Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις ελληνοαμερικάνικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 7
infolib image control
Έκθεση του Ν.Καλογερόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τα θέματα που συζήτησε στη Συνδιάσκεψη των Συμμάχων.
Έκθεση
1921 Φεβρουάριος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μπαλτατζή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον.
Τηλεγράφημα
1921 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Ράλλη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την ανάληψη του ελληνικού θρόνου από το Βασιλιά Κωνσταντίνο.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αποστολή βασιλικής επιστολής.
Τηλεγράφημα
1921 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Α.Ραγκαβή προς τον Curzon σχετικά με την ανάλυση λογαριασμού από το Υπουργείο Οικονομικών της Αγγλίας.
Επιστολή
1921 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μπαλτατζή προς τον Ν.Καλογερόπουλο σχετικά με τις δυσχέρειες που δημιουργεί η Γαλλική Κυβέρνηση στους Έλληνες κατά την επιχείρησή τους κατά του Μουσταφά Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1921 Φεβρουάριος 18/Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Καλογερόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις θέσεις του Lloyd George για το ζήτημα της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1921 Φεβρουάριος 19/Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αντιγράφου της εφημερίδας The Christian Science Monitor.
Επιστολή
1921 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Ερωτηματολόγιο με παρατηρήσεις του συνταγματάρχη Georges και απαντήσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας για τα στρατεύματα του Κεμάλ και των Ελλήνων στη Μικρα Ασία.
Ερωτηματολόγιο
1921 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Ραγκαβή προς τον Curzon σχετικά με την υπογραφή λογαριασμού από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1921 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του S.S.Waterlow προς τον Α.Ραγκαβή σχετικά με το δανεισμό της Ελλάδας από την Αγγλία και τη Γαλλία το 1918.
Επιστολή
1921 Ιανουάριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μπαλτατζή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την αναγνώριση από το Βασιλιά Κωνσταντίνο όλων των συμφωνιών και συμβάσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1921 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρίδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με συνομιλία του με τον Χαμδή.
Τηλεγράφημα
1921 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αναγνώριση του Βασιλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τηλεγράφημα
1921 Μάρτιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μπαλτατζή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την επίδοση βασιλικής επιστολής προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τηλεγράφημα
1921 Μάρτιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την παράδοση των βασιλικών επιστολών στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τηλεγράφημα
1921 Μάρτιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Βούρου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αναγνώριση του Βασιλιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τηλεγράφημα
1921 Απρίλιος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Καισαρείας Νικολάου προς τον Μητροπολίτη Αθηνών Μέλετιο σχετικά με τη διεξαγωγή του Εθνικού Εράνου.
Επιστολή
1921 Μάιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μπαλτατζή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με τη διευθέτηση των οικονομικών διαφορών Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
Τηλεγράφημα
1921 Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Βούρου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με συνομιλία του με τον Διευθυντή των Πολιτικών Υποθέσεων.
Τηλεγράφημα
1921 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Έκθεση του Π.Μεταξά προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με πληροφορίες του Βενιζέλου ως προς τις απόψεις της Αγγλίας για τις ελληνικές υποθέσεις.
Έκθεση
1921 Ιούνιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Ράλλη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την ενημέρωση της Αμερικανικής Κυβέρνησης για την επιστροφή του Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Π.Μεταξά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου για λογαριασμούς του Βενιζέλου στην Εθνική Τράπεζα.
Διαβιβαστικό
1921 Ιούλιος 29/Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Π.Μεταξά σχετικά με τους λογαριασμούς του Ε.Βενιζέλου στην Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1921 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή του Π.Πρωτοπαπαδάκη σχετικά με τους λογαριασμούς του Ε.Βενιζέλου στην Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1921 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή του Προξένου της Ελλάδας στη Βοστώνη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την έκδοση περιοδικού από Βουλγάρους.
Επιστολή
1921 Αύγουστος 4/17
infolib image control
Αναφορά του Προξένου της Ελλάδας στη Βοστώνη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον για τη Συνδιάσκεψη στις Ηνωμέες Πολιτείες και την πρόταση για ίδρυση Ελληνικού Γραφείου Πληροφοριών στην Ουάσιγκτον.
Έκθεση
1921 Αύγουστος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πρόταση για διακοπή των εχθροπραξιών Ελλάδας-Τουρκίας και συνομολόγηση ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1921 Σεπτέμβριος 7/20
infolib image control
Αναφορά του Προξένου της Ελλάδας στη Βοστώνη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την προπαγάνδα στην Αμερική υπέρ της Βουλγαρίας.
Έκθεση
1921 Σεπτέμβριος 9/22
infolib image control
Αναφορά του Έλληνα Πρόξενου στη Βοστώνη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την πολιτική της Βουλγαρίας στη Μακεδονία.
Έκθεση
1921 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Αναφορά του Προξένου της Ελλάδας στη Βοστώνη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την άφιξη Βουλγάρων αεροπόρων στη Νέα Υόρκη.
Έκθεση
1921 Σεπτέμβριος 28/Οκτώβριος 11
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή σχετικά με την Πανηπειρωτική Ένωση και τη δράση της στην Αμερική.
Έκθεση
1921 Νοέμβριος 18/Δεκέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αναγνώριση του Κωνσταντίνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 13
infolib image control
Αναφορά του Λ.Ματλή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με βουλγαρική αρθρογραφία για τις σχέσεις Βουλγαρίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.
Έκθεση
1921 Νοέμβριος 23/Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του R.S.Horne προς τον Δ.Γούναρη σχετικά με το δάνειο της Ελλάδας από τη Βρετανία.
Διαβιβαστικό
1921 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Συμφωνία Ελλάδας- Αγγλίας με την οποία η Αγγλική Κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα να εγγυηθεί τη σύναψη δανείου.
Συμφωνία
1921 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Πίνακας με εθνολογικά στατιστικά στοιχεία της ελληνικής περιοχής στη Μικρά Ασία.
Πίνακας
<1921>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με αίτημα του Lloyd George προς τους Πρωθυπουργούς της Γαλλίας και της Ιταλίας να σπεύσουν στο Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
<1922> Ιανουάριος 19
infolib image control
Έκθεση του Κ.Βακατά προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την υπηκοότητα του Καραμπέτ Μελκονιάν.
Έκθεση
1922 Ιανουάριος 21/Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Α.Καρτάλη προς τον F.O.Lindley σχετικά με τις πιστώσεις του 1918.
Επιστολή
1922 Ιανουάριος 25/Φεβρουάριος 7
infolib image control
Αναφορά του Λ.Ματλή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με τη θέση της Σισμάνοβα- Στεφάνοβα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.
Έκθεση
1922 Ιανουάριος 29/Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ματλή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με έκθεση προϊόντων βουλγαρικής τέχνης στη Βοστώνη.
Επιστολή
1922 Ιανουάριος 31/Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ματλή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με αίτημα της βουλγαρικής αδελφότητας Καστορία για αυτονομία της Μακεδονίας.
Επιστολή
1922 Φεβρουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ανακοίνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της επιστροφής του Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 14
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις αποφάσεις του συνεδρίου των Μακεδονικών Σωματείων της Βουλγαρίας.
Έκθεση
1922 Μάρτιος 3/16
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με ενέργειες των Βουλγάρων για την αυτονομία της Μακεδονίας.
Έκθεση
1922 Μάρτιος 10/23
infolib image control
Επιστολή του O.E.Niemeyer προς τον Ρ.Ραγκαβή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών της Αγγλίας στην Ελλάδα.
Επιστολή
1922 Μάρτιος 11
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες του Πετρώφ για την επιδίωξη της αυτονομίας της Μακεδονίας.
Έκθεση
1922 Μάρτιος 15/28
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με ψήφισμα των Βουλγαρομακεδόνων της Νέας Υόρκης για την αυτονομία της Μεκεδονίας.
Έκθεση
1922 Μάρτιος 18/31
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το τηλεγράφημα της Βουλγαρομακεδονικής Αδελφότητας Καστορίας στην Κοινωνία των Εθνών.
Έκθεση
1922 Απρίλιος 6/19
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ίδρυση στο Πίτσμπουργκ Μακεδονικής Αδελφότητας.
Έκθεση
1922 Απρίλιος 7/20
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αποστολή τηλεγραφήματος της Αδελφότητας Macedonian National Organization στη συνδιάσκεψη των πρωθυπουργών στο Παρίσι.
Έκθεση
1922 Απρίλιος 8/21
infolib image control
Έκθεση του Λ.Ματλή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας την Ουάσιγκτον σχετικά με τις προτάσεις για την οργάνωση των Μακεδόνων Αμερικής για την υπεράσπιση της Μακεδονίας.
Έκθεση
1922 Απρίλιος 8/21
infolib image control
Διακοίνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για την προστασία των Ελλήνων της Μικράς Ασία.
Διακοίνωση
1922 Μάιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελάδας σχετικά με την αντιπροσώπευση της Ελλάδας στη Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
<1921> Ιανουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με πρόταση για ιδιαίτερο καθεστώς για τις περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας.
Βεβαίωση
1922 Μάιος
infolib image control
Περίληψη συζήτησης με τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποστήριξη των Άγγλων προς τους Έλληνες και με τις σχέσεις του Βασιλιά Κωνστντίνου και του Βενιζέλου.
Υπόμνημα
1922 Ιούνιος 25
infolib image control
Σχέδιο της Μικτής Ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής για τις αποζημιώσεις των μεταναστών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Ράλλη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με την επιστροφή του Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή σχετικά με την επικύρωση γραμματίων του θησαυροφυλακίου για το ποσό των 6.500.000.
Τηλεγράφημα
1921 Ιανουάριος 25/Φεβρουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μπαλτατζή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με την εκχώρηση συναλλάγματος για στρατιωτικές προμήθειες.
Τηλεγράφημα
1921 Φεβρουάριος 7/20

Bρέθηκαν 62 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution