Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίναξ αποτελεσμάτων της βάσει του Νόμου 5892 γενομένης αναθεωρήσεως των εκλογικών βιβλιαρίων εν Αθήναις και συμπεράσματα επί των εκλογών Μαρτίου π.ε. και της σημερινής αναθεωρήσεως.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1934>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται η απάντηση του Ε. Βενιζέλου στους δημοσιογράφους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκλογείς και ιδιαίτερα εκείνοι των προσφυγικών συνοικισμών, προκειμένου να ανανεώσουν και να αποκτήσουν νέα εκλογικά βιβλιάρια.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή προς την Ειδική επί της ετησίας αναθεωρήσεως εκλογικών βιβλιαρίων Επιτροπή στην οποία ο αποστολέας διατυπώνει τις παρατηρήσεις του μετά από τρίμηνη παρακολούθηση των εργασιών του γραφείου του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή των γραφείων του Κόμματος των Φιλελευθέρων Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο αποστέλλει πλήρη πίνακα με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των εκλογικών βιβιλαρίων εν Αθήναις.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Ιανουάριος 18
infolib image control
Πίνακας του Διευθυντή και του Γραμματέα των γραφείων του Κόμματος των Φιλελευθέρων Αθηνών με τίτλο "Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων εκλογών Μαρτίου εν τη Βουλευτική περιφέρεια Αθηνών".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1934>
infolib image control
Πίνακας του Διευθυντή και του Γραμματέα των γραφείων του Κόμματος των Φιλελευθέρων Αθηνών με τίτλο "Σημείωμα επί των αποτελεσμάτων εκλογών Μαρτίου εν τη Βουλευτική περιφέρεια Αθηνών".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1934>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Αριθμητικός κατάλογος εγγραφέντων".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση του Παν. Καραδόντη, μονίμου τακτικού μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής εκδόσεως βιβλιαρίων ενορίας Αγ. Ελευθερίου Πειραιώς, σχετικά με τα επεισόδια που συνέβησαν στο Ναό του Αγ. Ελευθερίου κατά την ώρα που η Επιτροπή εργαζόταν για την αναθεώρηση των εκλογικών βιβλιαρίων των κατοίκων της περιοχής.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Κων. Εμμ. Γιανακάκη προς τον Μανουσάκη με την οποία του αποστέλλει αλληλογραφία και του ζητά να μεριμνήσει για την έκδοση του εκλογικού του βιβλιαρίου και για την έκδοση Πιστοποιητικού από την ενοριακή Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγ. Φωτεινής Ιλισού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Πιστοποιητικό του Δημάρχου Αθηναίων στο οποίο αναφέρεται ότι ο Κωνσταντίνος Εμμ. Γιαννακάκης είναι δημότης Αθηναίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ν. Λιανόπουλου, προς το 9ο Σύνταγμα Πεζικού στην οποία αναφέρεται ότι ο Κωνστ. Εμμ. Γιαννακάκης μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί νέο εκλογικό βιβλιάριο κατά την προσεχή αναθεώρηση των εκλογικών βιβλιαρίων από την 1η Ιανουαρίου 1935.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Γιαννακάκης.
Φωτογραφία
χ.χ.
infolib image control
Βεβαίωση του Εφημέριου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιλισού, Θεόδ. Ελευθερίου, με την οποία βεβαιώνει ότι ο Κωνστ. Εμμ. Γιαννακάκης διατηρεί ιδιόκτητη οικία στην ενορία του Ναού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 24
infolib image control
Βεβαίωση του Φρουράρχου Καλαμάων με την οποία βεβαιώνει ότι ο Κωνστ. Εμμ. Γιαννακάκης υπηρετεί στη φρουρά Καλαμών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Στρατιωτικής Λέσχης φρουράς Καλαμών προς το Τμήμα εκδόσεως εκλογικών βιβλιαρίων με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Κωνστ. Εμμ. Γιαννακάκη και ζητά να εκδοθεί το νέο εκλογικό του βιβλιάριο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Αίτηση του Ταγματάρχη Πεζικού, Κωνστ. Εμμ. Γιαννακάκη, προς τη Στρατιωτική Λέσχη Καλαμών για τη χορήγηση εκλογικού βιβλιαρίου, στην οποία επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναγράφεται μια διεύθυνση του Εμμ. [Δρακουλαράκου], Αμαρίου 6, πάροδος Βουλιαγμένης.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Φάκελος του Κωνστ. Εμμ. Γιαννακάκη προς τον Ι. Μανουσάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ιπποκρ. Κουτσίνα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει το υπόμνημα που υπέβαλε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Ιπποκρ. Κουτσίνα προς τη Διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων, με το οποίο ζητά επίσημη και υπεύθυνη απάντηση σχετικά με τις δηλώσεις ότι διαγράφηκε και αποκηρύχθηκε από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και σχετικά με το εάν εξακολουθεί να κατέχει μια θέση στο Φιλελεύθερο Συνδυασμό κατά τις προσεχείς εκλογές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Νοέμβριος 28
infolib image control
Πρακτικό συνεδριάσεως των κατοίκων της συνοικίας Ηρώων (Ψυρρή) σχετικά με την προτεινόμενη ανασυγκρότηση του τμήματος Ηρώων της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Πρακτικό του Συμβουλίου των εκλεγέντων στο Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση των μελών του τμήματος Ηρώων (Ψυρρή) της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Πίνακας μελών της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας Ηρώων (Ψυρρή).
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηρώων (Ψυρρή) με την οποία τους συγχαίρει και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Ομιλία μέλους της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας σχετικά με το έργο της οργάνωσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γραμματέα της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας Παρνασσίδος προς το Κόμμα των Φιλελευθέρων με την οποία ζητούν να συστηθεί στους παλαιούς πολιτευτές να ενισχύσουν και να βοηθήσουν το έργο της οργάνωσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας, Κοθρή, με την οποία ο αποστολέας διαβιβάζει ευχαριστίες της Έλενας Βενιζέλου προς τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Μάιος 28
infolib image control
Πρακτικό αυτοδιαλύσεως του τμήματος Αχαρνών Αγίου Παντελεήμονος της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νοελαίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Ιούνιος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου και του Γεν.Γραμματέα του τμήματος Αχαρνών Αγ.Παντελεήμονος της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας με το οποίο ζητεί ή τη συγχώνευση των δύο τμημάτων, Αγ.Παντελεήμονος και Αγ.Νικολάου, ή τη διάλυση του τμήματος Αγ.Παντελεήμονος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γεν.Γραμματέα του τμήματος Καλλιθέας της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας προς το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας με την οποία ζητούν να οριστεί ημέρα και ομιλητής για την επικείμενη πολιτική διάλεξη του τμήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας, Ε.Κοθρή, προς τον Β.Τσουταρίδη με την οποία του ανακοινώνει ότι διορίστηκε Σύμβουλος της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας τμήματος Ν.Κοκκινιάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας, Ε.Κοθρή, προς τον Απ.Ορφανίδη με την οποία του ανακοινώνει ότι διορίστηκε σύμβουλος της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας του τμήματος Ν.Κοκκινιάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας, Ε.Κοθρή, προς τον Σάββα Καμπερίδη με την οποία του ανακοινώνει ότι διορίστηκε σύμβουλος της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας του τμήματος Ν.Κοκκινιάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας, Ε.Κοθρή, προς τον Σ.Σκούταρη με την οποία του ανακοινώνει ότι διορίστηκε σύμβουλος της Πανελληνίου Φιλελεύθερης Νεολαίας του τμήματος Ν.Κοκκινιάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Έκθεση Επιτροπής Γαλλικής Βουλής περί κρατικών μεταρρυθμίσεων.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση Επιτροπής Γαλλικής Βουλής περί της "Δικαστικής αντιλήψεως του Κράτους".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση Επιτροπής Γαλλικής Βουλής περί οργανώσεως των δικαστηρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Πρόταση υποβληθείσα στη Γαλλική Βουλή για την μεταρρύθμιση του Κανονισμού της Βουλής.
Πρόταση, 3586
1934 Ιούνιος 15
infolib image control
Έκθεση προς την Γαλλική Βουλή για τη δημιουργία μόνιμης κατοικίας του Πρωθυπουργού.
Έκθεση, 3582
1934 Ιούνιος 15
infolib image control
Έκθεση προς την Γαλλική Βουλή για τον καθορισμό του αριθμού των Υπουργών και Υφυπουργών.
Έκθεση, 3578
1934 Ιούνιος 14
infolib image control
Έκθεση προς τη Γαλλική Βουλή για την παροχή άδειας χρησιμοποιήσεως νομοθετικών διαταγμάτων.
Έκθεση, 3498
1934 Ιούνιος 1
infolib image control
Έκθεση προς τη Γαλλική Βουλή για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων βουλευτών.
Έκθεση, 3660
1934 Ιούνιος 23
infolib image control
Διάγγελμα προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και προς τον ελληνικό λαό.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.βω
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων υποψηφίων Δημάρχων με τίτλο "Δημαρχεία Αθηνών" .
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται το κόστος τηλεγραφημάτων.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Απόδειξη τηλεγραφήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
<Σεπτέμβριος 20>
infolib image control
Απόδειξη τηλεγραφήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
<Σεπτέμβριος 22>
infolib image control
Απόδειξη τηλεγραφήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Ποία η πραγματική θέσις του ζητήματος Δημάρχου Θεσσαλονίκης".
Αρχειακό Τεκμήριο
1934
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται η απάντηση που έδωσε ο Ε.Βενιζέλος στην Επιτροπή Κοινοτήτων της Αττικής σχετικά με την υποχρέωση της Εταιρείας Πάουερ να εκτελέσει την κατασκευή του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Κηφισιάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Υπολογισμός των υπό της Κυβερνήσεως του Λαϊκού Κόμματος επιβληθεισών φορολογιών εις τον ελληνικόν λαόν".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Αγόρευση του Ιασωνίδη στη Γερουσία σχετικά με την απόπειρα αποφυλάκισης του Πολυχρονόπουλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση του Μιχ.Χ.Ροΐμπη σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την απόδοση του Αγροτικού Οίκου που ίδρυσε στην Κέρκυρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα υποδηματεργατών λινών μετ' ελαστικού με την οποία ζητούν να μην καταργηθούν ή να φορολογηθούν τα λινά μετ' ελαστικού υποδήματα.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της χώρας.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επισκεπτήριο του Κωνσταντίνου Γ.Ζαβιτζιάνου.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Τηλεγράφημα στο οποίο αναφέρονται τα σχόλια του Προέδρου της Λέσχης Φιλελευθέρων, Ν.Κασσαβέτη, σχετικά με άρθρο του "Ταχυδρόμου" περί μοναρχίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Άρθρο του πολιτευτή του Λαϊκού Κόμματος, Ανάργ.Φαρδούλη, με τίτλο "Αυτός είναι ο Αρχηγός μας".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή των Αρχηγών των Κομμάτων του Εθνικού Συνασπισμού προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία τον ενημερώνουν ότι υποψήφιος βουλευτής του Εθνικού Συνασπισμού κατά την προσεχή αναπληρωματική εκλογή βουλευτή Ν.Ρεθύμνου, θα είναι ο Βασ.Ι.Σκουλάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς κάποιο Τάσσο με την οποία του ζητεί να εξηγήσει στον Ε.Βενιζέλο και τη σύζυγό του ποιά είναι η αποστολέας των δύο επιστολών προς αυτούς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό προς τον Ν.Ρούσσο με το οποίο ο αποστολέας διαβιβάζει δύο αντίτυπα δηλώσεων του Ε.Βενιζέλου και του ζητεί να τα δημοσιεύσει στο "Έθνος" και τα "Αθηναϊκά Νέα".
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου, Βασ.Χατζιδάκη, προς κάποιο Τάσο στην οποία αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην Ξάνθη σχετικά με τις μέλλουσες γερουσιαστικές εκλογές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 17
infolib image control
Κατάθεση του Νικολουδάκη σχετικά με την απώλεια ενός χαρτοφύλακα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 19
infolib image control
Κατάθεση του Φραγκογιάννη σχετικά με την απώλεια ενός χαρτοφύλακα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 19
infolib image control
Κατάθεση του Χαρμπαλή σχετικά με την απώλεια ενός χαρτοφύλακα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 19
infolib image control
Κατάθεση του Παναγόπουλου σχετικά με την απώλεια ενός χαρτοφύλακα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Γ.Καλαϊτζάκη προς τον Διευθυντή των φυλακών Συγγρού, Αντωνάτο, στην οποία μεταφέρει όσα του είπε ο κατηγορούμενος Βασ.Πετρόπουλος σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κογεβίνα προς τον Ν.Ρούσσο με την οποία του ζητεί να επιδιώξει να μετατεθεί ο χωροφύλακας, Βασ.Δήμας, από τα Γρεβενά στην Κόρινθο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Δ.Στασινόπουλου προς τον Ν.Ρούσσο με την οποία τον ευχαριστεί για τη συνδρομή του στην επίτευξη της μετάφρασης γαλλικού συγγράμματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Ψήφισμα Α' Παμμακεδονικού Σηροτροφικού Συνεδρίου της 3ης και 4ης Φεβρουαρίου 1935 με το οποίο ζητούν την ίδρυση Οργανισμού δημοσίου δικαίου για την συγκέντρωση του σίτου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 3-4
infolib image control
Τηλεγράφημα των Δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων Κομοτηνής προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο διατυπώνουν τα αιτήματά τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Βενιζέλου προς τον Μανουσάκη σχετικά με την πρωτοβουλία του να βοηθήσει οικονομικά άνεργους και άπορους οικογενειάρχες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι ο διοικητής της Τράπεζας Αθηνών, Ιω.Ηλιάσκος, προσέφερε στον Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο "Διαγόρα" το ποσό των 3.000 δραχμών.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1935>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι οι αδελφοί Αντώνιος και Ιωάννης Φιξ, εργοστασιάρχες, προσέφεραν στον Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο "Διαγόρα" το ποσό των 1.000 δραχμών ο καθένας.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1935>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Τάσσου Γ.Κεραμειανίδη, προς τον Χαρ.Αντωνάτο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του Χρ.Μπαρμπάτση προς τον Ε.Βενιζέλο για να τη διαβάσει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Τάσσου Γ.Κεραμειανίδη, προς τον Χ.Ν.Μπαρμπάτση, με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος έλαβε την επιστολή του και τη διαβίβασε στον Διευθυντή του Γραφείου του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1935> Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Ν.Μπάρμπαλη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην πολιτική κατάσταση που επικρατεί στο νησί των Σπετσών και συγκεκριμένα στην πολιτική δύναμη των Φιλελευθέρων στο νησί και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσής της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1934 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Τάσσου Γ.Κεραμειανίδη, προς τον Διον.Αρβανίτη με την οποία τον ενημερώνει ότι το τηλεγράφημά του ανακοινώθηκε στους Θ.Σοφούλη και Στ.Γονατά.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1935> Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διον.Αρβανίτη το οποίο αναφέρεται στην αγανάκτηση του λαού της κοινότητας Χλωμουτσίου λόγω του πιθανού αποκλεισμού του γερουσιαστή Παπαδημητρίου από το συνδυασμό του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Τάσσου Γ.Κεραμειανίδη, προς τον Νικ.Καραθάνο με την οποία τον ενημερώνει ότι το έγγραφό του σχετικά με τον καταρτισμό του γερουσιαστικού συνδυασμού Δράμας ανακοινώθηκε στους Θ.Σοφούλη και Στ.Γονατά.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1935> Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Καραθάνου, προέδρου της πολιτικής οργάνωσης φιλελεύθερης δημοκρατικής νεολαίας Δράμας, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καταρτισμό του γερουσιαστικού συνδυασμού Δράμας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Παπαντωνάκου προς τον Τάσσο Κεραμειανίδη με την οποία του ζητεί να μιλήσει στον Ε.Βενιζέλο για την προσχώρηση του Ροδόπουλου στο συνδυασμό των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου, Βασ.Χρ.Αντωνίου, προς τον Αντωνάτο με την οποία του ζητεί να ενεργήσει κατάλληλα για την μετάθεση του γιού του από την Εθνική Τράπεζα Άνδρου στην Αθήνα και εξηγεί τους λόγους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία της Γενικής Οικονομικής Εταιρείας Καπνών Α.Ε..
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Εισπράξεις και δαπάναι της Οργανωτικής Επιτροπής της Α' Βαλκανικής Διασκέψεως".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα του αρχιτέκτονα, Γεωργ.Πάνζαρη, σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου για την ανέγερση Σταδίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου των εν Ελλάδι υπαλλήλων της Εταιρείας "Eastern" σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της αποζημίωσης των υπαλλήλων της Εταιρείας.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Χαρ.Αντωνάτου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην πορεία των εργασιών για την έκδοση νέων εκλογικών βιβλιαρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον τρόπο αναθεώρησης των εκλογικών βιβλιαρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1935>
infolib image control
Επιστολή του Αντιπροσώπου του Κόμματος των Φιλελευθέρων Νέας Ιωνίας, Παναγ.Γιανναρέλλη, προς το Κόμμα Φιλελευθέρων στην οποία ανακοινώνει τον αριθμό των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από την Ενορία Νέας Ιωνίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας προς τη Διεύθυνση του Κόμματος των Φιλελευθέρων με την οποία δίνει απαντήσεις σχετικά με την πορεία των εργασιών για την αναθεώρηση των εκλογικών βιβλιαρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Ημερήσια έκθεση του Γενικού Επόπτη επί του ελέγχου, Σ.Ι.Μιχαλέα, σχετικά με τις ανωμαλίες που προέκυψαν από τον έλεγχο των ενοριακών επιτροπών που ασχολούνται με την αναθεώρηση των εκλογικών βιβλιαρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 29
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Επόπτη επί του ελέγχου, Σ.Μιχαλέα, προς το Κεντρικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας σχετικά με τον έλεγχο των ενοριακών επιτροπών αναθεωρήσεως εκλογικών βιβλιαρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας προς τη Διεύθυνση του Κόμματος των Φιλελευθέρων με την οποία δίνει απαντήσεις σχετικά με την πορεία των εργασιών για την αναθεώρηση των εκλογικών βιβλιαρίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα της Διοίκησης του Κόμματος των Φιλελευθέρων για τον Ρώυμπας σχετικά με το αξίωμα του γερουσιαστή.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Αλκ.Λούλη, βουλευτή Ιωαννίνων, προς τον Τάσσο Κεραμειανίδη σχετικά με τον καταρτισμό του γερουσιαστικού συνδυασμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων για την πόλη των Ιωαννίνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τους Βλαχλίδη, Μιχαηλίδη και Μίσιο στην οποία αναφέρει τις απόψεις του σχετικά με το γερουσιαστικό ζήτημα των Ιωαννίνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καταρτισμό του γερουσιαστικού συνδυασμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων για την πόλη των Ιωαννίνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1935 Ιανουάριος 28
infolib image control
Έκθεση του Αντ.Μπερνάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με τίτλο "Η Δημοσιονομική πολιτική του Λαϊκού Κόμματος. Λόγοι και Έργα".
Αρχειακό Τεκμήριο
1936 Ιανουάριος 1
infolib image control
Σημείωμα με προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Λέσχης Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Απόσπασμα του Καταστατικού της Λέσχης Φιλελευθέρων το οποίο περιέχει άρθρα περί επιτίμων και τακτικών μελών.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή φιλικού περιεχομένου προς κάποια Ελένη.
Αρχειακό Τεκμήριο
Ιούνιος 17
infolib image control
Ομιλία του Κυριάκου Μ.Καραμάνου, εισηγητή στην Α' Διάσκεψη Περιφερειακών Διοικητών Ελλάδος της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας της Ελλάδος, με τίτλο "Πώς πρέπει να εργασθώμεν διά την πολιτικήν διαφώτισιν των φαλαγγιτών-σκαπανέων μας".
Αρχειακό Τεκμήριο
1939 Ιανουάριος 10-11

                                                                            infolib-libsolution