Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Απόδειξη της Midland Bank Ltd για την λήξη τόκων του πρώτου εξαμήνου του 1929 της Καναδικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας.
Απόδειξη
1929 Ιούλιος 1
infolib image control
Απόδειξη της Midland Bank Ltd για την λήξη τόκων του δεύτερου εξαμήνου του 1929 της Καναδικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας.
Απόδειξη
1930 Ιανουάριος 1
infolib image control
Ψήφισμα των δημοδιδασκάλων Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων των δημοσίων υπαλλήλων.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Επόπτη Αγορανομίας προς τον Νίκο με την οποία συστήνει τον αδελφό του Θανάση, ο οποίος θα του μιλήσει για την υπόθεση συγγενικού του προσώπου που προτίθεται να φύγει για την Αμερική.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή οικονομικού περιεχομένου
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 28
infolib image control
Ψήφισμα του Προέδρου της Συγκέντρωσης των εργατών του Λιμένος Πειραιώς, Εμμ.Κουλετάκη, με το οποίο δηλώνεται η απόφαση των εργατών να αγωνισθούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Σκαλιέρη με την οποία ζητεί να μάθει αν ο Ε.Βενιζέλος διάβασε το υπόμνημα του για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων και ηλεκτρικής δύναμης με τη χρήση των λιγνιτών και προτείνει την αποστολή Έλληνα χημικού για να εξακριβώσει το περιεχόμενο του υπομνήματος.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Ν.Σκαλιέρη περί παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων και ηλεκτρικής δυνάμεως δια την χρησιμοποίησεως των λιγνιτών.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος
infolib image control
Μετάφραση άρθρου της εφημερίδας El Dia του San Salvador σχετικά με την λαθραία εισαγωγή χαρτοσήμων.
Άρθρο
1930 Ιανουάριος 22
infolib image control
Μετάφραση άρθρου της εφημερίδας El Dia του San Salvador σχετικά με τη λαθραία εισαγωγή χαρτοσήμων.
Άρθρο
1930 Ιανουάριος 23
infolib image control
Μετάφραση άρθρου της εφημερίδας Diario του San Salvador σχετικά με το ζήτημα της λαθραίας εισαγωγής χαρτοσήμων.
Άρθρο
1930 Μάρτιος 5
infolib image control
Μετάφραση άρθρου της εφημερίδας Diario του San Salvador σχετικά με το ζήτημα της λαθραίας εισαγωγής χαρτοσήμων.
Άρθρο
1930 Ιανουάριος 10
infolib image control
Μετάφραση άρθρου της εφημερίδας Diario του San Salvador σχετικά με το ζήτημα της λαθραίας εισαγωγής χαρτοσήμων.
Άρθρο
1930 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης Βουλής κατά την οποία ο Ζαβιτσιάνος δηλώνει την υποστηριξή του στην κυβέρνηση για την άμεση λύση των ζητημάτων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και για την πολιτική που ακολουθεί.
Πρακτικό
1930 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κυριακού προς τον Στεφάνου σχετικά με την υπόθεση των Κουμπαίων και την καταδίκη τους σε θάνατο.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γ.Κυριακού με την οποία τον καλεί στο Πολιτικό Γραφείο για την διευθέτηση υπόθεσης που τον αφορά.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Henry Monrgenthau προς τον Χ.Σιμόπουλο με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει στην ελληνική κυβέρνηση για τον Αντωνόπουλο, που επιθυμεί να εξασφαλίσει χάρη για τον αδελφό του με αφορμή την γιορτή της Εκατονταετηρίδας.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Σημείωμα του Σπ.Πάτση με το οποίο αναφέρει ότι είναι ανακριβές ότι απολύθηκαν 650 υπάλλληλοι κατά την παράδοση της δημοτικής αρχής.
Σημείωμα
1930 Μάρτιος 1
infolib image control
Ψήφισμα του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την πρωτοβουλία εφαρμογής του προσχεδίου οργανισμού και την ευχή για την άμεση μεταβολή του προσχεδίου σε οριστικό οργανισμό του Κόμματος.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Αρβανίτη με την οποία τον καλεί να περάσει από το Πολιτικό Γραφείο για διευθέτηση υποθεσής του.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Αρβανίτη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στεφάνου
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή Ιταλού προς τον Στ.Στεφάνου για την κατασκευή Διαβαλκανικού Σιδηροδρόμου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αναγκαιότητα κατασκευής Διαβαλκανικού Σιδηροδρόμου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής Διαβαλκανικού Σιδηροδρόμου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής Διαβαλκανικού Σιδηροδρόμου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος18
infolib image control
Επιστολή του Γ.Παπαδάκη προς τον Ι.Γ.Ηλιάκη με την οποία αναφέρει υπό ποιούς όρους θα δεχτεί να τοποθετηθεί ως τεχνικός σύμβουλος ή επιθεωρητής στο υποκατάστημα της Αγροτικής στη Θεσσαλονίκη και ζητεί την συνδρομή του.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γ.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβοβάζει επιστολή του Γ.Παπαδάκη, με αίτημά του να τοποθετηθεί στην Αγροτική Τράπεζα, και αναφέρει ότι δεν είναι βέβαιος για την ικανότητα του Παπαδάκη να προσφέρει υπηρεσίες στην Αγροτική Τράπεζα.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή προς τον Dr. G.K.Strode της Διεθνούς Επιτροπής Υγείας με την οποία ανακοινώνονται μέτρα, που έλαβε το Υπουργείο Υγιεινής, σχετικά με τον διορισμό Άγγλων ιατρών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Dr. G.K.Strode της Διεθνούς Επιτροπής Υγείας με την οποία ανακοινώνονται μέτρα, που έλαβε το Υπουργείο Υγιεινής, σχετικά με τον διορισμό Άγγλων ιατρών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Σ.Αντύπα προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία υποστηρίζει την τμηματική άρση του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Σ.Αντύπα με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου με την οποία αναφέρει την κακή συμπεριφορά των σκοπών χωροφυλάκων του Πολιτικού Γραφείου και ότι θεωρεί υπεύθυνη την υπηρεσία που δεν μερίμνησε για την επιλογή των σκοπών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Δρόσου προς το Στ.Στεφάνου με την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη του που ο Ε.Βενιζέλος επιφυλάσσεται να μιλήσει για την δράση του στους Times of India, αφού μιλήσει με τον Μιχαλακόπουλο, και δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να δεχτεί τις υποδείξεις του Μιχαλακόπουλου για την κάθοδό του στην Ινδία.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 7
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ., στο οποία αναφέρεται η πρόταση του Πρωτοπαπαδάκη για τον άμεσο διορισμό Τεχνικού Διευθυντή.
Πρακτικό
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του νομάρχη Κοζάνης, Ι.Πασσαδάκη, προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία παρουσιάζει τον αξιωματικό της χωροφυλακής Κοζάνης Γ.Βαρδουλάκη, ο οποίος συνέβαλε στην εξόντωση ληστών, και ζητεί να γίνει δίκαιη κατανομή του ποσού της επικήρυξης.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Σημείωμα του Τμηματάρχη Λαϊκής Κατοικίας στο οποίο αναφέρει ότι έχει σταλεί στη Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού πίνακας με τις οφειλόμενες αποζημιώσεις από την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων.
Σημείωμα
1930 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής των οικοπεδούχων μικροϊδιοκτητών Γαστούνης προς τον Διευθυντή της εφημερίδας Πατρίς, Σπ.Σίμος, με την οποία ζητεί την δημοσίευση της επιστολής σχετικά με την υπόθεση των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων και την συνδρομή του για την λύση της υπόθεσης.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Σπ.Σίμο με την οποία τον ενημερώνει για την αποστολή στην Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού πίνακα με τις οφειλόμενες αποζημιώσεις από την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την αποκατάσταση προσφύγων και για την καταγραφή ειδικού άρθρου στον προϋπολογισμό.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κ.Κυβέλου προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί την βοήθειά του προκειμένου να καταλάβει τη θέση του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Υγιεινής ή Αεροπορίας.
Επιστολή
1930 Μάιος 15
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Φικιώρη με το οποίο αναφέρει να αποσταλλεί ατμόπλοιο στην Μονεμβασιά για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας και να εκπροσωπηθεί η ελληνική κυβέρνηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δίγκα.
Σημείωμα
1930 Μάιος 20
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Φικιώρη με το οποίο αναφέρει να προταθεί στον Υπουργό Συγκοινωνίας να διαθέσει τμήμα από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την αποπεράτωση της οδού Καστανιάς-Γεωργιτσίου Λακεδαιμόνος και τμήματος της οδού Σπάρτης-Καστανιάς-Μεγαλούπολης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Φικιώρη με το οποίο αναφέρει να γίνει σύσταση στον Γ.Μαρή να συγκατατεθεί με τον διορισμό του Ι.Κυβέλλου ως Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Αεροπορίας ή Υγιεινής.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Αμερικανικής Επιτροπής Ανασκαφών, W.Rodman Peabody, σχετικά με την ανώνυμη δωρεά των 10.000 δολλαρίων υπέρ των ανασκαφών στην Ελευσίνα.
Επιστολή
1930 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ι.Στάμου προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία διαμαρτύρεται για την διαβίβαση της αίτησής του και της αναφοράς του στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και αναφέρει ότι τμηματάρχης του Υπουργείου, Ζάκκας, ενδιαφέρεται μόνο για τους εργάτες και όχι για τους εργοδότες.
Επιστολή
1930 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Δεληγιάννη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει γεγονότα που πιστοποιούν ότι ανήκει στους Βενιζελικούς και ζητεί την υποστήριξή του για να τοποθετηθεί στην Αθήνα ως εκπαιδευτικός λειτουργός.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή Δημ.Δεληγιάννη προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία του ζητεί να κάνει ευμενή εισήγηση στον Ε.Βενιζέλο υπέρ της τοποθέτησής του στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Γ.Παπανδρέου, προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία τον ενημερώνει ότι η αίτηση του καθηγητή Δ.Δεληγιάννη για μετάθεση διαβιβάστηκε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Πιστοποιητικό για τον Πολυγένη με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο γυμνασιάρχης Δ.Δεληγιάννης αρνήθηκε να παραστεί στην τελετή για την γιορτή του Βασιλιά στις 21 Μαΐου.
Πιστοποιητικό
1929 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Τηλ.Νοταρά Πετροπουλάκη προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία ζητεί την συνδρομή του στην υπόθεση του Χρήστου και Θεόδωρου Θεοδωρίδη, οι οποίοι έχουν ζητήσει ενυπόθηκο δάνειο από την Κτηματική Τράπεζα.
Επιστολή
1930 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Τηλ.Νοταρά Πετροπουλάκη με την οποία τον ενημερώνει ότι φρόντισε για την υπόθεσή του, αν και ήταν έξω από τις αρμοδιότητές του.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 12
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αίτηση του Θεόδωρου και Χρήστου Θεοδωρίδη για την χορήγηση ενυπόθηκου δανείου από την Κτηματική Τράπεζα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Ν.Φιλάρετου προς τον Μισαηλίδη με την οποία αναφέρει ότι θέλει να τον συναντήσει μετά από επιθυμία της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αποσκοπεί σε συνεργασία μέσω αυτού με τον οίκο Κρούγερ υπέρ των αναγκών της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εταιρείας Κάδμος, Θ.Κυριαζή, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να υποστηρίξει τις απόψεις του τεχνικού κόσμου και του υποβάλλει αντίγραφο νομοσχεδίου για την τροποποίηση του νομοσχεδίου περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 5
infolib image control
Προπόσεις στο γεύμα της Λέσχης Χάρβαρντ προς τιμή του Josiah Stamp.
Ομιλία
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Προσφώνηση του Josiah Stamp στο γεύμα προς τιμή του στη Λέσχη Χάρβαρντ.
Ομιλία
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Προσφ'ωνηση του Dr E.W.Kemmerer στο γεύμα προς τιμή του Josiah Stamp στη Λέσχη Χάρβαρντ.
Ομιλία
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Δημ.Π.Κωλέττη προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή του στη νέα κυβέρνησην προκειμένου να προετοιμαστεί για να διαδεχθεί τον Ε.Βενιζέλο στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και τις προϋποθέσεις για να την επιτυχία του Κόμματος.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας του ζητεί να υπευνθυμίσει στον Ε.Βενιζέλο την τοποθέτησή του στα νέα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή της Μ.Βενετσανοπούλου προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την υποστηριξή του προκειμένου ο άντρας της να διοριστεί ως ηλεκτρολόγος από το κράτος που θα αναλάβει την εκμετάλλευση των καλωδίων μετά την αποχώρηση της εταιρείας Eastern από την Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Θεοδ.Λ.Κυδωνάκη προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να πείσει τον Δροσόπουλο να τον προσλάβεο άμεσα στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Χανιά.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία τον ενημερώνει ότι τα αιτήματα της Γενικής Ένωσης Αναπήρων Πολέμου Αττικής εξετάζονται από την επιτροπή και ότι η απόφαση θα αποσταλλεί στο Πολιτικό Γραφείο.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του ιατρού, Γ.Κ.Γαλανάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την πικρία του για τη μη επιλογή του από τον Γ.Σταυρίδη στον κατάλογο των ιατρών και του ζητεί να φροντίσει για την τοποθέτηση κάποιου Κρητικού σε ανώτερη θέση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Αγγ.Αλ.Φωτήλα προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την λύπη του για τη μη τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού του Λιμένος Πειριαώς και ζητεί να του δοθεί μια θέση Γενικού Γραμματέα σε κάποιο υπουργείο ή Γενικού Διοικητή ή Νομάρχη.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή της Γραμματέας του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Margaret E.Cleeve, προς τον Arthur Crosfield με την οποία ζητεί την διευκόλυνση μιας συνέντευξης με την Έλ.Βενιζέλου για να πληροφορηθεί τα αναγκαία για την συγγραφή της βιογραφίας του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Arthur Crosfield προς την Margaret E.Cleeve με την οποία την ενημερώνει ότι έλαβε την επιστολή της και ότι μίλησε στην Έλ.Βενιζέλου σχετικά με το αίτημα της να της πάρει συνέντευξη για την βιογραφία του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυρίδη με το οποίο ζητούνται πληροφορίες για το βίο του Ε.Βενιζέλου για την συγγραφή βιογραφίας.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την εξέλιξη του ζητήματος, που τους απασχολεί, μετά την συνάντησή του με τον Σφακιανάκη.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Σπουδαστών Σχολής Καλών Τεχνών προς κάποιο Βουλευτή με την οποία του κοινοποιείται αναφορά με τα αιτήματα του Συνδέσμου και του ζητείται η υποστήριξη αυτών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Σπουδαστών Σχολής Καλών Τεχνών προς το Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με την οποία αναφέρει τα αιτήματα του Συνδέσμου με αφορμή την συζήτηση του σχεδίου νόμου περί οργανώσεως της ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή προς τον Κ.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας τον ενημερώνει ότι ο Ρωμάνος δεν μπορεί να παρευρεθεί στη διακοινοβουλευτική σύσκεψη και ζητεί να τον ειδοποιήσει ποιον να ορίσει ως αντικαταστάτη του.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Αλέξανδρου με το οποίο ευχαριστεί για την έκφραση συμπάθειας.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Α.Αγγελάκη με την οποία ζητεί να υποστηριχθεί η αίτησή του για την θέση του Νομικού Συμβούλου στο υποκατάστημα της Κτηματικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή προς τον Κ.Βενιζέλο σχετικά με την εκμετάλλευση έκτασης στην Πάρνηθα.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Ένταλμα πληρωμής της Ακτοπλοΐας της Ελλάδος Α.Ε. με την οποία αναφέρει το ποσό που δόθηκε για το ταξίδι του Προέδρου της Κυβέρνησης με το ατμόπλοιο Κανάρης και ζητεί την καταβολή του στον Κλήμη Σφάελλο.
Ένταλμα
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Μελά προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία εσωκλείει επιστολή του καθηγητή H.B.Allen, ο οποίος επιθυμεί να δει τον Ε.Βενιζέλο, και ζητεί η πρόσκληση ακρόασης να σταλεί στα γραφεία της New East Relief στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή H.B.Allen προς τον Κ.Μελά με την οποία του ζητεί να φροντίσει να συναντήσει τον Ε.Βενιζέλο κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας του για την προαγωγή των Μακεδονικών χωριών.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 28
infolib image control
Σύντομη έκθεση του Διευθυντή του Εκαπαιδευτικού Τμήματος Περιθάλψεως Έγγυς Ανατολής, H.B.Allen, για το πρόγραμμα προαγωγής των χωριών της Μακεδονίας.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα χωριά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προαγωγής των Μακεδονικών χωριών 1929-1930 του Εκπαιδευτικού Τμήματος Περιθάλψεως Έγγυς Ανατολής.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Ασφαλιστήριο της Αδριατικής Ασφαλιστικής Εταιρείας με το οποίο ασφαλίζει από τις ζημιές φωτιάς το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Λέσχη των Φιλελευθέρων στην Αθήνα.
Συμβόλαιο
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Συμπλήρωμα έκθεσης της 18ης Ιουνίου 1930 στην οποία αναφέρονται οι αντιδράσεις των πολιτών διαφόρων συνοικισμών στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή στις 17 Ιουνίου 1930, τις οποίες δημοσίευσε το Ελεύθερο Βήμα.
Έκθεση
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λέσχης των Φιλελευθέρων, Αλ.Κασσαβέτη, με την οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος θα ζητήσει την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας στη συζήτηση για την Ελληνοτουρκική Συμφωνία και ότι θα δηλώσει ότι όσοι καταψηφίσουν την συμφωνία θα θεωρηθούν αποσχιθέντες του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1930 Ιούνιος
infolib image control
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου προς τον λαό του νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκφωνήθηκε από τον Πρόεδρο της Λέσχης των Φιλελευθέρων, Αλ.Κασσαβέτη, την παραμονή της αναπληρωματικής εκλογής.
Ομιλία
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Αποστολόπουλου περί Θεσσαλονίκης με το οποίο περιγράψει την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη από κομματική άποψη.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 26
infolib image control
Κατάλογος στον οποίο καταγράφονται οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες.
Κατάλογος

Bρέθηκαν 87 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution