Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Κατάλογος εγγράφων σχετικών με τη σιδηροδρομική γραμμή Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του L.Guerbi προς τον Ε.Μαυρομμάτη στην οποία αναφέρει ότι του αποστέλλει τα έγγραφα που αφορούν στην έρευνα σχετικά με τη γραμμή Εζινε-Καρά-Μπιγά, η οποία αποτελεί μέρος της γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης, και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την έρευνα αυτή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 30
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "General report on the construction and working of the Railway from Dardanelles to Smyrne with a branch line from Ezine to Karabiga (Sea of Marmara) and from Kirkler to Pergama".
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Στατιστικοί πίνακες σχετικά με την κίνηση στο λιμάνι των Δαρδανελλίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Μάρτιος 13
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Probable receipts to be effected in exploiting the Dardanelle quays taking as a basis the chargeable duty according to the minimum tariff".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Formula of the engineers Michel and Baums".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Αίτηση του Μαυρομάτη προς τον Υπουργό Δημοσίων Έργων της Τουρκίας, Mahmoud, με την οποία ζητεί να παραταθεί ο χρόνος της μελέτης για την κατασκευή του σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δημοσίων έργων της Τουρκίας, Mahmoud, προς τον Μαυρομάτη σχετικά με την αναβολή των εργασιών για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Αίτηση του Μαυρομμάτη προς τον Υπουργό Δημοσίων έργων της Τουρκίας για παράταση του χρόνου προς μελέτη της κατασκευής του σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δημοσίων έργων της Τουρκίας, Mahmoud, προς τον Μαυρομάτη σχετικά με την αναβολή των εργασιών για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Απόσπασμα του συμβολαίου σχετικά με την κατασκευή του σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης στο οποίο αναφέρονται διάφορες διευκρινίσεις.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Φιρμάνι παραχώρησης προνομίου σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Σύμβαση ανάμεσα στον Djimal Pasha, Υπουργό Δημοσίων Έργων στην Τουρκία και στην Εταιρεία "Omnium d'Enterprises" για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την παραχώρηση άδειας κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Πίνακας εγγράφων σχετικών με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση για την παραχώρηση του προνομίου της κατασκευής του σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Φιρμάνι παραχώρησης προνομίου σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Σύμβαση ανάμεσα στον Djimal Pasha, Υπουργό Δημοσίων Έργων στην Τουρκία και στην Εταιρεία "Omnium d'Enterprises" για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Μελέτη κατασκευής σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Γενική Μελέτη του Ε.Μαυρομμάτη περί της κατασκευής και της εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1910 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Έκθεση του αρχιμηχανικού, L.Guerbi, ο οποίος εκτέλεσε την οριστική μελέτη για την διακλάδωση Εζίν-Καραμπιγά του σιδηροδρόμου Δαρδανελλίων-Σμύρνης, προς τον Ε.Μαυρομμάτη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Πανθρακικού Συλλόγου εν Αθήναις στο οποίο εκφράζονται διαμαρτυρίες για την βουλγαρική κυριαρχία στη Θράκη και ζητείται να ανακηρυχθεί η Θράκη αυτόνομη, ώστε να πάψει να είναι εστία συνεχών ανωμαλιών.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Αντίγραφο περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως του Συμβολαιογράφου, Σόλ.Παπαδημητρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 21
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την οργάνωση και τους σκοπούς της Εκπαίδευσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Η εταιρεία Κωπαΐς επηρεάζει τα εξής χωρία".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Βουλγαρικαί ωμότητες. Διανομή εις εφημερίδας".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το μισθό ενός μόνιμου υπαλλήλου Υπουργείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι μηνιαίοι μισθοί υπαλλήλων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Υπουργείο Συγκοινωνίας, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Εισηγητική Έκθεση Υπηρεσίας Υπουργείου Περί της υποθέσεως του εφέδρου Ανθυπολοχαγού Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Χριστοδούλου προς την 2η Μεραρχία με το οποίο υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη δράση του εφέδρου Ανθυπολοχαγού, Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 30
infolib image control
Έκθεση περί της εμπολέμου δράσεως του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του 3ου Τάγματος, Αντ.Θεοχάρη, προς το 3ο Σύνταγμα Πεζικού σχετικά με τη δράση του εφέδρου Ανθυπολοχαγού, Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Λοχαγού, Κ.Εξαρχάκη, προς τον Ταγματάρχη Διοικητή του 3ου Τάγματος σχετικά με τη δράση του Ανθυπολοχαγού, Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Ιούλιος 29
infolib image control
Έκθεση του Διοικητή του 3ου Συντάγματος Πεζικού, Ν.Χριστοδούλου, περί μονιμοποιήσεως του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Νοέμβριος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή του 3ου Συντάγματος Πεζικού, Ν.Χριστοδούλου, προς τη 2η Μεραρχία με το οποίο αποστέλλει έγγραφο σχετικά με τη δράση του εφέδρου Ανθυπολοχαγού, Σταμούλη Ηλία, κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Οικονομίδη προς το 3ο Σύνταγμα Πεζικού με την οποία συστήνει τον Ηλία Σταμούλη, λόγω της εξαιρετικής διαγωγής του, για τη θέση του μονίμου Αξιωματικού εκπαιδευόμενου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Νοέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση του Λοχαγού Πεζικού, Μουζιώτη, προς το 2ο Σύνταγμα του Πεζικού σχετικά με τη δράση του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού, Σταμούλη Ηλία, κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1913 Νοέμβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δ.Βακάλογλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, με το οποίο αποστέλλει συνημμένα εκθέσεις και προτάσεις περί μονιμοποιήσεως του εφέδρου Ανθυπολοχαγού του Πεζικού, Ηλ.Σταμούλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Απρίλιος 16
infolib image control
Έκθεση του Ν.Χριστοδούλου, τέως διοικητή του 3ου Συντάγματος Πεζικού, σχετικά με τα προσόντα και τη δράση του Ανθυπολοχαγού εκ των εφέδρων, Σταμούλη Ηλία, κατά τον ελληνοτουρκικό και κατά τον ελληνοβουλγαρικό πόλεμο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Απρίλιος 8
infolib image control
Γνωμοδότηση του Δ.Γιαννακίτσου, τέως διοικητή της 2ης Μεραρχίας, στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί με την γνωμοδότηση του Ν.Χριστοδούλου σχετικά με τη δράση και τα προσόντα του Ηλία Σταμούλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Απρίλιος 15
infolib image control
Συστατική επιστολή του Διοικητή του 2ου Πεζικού Συντάγματος, Αλ.Οικονομίδη, στην οποία αναφέρει τα προσόντα του Ηλία Σταμούλη και τον συστήνει για μόνιμο Αξιωματικό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Απρίλιος 10
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού σχετικά με τα προσόντα του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού του Πεζικού, Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Απρίλιος 16
infolib image control
Έκθεση του Συνταγματάρχη Ζούκη στην οποία επισυνάπτει έγγραφα σχετικά με τη μονιμοποίηση του Ηλ.Σταμούλη και αναφέρει ότι τον κρίνει ικανό για προαγωγή κατ'αρχαιότητα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Στρατιωτικών, Κ.Δεμερτζή, προς τη Διεύθυνση Προσωπικού η οποία αναφέρεται στην υπόθεση της μονιμοποίησης του Ανθυπολοχαγού Σταμούλη Ηλία και ζητείται να κληθεί σε απολογία ο Αντισυνταγματάρχης Ν.Χριστόδουλος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 28
infolib image control
Αναφορά του Αντιστρατήγου, Π.Δαγκλή, προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με τις αντιφατικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού, Ν.Χριστοδούλου, για τον Ανθυπολοχαγό Σταμούλη Ηλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή του Σώματος Στρατού, Κ.Δαμιανού, προς τον Αντισυνταγματάρχη Διοικητή του 18ου Πεζικού Συντάγματος, Ν.Χριστοδούλου, με το οποίο διαβιβάζεται διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών και του ζητείται να απολογηθεί εντός τριών ημερών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Κ.Δαμιανού προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών με το οποίο διαβιβάζεται η απολογία του Αντιστυνταγματάρχη Πεζικού, Ν.Χριστοδούλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 16
infolib image control
Απολογία του Αντισυνταγματάρχη Πεζικού, Ν.Χριστοδούλου, προς το Δ' Σώμα Στρατού στην οποία δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αντιφατικών εκθέσεων για τη δράση του Ανθυπολοχαγού Ηλ.Σταμούλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 10
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σταδιοδρομία του εργοδηγού, Ιωάννη Π.Ιωαννίδη.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας με τίτλο Β' Διατάγματα υποβληθέντα προς υπογραφήν και μη επιστραφέντα.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα συσταθέντα ταχυδρομικά και τηλεγραφικά γραφεία εις καταληφθείσας χώρας, Μακεδονίας, Ηπείρου, Νήσων και Χαλκιδικής.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα προσόντα του Γεωργίου Β.Καζαντζή για τη θέση του Γενικού Λογιστή της Γεωργικής Τράπεζας Μακεδονίας και Ηπείρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Σύντομος ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν υπό κοσμοϊστορικήν έποψιν".
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο περιγράφονται οι διώξεις κατά των Εβραίων από τους Τούρκους στην περιφέρεια του Ικονίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανάγκη να υπάρξει κυβερνητική πρόνοια για το ζήτημα της αποψίλωσης των ορέων και της φθοράς των δασών.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Α.Αγγελιδάκη προς τον Δαμβέργη, με την οποία ζητεί να μάθει εάν αληθεύει η είδηση, ότι αποφασίστηκε στη Βουλή όσοι νέοι εισαχθούν στο εξής στη Σχολή Ευελπίδων να συγχωνεύονται με την τάξη των Κρητών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914

Bρέθηκαν 56 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution