Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου προς το Σύλλογο Εμπόρων και Προμηθευτών Εγχωρίων Προϊόντων Βόλου με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος ανέγνωσε τις επιστολές του στις εφημερίδες για το ζήτημα της συγκέντρωσης του σίτου και διαβιβάζει σχετικές επί του θέματος πληροφορίες που έλαβε από το Υπουργείο Γεωργίας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, με την οποία τον ενημερώνει ότι η επιστολή της Ευθαλίας Νικοπούλου διαβιβάστηκε στον Επιθεωρητή Λαρίσσης προς ενέργεια ανακρίσεων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιά προς τον Κυριάκο Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παραβρεθεί στην απονομή βραβείων του Δήμου στους αριστούχους μαθητές των Σχολείων της Πειραιά.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ιαματικά λουτρά της Υπάτης.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Εμμ.Π.Μουντάκη προς τον Κυράκο Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να βοηθήσει τον ιατρό ακτινολόγο Εμ.Πιπεράκη στην υπόθεση του διορισμού του στα Χανιά εφόσον υποστηρίζεται από πολλούς φιλελεύθερους βουλευτές και γερουσιαστές των Χανίων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή Γερουσιαστή προς τον Κυριάκο Βενιζέλο σχετικά με κατασκευή της οδού Καρπενησίου - Μεγδόβης, τις εργοληπτικές εταιρείες και τους εργολάβους που εμπλέκονται σ' αυτή.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του τέως νομάρχη Δ.Αποστολίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου Στ.Στεφάνου με την οποία διατυπώνει τα παράπονά του για την απόλυσή του από τη θέση του Νομάρχη και ζητεί να τοποθετηθεί σε κάποια άλλη προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Γεώργιου Βαρδουλάκη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, με την οποία του αποστέλλει σημείωμα σχετικά με υπόθεσή του και του ζητεί να μεσολαβήσει στον Βενιζέλο υπέρ της δίκαιης λύσης της.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 9
infolib image control
Σημείωμα του Υπομοίραρχου της Χωροφυλακής Γεωργίου Βαρδουχάκη σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Οργανισμού Χωροφυλακής και την ανάγκη προαγωγής των αξιωματικών της για την κάλυψη των αναγκών της.
Σημείωμα
1933 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Κόμματος Φιλελευθέρων προς τον Σοφοκλή Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλεται επιστολή του Ε.Βενιζέλου για την επιβολή εισφοράς στα μέλη του κόμματος και του ζητείται να συντάξει κατάλογο προσώπων στους οποίους να αποταθούν για τον καταρτισμό πίνακα ετησίων προς το Κόμμα εισφορών των ομοφρόνων της ελληνικής παροικίας του Παρισίου και της Μασσαλίας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Σημείωμα προς το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο ζητείται η μετάθεση του γυμνασιάρχη Αντώνιου Παπαδάκη.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αγγελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζεται ο χρόνος πραγματοποιήσης της συγκέντρωσης που θα γίνει σύμφωνα με την έκθεση που είχε αποσταλλεί.
Τηλεγράφημα
1933 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη με την οποία του απαντά σε παλαιότερη του επιστολή σχετικά με τα ενδοκομματικά ζητήματα των Φιλελευθέρων στη Μάνη καθώς και για τα σπουδαιότερα έργα που γίνονται και πρέπει να γίνουν στην περιοχή, ενώ διατυπώνει το φόβο, και παράλληλα το ερώτημα, πως θα αποφύγουν την επανάληψη μιας νέας 1ης Νοεμβρίου διαπράττοντας τα ίδια σφάλματα.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 3
infolib image control
Σημείωμα του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη, για τον Ε.Βενιζέλο, σχετικά με τα ζητήματα της επαρχίας (Μάνης) τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυσή τους.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Σημείωμα του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Σημείωμα του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Σημείωμα του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη με το οποίο απαντά στην ερώτησή του για το ποιος είναι αντιπρόσωπος του κόμματος στην περιοχή Οιτύλου και που εδρεύει.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Σημείωμα του βουλευτή Ευσ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Α.Κασσαβέτη με το οποίο διατυπώνει τις απόψεις του για την κατάσταση στο Γύθειο και για το ποιον θεωρεί καταλληλότερο αντιπρόσωπο του κόμματος στην περιοχή μετά την αποχώρηση του Γρηγοράκη.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου Στ.Στεφάνου προς τον Υπομοίραρχο Γ.Βαρδουλάκη με την οποία τον ενημερώνει ότι τελεί εν γνώσει του Βενιζέλου το σημείωμά του.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας με το οποίο του αποστέλλει σημείωμα και του ζητεί να δοθεί απάντησης επ' αυτού.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 1
infolib image control
Σημείωμα προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την υπόθεση συνταξιοδότησης της χήρας Μαριάνθης Νικολαΐδου.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Διοικητή της Χωροφυλακής Καλαμάτας Ε.Αντύπα σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης των σπουδών του υιού του.
Επιστολή
1930 Αύστουστος 12
infolib image control
Επιστολή του διοικητή Χωροφυλακής Μεσσηνίας Εμμ.Α.Αντύπα προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου, με την οποία αναφέρεται στο ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσής του από τον Βενιζέλο για τις σπουδές του υιού του.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Kemp σχετικά με τις εγκαταστάσει των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Τηλεγράφημα
1930 Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Kemp προς τους Sir Clarendon, Pearson, Macdonald, Warswick, Walsh, Grant και Perkins με το οποίο παραθέτει άρθρο της Γαλλικής εφημερίδας "Ταχυδρόμος" σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Εταιρείας Πάουερ και του Ελληνικού Κράτους για τα εκκρεμή μεταξύ τους ζητήματα.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Λιβανού προς τον Τσιμπιδάρο με την οποία αναφέρεται στο ζήτημα της εγκατάστασης του Ραδιοτηλεγραφικού Σταθμού για τα νησιά του Αιγαίου.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Ψήφισμα της Ελληνογερμανικής Εταιρείας Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Παιδείας Γ.Παπανδρέου και την Γερμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα σχετικά με νομοθετικά μέτρα που θεσπίστηκαν και έθεταν σε κίνδυνο ακόμα και την ύπαρξη της.
Ψήφισμα
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπου προς τον Κυριάκο Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του προς τον Υπουργό Στρατιωτικών Θ.Σοφούλη σχετικά με την ανάγκη και τον τρόπο οργάνωσης του κόμματος προς αποφυγή επανάληψης της ήττας του 1920.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 28
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Απόφασις Γεωργικού Επιμελητηρίου Λέσβου επί αναφοράς μας 6.10.1930.
Φάκελος
1930
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Βεβαιώσεις των μεγαλειτέρων ελαιοπαραγωγών εξαιρετικών ελαιολάδων Μυτιλήνης βεβαιούντων την επελθούσαν οφέλειαν. Επίσης βιομηχάνων τυπογραφείων, βιομηχάνων βιβλιοποιείας κινησάντων τας στασίμους βιομηχανίας των.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, ελαιοπαργωγού και εργοστασιάρχη Βασιλείου Γριμάνη με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, παργωγού και εργοστασιάρχη Πέτρου Β.Μάνδρα με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, ελαιοπαργωγού και εργοστασιάρχη Δουκάκη Γ.Καψιμάλη με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, παργωγού και εργοστασιάρχη Κωνσταντίνου Ι.Γιαννέλη με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, ελαιοπαργωγού Αντώνιου Μαυραντώνη με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, ελαιοπαργωγού και εργοστασιάρχη Αλφόνσο Ρεστέν με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Βεβαίωση του ελαιοκτηματία Παναγιώτη Βοστάκη με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Βεβαίωση του κτηματία, ελαιοπαργωγού και σύμβουλο των Γεωργικών Επιμελητηρίων Λέσβου Γεωργίου Αχλάδα με την οποία βεβαιώνει για τα πολύπλευρα οφέλη της νέας συσκευασίας που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Βεβαίωση των ελαιοκτηματιών και βιομηχάνων αδελφών Αθ.Καψιμάλη με την οποία βεβαιώνει για τα σημαντικά οικονομικά και εργασιακά οφέλη που προήλθαν από τη νέα συσκευασία που επινόησαν οι εξαγωγείς Πραΐδης και Α.Λιβανίδης.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Βεβαίωση του βιομήχανου ξυλουργού Νικολάου Μαυρουδή με την οποία βεβαιώνει ότι η εξαγωγή ελαίων σε δοχεία από τον Οίκο Πραΐδη και Α.Λιβανίδη απέδωσε σημαντικά οικονομικά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας κατά την κρίσιμη οικονομική περίοδο που διέρχεται η Μυτιλήνη.
Βεβαίωση
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Κρίσεις ανταποκριτών μας. Κατάλογος χωρών εισήχθησαν τα Θεσπέσια και πρόκειται να εισαχθούν.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος χωρών όπου εισήχθησαν τα Θεσπέσια και χωρών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Ανταπόκριση από τη Ρουμανία σχετικά με την προώθηση των προϊόντων Θεσπεσίων.
Ανταπόκριση
1930 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Ανταπόκριση από το Κάιρο σχετικά με τη θετική εντύπωση που προκάλεσε το Θεσπέσιο στους έλληνες παντοπώλες και την παραγγελία 14.000 δοχείων.
Ανταπόκριση
<1930>
infolib image control
Ανταπόκριση από το Σουδάν σχετικά με την προώθηση και τις παραγγελίες των δοχείων Θεσπεσίων.
Ανταπόκριση
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
Ανταπόκριση από τον Άγιο Φραγκίσκο σχετικά με την παραλαβή 20 κιβωτίων Θεσπεσίων και την παραγγελία άλλων 25.
Ανταπόκριση
1930 Ιούλιος 31
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής του Υπουργού Γεωργίας Σπυρίδη σχετικά με τις δυνατότητες θεραπείας της κρίσης, που διέρχεται η ελαιοπαραγωγή στην Ελλάδα, και τις οποίες παρέχουν τα Θεσπέσια.
Απόσπασμα
<1930>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Κρίσεις του Εμπορικού μας Ακολούθου Βιέννης. Ανταποκρτού του Οικονομολόγου εις Μυτιλήνην. Του Δημοκράτου Μυτιλήνης. Του Ελευθέρου λόγου Μυτιλήνης. Φωτογραφία εκθέσεως Βιέννης.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Έκθεσις Βιέννης 1930. Ελληνικόν περίπτερον.
Φωτογραφία
1930
infolib image control
Οικονομολόγος Αθηνών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930
infolib image control
Προσθήκη εδαφίου των Νότη Μπότσαρη, Α.Λούλη, Σ.Σταυρόπουλου και Μ.Τσαρλαμπά στο άρθρο 73 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου περί οργανώσεως της Γεωργικής Υπηρεσίας.
Προσθήκη
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Οικονομολόγος Αθηνών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Δημοκράτης.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 654
1930 Οκτώβριος 2
infolib image control
Ελεύθερος Λόγος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης Μαλιάκα Λαίλιου προς τον Υπουργό Γεωργίας Κ.Σπυρίδη με την οποία του αποστέλλει αίτηση των λαδεμπόρων Ε.Πραΐδη και Α.Λιβανίδη σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού προέλευσης του ελαιολάδου τους και αποκλειστικής εκμετάλλευσής του επί διετία.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Αίτηση των λαδεμπόρων Ε.Πραΐδη και Α.Λιβανίδη προς το Γεωργικό Επιμελητήριο Λέσβου με την οποία ζητούν να τους παραχωρηθεί η αποκλειστικότητα χρήσης του πιστοποιητικού προέλευσης του ελαιολάδου τους επί διετία.
Αίτηση
1930
infolib image control
Προτάσεις της The Loutraki Development Company Ltd προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας για την ανάπτυξη του Λουτρακίου.
Πρόταση
infolib image control
Επιστολή του Ανθ/γού Πεζικού Ιωάννη Αγκαβανάκη προς τον Κυριάκο Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει ώστε να μετατεθεί στο Φρουραχείο Θεσσαλονίκης για λόγους υγείας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό του Κόμματος Φιλελευθέρων προς τον διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου, Στ.Στεφάνου με την οποία του αποστέλλεται έκθεση για τη συγκέντρωση των βασιλοφρόνων της προηγούμενης ημέρας.
Διαβιβαστικό
1930 Νοέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Σερέφογλου σχετικά με τη συγκέντρωση των βασιλοφρόνων στο Θέατρο Λαού.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του F.H.Rees προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση των έργων Νέας Σμύρνης και Καλλιπόλεως ανακοινώνοντάς του ότι τα συμβόλαια είναι έτοιμα να τα παρουσιάσει ανά πάσα στηγμή στους αρμόδιους Υπουργούς.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας Στ.Γονατά σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων Αθηνών συστηματοποιήσεως της υπηρεσίας διεκπεραιώσεως και διευκολύνσεως των υποθέσως των φίλων του κόμματος από τους πολιτευόμενους Αθηνών και τη θετική επίδραση που θα έχει αυτή στους ψηφοφόρους του κόμματος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 2
infolib image control
Αποσπάσματα από την εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα και την Εφημερίδα των συζητήσεων της Βουλής σχετικά με την υπόθεση του διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους Γαλόπουλου και τις τοποθετήσεις του Ε.Βενιζέλου και του Π.Τσαλδάρη επ' αυτής.
Απόσπασμα
1930 Νοέμβριος 12 - 1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή της εφημερίδας Φωνή του λαού Κ.Ιωαννίδη προς τον Κ.Ι.Ηλιάκη με την οποία του αποστέλλει έγγραφο του Βουλγαρομακεδονικού Κομιτάτου της Νέας Υόρκης ζητώντας την αναγνώριση των άλλοτε Βουλγαρικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και άρθρα του σχετικά με το ζήτημα προκειμένου να τα διαβιβάσει στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του προέδρου του Βουλγαρομακεδονικού Κομιτάτου της Νέας Υόρκης P.G.Shaneff προς τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή του Λαού Κ.Ιωαννίδη με την οποία του εκθέτει τα αιτήματα των Βουλγαρομακεδόνων της Ελλάδας για την αναγνώριση των άλλοτε Βουλγαρικών Κοινοτήτων, για την ίδρυση βουλγαρικών σχολείων και ιδιαίτερων Εκκλησιών, για τη χρησιμοποίηση των κανονικών βουλγαρικών ονομάτων τους και όχι των επιβαλλόμενων ελληνικών κ.α.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 25
infolib image control
Διά τον κ.Πρωθυπουργόν.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας προς το Σύλλογο Εμπόρων και Προμηθευτών Εγχωρίων Προϊόντων Βόλου σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της εγχώριας σιτοπαραγωγής και την εφαρμογή του Νόμου 4817.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με ανοικτή επιστολή του Ελ. Βενιζέλου στον Τύπο για το ζήτημα του σιταριού
Σημείωμα
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του Σπύρου Κ.Σταθάκη προς το Κόμμα των Φιλελευθέρων με την οποία παρουσιάζει την ανταπόκριση που έχει η πολιτική της Κυβέρνησης στην ύπαιθρο τόσο στα εξωτερικά ζητήματα όσο και στα εσωτερικά.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Απόδειξη Εγχειρίσεως δηλώσεως Φόρου Καθαράς Προσόδου του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης του εισπράκτορα Ιωάννη Ν.Καλογρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο του συνθετικού φόρου για τη χρήση 1930 - 1931.
Παιχνίδια
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Δήλωση του Ε.Βενιζέλου προς τον Οικονιμικό Έφορο Ε' Αθηνών Σ.Μαστραχά της συνολικής καθαράς προσόδου για το οικονομικό έτος 1930 - 1931.
Δήλωση εισοδημάτων
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Πρόγραμμα επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας Marinkovitch στην Ελλάδα.
Πρόγραμμα
<1930>
infolib image control
Κατάλογος του δείπνου προς τιμήν του Υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας Marinkovitch.
Κατάλογος
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Vaquez προς τον Σοφοκλή Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του, που απέστειλλε και στον Υφυπουργό Υγιεινής Αλ.Παππά, σχετικά με την οργάνωση ειδικού καρδιολογικού κλάδου στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του ιατρού Vaquez προς τον υφυπουργό Υγιεινής Αλ.Παππά και τον Σοφοκλή Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση καρδιολογικού κλάδου στην Αθήνα.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Charles B.Eddy προς τον Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού D.E.Wriqht προς τον Υπουργό Υγιεινής Α.Παππά με την οποία του αποστέλλει έκθεση, απευθυνόμενη προς τον Ε.Βενιζέλο, σχετικά με το ζήτημα των υπονόμων, υπερασπιζόμενος την πρόταση που είχε υποβάλει και η οποία είχε κατακριθεί από τον Λοπρέστη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Ομιλία πρόσφυγα σχετικά με την ιστορική πορεία του νέου Ελληνικού Κράτους από την Επανάσταση του 1821 μέχρι το παρόν.
Ομιλία
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Modifiacations a apporter a la convetin des Chemins - de - per de Begique.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους νόμους δια των οποίων αυξήθηκαν οι φόροι και οι εισφορές προς το Κράτος.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής με την οποία του ζητεί να βοηθήσει στην οργάνωση των Φιλελευθέρων και στη διεξαγωγή εράνου για τις ανάγκες του κόμματος αποστέλλοντάς του κατάλογο με ονόματα πέντε ή έξι Ελλήνων της Αμερικής που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το έργο.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Πρακτικό συζήτησης του Ε.Βενιζέλου με τους Λεκατσά, Γρηγοριάδη και Δέλτα σχετικά με την οικονομική κρίση, το ζήτημα της σταθεροποίησης της δραχμής, το συνάλλαγμα κ.α..
Πρακτικό
χ.χ.
infolib image control
Δήλωση του ε.α. Αν/χη Πυροβολικού Β.Σοφιανού με την οποία βεβαιώνει υπεύθυνα ότι η στολή, που πωλείται από την Κ.Τσέμπα, ανήκε στο βασιλιά Αλέξανδρο.
Δήλωση
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη θεατρική επιθεώρηση Λοβιτούρα 1930 που παιζεται στο θέατρο Έντεν.
Σημείωμα
1930
infolib image control
Επισκεπτήριο του C.G.Tenekides.
Επισκεπτήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα του C.G.Tenekides
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη στέγαση των Δημοσίων Υπηρεσιών σε ιδιόκτητα και ευπρεπή κτίρια και την τροποποίηση του άρθρου 127 του Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων Νόμου.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις και Σχέδιο νόμου περί διοικήσεως Δημοσίων κτημάτων.
Αιτιολογική Έκθεση
1931 Μάρτιος 1 και 8
infolib image control
Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η προσχώρηση του πρώην διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου των Ελευθεροφρόνων Διονυσίου Ματαράγκα στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Ανακοινωθέν
χ.χ.
infolib image control
Αίτηση της Εταιρείας Κάδμου μη διορισμού ή μετάθεσης του Νομομηχανικού Μπρόϊκου καθώς καθίσταται αδύνατη η συνεργασία μεταξύ τους στα έργα οδοποιΐας της Χαλκιδικής.
Αίτηση
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα με δηλώσεις του Αλαβάνου κατά την κατάθεση στεφάνου στη Βουλή.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα του Πολιτικού Γραφείου του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τα έξοδα κατασκευής διδακτηρίων και γυμναστηρίων των ετών 1928 -1931.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Κατάλογος χρονολογικός των διορισμών και παραιτήσεων των μελών της Κυβερνήσεως Ε.Βενιζέλου για τα έτη 1928 - 1930.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων από 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 1930.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος με τα γενικά έξοδα της Λέσχης Φιλελευθέρων για τη χρήση του 1930.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή προς τον πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Κασσαβέτη με την οποία αναφέρεται στα έξοδα εκτύπωσης, συσκευασίας και διανομής τμήματος του λόγου του Ε.Βενιζέλου περί του προσφυγικού ζητήματος.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Απόδειξη του Νικητάκη προς τον Πανόπουλο και Ι.Σούντη είσπραξης 300 δραχμών για την διανομή του λόγου του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Απρίλιος 17
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 600 δραχμών για τη διανομή της αγόρευσης του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τις δαπάνες αποστολής εντύπων στους Γενικούς Διοικητές Θεσσαλονίκης και Θράκης με τον λόγο που εκφώνησε ο Ε.Βενιζέλος για το προσφυγικό ζήτημα.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τα έξοδα διανομής του λόγου του Ε.Βενιζέλου για το προσφυγικό ζήτημα στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Κατάλογος
1930 Απρίλιος 17
infolib image control
Κατάλογος της Εταιρείας Διαφημίσεων και Εκδόσεων προς τη Λέσχη Φιλελευθέρων με τις δαπάνες μεταφοράς, διανομής και τοιχοκολλήσεων του λόγου του Ε.Βενιζέλου για το προσφυγικό ζήτημα στους συνοικισμούς Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Πίνακας αναλυτικών εξόδων για τη μεταφορά, διανομή και τοιχοκόλληση του λόγου του Ε.Βενιζέλου για το προσφυγικό ζήτημα.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Απόδειξη του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Ο Περικλής, Ευάγγελου Ψωμαδάκη, είσπραξης 500 δραχμών για τη διανομή, τοιχοκόλληση προγραμμάτων στους συνοικισμούς Λιπασμάτων, Δραπετσώνας και Ταμπουρίων.
Απόδειξη
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Απόδειξη του Χρ.Παπαϊωάννου προς τον Γιαννόπουλο είσπραξης 750 δραχμών για την διανομή της ομιλία του Ε.Βενιζέλου επί του προσφυγικού ζητήματος.
Απόδειξη
1930 Απρίλιος 11
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Κατάστασις Κληροδοτήματος Κουταβά 30ης Νοεμβρίου 1930.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος γευμάτων με τίτλο: Α και Β και Γ θέσις.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος με τα συνολικά έξοδα του Κράτους για την περίοδο 1930 - 1931.
Κατάλογος
χ.χ.

                                                                            infolib-libsolution