Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή σχετικά με την προσφορά συνεργασίας.
Επιστολή
1913 Ιανουάριος 4
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Βενιζέλο, την οργάνωση του κράτους, τις σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη, την Αγγλία και τη Γαλλία.
Σημείωμα
1913 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ξ. Καραπαναγιώτη προς την Δημογεροντία Μυτιλήνης σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να πεισθούν οι Μεγάλες Δυνάμεις ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτόνομο πολίτευμα στη Μυτιλήνη.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Αντιναύαρχο Lionel G.Tufnell, στην οποία ο αποστολέας αναφέρεται στην έγκριση άδειάς του και ζητά νέες οδηγίες.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 24/Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Επιτροπής Παροχής Θερμαντικών Ειδών εις τους Μαχομένους Έλληνας Στρατιώτας προς τον Ι.Μ. Δαμβέργη σχετικά με την επιστροφή <σιγαρέτων> αναμνηστικών Θεσσαλονίκης και την πιστοποίηση λήξης των αποστολών της Επιτροπής.
Επιστολή
1913 Μάιος 2/15
infolib image control
Πρωτόκολλο σχετικά με την διανομή του βοηθήματος της Κεντρικής Επιτροπής Πατριωτικής Περιθάλψεως στις άπορες οικογένειες των επιστράτων του Δήμου Δολόπων.
Πρωτόκολλο
1913 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ι. Δαμβέργη προς τον Αλ. Πολυάδη σχετικά με την επιθυμία των κατοίκων της Άνω <Τσιορμούκ> να μεταναστεύσουν στην ελεύθερη Ελλάδα.
Επιστολή
1913 Μάιος 11
infolib image control
Κατάστασις ημερησίας κινήσεως αυτοκινήτων.
Κατάλογος
1913 Μάιος 31
infolib image control
Άρθρο ενός αρχιερέα σχετικά με τις αψιμαχίες μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας στην Μακεδονία.
Άρθρο
1913 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του Ε. Βενιζέλου από κάθε απόπειρα εναντίον του.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 17/30
infolib image control
Επιστολή στην οποία ο αποστολέας εκφράζει τη χαρά του για την νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Βουλγαρία.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή εκ μέρους του Ε. Βενιζέλου προς την Γενική Διοίκηση Κρήτης σχετικά με την αδυναμία αποστολής αντιχολερικού ορρού και κλιβάνου.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 17
infolib image control
Φύλλο πορείας του Παύλου Γύπαρη.
Φύλλο πορείας
1913 Αύγουστος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν. Παπαμιχαλόπουλου προς τον Ι.Δαμβέργη στην οποία αναφέρει ότι το σωματείο "Πανελλήνιος Ένωσις εν Αμερική" δεν έλαβε καμιά απάντηση για τη λήψη χρηματικού ποσού.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 2/15
infolib image control
Κατάλογος των εντός της στέγης και των υπογείων της κατοικίας του Γεωργίου Παγκάλου και Βασιλείου Μάλλιου εν Χαλκίδι τη 17η Ιουλίου ανακαλυφθέντων και κατασχεθέντων λαφύρων και <στρατιωτικών> ειδών.
Κατάλογος
1913 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν. Παπαμιχαλόπουλου προς τον Ι. Δαμβέργη με την οποία διαβιβάζει επιστολή του τέως Επιτετραμμένου της Ελλάδας στην Αμερικανική Κυβέρνηση, Λ. Καυτατζόγλου, ο οποίος κατηγορεί την Πανελλήνια Ένωση Αμερικής και στρέφεται κατά του Ε. Βενιζέλου και της ελληνικής κυβέρνησης.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 23/6
infolib image control
Επιστολή του Λ. Καυτατζόγλου με την οποία αναφέρεται με εγκωμιαστικά λόγια για το βασιλιά, στον οποίο οφείλεται ο πόλεμος, προβλέπει την αλλαγή της κυβέρνησης, σχολιάζει το Πατριωτικό Δάνειο και στρέφεται κατά του Ε. Βενιζέλου και του υπουργού Λ. Κορομηλά.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 1/14
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ. Γύπαρη προς τον καπετάν Παύλο <Γύπαρη> με την οποία ζητεί να του δώσει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων των αξιωματικών, στις οποίες έλαβε μέρος.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του <Δ. Ι.> Πασχαλίδη προς τον Γρηγόρη σχετικά με τις προαγωγές στην χωροφυλακή και με αίτημά του να τοποθετηθεί σε κάποια υπηρεσία του Υπουργείου λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Σόλων Βάθη προς τον Μαρκαντωνάκη με την οποία του ζητεί να θέσει υπό την προστασία του τον γαμπρό του Ζ. Μιχαηλίδη,λοχαγό Πυροβολικού, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στους τελευταίους προβιβασμούς.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Νικ. Μομφερράτου προς τον Δαμβέργη σχετικά με το ζήτημα του διορισμού του ως βοηθός στο αρχειοφυλακείο Κεφαλλονιάς και με το ζήτημα της χορήγησης σύνταξης της μητέρας του.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών με το οποίο διαμαρτύρεται για την πολιτική των εργοδοτών, τις επικρίσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και εκφράζει την πεποίθηση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την εργατική πολιτική.
Ψήφισμα
1913 Νοέμβριος 13
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται Γάλλοι Αξιωματικοί, που υπηρέτησαν στην Ελλάδα, οι ιδιότητες και τα προσόντα τους.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Θεοχαρίδη προς τον Ι. Δαμβέργη με την οποία ζητεί να δοθούν οδηγίες προς τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την διαχείριση του ζητήματος των εκλογών και με την έκταση της σύμπραξης με το Κομιτάτο.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Φάκελος προς τον Χαριδ.Χ. Καγκαράν.
Φάκελος
infolib image control
Φάκελος προς τον Χαριδ.Χ.Καγκαράν.
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα της Διοίκησης Χωροφυλακής και Αστυνομίας Μακεδονίας σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης του Μητροπολίτη Βέρροιας-Νάουσας και την τοποθέτηση αξιωματικού οικονομικού ως διαχειριστή στη Διοίκηση Χωροφυλακής και Αστυνομίας της Μακεδονίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το αμερικανικό προϊόν Soldco, το οποίο καθιστά αδιάβροχα τα υποδήματα των στρατιωτών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις στρατιωτικές υπηρεσίες του Μιχαήλ Μπακόπουλου και με τις προτάσεις ανώτερων αξιωματικών για την ανταμοιβή του και τον προβιβασμό του.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Εσσάτ Πασά προς Υπουργό με την οποία ζητεί να δοθεί άδεια στον Vehib Bey να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να δει τα άρρωστα παιδιά του.
Επιστολή
<1913> Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Β. Μαλανδρίνου προς τον Γεννάδιο με την οποία τον ενημερώνει για την παραγγελία στρατιωτικού υλικού από την Τουρκία και την Βουλγαρία και τον τρόπο προμήθειας της Ελλάδας.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του B. Zaharoff προς τον Ι. Γεννάδιο σχετικά με το ζήτημα της παραγγελίας πλοίων από την ελληνική κυβέρνηση από την εταιρεία Messrs Cammell Laird & Co.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 14
infolib image control
Σημείωμα του J. Byrne εκπροσώπου της εφημερίδας "The Financial Times", στο οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Ι. Γεννάδιο για τη συνέντευξη με τον Ε. Βενιζέλο με θέμα την οικονομική θέση της Ελλάδας.
Σημείωμα
1914 Ιανουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την επιθεώρηση των οχυρωμάτων των στρατιωτικών σωμάτων στην περιοχή της Σμύρνης, με την στρατιωτική κίνηση στην περιοχή και με την βύθιση του νέου πλοίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Σημείωμα
1914
infolib image control
Επιστολή του <Λ. Ι. Φαραντήδη> προς το διευθυντή της εφημ. "Πάτρια", Ι. Δαμβέργη, σχετικά με κάποιο πρόβλημα στην αποστολή της εφημερίδας.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του <Λ. Ι. Φαραντήδη> προς το διευθυντή της εφημ. "Πάτρια", Ι.Δαμβέργη, σχετικά με κάποιο πρόβλημα στην την αποστολή της εφημερίδας.
Επιστολή
1913 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου προς το Δαμβέργη σχετικά με την αντικατάστασή του και την ίδρυση Εφετείου.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή της Καλλιόπης Μ. Τσάππου προς τον Ι. Δαμβέργη με την οποία ζητεί να μάθει αν παρέλαβε την επιστολή της, στην οποία ζητούσε να της αποστείλει την εφημερίδα.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Δελτίο Βαλκανικού Πρακτορείου Παρισίων σχετικά με την άρνηση των μουσουλμάνων της Αλβανίας να συμμετάσχουν στην εκλογή του πρίγκιπα της Wied.
Δελτίο
1914 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής εφημερίδων του εφημεριδοπώλη Αντ. Ζαχαρόπουλου.
Απόδειξη
<1914>
infolib image control
Αίτηση του Φρ. Λαμπίρη να αναβληθεί η συζήτηση της έφεσής του με χρονολογία 30 Απριλίου 1895 κατά της Καλλιόπης Μοάτσου, χήρας Σπυρίδωνος Μοάτσου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Αντ.Ι. Χατζηδάκη προς τον Κλ. Μαρκαντωνάκη με την οποία διαβιβάζει επιστολή του προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση Φρ. Λαμπίρη.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Έκθεση του Σ.Δ. Ιωαννίδη προς τον Ε. Μαυρομμάτη σχετικά με τον πληθυσμό, τις συγκοινωνίες και την εμπορική κίνηση της πόλης της Περγάμου.
Έκθεση
1914 Μάρτιος 14/27
infolib image control
Επιστολή σχετικά με κάποια οικονομική υπόθεση Νοσοκομείου.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 19
infolib image control
Σημείωμα υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση συμπλήρωσης της σύνταξης του εφέδρου Κ. Μαυράκη.
Σημείωμα
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής του Συνταγματάρχη Ν. Μιχαλόπουλου-Αρκαδικού προς τον Π. Χρόνη με την οποία του εκφράζει την λύπη του για την τοποθέτησή του στον πίνακα Γ΄και του προτείνει να ζητήσει ηθική αμοιβή και την τοποθέτησή του στον πίνακα Β΄.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 16

Bρέθηκαν 46 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution