιλελευθέρων Κερκύρας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους αριστίδην γερουσιαστές ο μη εκλεχθείς βουλευτής Λινός Κοκεβίνας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Στέλιου Ν. Πιστολάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις αναπληρωματικές εκλογές στο νομό Σερρών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Φ.Χατζηλαζάρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι, μετά τις επαφές που είχε στις Σέρρες με τους τοπικούς φορείς, η επιλογή της υποστήριξης του Σοφιανόπουλου στις επαναληπτικές εκλογές είναι απόλυτα σωστή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του ηγούμενου Σαμουήλ της ιερά μονής των Ταξιαρχών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει απόσπασμα από το βιβλίο «Σύνοψις διαφόρων ιστορικών» με προφητείες που έχουν εκπληρωθεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 23
infolib image control
Απόσπασμα από το βιβλίο «Σύνοψις διαφόρων ιστοριών» του Νικολάου Γλυκέως με αφιέρωση στον αυθέντη Ουγγροβλαχίας, Κραγιόβης Λουκά Βοϊβόνδαν.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογικό αποτέλεσμα στη Θήρα και την μεγάλη επιρροή στο εκλογικό σώμα του πολιτευτή Σπ.Μαλασπίνα ενώ διαβιβάζονται δημοσιεύματα των εφημερίδων «Σαντορίνη» και «Θήρα».
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 23
infolib image control
εφημερίδα «Σαντορίνη»
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
εφημερίδα «Θήρα»
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933 Μάρτιος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό αναφοράς και υπομνήματος των εμπόρων οπώρων και εσπεριδοειδών Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα των εμπόρων οπώρων και εσπεριδοειδών Θεσσαλονίκης προς τον Π.Τσαλδάρη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ.Πεσμαζόγλου ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εισαγωγών ξένων λεμονιών και νωπών οπώρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 23
infolib image control
Υπόμνημα των εμπόρων οπώρων και εσπεριδοειδών Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό Π.Τσαλδάρη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ.Πεσματζόγλου σχετικά με το αίτημα αύξησης του ποσοστού εισαγωγής λεμονιών και νωπών οπώρων καθώς σε διαφορετική περίπτωση η μικρή εγχώρια σοδειά θα αποφέρει μεγάλη ανατίμηση των τιμών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του συνδέσμου εμπόρων οπώρων και εσπεριδοειδών Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας με την οποία ζητάνε ο εκάστοτε πρόεδρός τους να θεωρείται μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της Πανελληνίου Φιλελευθέρας Νεολαίας Εμμ.Κοθρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται οικονομική ενίσχυση για οργανωτικούς και επιχειρησιακούς λόγους.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή επιλαχόντος υποψήφιου βουλευτή Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαψεύδει καταγγελίες του βουλευτή Αθηνών Δεληγιάννη για ύπαρξη πολλών προσωπικών ψηφοδελτίων αλλά και το αίτημα νέας αρίθμησης ψηφοδελτίων από το Πρωτοδικείο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του ομπρελοβιομήχανου Ηλία Κ.Κοκκώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προσφέρει μια μεταξένια ελληνική σημαία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση του γενικού γραμματέα της Ακαδημίας Δ.Αιγινήτη για την απονομή βραβείου της συζύγου του Έλενας σε πρόσωπο που δεν ήταν της αρεσκείας του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του πρώην βουλευτή Δημ.Κρεμέζη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αφήνει τον αρχηγό των Φιλελευθέρων να τον αξιοποιήσει όπου αυτός κρίνει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Γεώργιου Κουράτου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει για την ανάκαμψη των βενιζελικών στη Κεφαλονιά, μεταξικό προπύργιο, να ιδρυθεί εφημερίδα βενιζελική και να οριστεί αριστίνδην γερουσιαστής ο Κεφαλλονίτης Ζερβός.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή ιδιαιτέρου γραφείου του Ε.Βενιζέλου Ν.Ρούσσου προς τον πρόεδρο της Πανελληνίου Νεολαίας Φιλελευθέρων Εμμ.Κοθρή με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Κρητικός πολιτικός έλαβε γνώση της επιστολής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της Πανελλήνιας Φιλελευθέρας Νεολαίας Εμμ. Κοθρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται περαιτέρω οικονομική και ηθική ενίσχυση της οργάνωσης για λόγους οργανωτικούς και επιχειρησιακούς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή της Αναστασίας Κανελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι ο γάμος της θα πραγματοποιηθεί το Πάσχα ενώ ζητά να την παντρέψει ο ίδιος ή κάποιο από τα παιδιά του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Στυλιανού Γ. Μαυρομμμάτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά οικονομική βοήθεια ώστε να επανεκδόσει το περιοδικό «Οικονομικό μέλλον της Ελλάδος».
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή των Ανδρέα Αδοσίδη, Παύλου Μυλωνά, Γ. Μποσταντζόγλου και άλλων νέων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τον Κρητικό πολιτικό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Kenneth Matthews προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραλαβή βιβλίων που του πρότεινε ο Κρητικός πολιτικός.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 4
infolib image control
Υπόμνημα του σωματείου εργατών οικοδόμων «Βιομηχανική Πρόοδος» Καβάλας με το οποίο προτείνουν ορισμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των οικοδόμων και ειδικά της Καβάλας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της «Εθνικής Ένωσης Ελλάδος» Γ.Ν. Σπηλιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει απόσπασμα έκθεσης της Διεθνούς Αντικομουνιστικής Ένωσης ενώ ζητά οικονομική ενίσχυση της οργάνωσής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 4
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης της 9ης ετήσιας Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Αντικομουνιστικής Ένωσης σχετικά με την κομουνιστική προπαγάνδα στην Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής μαθητών και μαθητριών του Πεντατάξιου Διδασκαλείου Ιωαννίνων προς την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας με το οποίο ζητείται η συνέχιση της λειτουργίας της σχολής και της υποτροφίας που παρέχεται.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του υπευθύνου επί των οικονομικών του Ζάννειου Δημοτικού Νοσοκομείου Πειραιώς Μ. Γεωργίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητά να εγκρίνει δημοσίευμα για τη διεξαγωγή εράνου υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης του νοσοκομείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 10
infolib image control
Δημοσίευμα του Ζαννείου Δημοτικού Νοσοκομείου Πειραιώς σχετικά με διενέργεια εράνου.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του υπευθύνου επί των οικονομικών του Ζάννειου Δημοτικού Νοσοκομείου Πειραιώς Μ.Γεωργίου για την διαδικασία πραγματοποίησης εράνου.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Ζαννείου Δημοτικού Νοσοκομείου Πειραιώς σχετικά με το υψηλό επίπεδο νοσηλείας που προσφέρει αλλά και την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή του τμήματος καταθέσεων και κινήσεως κεφαλαίων εσωτερικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο για καταβολή ποσού στον Ιωάννη Μ. Καραβία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του γενικού γραμματέα της Πανελληνίου Εθνικοκοινωνικής Κίνησης Εφέδρων Γ.Καστάνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται οικονομική ενίσχυση για τα άπορα μέλη της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 12
infolib image control
Κατάλογος ονοματικής κατάστασης ανέργων της Πανελληνίου Εθνικοκοινωνικής Κίνησης Εφέδρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Καταστατικό της Πανελληνίου Εθνικοκοινωνικής Κίνησης Εφέδρων
Καταστατικό
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση των βουλευτών Χέλμη,Μπούμπουλη,Τσουκαλά και άλλων επί της προτάσεως νόμου περί του «πόθεν έσχες».
Αιτιολογική Έκθεση
1933 Απρίλιος 6
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση του Ε.Βενιζέλου επί της προτάσεως νόμου «περί ελέγχου περιουσιών»
Αιτιολογική Έκθεση
1933 Απρίλιος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό από τον γενικό γραμματέα της ΓΣΕΕ Α.Δημητράτο καταλόγου φορέων και ιδιωτών με εισφορές και διανεμηθέντα ποσά υπέρ των ανέργων προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 10
infolib image control
Κατάλογος του γενικό γραμματέα της ΓΣΕΕ Α.Δημητράτου και άλλων με τους χορηγούς εισφορών σε έρανο της Συνομοσπονδίας και τα διανεμηθέντα ποσά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Ξάνθης & Περιφέρειας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τίθενται υπέρ της υποψηφιότητας στο νομό Ροδόπης του αρχηγού του Εργατοαγροτικού κόμματος Αλ.Παπαναστασίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του υπομοίραρχου Αναστ.Γρομπογιάννη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι έλαβε δυσμενή μετάθεση για την Παραμυθία Ηπείρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα των φορέων της Πενταπόλεως Κ.Βλάσου, Φ.Τσιμπερλίκα και Β.Αγοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο μεταφέρουν το κλίμα αγανάκτησης των ντόπιων καπνοπαραγωγών προς την Εθνική Τράπεζα εξαιτίας εξαγοράς επεξεργασμένου καπνού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του αξιωματικού της Χωροφυλακής Αντύπα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι τέθηκε άδικα σε διαθεσιμότητα μαζί με δύο συναδέλφους του από την κυβέρνηση για δήθεν συμμετοχή στο κίνημα Πλαστήρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ευστάθιου Δεληβοριά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί για σχέδιο άρσης της βουλευτικής του ασυλίας από την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος του Πειραιά και για επικείμενο κίνημα των Δούσμανη, Κονδύλη και άλλων με τη σύμφωνη γνώμη του Τσαλδάρη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Β.Μπόλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εξηγεί τους λόγους αποτυχίας της υποψηφιότητας Κοκκινάτου στην Πρέβεζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή του ιερέα Π.Σταμπόλα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υπερασπίζεται πλήρως τα κίνητρα και τις προθέσεις του κινήματος του Πλαστήρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό μελέτης του ιατρού παθολόγου Β.Γ.Τσινούκα για την ίδρυση σανατορίων προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 25
infolib image control
Μελέτη του ιατρού και τέως Διευθυντού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου Β.Γ.Τσινούκα σχετικά με το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Τσαλδάρη «περί ιδρύσεως Ορεινών Αντιφυματικών Αναρρωτηρίων» .
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της κοινότητας Ποταμιάς Σπάρτης και μέλος του Γεωργικού Επιμελητηρίου Λακωνίας Βασίλειου Ν. Πουλάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι πλέον συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 25
infolib image control
Υπόμνημα του ξυλέμπορού Κυπριανού Κουρτίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητά την παρέμβαση του Κρητικού πολιτικού σε διένεξή του με τον Δαβίδ Κοέγκα για την εκμετάλλευση προσφυγικών οικοπεδικών εκτάσεων, ιδιοκτησίας δημοσίου, στην Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 28
infolib image control
Υπόμνημα του ξυλέμπορου Κυπριανού Κουρτίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διένεξή του με τον Δαβίδ Κοέγκα και τον δικαστικό αγώνα που έκανε για την εκμετάλλευση προσφυγικών οικοπεδικών εκτάσεων, ιδιοκτησίας δημοσίου, στην Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα των Εξηντάρη, Ιασονίδη, Πιαλόγλου και Θεοδωρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του μεταφέρουν την θερμή υποδοχή της περιοδείας τους με τον Αλ. Παπαναστασίου σε Μακεδονία και Θράκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 30
infolib image control
Πρακτικό συνέλευσης των μελών της επιτροπής των κατοίκων της κοινότητας Φυτιάς Σπ.Νικολόπουλου, Χρ.Θεοδωρόπουλου και άλλων προς την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας για την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου του βουλευτή του αγροτικού κόμματος Μυλωνά περί μείωσης των χρεών και ενίσχυσης της Αγροτικής τραπέζης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του Γεωργικού Συνεταιρισμού Σουφλίου για νομοσχέδιο του υπουργείου Γεωργίας προς τον Ε.Βενιζέλο
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του ιδιοκτήτη εταιρείας «Γραφομηχαναί» Χρ.Δ.Μεζιλτζόγλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά εξόφληση υπολοίπου για εγκατάσταση μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε προεκλογικές συγκεντρώσεις στον Πειραιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Απρίλιος 30

                                                                            infolib-libsolution