Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ομολογία του Ι. Σταυριδάκη με την οποία εγγυάται την επιστροφή των χρημάτων που δανείστηκε.
Ομολογία
1864 Απρίλιος 11
infolib image control
Ομολογία του Ι. Σταυριδάκη σχετικά με την παράδοση ελαιολάδου.
Ομολογία
1866 Μάιος
infolib image control
Ομολογία του Ι. Σταυριδάκη σχετικά με χρέος του προς την Ορφανική Χριστιανική Τράπεζα.
Ομολογία
1866 Ιανουάριος
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή των τοπικών αρχών του Ρεθύμνου προς τον Σουλτάνο με την οποία τον ευχαριστούν για την ίδρυση διοικητηρίου.
Επιστολή
1870 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Α. Λουκογιαννάκη σχετικά με την παράνομη συγκρότηση του Εφετείου και στις παράνομες αποφάσεις του.
Επιστολή
1879 Απρίλιος 14
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "1885-1889. Χειρόγραφον τετράδιον μοναχού Ιεροθέου με έμμετρον ή πεζόν λόγο αφήγηση γεγονότων Κρήτης και Αγίου Όρους".
Φάκελος
infolib image control
Τετράδιο του μοναχού Ιεροθέου σε έμμετρο και πεζό λόγο στο οποίο αφηγείται γεγονότα της Κρήτης και του Αγίου Όρους.
Τετράδιο
1885-1889
infolib image control
Επιστολή των αδελφών Γ. <Καστρινογιαννάκη> προς τον Θεόδ. Σταυριδάκη σχετικά με την αποστολή κιβωτίων με μακαρόνια.
Επιστολή
1889 Ιανουάριος 30
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων Ελλήνων της Αιγύπτου οι οποίοι πρόσφεραν χρηματική συνδρομή προκειμένου να φιλοτεχνηθεί πορτρέτο του Θεόδωρου Π. Δηλιγιάννη σε ένδειξη ευχαριστιών για την υπεράσπιση του Κρητικού Ζητήματος.
Κατάλογος
1890 Ιαναουάριος 2/14
infolib image control
Επιστολή με την οποία ο αποστολέας γράφει στον αδελφό του Θεμιστοκλή και εκθέτει το μέγεθος της αδικίας που υπέστη σχετικά με τα περιουσιακά τους ζητήματα.
Επιστολή
1894 Οκτώβριος 12
infolib image control
Διαθήκη του Αρ. Μαρτινέγγου με την οποία ορίζει ως κληρονόμο του τον Περ. Αλαμάνο και σε περίπτωση που δεν δεχθεί την κληρονομιά, κληροδοτεί την περιουσία του στο θεραπευτήριο "Ευαγγελισμός".
Διαθήκη
1895 Οκτώβριος
infolib image control
Διαθήκη του Πλάτωνα Αριστοτέλη Μαρτινέγγου με την οποία ορίζει ως κληρονόμο του τον Πρίγκηπα Γεώργιο.
Διαθήκη
1896 Ιανουάριος 24/Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή σχετικά με πράξη οικονομικής συναλλαγής.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή με την οποία δαβιβάζεται επιταγή στο όνομα Α. Μαρτινέγγου.
Επιστολή
1899 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιταγή στο όνομα Α. Μαρτινέγγου.
Επιταγή
1899 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αικ. Μαρτινέγγου, Γ. Σκάρπα, με την οποία ζητεί από τον παραλήπτη να υποβάλει στον πρίγκηπα Γεώργιο αίτηση της Αικ. Μαρτινέγγου.
Επιστολή
1899 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την υπόθεση της διαθήκης του Αριστομένη Μαρτινέγγου.
Επιστολή
1901 Ιανουάριος 27
infolib image control
Πρακτικά συνεδρίασης της Ανωτέρας Υγειονομικής Επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη για την εξάπλωση της πανώλης.
Πρακτικό
1901 Οκτώβριος 6/19
infolib image control
Έκθεση του Έλληνα υγειονομικού ιατρού, Μπαλίλη, σχετικά με το ζήτημα της μετάδοσης της πανώλης στην Κωνσταντινούπολη.
Έκθεση
1903 Ιούλιος 21
infolib image control
Αναγγελία του εμπόρου Ι. Δαλμέδικου κατά του Γ. Μαυρογέννους και της εταιρεία Μ. & Α. Βαφιαδάκη με την οποία ζητεί την αποπληρωμή των οφειλών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1906 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή της εταιρείας Luigi Spada προς τον Κλέαρχο Μαρκαντωνάκη.
Επιστολή
1905 Μάρτιος 16
infolib image control
Πιστοποιητικό του Αντ.Γ. Γαλάνη με το οποίο ο αρχηγός Γ. Ρουπακιάς βεβαιώνει την συμμετοχή του στον Εθνικό Μακεδονικό Αγώνα και την ικανότητά του να αναλάβει τη διοίκηση τμήματος οπλιτών.
Πιστοποιητικό
1907 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Λ. Λυμπρίτη προς τον Διευθυντή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Κ. Μητσόπουλο, με την οποία υποβάλλει την γνώμη για τη διάθεση των δύο κληροδοτημάτων Αβέρωφ στο Πολυτεχνείο.
Επιστολή
1908 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής της περιουσίας του Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης Καλλιτεχνικού Μουσείου στον περίβολο του Πολυτεχνείου.
Πρακτικό
1909 Μάιος 25
infolib image control
Δήλωση του Α. Μπαβαβέα με την οποία δεσμεύεται ότι θα επιστρέψει εντός τριών μηνών το ποσό τριακοσίων δραχμών που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Δήλωση
1910 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Εισήγηση του Π. Κότζικα για την έκδοση και αποπληρωμή δανείου για το μονοπώλιο του οινοπνεύματος στην Ελλάδα.
Εισήγηση
1910 Αύγουστος 19/Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Ξ. Καραπαναγιώτη σχετικά με προτάσεις του για την τροποποίηση συνταγματικών άρθρων.
Υπόμνημα
1910 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Σημείωμα του Γ. Καραπαναγιώτη στο οποίο αναφέρει τροποποιήσεις άρθρου για το αγροτικό ζήτημα.
Σημείωμα
<1910>
infolib image control
Σημείωμα του Γ. Καραπαναγιώτη με το οποίο προτείνει άρθρο σχετικά με το αγροτικό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους πληρωθέντας δασμούς υπό της Εταιρίας Αδελφών Ρετσίνα από 23 Αυγούστου μέχρι 20 Οκτωβρίου 1910.
Πίνακας
1910 Οκτώβριος 15
infolib image control
Εισήγηση του Ι.Γ. Ψηλογαλάνη με την οποία προτείνει την τροποποίηση άρθρων με αφορμή την αναθεώρηση του Συντάγματος.
Εισήγηση
1910 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επερώτηση του Στ. Δραγούμη σχετικά με το ζήτημα της επανάληψης των διπλωματικών σχέσεων με την Ρουμανία.
Πρακτικό
<1910>
infolib image control
Η φωνή των εν Ελλάδι Ποτοποιών προς τους αξιότιμους ανορθωτάς του έθνους.
Φυλλάδιο
<1910>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το οινόπνευμα που καταναλώνεται στην ποτοποιΐα και την φορολογήση του, 1909-1910.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του <Ρουστρέλλα> προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα και με προτάσεις του για την βελτίωση της γεωργίας, της βιομηχανίας, την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και άλλων θεμάτων που αφορούν την εξυγίανση του κράτους.
Επιστολή
1910 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Μαθητικό τετράδιο άλγεβρας.
Τετράδιο
1912 Μάιος
infolib image control
Μαθητικό τετράδιο γεωμετρίας.
Τετράδιο
1912

Bρέθηκαν 39 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution