Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας εξόδων της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Πίνακας
1920 Απρίλιος 30
infolib image control
Πίνακας εξόδων της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Πίνακας
1920 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Μπλαζουδάκη προς την Διεύθυνση της Λέσχης των Φιλελευθέρων σχετικά με την παρουσιάση επιτροπής Κρητών ενώπιον του Γούναρη και με την διαστρέβλωση όσων ειπώθηκαν.
Επιστολή
1920 Νοέμβριος 24
infolib image control
Προϋπολογισμός της Λέσχης των Φιλελευθέρων του έτους 1921.
Προϋπολογισμός
infolib image control
Πατρίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 279
1921 Νοέμβριος 13
infolib image control
Πρωτόκολλο της Λέσχης των Φιλελευθέρων σχετικά με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 1921.
Πρωτόκολλο
1921 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Σκ.Ζερβού προς τον Πρόεδρο της Λέσχης των Φιλελευθέρων με την οποία τον ευχαριστεί για την εκλογή του ως τακτικό μέλος της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Πολυμερόπουλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης των Φιλελευθέρων με την οποία αναφέρει ότι αποδέχεται την εκλογή του ως τακτικό μέλος της Λέσχης.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης των Φιλελευθέρων με την οποία ζητείται να καταβληθεί στον Αλ.Πασπάτη το χρηματικό ποσό που είχε καταβάλει στην Επιτροπή εορτασμού της Νίκης το 1920 για τις τιμητικές εκδηλώσεις για τους μαχητές του Μετώπου.
Επιστολή
1922 Μάιος 17
infolib image control
Σημείωμα για την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία της Σμύρνης υπό την Εταιρεία Eric Paterson & Co.
Σημείωμα
1920 Μάρτιος 2
infolib image control
Ειδοποίηση σχετικά με την προσωρινή απουσία του Επιτετραμμένου της Αγγλίας και με την αντικατάστασή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του D.Johnson προς τον Τσολαΐνο με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή φωτογραφίας του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Arthur K.Kuhn προς τον Τσολαΐνο με φιλικό περιεχόμενο.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 23
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα περιεχόμενα της ομιλίας του Arthur K.Kuhn για την Νέα Ελλάδα, τα επιτεύγματά της και τις βλέψεις της
Σημείωμα
1920 Μάιος 11
infolib image control
Φάκελος που περιείχε επιστολή και ιστορική ανασκόπηση για την Κρήτη.
Φάκελος
1920 Απρίλιος
infolib image control
Επιστολή προς τον Τσολαΐνο σχετικά με την ιστορική ανασκόπηση της Κρήτης.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 17
infolib image control
Απόσπασμα από την ιστορική ανασκόπηση της Κρήτης του S.B.Chesmi.
Έκθεση
infolib image control
Απόσπασμα από την ιστορική ανασκόπηση της Κρήτης του S.B.Chesmi.
Έκθεση
infolib image control
Επισκεπτήριο του Mehmed bey Konitza.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Αλβανικής Επιτροπής, Mehmed Bey Konitza, με την οποία ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή της A.H.Johnson με την οποια ζητεί συστάσεις για την Irene Mano.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή προς την A.H.Johnson με την οποία συστήνει την Irene Mano.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Άγγ.Μαρίνου προς τον Κ.Τσολαΐνο με την οποία αναφέρει ότι μπορεί να παραδώσει γαιάνθρακα στην Ελλάδα και ζητεί να του ανατεθεί σχετική παραγγελία.
Επιστολή
1920 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποφοίτων του McGill,Gr.Drinkwater, σχετικά με τις ανάγκες επιχορήγησης.
Επιστολή
1920 Νοέμβριος
infolib image control
Σχέδιο προκήρυξης προς τους ψηφίσαντας τέως Βασιλικούς γραμμένο από τον Κακουλίδη, ο οποίος αναφέρει και τα οφέλη από την άμεση επαφή του Βενιζέλου και των Βασιλικών.
Προκήρυξη
1920 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή προς τον Φλώριο σχετικά με την στάση του στρατού απέναντι στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1920 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
1920 Νοέμβριος 13
infolib image control
Viaanderen's Politieke Gevangenen Veroordeelden en Verolgden.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Απόσπασμα ημερολογίου της Ελμίνας Παντελάκη σχετικά με την ήττα του Ε.Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920.
Ημερολόγιο
1920 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή φιλικού περιεχομένου.
Επιστολή
1920
infolib image control
Επιστολή του Λιμεναρχείου Ηρακλείου με την οποία δίδεται άδεια αλίευσης σπόγγων στον πλοίαρχο Κ.Καστρινό.
Επιστολή
1921 Ιούνιος 9
infolib image control
Πιστοποιητικό από το αρχείο της Νομαρχίας Ηρακλείου με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο πλοίαρχος Κ.Καστρινός ανακάλυψε την τοποθέτηση ναρκών κοντά στο Ηράκλειο.
Πιστοποιητικό
1917 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σοφοκλή Βενιζέλου προς την Έλ.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1921 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Calvocoressi προς τον Μιχαλόπουλο με το οποίο του ζητεί να του τηλεφωνήσει γιατί έχει μια πρόταση.
Τηλεγράφημα
1921 Οκτώβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με το οποίο τον ενημερώνει ότι έλαβε το τηλεγράφημά του και ότι εξετάζει το θέμα και να κρατάει ενήμερο το επιτελείο στο Σικάγο.
Τηλεγράφημα
1921 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία του αναφέρει ότι έλαβε την επιστολή του την οποία μετέφραασε και παρέδωσε στις αρχές και ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να περιφρουρήσει την υγεία του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία του αναφέρει τις επαφές του με κατάλληλο πρόσωπο για την ασφάλεια του Βενιζέλου κατά την επισκεψή του στην Αμερική και την πρόταση να έχει μαζί του μυστικούς αστυνομικούς.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με το οποίο τον ενημερώνει ότι τα ατμόπλοια είναι υπό επίβλεψη και ότι οι αρχές επιθυμούν φωτογραφί του Ιμπραχήμ.
Τηλεγράφημα
1921 Νοέμβριος 21
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή προς τον Καλβοκορέση με την οποία προτείνει την ύπαρξη μυστικών ατυνομικών κοντά στον Ε.Βενιζέλο κατά την επισκεψή του στην Αμερική.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με το οποίο τον ενημερώνει για την λήψη τηλεγραφήματος.
Τηλεγράφημα
1921 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία τον ενημερώνει για τις ενέργειες του για την ασφάλεια του Ε.Βενιζέλου κατά την επίσκεψή του στην Αμερική.
Επιστολή
<1921>
infolib image control
Τηλεγράφημα προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με κονδύλια τα οποία δεν αναγνωρίζει η Γαλλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1921 Οκτώβριος 5
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο καταγράφεται είδηση από την Κωνσταντινούπολη.
Σημείωμα
1921 Νοέμβριος 5/18
infolib image control
Επιστολή προς τον Γούναρη με την οποία στρέφεται κατά των πολιτικών του ενεργειών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως κακούργημα κατά του Ελληνικού Έθνους.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με την αποστολή δύο μυστικών αστυνομικών για την ασφάλεια του Ε.Βενιζέλου κατά την παραμονή του στην Αμερική.
Τηλεγράφημα
1921 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Μιχαλόπουλο με την ενημερώνεται ότι δύο άγνωστοι Έλληνες ζητούσαν πληροφορίες για την άφιξη του Ε.Βενιζέλου στο Λος Άντζελες.
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Χουρμούζιου προς τον Α.Ρωμάνο και τον Δ.Κακλαμάνο με την οποία διαβιβάζει επιστολή της Ομοσπονδίας των Ελλήνων Δημοκρατικών Φιλελευθέρων Αμερικής.
Επιστολή
1922 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας των Ελλήνων Δημοκρατικών Φιλελευθέρων Αμερικής προς την Επιτροπή της Εθνικής Αμύνης Σμύρνης σχετικά με προτάσεις της Ομοσπονδίας για την οικονομική και ηθική ενίσχυση του Μικρασιατικού αγώνα.
Επιστολή
1922 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γεωργ.Μ.Μελά προς τον Γούναρη με την οποία αναφέρεται σε δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου για την κυβερνητική κρίση στην Ελλάδα, τα οποία θεωρεί ότι εκφράζουν τις απόψεις των Ελλήνων για την στάση του Γούναρη.
Επιστολή
1922 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Αρβυλοποιΐας "Η Πειραϊκή Χερσόνησος" με την οποία ζητείται να εγκριθεί η χορήγηση στην Ομοσπονδία της κατασκευής πενήντα χιλιάδων αρβυλών.
Επιστολή
1922 Ιούλιος 18
infolib image control
Έκθεση λογαριασμών από το προικοσύμφωνο της Έλενας Σκυλίτση-Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Αύγουστος 25
infolib image control
Έκθεση λογαριασμών από το προικοσύμφωνο Έλενας Σκυλίτση-Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Καλβοκορέση προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία διβιβάζει επιστολή του Leonard Rogers, από τον οποίο είχε ζητήσει να γ΄ραψει σχέδιο για την αποστολη ειδικού ιατρού για την λεπροθεραπεία στην Κρήτη.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Leonard Rogers προς τον Καλβοκορέση με την οποία αναφέρει ότι ο Dr Muir συστήνει τον Dr Jackson για την λεπροθεραπεία στην Κρήτη.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "1922. λεπροκομείον".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή προς τον συντάκτη της εφημερίδας New York Times σχετικά με τους λόγους που ώθησαν την Κυβέρνηση Βενιζέλου στην καταδίκη και την εκτέλεση των πέντε υπουργών.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Δ.Καρούσου με το οποίο αναφέρεται στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, στην πολιτική ανόρθωση και στην αποκατάσταση της εσωτερικής ομόνοιας.
Σημείωμα
1922 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος του Υποκαταστήματος Πύργου προς την Αγγελική Κιορόγλου.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 14/27
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις διαθέσεις των χρηματαγορών του Λονδίνου, του Παρισίου και των Ηνωμένων Πολιτειών για την χορήγηση δανείου στην ελληνική κυβέρνηση και με το προτεινόμενο δάνειο από την Αγγλική Κυβέρνηση.
Έκθεση
1922 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής σχετικά με τις συνέπειες από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο στράτευμα.
Επιστολή
1922
infolib image control
Επιστολή του Η.Σιμιτόπουλου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Προέδρου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Λωζάνη, Μιχαλόπουλο, με την οποία του αποστέλλει τη διάλεξη του στο Τεκτονικό Μέγαρο σχετικά με την καταστροφή στη Σμύρνη.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 15/28
infolib image control
Απόδειξη αποστολής επιστολής του Η.Σιμιτόπουλου προς τον Μιχαλόπουλο.
Απόδειξη
1923 Ιανουάριος 22
infolib image control
Διάλεξη του Η.Σιμιτόπουλου στο Τεκτονικό Μέγαρο στη Λωζάννη για την καταστροφή στη Σμύρνη.
Διάλεξη
1923 Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Dr Seeholzer.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Edward Boyle προς τον Spender με την οποία του αναφέρει τις σκέψεις του σχετικά με την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Edward Boyle προς τον Η.Spender με την οποία αναφέρει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να βρεθεί λύση μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του H.Spender προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία εξηγεί το πλαίσιο της συζήτησης που είχε με τον E.Boyle για το ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο και ζητεί να μάθει τις ακριβείς θέσεις του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του H.Spender προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία του αναφέρει απόασπασμα επιστολής του E.Boyle για να τον διαβεβαιώσει για την μυστικότητα των διαπραγματεύσεων του με τον Boyle για το ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Μιχαλόπουλου προς τον E.Boyle σχετικά με το ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία του ζητεί να υποβάλλει στον Ε.Βενιζέλο το es;vkleisto προσχέδιο υπομνήματος και προτείνει να αποσταλλεί στον Todoroff.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ανεπίσημη συζήτηση για την έξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο ανέμεσα στον Ε.Βενιζέλο, τον E.Boyle, τον H.Spender και τις παρατηρήσεις που διατύπωσε ο Ε.Βενιζέλος.
Υπόμνημα
<1923>
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle σχετικά με το ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο και την δήλωση του Todoroff ότι η Βουλγαρία θα μπορούσε να δεχτεί μια διευθέτηση πάνω στις προτάσεις του προς τον Spender για το ζήτημα.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή Γάλλου πρώην προξένου με την οποία επαινείται η φιλοσυμμαχική δράση κατά τον πόλεμο του πλοιάρχου, Ιερώνυμου Παπαγεωργίου.
Επιστολή
1923 Μάιος 22
infolib image control
Εγκύκλιος η οποία αναφέρει την έκδοση ομολογίας για την κάλυψη των πολεμικών ζημιών και ζητεί εγγραφές.
Εγκύκλιος
1923 Ιούνιος 13
infolib image control
Credit National pour faciliter la reparation des dommages causes par la guerre.
Φυλλάδιο
infolib image control
Επιστολή του Μιχαλόπουλου προς τον H.Spender με την οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος απογοητεύτηκε από την χρήση των απόψεων που διατύπωσε στον E.Boyle για το ζήτημα της εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο και ότι οι απόψεις του Βενιζέλου είναι διατυπωμένες στο υπόμνημά του.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 10
infolib image control
Απόσπασμα από τη διάλεξη του Μ.Θεοτοκά στα προσφυγικά σωματεία στον Παρνασσό σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Διάλεξη
1923 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν.Νικολετόπουλου και του Π.Α.Νικολετόπουλου προς τον Κ.Γόντικα με την οποία δηλώνουν την υποστήριξή τους στο πολιτικό του συνδυασμό κατά την εκλογή της Συντακτικής Συνέλευσης.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς τον Κ.Ν.Νικολετόπουλο και τον Π.Α.Νικολετόπουλο με την οποία τους ευχαριστεί για την υποστηρίξή τους στην εκλογή της 16ης Δεκεμβρίου.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Υποπροξένου της Ελλάδας στο Οράν με την οποία ενημερώνει σε ποιούς Έλληνες διενεμήθηκαν εγκύκλιοι της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 13
infolib image control
Απολογισμός εσόδων και εξόδων της Λέσχης των Φιλελευθέρων από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1923.
Πίνακας
infolib image control
Ισολοισμός του 1923 της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Πίνακας

Bρέθηκαν 83 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution