Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Σ.Κ.Συμεωνόγλου προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνει ότι του αποστέλλει ένα φωνόγραφο και τον πληροφορεί ότι αδυνατεί να κάνει την ανταλλαγή των εμπορευμάτων που του ζήτησε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Παπαβασιλείου προς τον Στ.Στεφάνου στην οποία αναφέρεται στην υποψία του ότι μπορεί να μετατεθεί από τη θέση του στην Τράπεζα της Ελλάδος και ζητεί από τον Στ.Στεφάνου να στείλει στον Εμμ.Τσουδερό συστατική επιστολή, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού, Στ.Στεφάνου, προς τον Παπαβασιλείου, Ταμία της Τραπέζης της Ελλάδος, με την οποία του ζητεί να περάσει από το Πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού για την υπόθεσή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οίκου Hambro προς τον H.C.F.Finlayson με το οποίο ζητούν τη βοήθειά του για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεών τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οίκου Hambro προς τον H.C.F.Finlayson .
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Έκθεση του Νικολάου Α.Σταυρίδη προς τον Στυλ.Πιστολάκη σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης και της διατήρησης τακτικής συγκοινωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Φυλλάδιο επί του εορτασμού της παρουσιάσεως της ελληνικής σημαίας στην πολιτεία του Kentucky της Αμερικής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 25
infolib image control
When Ahepa presented Flag to State.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 15
infolib image control
The Lexington Herald.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Iούλιος 25
infolib image control
Σημείωμα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εθνική Οδοποιΐα".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Π.Πρωτόδικο στην οποία ο αποστολέας τον ενημερώνει ότι για να διοριστεί στο Τελωνείο Παροικίας, πρέπει πρώτα να υπάρξει σχετική πρόταση διορισμού από τον Τελώνη Παροικίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Αθαν.Δροσόπουλο, βουλευτή, με την οποία του ζητεί εκ μέρους του Προέδρου της Κυβέρνησης να ενισχύσει με άρθρα και σημειώματα την προσπάθεια του γραφείου τύπου και του Πολιτικού Γραφείου για τη διαφώτιση του επαρχιακού τύπου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Αχ.Κύρου, Διευθυντή της εφημερίδας "Εστία", με την οποία του ζητεί εκ μέρους του Προέδρου της Κυβέρνησης να ενισχύσει με άρθρα και σημειώματα την προσπάθεια του γραφείου τύπου και του Πολιτικού Γραφείου για τη διαφώτιση του επαρχιακού τύπου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Εγκύκλιος της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τις διοικήσεις των ανεξάρτητων εργατικών οργανώσεων των εργατικών ή Πανεργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών σχετικά με τη λήψη μέτρων για την οργάνωση απεργιών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Βασ.Κρίντα, Διευθυντή της εφημερίδας "Τριχωνίς", προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία του ζητεί να ανακληθεί ο Νομάρχης Κουράτος από το Νομό Ηλείας και να επανέλθει στη θέση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και εξηγεί για ποιούς λόγους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Βασ.Κρίντα, Διευθυντή της εφημερίδας "Τριχωνίς", στην οποία του ανακοινώνει ότι, λόγω διοικητικών αναγκών, είναι αδύνατη η μετάθεση του Νομάρχη Κουράτου από το Νομό Ηλείας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή προς κάποιο Νάσο στην οποία ο αποστολέας αναφέρει τις απόψεις του σχετικά με την πρόταση του παραλήπτη για την κατασκευή νέου Ωδείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Lever, Προέδρου της Εταιρείας Πρόνοιας και Ασφαλειών της Αγγλίας, προς τον Δροσόπουλο στην οποία του ανακοινώνει ότι πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 17
infolib image control
Ένσταση του Ν.Ρούσσου ενώπιον της κατά το άρθρο 39 εκδικαστικής Επιτροπής του Νόμου 1640 σχετικά με την εγγραφή του στο φορολογικό κατάλογο οικοδομών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Ένσταση του Θεοχ.Καραβέλλα ενώπιον της κατά το άρθρο 39 εκδικαστικής Επιτροπής του Νόμου 1640 σχετικά με την εγγραφή του στο φορολογικό κατάλογο οικοδομών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Αίτηση Γεωργ.Ι.Παπαδιαμαντόπουλου προς την Λέσχη των Φιλελευθέρων εν Αθήναις με την οποία ζητεί τη συνδρομή της Λέσχης ώστε να αποφευχθεί η έξωσή της επιχείρησής του από το ακίνητο όπου τη διατηρεί και η οικονομική του καταστροφή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος
infolib image control
Κατάλογος του προσωπικού της Επιχειρήσεως Οπτικών Ειδών "Γ.Ι.Παπαδιαμαντόπουλος & Σία" και των ιδιοτήτων εκάστου αυτών.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Σημείωμα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με τίτλο "Λογοδοσία από Μάρτιον 1930-Μάρτιον 1931" σχετικά με την ανέγερση μνημείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ομιλία της Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών, Θ.Βιτάλη, στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 3ης Απριλίου 1931 σχετικά με τη λογοδοσία της περιόδου από Μάρτιο 1930 έως Μάρτιο 1931.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 3
infolib image control
Πίνακας του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με τίτλο "Ανάλυσις Εσόδων και Εξόδων του έτους 1930" .
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Λαυρίου, Ευστ.Βογιατζή, προς τον Γεώργ.Πιστολάκη με την οποία του ζητεί να συστήσει στον Πρωθυπουργό να γίνει η αποσύνθεση των τριών παλαιών θωρηκτών στο Λαύριο, όπου θα απασχοληθούν οι άνεργοι εργάτες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 6
infolib image control
Σημείωμα του Πρέσβυ της Αιγύπτου στην Αθήνα στο οποίο αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόσκληση σε γεύμα του Ε.Βενιζέλου και της συζύγου του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 6
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Πετρόχειλου με τίτλο "Δημιουργία".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 8
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Σωκ.Πετρόχειλου με τίτλο "Ας συνδράμωμεν τα ταλαίπωρα αδέλφια στην Κρήτη".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Πετρόχειλου με τίτλο "Οι στοίχοι μου ελεύθεροι πετούν σαν τα πουλιά".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Σωκ.Πετρόχειλου με τίτλο "Εις την επέτειον του Ελευθερίου Βενιζέλου".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Πετρόχειλου με τίτλο "Ζήτω Βενιζέλε ζήτω".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Πετρόχειλου με τίτλο "Ευχαί στο Βενιζέλο".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Σωκ.Πετρόχειλου με τίτλο "Ύμνος προς τον Στρατηγόν Κορωνναίον επί τη ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων της προτομής του".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Σωκ.Πετρόχειλου με τίτλο "Στο στόλο μας".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ποίημα της Λουδμίλλας Πετρόχειλου με τίτλο "Εις τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Πρωτοψάλτου της ελευθερίας. Στον Ρήγα Βελεστινλή".
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Γεωργίου Σπ.Μερκούρη προς τον Ν.Ρούσσο με την οποία του ζητεί τη βοήθειά του ώστε να εισαχθεί στο Άσυλο των Ανιάτων του τέκνου η κ.Αναγνωστοπούλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 15
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας Κοσμαδόπουλου Α.Ε. με τίτλο "Αριθμητικός Πίναξ εμφαίνων τα παρ'ημίν κατατεθειμένα χρεώγραφα Λέσχης Φιλελευθέρων".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 17
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας Κοσμαδόπουλου με τίτλο "Λέσχη Φιλελευθέρων".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 17
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας Κοσμαδόπουλου με τίτλο "Λογαριασμός της Λέσχης Φιλελευθέρων".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Ομολογίαι Αναγκαστικού Β! 1926 Λέσχης Φιλελευθέρων".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Κοσμαδόπουλου προς την Λέσχη Φιλελευθέρων με την οποία διαβιβάζουν αντίγραφο του λογαριασμού της και την ενημερώνουν για το υπόλοιπο του λογαριασμού της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιανουάριος 1
infolib image control
Αίτηση του Λουκά Γ.Κακλίκη, έκτακτου εισπράκτορα στην Εθνική Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, προς την Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος περί διορισμού του ως τακτικού εισπράκτορα σε κάποιο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος
infolib image control
Σημείωμα το οποίο αναφέρεται στην εκδρομή που οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προς τιμήν των Ιταλών επισκεπτών στην Αθήνα και στο οποίο αναφέρεται ο λόγος του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Τσιμπιδάρος, προς αυτούς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του G.Beruzzi προς τον Μαρκαντωνάκη σχετικά με το λαθρεμπόριο που διεξάγεται στο Buenos Aires και το Μontevideo από Έλληνες με την προστασία των Ελληνικών Προξενείων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 5
infolib image control
Δήλωσις εισοδημάτων εκ κινητών αξιών αλλοδαπής προελεύσεως της Έλενας συζύγου Ελευθερίου Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Δήλωσις εισοδημάτων εκ κινητών αξιών αλλοδαπής προελεύσεως του Ελευθερίου Κυρ.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 9
infolib image control
Απόσπασμα Πρακτικών του Συμβουλίο της Hellenic & General Trust Ltd της 28 Μαΐου 1931.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 28
infolib image control
Αποσπάσματα άρθρων της εφημερίδας "Ελεύθερος Άνθρωπος".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Ελένη χήρα Μπουρλάκη με την οποία της ζητεί να υποβάλλει νέα αίτηση προς το Υπουργείο Προνοίας σχετικά με την παροχή σύνταξης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 6
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία θανάτου του Εμμ.Μπουρλάκη και πιστοποιείται ότι, από εκείνη την ημερομηνία, η Ελένη Μπουρλάκη είναι χήρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Μάιος 25
infolib image control
Πιστοποιητικό του ιατρού Κωνστ.Λίτινα στο οποίο αναφέρει την ασθένεια από την οποία έπασχε ο Εμμ.Μπουρλάκης και την αιτία θανάτου του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Έκθεση εξετάσεως μαρτύρων σχετικά με την υπόθεση της συνταξιοδότησης της Ελένης, χήρας Εμμανουήλ Μπουρλάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1927 Μάρτιος 4
infolib image control
Πιστοποιητικό του Προέδρου της Κοινότητας Νεαπόλεως στο οποίο αναφέρονται τα τέκνα των Εμμανουήλ και Ελένης Μπουρλάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Μάιος 24
infolib image control
Φύλλο μητρώου του Εμμανουήλ Μιχ.Μπουρλάκη από το Στρατολογικό Γραφείο Αγ.Νικολάου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Αίτηση Ελένης χήρας Εμμ.Μπουρλάκη προς τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για την παροχή σύνταξης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Μάιος 30
infolib image control
Απόδειξη του Ξενοδοχείου "Royal Monceau Hotel" για τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Απόδειξη του Σταθμού Αυτοκινήτων "Πρώτος" του Δ.Γεωργάτου & Π.Σταματελάτου για τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Οκτώβριος 1
infolib image control
Απόδειξη του Καταστήματος ειδών αυτοκινήτων Β.Κορακιανίτη & Σία για τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Απόδειξη του Καταστήματος Ε.Κ.Κορωναίου & Σία για τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Απόδειξη του Ατμοκίνητου εργοστασίου επίπλων και κουφωμάτων Αλεξ.Α.Μητσοτάκη για τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Απόδειξη του Φαρμακείου Γ.Α.Μαρκαντωνάκη για τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 2
infolib image control
Απόδειξη παραλαβής 4.000 δραχμών του Παπάζογλου από τον Ν.Ρούσσο για την εγκατάσταση μεγαφώνων στην Πάτρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Απόδειξη Δραχμών 2.000 για έξοδα φωτογραφιών από ταξίδια του Ε.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ιατρίδη προς τον Καραπαναγιώτη σχετικά με το ζήτημα της τροποποίησης απόφασης του Χρηστομάνου που αφορά στον αριθμό των χιλιομέτρων των οδών που πρέπει να κατασκευαστούν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Μεταφορών "Neptos" προς τον Π.Ζωγράφο στην οποία αναφέρεται ότι παραδόθηκαν τα σταλθέντα αντικείμενα στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 18
infolib image control
Πιστοποιητικό του Τελώνη της Αίθουσας Αποσκευών Πειραιώς προς τον Π.Ζωγράφο στο οποίο αναφέρεται ότι παρελήφθη ένα κιβώτιο για τον Ε.Βενιζέλο το οποίο παραδόθηκε σε αυτόν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Σ.Καλεμικέρου προς τον Ν.Ρούσσο με την οποία του ζητεί να συστήσει στον Ε.Βενιζέλο την πρόσληψη του αδερφού του στην Αγροτική Τράπεζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή προς τον Αλέξ.Κοριζή, Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας, σχετικά με την κατάσταση του Χρηματιστηρίου Αξιών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή προς τον Εμμ.Τσουδερό, Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία ο αποστολέας αναφέρει την άποψή του σχετικά με την κατάσταση του Χρηματιστηρίου και προτείνει τη χρησιμοποίηση των ομολογιών του 1914.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Υπόμνημα της "Ομάδος Δημοκρατικών Φιλελευθέρων Πολιτών κατοίκων Συνοικισμών Υμηττού, Βύρωνος Κοπάνα και Νέας Ελβετίας" προς τον Βουλευτή Αθηνών, Λ.Μακκά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει το Κόμμα των Φιλελευθέρων έναντι του προσφυγικού κόσμου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 7
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το δημοψήφισμα της Δραπετσώνας, σχετικά με τη σύνθεση των εκλογέων και τα προβλήματα της περιοχής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τη Διοίκηση του Κόμματος Φιλελευθέρων με την οποία ζητούν να ματαιωθεί η πρόσληψη του Χατζητάτση ως τμηματάρχη του τμήματος Εμπορικής Πίστεως στη Θεσσαλονίκη και προτείνουν τον Διογένη Δέλλη για τη θέση αυτή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προς την Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με την οποία ζητούν την επανεξέταση του ζητήματος της υποτροφίας του Λ.Τσιμένη και την εκ νέου παροχή αυτής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τη Διοίκηση του Κόμματος Φιλελευθέρων με την οποία διαβιβάζουν αίτηση του Βασίλειου Τσιμένη σχετικά με το ζήτημα της διακοπής παροχής της υποτροφίας του γιου του και ζητούν την ευνοϊκή ρύθμιση του ζητήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Βασ.Τσιμένη προς την Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης στην οποία εξηγεί για ποιούς λόγους ήταν άδικη η διακοπή της παροχής υποτροφίας στον γιο του και ζητεί τη διόρθωση της αδικίας αυτής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή προς τον Π.Λεβή με την οποία ο αποστολέας τον ευχαριστεί για έκθεση που του απέστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή προς τον Π.Λεβή με την οποία ο αποστολέας απαντάει σε προηγούμενο έγγραφό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Επιστολή προς τον Π.Λεβή σχετικά με τους λόγους της διακοπής παροχής υποτροφίας στον Λ.Τσιμένη.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ανωτέρας Σχολής Καλών Τεχνών Παρισίων σχετικά με τον Τσιμένη, ο οποίος έλαβε εύφημη μνεία σε διαγωνισμό μαθητών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Γερανιώτη προς την Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με την οποία ζητεί την επανεξέταση του ζητήματος της διακοπής παροχής υποτροφίας στον Λ.Τσιμένη και την εκ νέου παροχή αυτής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δημητριάδη προς τον Φίλιο στην οποία του δίνει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον υπότροφο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λ.Τσιμένη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τη Διοίκηση του Κόμματος Φιλελευθέρων σχετικά με το ταξείδι του Χατζηκυριάκου και του Αθηνογένη στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό προς τον Π.Λεβή με το οποίο ο αποστολέας αποστέλλει συνημμένα έκθεση της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης σχετικά με το ταξείδι των Χατζηκυριάκου και Αθηνογένη στη Θεσσαλονίκη και ζητεί να διαβιβαστεί στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τη Διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με το ζήτημα του κριθαριού που συνετέλεσε στην ενίσχυση του Αγροτικού Κόμματος κατά τις γερουσιαστικές εκλογές στην ύπαιθρο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τη Διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων και τον Αποστολόπουλο στην οποία δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές κατευθύνσεις του Σωματείου "Παύλος Μελάς" και σχετικά με τα μέλη του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή προς τον Π.Λεβή στην οποία αναφέρεται ότι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Παπανδρέου, ενέκρινε την λειτουργία του Ναού Νέας Κρίνης στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Παπανδρέου, προς τον Κασσαβέτη στην οποία ανακοινώνει ότι εγκρίνει την λειτουργία του Ναού Νέας Κρίνης στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ναό του Συνοικισμού Νέας Κρήνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς την Διοίκηση του Κόμματος Φιλελευθέρων με την οποία διαβιβάζεται έγγραφο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Παιδείας και ζητείται να συστηθεί στον Υπουργό να εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ναό του συνοικισμού Νέας Κρήνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Γεννάδιου, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Παπανδρέου, στην οποία αναφέρεται η απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ότι επιτρέπεται να ιδρυθεί ναός στο Συνοικισμό Νέας Κρήνης και αναθέτει στο Υπουργείο Παιδείας την έγκριση λειτουργίας του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης σχετικά με την αδυναμία αναστολής της μετάθεσης του Σωτ.Σωτηριάδη εντός τριμήνου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης προς τον Διευθυντή της Λέσχης Φιλελευθέρων, Αλ.Κασσαβέτη, με την οποία ζητούν την ματαίωση της μετάθεσης του υπολοχαγού Σωτ.Σωτηριάδη στη Δράμα και την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Πρόεδρο της Λέσχης των Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης, Αλ.Κασσαβέτη, στην οποία επισυνάπτει απόσπασμα άρθρου του Ελεύθερου Βήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Π.Τσιμπιδάρου, προς τη Διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων με το οποίο διαβιβάζει επιστολή των βουλευτών Γ.Λύρα και Κ.Βαρδουλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή των βουλευτών Γ.Λύρα και Κ.Βαρδουλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να διατάξει τον βουλευτή Ι.Λυμπερόπουλο να μην αναμειγνύεται στις υποθέσεις της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς και εξηγούν για ποιούς λόγους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προςς την Λέσχη Φιλελευθέρων με το οποίο διαβιβάζεται αίτηση του Νικ.Κτενίδου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 3
infolib image control
Αίτηση του Νικ.Κτενίδου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και τη Λέσχη Φιλελευθέρων με την οποία τους ζητεί να επέμβουν ώστε να πληρωθεί τα οφειλόμενα χρήματα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Ανακοινωθέν της Λέσχης Φιλελευθέρων στο οποίο αναφέρεται ότι η Λέσχη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη που συνέβη στο θέατρο "Περοκέ".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 25
infolib image control
Γεράσιμος Δ.Αντύπας έφιππος.
Φωτογραφία
1931
infolib image control
Γεράσιμος Δ.Αντύπας.
Φωτογραφία
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Γεράσιμος Δ.Αντύπας.
Φωτογραφία
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Ορφανοτροφείον.
Φωτογραφία
<1931>
infolib image control
Γερ.Δ.Αντύπας.
Φωτογραφία
1931 Ιούνιος 7
infolib image control
Λιτανεία.
Φωτογραφία
1931 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Μ.Θεοφανίδη προς τον Ν.Ρούσσο στην οποία αναφέρει ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ευκαιρία με την υπόθεση του Ραυτόπουλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τη Διεύθυνση του Κολλεγίου Αθηνών με την οποία αποστέλλει επιταγή για την εξόφληση λογαριασμού του μαθητή Βολάνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1925 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ταμία του Κολλεγίου Αθηνών προς τον Γ.Βολάνη στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος απέστειλε επιταγή για την πληρωμή λογαριασμού του γιού του και τον ενημερώνει για το υπολοιπόμενο ποσό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούλιος 20
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Greek schemes" σχετικά με τη δαπάνη που υπολογίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση δημοσίων έργων στη Θεσσαλία, την Κρήτη, την Ήπειρο και την Αττική.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Δ.Στρατή και του Ν.Καλύβα προς την Γενική Γραμματεία της Γ' Διεθνούς με την οποία διαμαρτύρονται κατά των Καλομοίρη και Δημητράτο της Γενικής Συνομοσπονδίας για συνεργασία με την Κυβέρνηση και για διωγμούς εργατικού στοιχείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούλιος 23
infolib image control
Επισκεπτήριο του Δημητρίου Μητώση, προέδρου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού στα Γιαννιτσά.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Μητώση προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία τον ενημερώνει σχετικά με την υπόθεση της κατηγορίας δύο βενιζελικών διδασκάλων, του Τρ.Πάνου και του Αρ.Μητακίδη, ότι είναι κομμουνιστές, και του ζητεί να επέμβει ώστε να σταματήσει η δίωξη εναντίον τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή Άγγλου Τραπεζίτη προς τον Ε.Βεργανελάκη για πίστωσή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λυκουρέζου προς τον Κασσαβέτη στην οποία αναφέρει ότι αδυνατεί να συνδράμει στην προώθηση του βιβλίου του Βεντήρη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 8
infolib image control
Ανακοίνωση του Προέδρου της Ενώσεως αναπήρων πολέμου ολικής ανικανότητας Αττικής και του Προέδρου της Αδελφότητας των φίλων της Ειρήνης προς το Α'Πανελλαδικό Συνέδριο Κοινοτήτων στην οποία διατυπώνουν υποδείξεις και ευχές για την επιτυχία του συνεδρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του πρώην υπηρέτη της Ε.Βενιζέλου, A.Butkowich, προς την ίδια με την οποία ζητεί αποζημίωση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Σχολείων και Εφόρου Προσκόπων Θεσσαλονίκης, Κ.Λαγουμτζάκη, προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων με την οποία ζητεί να δοθεί η ανάλογη χρηματική συνδρομή στους φτωχούς πρόσφυγες μαθητές ώστε να γίνουν πρόσκοποι στον Τοπικό Προσκοπικό Σύνδεσμο και να προστατευθούν από την προπαγάνδα των Κομμουνιστών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ.Π.Καλογερόπουλου προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Σπυρόπουλος του υποσχέθηκε ότι θα τους προτιμήσει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Αύγουστος 20
infolib image control
Απόδειξη της Εταιρείας "Ελαστικά Firestone" για τον Κωνσταντίνο Καρατζά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Αύγουστος 30
infolib image control
Απόδειξη της Εταιρείας "Ελαστικά Firestone" για τον Κωνσταντίνο Καρατζά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κ.Συμεωνόγλου προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνει ότι η παραγγελία του για εξαρτήματα αυτοκινήτου εκτελέστηκε και εστάλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Γ.Κυρκίνη προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε την επιταγή του για την εξόφληση του λογαριασμού του και τον ευχαριστεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κ. Συμεονόγλου προς τον Κ. Καρατζά σχετικά με ανταλλαγή εμπορευμάτων
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Μαργαρίτη προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνει ότι του απέστειλε με δέμα τα είδη που αναφέρονται στο εσώκλειστο τιμολόγιο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Μαργαρίτη προς τον Κ.Καρατζά με την οποία του ζητεί να τον ενημερώσει για τις τιμές που επιθυμεί να πωληθούν τα είδη που του απέστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή της Εμπορικής Εταιρείας Κατωπόδης Τριανταφύλλου & Σία προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνουν ότι του απέστειλαν τα είδη που ζήτησε και ότι παρέλαβαν χρήματα για λογαριασμό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Vacuum Oil Company προς τον Κ.Καρατζά με την οποία τον ενημερώνουν για τα είδη που περιλαμβάνει η παραλαβή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Αύγουστος 7
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αγορά συναλλάγματος.
Πίνακας
1931 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αγορά συναλλάγματος.
Πίνακας
1931 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αγορά συναλλάγματος. Πίνακας με τίτλο "Διάφορα Νομίσματα".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αγορά συναλλάγματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αγορά συναλλάγματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κίνησις Συναλλάγματος κατά την 29 Σεπτεμβρίου 1931".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κίνησις Συναλλάγματος κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1931".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κίνησις Συναλλάγματος κατά την 1η Οκτωβρίου 1931".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 1
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κίνησις Συναλλάγματος κατά την 5ην Οκτωβρίου 1931".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 5
infolib image control
Έκθεση του Ι.Σ.Καραμάνου προς την Κεντρική Επιτροπή Αγοράς και Διαχειρίσεως Εμπορευσίμων Καπνών στην οποία αναφέρει τις ενέργειες που έκανε απο κοινού με τους Β.Παντούλη και Μ.Δεϊρμεντζόγλου για την πραγματοποίηση της εξαγοράς των παραγωγικών αποθεμάτων του καπνού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Καταστατικό του Οργανισμού Κεντρικής Επιτροπής αγοράς και διαχειρίσεως καπνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Σημείωμα του George Lindsay με τίτλο "Home and fortune making in the North".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 2
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Δ.Φικιώρη με το οποίο ζητεί να ληφθεί υπόψιν το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης περί κατασκευής τμήματος της εθνικής οδού Καλαμών-Σπάρτης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης σχετικά με την κατασκευή τμήματος της εθνικής οδού Καλαμών-Σπάρτης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 4
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Το ζήτημα της Νέας Σμύρνης" σχετικά με τη Σύμβαση περί διάθεσης οικοπέδων στη Νέα Σμύρνη σε πρόσφυγες.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Παπαδάτο με την οποία ο αποστολέας τον ενημερώνει ότι η Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης συνιστά τον Β.Γρηγοράτο για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή στον Οργανισμό εξαγοράς καπνού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι ο Β.Γρηγοράτος έχει τις καλύτερες συστάσεις για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή στον Οργανισμό εξαγοράς καπνού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 15
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο ζητείται από τον Ε.Βενιζέλο η γνώμη του και εκείνος απαντάει να απευθυνθούν επειγόντως στον Παπαδάτο και στον Καραμάνο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Jean Thomasinos προς τον Π.Τσιμπιδάρο με την οποία του ζητεί να συστήσει στον Ε.Βενιζέλο να αποσύρει τα μέτρα για τους αγρότες και προτείνει τρόπο για την επίλυση του ζητήματος των χρεών των αγροτών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος.19
infolib image control
Επιστολή προς τον Ασπιώτη με την οποία ο αποστολέας τον ενημερώνει σχετικά με τις προϋποθέσεις ανταλλαγής των νέων ομολογιών από την Εθνική Τράπεζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 29
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Πετσάλη και του Ναυάρχου Γκίνη με το οποίο ζητούν από τον Ε.Βενιζέλο να συστήσει στον Υπουργό Παιδείας, Γ.Παπανδρέου, να διαθέσει ένα ποσό για την οικοδόμηση του σχολικού κτηρίου Σπετσών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 30
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Διά την υγείαν μας. Τα αποτελέσματα του αντιελονοσιακού αγώνος".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Β.Αθ.Σιμιανόπουλο με την οποία του κοινοποιεί απάντηση του Διευθυντή Τ.Τ.Τ. σχετικά με το ζήτημά του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τ.Τ.Τ., Θ.Πενθερουδάκη, στην οποία ανακοινώνει ότι ο Β.Αθ.Σιμιανόπουλος πέτυχε στις εισιτήριες εξετάσεις της προπαρασκευαστικής Σχολής Τ.Τ.Τ..
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Βεν.Αθ.Σιμιανόπουλου προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία τον ενημερώνει ότι έδωσε εισιτήριες εξετάσεις στην προπαρασκευαστική Σχολή Τ.Τ.Τ. και ότι έγραψε πολύ καλά και του ζητεί να φροντίσει ώστε να μην αδικηθεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τ.Τ.Τ. προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Β.Αθ.Σιμιανόπουλος πέτυχε στις εισιτήριες εξετάσεις της Προπαρασκευαστικής Σχολής Τ.Τ.Τ..
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Περ.Χατζημιχαήλ προς την Διεύθυνση Παρισιού "Φιγκαρώ" σχετικά με το άρθρο του με τίτλο "Πώς θα εξέλθωμεν της παγκοσμίου κρίσεως".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Mehmet Nurettin στην οποία αναφέρει ότι θα τον δεχθεί ωρισμένη ημέρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Μ.Δρόσσου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με το ποιός πρέπει να αναλάβει την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αίγυπτο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Κυδωνιών-Μοσχονησίων προς τον Θ.Σοφούλη με την οποία του ζητούν να μεσολαβήσει προς το Υπουργείο Παιδείας και στα Νομοθετικά Σώματα ώστε να δοθεί άδεια για την ίδρυση ιδιωτικού Γυμνασίου υπό την επωνυμία "Νέον Γυμνάσιον Κυδωνιών".
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επισκεπτήριο του ιατρού, Χαράλαμπου Ακριβόπουλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Χ.Ακριβόπουλου προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει στην υπόθεση της τακτοποίησης και αποπληρωμής των χρεών του προς την Εθνική Τράπεζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Χ.Ακριβόπουλου προς την Υπηρεσία Διαχειρίσεως κτημάτων εξ ανταλλαγής της Εθνικής Τράπεζας με την οποία προτείνει τρόπο για την αποπληρωμή των χρεών του προς την Τράπεζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ευδ.Παπαευαγγέλου προς την Έλενα Βενιζέλου στην οποία προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της ορνιθοκομίας και της ζητεί να διαβιβάσει την επιστολή του στον Ε.Βενιζέλο και να μεσολαβήσει ώστε να γίνει δεκτός σε ακρόαση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Το σημειωματάριο του Φορτούνιο. Φοροτεχνία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, Αρ.3463
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση του Βουλευτή Θεόδ.Γ.Λύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα προβλήματα της Επαρχίας Επιδαύρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Έκθεση του Ιωάν.Δ.Πετρίδη, Προέδρου της Επιτροπής προπαγάνδας του Συλλόγου προστασίας εγχωρίων προϊόντων, στην οποία προτείνει την ίδρυση "Συλλόγου προστασίας εγχωρίων προϊόντων" για την παύση της διαρροής χρυσού στο εξωτερικό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Π.Καλλιγά προς τον Ν.Ρούσσο σχετικά με την κατάρτιση πινάκων με στοιχεία για την κατάσταση της νομαδικής κτηνοτροφίας στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Α.Αθανασιάδη προς τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με την οποία του ζητεί να παραδώσει την επιστολή του στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή με την οποία η εφημερίδα "Journal des Nations" απευθύνει ερωτήματα λόγων σχετικών με τον διεθνή αφοπλισμό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Μεραλής, Τριαντ.Καψάλη, προς τον Διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας με την οποία του ζητεί να διατάξει την αναστολή πληρωμής των χρεών των μελών του Συνεταιρισμού προς την Τράπεζα και την χορήγηση δανείων συντηρήσεως στις οικογένειές τους από το υποκατάστημα της Αταλάντης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1931 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Η εκλαΐκευσις του αεροπορικού πνεύματος".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα απαλλοτριωθέντα και μεμισθωμένα κτήματα της Μονής Ζωγράφου.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1931>
infolib image control
Έκθεση στην οποία ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανάπτυξη και τη σημασία της επιστήμης της βιολογίας, αναφέρεται στην προσωπική του προσφορά στην επιστήμη αυτή και ζητεί να τοποθετηθεί σε έδρα της Βιολογίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.

                                                                            infolib-libsolution