Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής C.H.Bentinck με την οποία του γνωστοποιεί ότι ο Domenico de Sacendis θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Διεθνή Οικονομική Επιτροπή για το διάστημα 1η Φεβρουαρίου με 31 Ιουλίου.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον B.F.Woodnig με την οποία τον ευχαριστεί εκ μέρους του Βενιζέλου για την επιστολή που του είχε αποστείλει.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Leon με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος έλαβε γνώση της επιστολής του και ότι δεν μπορεί να λάβειί καμία δράση επί του θέματός του.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς την Marie - Louise Laplanche με την οποία την ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος έλαβε γνώση της επιστολής της.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του δημάρχου Πειραιά Αναστάσιου Παναγιωτόπουλου προς τον Lloyd George με την οποία του ανακοινώνει το ψήφισμα του Δημαρχιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε να δοθεί το όνομά του σε κεντρικό δρόμο της πόλης.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του δημάρχου Πειραιά Αναστάσιου Παναγιωτόπουλου προς τον George Clemenceau με την οποία του ανακοινώνει το ψήφισμα του Δημαρχιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε να δοθεί το όνομά του σε κεντρικό δρόμο της πόλης.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του δημάρχου Πειραιά Αναστάσιου Παναγιωτόπουλου προς τη G.Wilson με την οποία της ανακοινώνει το ψήφισμα του Δημαρχιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε να δοθεί το όνομά του συζύγου της Woodrow Wilson σε κεντρικό δρόμο της πόλης.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Γεν. Αρχεία. Φεβρουάριος - Μάρτιος 1924.
Φάκελος
1924
infolib image control
Επισκεπτήριο του Ανδρέα Κ.Μιχαλόπουλου.
Επισκεπτήριο
<1924>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο σχετικά με το διορισμό ως Αναπληρωτή Γενικού Προξένου Βρυξελλών του Charles Gregorie.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή με την οποία ο αποστολέας εφιστά την προσοχή στα γράμματα περί του Charles Gregorie, το οποίο είναι σημαίνον πρόσωπο και δεν πρέπει να δυσαρεστηθεί.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή προς τον Λ.Σταλμίδης σχετικά με το διορισμό αναπληρωτή του Γενικού Προξένου Βρυξελλών.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ν.Λεοντόπουλου προς τον Κοκκόλη με την οποία του ζητεί να διευκολύνει την Βηταλίδου στην υπόθεση της Νέας Ελλάδας.
Επιστολή
1924 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Έκθεση του Gousovich με τίτλο: Hints of some important enterprises in Grecee.
Έκθεση
1924 Μάρτιος 31
infolib image control
Πίνακας με τις δόσεις δανείου 100.000 δραχμών, με τόκο 6%, διάρκειας 20 ετών και πίνακας του ιδίου δανείου, με 9% τόκο και μηνιαίο ποσό 2000 δραχμών.
Πίνακας
1924 Μάρτιος 31
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κοστολόγηση της κατασκευής οικιών τεσσάρων ή πέντε δωματίων με δανεισμό.
Σημείωμα
1924 Μάρτιος 31
infolib image control
Έκθεση του Cousovich σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό, την υδροδότηση, τους υπονόμους, τα ξενοδοχεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες κτλ στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Έκθεση
1924 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Έλληνα Προξένου στο Παρίσι προς τον δημοσιογράφο Κομνηνό με την οποία καταφέρεται εναντίον του δημοσιογράφου Πύρρου θεωρώντας ότι τον συκοφαντεί.
Επιστολή
1924 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή Λεμπέση προς τον Ρεμούνδο με την οποία του διαμαρτύρεται για τις επιθέσεις του κατά του Βαρόπουλου.
Επιστολή
1924 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Κοκκόλη προς τον Καλλύβα με την οποία του ζητεί να διευκολύνει την κληρονόμο του Νοτάρη και να του αποστείλει έγγραφα προκειμένου να της χορηγηθεί αποζημίωση.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Πίνακας βαθμολογίας του Αθανάσιου Ασπρίδη κατά τη φοίτησή του στην Ecole superieure de Mecanique et d' Electricite για το τρίτο τρίμηνο του έτους 1924 - 1925.
Πίνακας
1925 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή του Τμήματος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Δ.Μ.Καλαποθάκη προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με την οποία του μεταφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο για την εκλογή του γυναικολόγου Ν.Κ.Λούρου ως υφηγητή του εκεί Πανεπιστημίου.
Επιστολή
1925 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του γάλλου εργοστασιάρχη R.Michel με την οποία παρουσιάζει και συστήνει εφεύρεση για τη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης στα αυτοκίνητα, συναποστέλλοντας διαφημιστικό φυλλάδιο και αίτηση δοκιμής της.
Επιστολή
1925 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Correcteur de Carburation Michel.
Διαφημιστικό έντυπο
1925
infolib image control
Αίτηση δοκιμής της εφεύρεσης για τη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης στα αυτοκίνητα.
Αίτηση
1925
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Σχολής των Μηχανικών του Τορίνου προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη λήψης του Διπλώματος του Μηχανικού Μηχανολόγου.
Πιστοποιητικό
1925 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Πιστοποιητικό του προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας Ζαχαροποιείον της Τσέτσινας, Φρεδερίκου Σκιαφίνο προς τον Δημήτριο Ροδοκανάκη εκτέλεσης των σχεδίων και εγκατάστασης του Κεντρικού Σταθμού των μετασχηματιστών του δικτύου εξωτερικής και εσωτερικής διανομής του καταστήματος της Τσέτσινας.
Πιστοποιητικό
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Πιστοποιητικό του Διοικητικού Συμβούλου της Τηλεφωνικής Εταιρείας Τιρένα, Δεν Πινώ, προς τον μηχανικό Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη της συνεργασίας και συνδρομής του στην εκτέλεση των τηλεφωνικών της δικτύων.
Πιστοποιητικό
1933 Μάρτιος 6
infolib image control
Πιστοποιητικό του προέδρου της Ανώνυμης Εταιρείας Ζαχαροποιείων της Σερμιντές προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη εγκατάστασης των μηχανημάτων του ηλεκτρικού της δικτύου.
Πιστοποιητικό
χ.χ.
infolib image control
Πιστοποιητικό του μηχανικού Καρόλου Αυγούστου προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη ανάθεσης και εκτέλεσης διαφόρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Πιστοποιητικό
χ.χ.
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Σχολής Μηχανικών του Τορίνο προς τον Δημήτριο Σ.Ροδοκανάκη παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας του στα μαθήματα της υγιεινής της Σχολής.
Πιστοποιητικό
1899 Ιούλιος 6
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Ν.Σπηλιωτόπουλου προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Αλ.Κασσαβέτη με την οποία διατυπώνει την άποψή του ότι η Λέσχη θα πρέπει να αποχρωματιστεί κομματικά, να ενώσει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ελλάδας και βασισμένη στις αρχές της να αγωνιστεί για τη διατήρηση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Υπόμνημα
1925 Ιούνιος 6
infolib image control
Πράξη δανείου επί ενεχύρω τίτλων της Τράπεζας Χίου προς τη Λέσχη Φιλελευθέρων.
Πράξη
<1924>
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Αλ.Κασσαβέτη με την οποία του γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη Λέσχη λόγω της επιστροφής του στο Στρατό.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Πίνακας της Λέσχης Φιλελευθέρων με τίτλο: Απολογισμός εσόδων και εξόδων από 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 1925.
Πίνακας
1926 Μάρτιος 5
infolib image control
Πίνακας της Λέσχης Φιλελευθέρων με τίτλο: Απολογισμός εσόδων και εξόδων από 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 1925.
Πίνακας
<1926>
infolib image control
Πίνακας της Λέσχης Φιλελευθέρων με τίτλο: Ισολογισμός χρήσεως 1925.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας της Λέσχης Φιλελευθέρων με τίτλο: Ισολογισμός χρήσεως 1925.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας της Λέσχης Φιλελευθέρων με τίτλο: Ισολογισμός χρήσεως 1926.
Πίνακας
1927 Απρίλιος 5
infolib image control
Πίνακας της Λέσχης Φιλελευθέρων με τίτλο: Απολογισμός εσόδων και εξόδων από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1926.
Πίνακας
<1927>
infolib image control
Κατάλογος της Λέσχης Φιλελευθέρων με τα γενικά της έξοδα κατά το 1926.
Κατάλογος
<1927>
infolib image control
Πιστοποιητικό της Benderson & Co προς τον καπετάνιο Μιχαήλ Κατσούλη με το οποίο βεβαιώνει την ικανότητα και την ενεργητικότητά του και τον συστήνει σε όποιον χρειαστεί τις υπηρεσίες του.
Πιστοποιητικό
1926 Ιούνιος 5
infolib image control
Βεβαίωση των επιθεωρητών βρετανικών ναυτιλιακών εταιρειών Α.Καΐρη και Τ.Χατζηφωτίου προς τον καπετάνιο Μιχαήλ Κατσούλη της τιμιότητάς του και των ικανοτήτων του, συστήνοντάς τον σε όσους ενδιαφέρονται για την πρόσληψή του.
Βεβαίωση
1926 Ιούνιος 7
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ελληνικής Μεταγωγικής Ατμοπλοΐας προς τον Μιχαήλ Κατσούλη της εργασίας του επί τριετία στην εταιρεία, της τιμιότητάς του και των επαγγελματικών ικανοτήτων του.
Πιστοποιητικό
1925 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή προς τον Sir John Simon σχετικά με τη συμφωνία Χορν - Γούναρη το 1918 και τη δέσμευση της Αγγλίας να καλύψει διά δανείου την έκδοση τραπεζογραμματείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Κωνσταντίνου Λιβιεράτου προς τον Σαριδάκη με την οποία του ζητεί να πληροφορηθεί αν ο Ε.Βενιζέλος συναντήθηκε με τον Εμμ.Τσουδερό για υπόθεσή του.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου προς τον Ι.Γ. Ηλιάκη με την οποία τον ενημερώνει για την κατασκευή του προσπλάσματος του γλυπτού που έχει αναλάβει να φιλοτεχνήσει στα Χανιά καθώς και για την προετοιμασία του κανονικού έργου.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή της Αθηνάς Μουργινάκη προς τον Σαριδάκη με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει μέσω του θείου του Ε.Βενιζέλου προκειμένου να μπει εσωτερική στο Αρσάκειο η κόρη της.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Κυριάκου Κ.Μητσοτάκη προς τον Γεώργιο Σαριδάκη με την οποία τον ενημερώνει για το συμφωνητικό που συνήψε για την επιδιόρθωση της στέγης του σπιτιού του Ε.Βενιζέλου και του μεταφέρει την εντολή του Βενιζέλου να ανοίξει πίστωση στην Εθνική Τράπεζα των Χανίων για τη μισθοδοδία της Γερμανίδας παιδαγωγού του.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χανίων προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή του και την αποστολή των χρημάτων για την κάλυψη των εκτάκτων εξόδων του.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιστολή του Δ.Αλεξάκη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία του διαδηλώνει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη προς αυτόν και τον Ε.Βενιζέλο για την υποστήριξή τους.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Παρίσι προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία τον πληροφορεί ότι το Προξενείο δεν συνέστησε σε κανέναν να αποτανθεί στο Γραφείο του Ε.Βενιζέλου προκειμένου να τύχει βοήθειας.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών Χωροφυλακής Ηρακλείου, Η Άμυνα, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Γ.Σαριδάκη, με την οποία καλούν τον Βενιζέλο ή αντιπρόσωπό του να παραβρεθεί στην ετήσια εορτή του Συλλόγου, ενώ, παράλληλα, ζητούν να τους χορηγηθεί και οικονομική ενίσχυση.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών Χωροφυλακής Ηρακλείου, Η Άμυνα, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλούν να παραβρεθεί στην ετήσια εορτή του Συλλόγου ή να αντιπροσωπευθεί από τους υιούς του ή τον Γραμματέα του και παράλληλα του ζητούν οικονομική ενίσχυση για την οργάνωση της εορτής αυτής.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 20
infolib image control
Πιστοποιητικό του διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Δρέσδης Warnekros προς το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με το οποίο πιστοποιεί την επιστημονική και επαγγελματική αξία του υφηγητή της Γυναικολογίας Ν.Λούρου.
Πιστοποιητικό
1926 Νοέμβριος 22
infolib image control
Πιστοποιητικό του διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Δρέσδης Warnekros προς το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με το οποίο πιστοποιεί την επιστημονική και επαγγελματική αξία του υφηγητή της Γυναικολογίας Ν.Λούρου.
Πιστοποιητικό
1926 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή της Κλεοπάτρας Ιωαννίδου προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία ευχαριστεί τον ίδιο και τον Ε.Βενιζέλο για τη βοήθειά τους προς αυτή.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή της Κλεοπάτρας Ιωαννίδου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την ευγνωμοσύνη της και το σεβασμό της.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Π.Μερλόπουλου προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει στον Ε.Βενιζέλο προκειμένου να χορηγηθεί συνδρομή στον σπουδαστή Τάκη Ηλιόπουλο.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Φάνη Μ.Γαλανού προς τον Γ.Σαριδάκη σχετικά με την τροποποίηση των μηνιαίων δόσεων του βοηθήματος του Ε.Βενιζέλο προς αυτόν.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ζαχαριάδη προς τον Γ.Σαριδάκη σχετικά με την προαγωγή του σε Τράπεζα και καταφερόμενος εναντίον διαφόρων προσώπων.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ινστιτούτου Παστέρ της Ελλάδας προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ της Ελλάδας για τη λειτουργία του Ινστιτούτου.
Έκθεση
1926 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Δ.Π.Τασούλη προς τον Ε.Βενιζέλο
Υπόμνημα
1926 Δεκέμβριος/1927 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χανίων προς τον Γ.Σαριδάκη σχετικά με την υποτροφία του Βαρουδάκη ενώ του αποστέλλονται και οι αποδείξεις των εξόδων του εξαμήνου Ιανουάριος - Ιούλιος 1926.
Επιστολή
1926
infolib image control
Κατάλογος της Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Γυναικών Υπαλλήλων με τον προϋπολογισμό του σχολικού έτους 1926 - 1927.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα προς το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται να αποσταλλεί προς δημοσίευση στις εφημερίδες η περίληψη της προσαγωγής τριών λιμενικών αξιωματικών.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Απόδειξη του Β.Σκαντζουράκη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Γ.Σαριδάκη, είσπαραξης 800 φράγκων ως υποτροφία για τον Ιανουάριο 1927.
Απόδειξη
1927 Ιανουάριος 1
infolib image control
Απόδειξη συνδρομής του Ε.Βενιζέλου στην εφημερίδα Κήρυξ.
Απόδειξη
1927 Ιανουάριος 15
infolib image control
Απόδειξη του Β.Σκαντζουράκη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Γ.Σαριδάκη, είσπαραξης 800 φράγκων ως υποτροφία για το Φεβρουάριο 1927.
Απόδειξη
1927 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Απόδειξη του Π.Ζωγράφου προς τον Γ.Σαριδάκη είσπραξης 700 φράγκων ως υποτροφία για τον Φεβρουάριο 1927.
Απόδειξη
1927 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Απόδειξη του Φάνη Μ.Γαλανού προς τον Γ.Σαριδάκη είσπραξης 1.500 φράγκων ως υποτροφία του Φεβρουαρίου 1927.
Απόδειξη
1927 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Σακορράφου προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία του στέλνει τις ευχές του για το νέο έτος ενώ αναφέρεται και σε προσωπική του υπόθεση.
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 6
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής αποτελούμενης εκ των Αλ.Δελμούζου, Μ.Τριανταφυλλίδη και Δ.Γληνού με το οποίο κηρύττουν τη διάλυση της Επιτροπής και επιστρέφουν τα χρήματα που περίσσεψαν στον Κ.Ι.Αθανασάκη προς διάθεσή τους υπέρ των σκοπών του ιδρύματός του.
Πρακτικό
1927 Ιανουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Επαμ.Κυριακίδη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δέχτηκε να γίνει ανταποκριτής στην αντιβενιζελική εφημερίδα Σκριπ, διευκρινίζει ότι δεν ήταν ο συγγραφέας αρνητικής ανταποκρίσεως για τον Βενιζέλο και διαδηλώνει την αφοσίωσή του σ΄αυτόν.
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Επαμ.Κυριακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει δημοσίευμα της εφημερίδας Σκριπ εναντίον του Βενιζέλου καθώς και προσωπική του επιστολή προς την εφημερίδα για το δημοσίευμα αυτό και του γνωστοποιεί την παραίτησή του από την Σκριπ.
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Δ.Αλεξάκη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία τον ευχαριστεί για το βοήθημα που του αποστέλλεται και του ζητεί να συνηγορήσει υπέρ της παροχής και νέου.
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μυλωνογιάννη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία τον ενημερώνει για την παραλαβή 5.000 δραχμών και του ζητεί να διαβιβάσει τις ευχαριστίες του στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Επαμ.Κυριακίδη προς τον Διευθυντή της εφημερίδας Σκριπ με την οποία του αναγγέλλει τη λύση της συνεργασίας τους εξαιτίας ανώνυμης ανταποκρίσεως από το Παρίσι εναντίον του Βενιζέλου, για την υπόθεση της εκτέλεσης των έξη, και η οποία διαδιδόταν ότι ανήκε σ' αυτόν.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παπαγιαννάκη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία του ζητεί να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια Γεωργίου Μποντζολάκη.
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Δρόσου προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει ο Ε.Βενιζέλος ώστε να ανατεθεί η επιστημονική διεύθυνση του Γαλλικού Νοσοκομείου Αθηνών στον καθηγητή Φωκά καθώς και να επανέλθει ο ίδιος στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός .
Επιστολή
1927 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Κυριάκου Κ.Μητσοτάκη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία τον διαβεβαιώνει ότι είναι άξιος κάθε βοήθειας ο Σ.Μαρκάκης και ότι θα συνεχίσει να αναζητεί τον Μπούλακα για να του μεταφέρει όσα, ο Σαριδάκης, του είχε γράψει σε παλαιότερη επιστολή του.
Επιστολή
1927 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Φάνη Μ.Γαλανού προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία του αποστέλλει απόδειξη της παραλαβής των χρημάτων που του είχε στείλει.
Επιστολή
1927 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή κωδικοποιημένη ανάληψης δράσης για την κατάληψη της εξουσίας με συγκεκριμένες οδηγίες για την επίτευξη του στόχου.
Επιστολή
1927 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή κωδικοποιημένη σχετικά με την ανάληψη δράσης για την κατάληψη της εξουσίας και την επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου Β' με συγκεκριμένες κινήσεις και ενέργειες.
Επιστολή
1927 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Γερμανίας στην Ελλάδα προς τον Κωνσταντίνο Λόγιο σχετικά με την αποτίμηση των ομολόγων του σε δάνεια του Γερμανικού Κράτους και τη λήξη της προθεσμίας για την ανταλλαγή των γερμανικών αυτών Τραπεζογραμματίων.
Επιστολή
1927 Μάρτιος 24
infolib image control
Πιστοποιητικό της Ελληνικής Πατριωτικής Αποστολής Κωνσταντινουπόλεως προς τον Κωνσταντίνο Λόγιο της υπηρεσίας του υπέρ της πατρίδος.
Πιστοποιητικό
1921 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γεωργιάδη προς την Έλενα Βενιζέλου με την οποία ζητεί να μεσολαβήσει στον Ε.Βενιζέλο προκειμένου να του παράσχει σύσταση προς τον Sir V.Zacharof ώστε να μπορέσει να επαναλάβει τις εμπορικές του εργασίες.
Επιστολή
1927 Μάιος 1
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Γεωργιάδη προς την Έλενα Βενιζέλου με το οποίο της εκθέτει τα προβλήματα που αντιμετώπισε εξαιτίας της απαγγελίας των ποιημάτων του, τα οποία περιλαμβάνει στο σημείωμα, υπέρ του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
1927 Μάιος 1
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με συνάντηση που είχαν οι Ευστρατιάδης, Μπασδέκης, Τσουκαλάς, Σπηλιοτόπουλος, Μοσχούλας, Αιμίλιος Αινιάς, Μοσχόπουλος, Βρασίδας Κυριακόπουλος κ.α για το ζήτημα της απόδρασης από τις φυλακές του Θ.Πάγκαλου καθώς και για τη γενική συγκέντρωση των Φασιστικών Συλλόγων.
Σημείωμα
1927 Ιούλιος 27
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο περιέχεται το πρακτικό της Ένωσης Ελλήνων Φασιστών, τα ονόματα των μελών της Οργανωτικής της Επιτροπής και περίληψη της επιστολής του Πρίγκιπα Ανδρέα προς τον Ευστρατιάδη.
Σημείωμα
1927 Ιούλιος 31
infolib image control
Έκθεση ιατρών του Ινστιτούτου Παστέρ σχετικά με το Λεπροκομείο Σπιναλόγκας.
Έκθεση
1927 Οκτώβριος 10
infolib image control
Πρακτικό ένορκης εξέτασης του μάρτυρα Διομήδη Χρ.Σακελλαριάδη σχετικά με την υπόθεση της τηλεφωνικής σύμβασης με τη Βελγική Εταιρεία The New Ankry Telephone and Electircal Works.
Καταστατικό
1927 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Dr.Lukas Waagen προς τον Sam Newhouse σχετικά με το ζήτημα του μηχανικού F.Musil.
Επιστολή
1927 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Dr.Karl Friedl προς τον Sam Newhouse σχετικά με τον μηχανικό Frederic Musil απαντώντας σε προηγούμενή του επιστολή.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ με την οποία ζητεί να εγκατασταθεί εργαστήριο ιατρικής στη Σπιναλόγκα.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Ψήφισμα του Δημοκρατικού Συλλόγου Πόρου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζουν τις ευχές των τοπικών Δημοκρατικών Συλλόγων για την επάνοδό του στην Ελλάδα.
Ψήφισμα
1927 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του μουσικού Πέτρου Πετρίδη προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία ευχαριστεί τον Ε.Βενιζέλο για τα χρήματα που του χορήγησε.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Πίνακας μισθολογίου προσωπικού 1914 και 1927 του Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου.
Πίνακας
<1927>
infolib image control
Πίνακας μισθολογίου προσωπικού 1914 και 1927 του Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου.
Πίνακας
<1927>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προσωπικόν Κ.Εργοστασίου Σ.Π.Α.Π. Δεκέμβριος 1914.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας της Εταιρείας Σ.Π.Α.Π. σχετικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού του Κεντρικού Εργοστασίου στον Πειραιά.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται: Λούρος Κ. Αίτησις προς Βενιζέλον 31.Χ.28 διά τον υιόν του. Διάφορα πιστοποιητικά κ.λ.π. περί του υιού του 1925 - 6.
Φάκελος

                                                                            infolib-libsolution