Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τον διασυμμαχικό έλεγχο στο λιμάνι της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία αγοράς αισχροκέρδειας.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την παράδοση του μακεδονικού σιδηροδρόμου.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση του Μουσταφά Κεμάλ για το ζήτημα της Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 12
infolib image control
To Relieve Distress at Smyrna
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1920 Ιανουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Γουναράκη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αποστολή τηλεγραφήματος του Αρ.Στεργιάδη.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των Τούρκων στο Αϊδίνι.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 18/31
infolib image control
Επιστολή του Ελ.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου του Συνεδρίου για την Ειρήνη.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 22
infolib image control
Σημείωμα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συνέδριο της Ειρήνης προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Συνεδρίου της Ειρήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την είσπραξη έκτακτου πολεμικού φόρου από τους Έλληνες υπηκόους.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παλιννόστηση προσφύγων στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τον Νόμο περί απαλλοτρίωσης της περιουσίας των Μονών.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου με το οποίο διαβιβάζει δύο άλλα τηλεγραφήματα.
Διαβιβαστικό
1920 Ιανουάριος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτειρκών της Ελλάδας προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με το ζήτημα της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Leeper σχετικά με το ζήτημα της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των αξιωματικών της Αστυνομίας αδελφών Ρεμαντά.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Δελμούζου σχετικά με την υπόθεση των αξιωματικών της Αστυνομίας αδελφών Ρεμαντά.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Παρασκευόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άδεια υπογραφής κατάστασης για την προμήθεια τροφίμων από την Αγγλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτης σχετικά με την πρόσληψη Έλληνα ιερέα στη Ρωσική Εκκλησία της Νίκαιας.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη Συνθήκη προστασίας των μειονοτήτων που υπογράφτηκε με τη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάληψη της Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Σοφιανού προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το πολεμικά μέτωπα των Μπολσεβίκων.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το δάνειο τράπεζας προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διορισμό γραμματέα του Έλληνα αντιπροσώπου στην Κοινωνία των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Παρακευόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το αίτημα για Ανεξαρτησία της Αιγύπτου.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κάλυψη δαπανών Ελλήνων σπουδαστών στην Οξφόρδη.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σύγκληη του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών στο Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το άνοιγμα πιστωτικού λογαριασμού για τον απόπλου φορτωμένων πλοίων.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, με το οποίο ανακοινώνεται ο γάμος του Πρίγκηπα Χριστόφορου.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Παρασκευόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σύγκρουση του ατμοπλοίου "Αθήναι" .
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη στάση της Αμερικανικής Κυβέρνησης απέναντι στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αγορά νέου αυτοκινήτου για την Πρεσβεία.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γρηγορίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη διενέργεια αφοπλισμού στην Αλβανία.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Παρασκευόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αλιεία σπόγγων στα αιγυπτιακά ύδατα.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το αίτημα για αύξηση του ποσού είσπραξης από την επιθεώρηση των διαβατηρίων.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη διενέργεια γενικής στρατολογίας από τους οπαδούς του Μουσταφά Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου αγγλορωσικής εμπορικής συμφωνίας.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη στάση της Σερβίας απέναντι στη συμφωνία για την Αδριατική.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη συμπλοκή του γαλλικού στρατού με δυνάμεις του Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1930 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση των Τούρκων για επίθεση κατά των Ελλήνων στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη μετάδοση προσβολών από Τούρκους αστυνομικούς σε Άγγλους και σε Γάλλους.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κομνηνού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις κινήσεις της τουρκικής μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη στάση της Γιουγκοσλαβίας απέναντι στο αλβανικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρ.Στεργιάδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του τουρκικού πληθυσμού στο Αϊδίνιο.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη συνέντευξη του Στρέιτ στην εφημερίδα " Ματέν".
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την προκήρυξη του Κεμάλ κατά των Γάλλων.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την πρόοδο της υγείας του γιού του, Σοφοκλή.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Κατεχάκη προς Υπουργείο Εξωτερικών για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την αποχώρηση της γαλλικής στρατιωτικής υπηρεσίας σιδηροδρόμων.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την έκκληση για αποστολή επιδομάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους Μητροπολίτες.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με το οποίο ζητεί να μάθει πού βρίσκεται ο Βενιζέλος.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Μηλιώτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την πληροφορία για την κήρυξη γενικής επιστράτευσης στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα επεισόδια κατά των Άγγλων στην Ανατολή.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 26
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις αντιρρήσεις του Στεργιάδη για την παλιννόστηση των προσφύγων.
Υπόμνημα
1920 Ιανουάριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διορισμό του Ρασήδ Βέη στη θέση του βαλή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη διαμαρτυρία των Τούρκων για τα επεισόδια στο Μαράς.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βέρνη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απόφαση των Κωνσταντινικών για την οργάνωση προπαγάνδας στο εξωτερικό.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 30/ Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Αρ.Στεργιάδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη συνέντευξη του R.Frew σχετικά με τους Τούρκους πρόσφυγες στο Αϊδίνι.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βέρνη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τα σχέδια των Κωνσταντινικών εναντίον του Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 1/14
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βέρνη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μετάβαση του Πρίγκηπα Νικόλαου στη Ρουμανία.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 1/14
infolib image control
Επιστολή του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου για την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και το ζήτημα της Θράκης.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 3/16
infolib image control
Σημείωμα του F.Foch σχετικά με τις συνθήκες άμυνας του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
Σημείωμα
1920 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Απόσπασμα προακτικών της Διάσκεψης των Συμμάχων συγκληθείσης εν Λονδίνω την 16ην Φεβρουαρίου 1920.
Πρακτικό
1920 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Απόσπασμα των πρακτικών της Διάσκεψης των συμμάχων συγκληθείσης εν Λονδίνω την 25η Φεβρουαρίου 1920.
Πρακτικό
1920 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τις κινήσεις και τις ενέργειες της Τουρκικής Μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Σαχτούρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις παραγγελίες γαιανθράκων από την Αγγλία.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ανώτατης Διεύθυνσης Μεταφορών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για τον Λ.Εμπειρίκο σχετικά με τις παραγγελίες γαιανθράκων από την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1920 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με τις απεργίες των ανθρακωρύχων στην Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1920 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε εξαιτίας της παραμονής της Μάνου στα ανάκτορα.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 29/ Μάρτιος 13
infolib image control
Outline of Policy with regard to the Projected Federation of the League of Nations Societies.
Φυλλάδιο
1920 Φεβρουάριος
infolib image control
Απόσπασμα εκ των πρακτικών της εν Λονδίνω συγκληθείσης Διάσκεψης των Συμμάχων.
Πρακτικό
1920 Μάρτιος 5
infolib image control
Greeks under Turkish Rule
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1920 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Lloyd George σχετικά με το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνσης για αποκατάσταση των ιδιοκτησιακών καταλόγων.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τ.O Connor προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον προσκαλεί να μιλήσει για τα γεγονότα της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση της Μάνου και της μητέρας της για Μασσαλία.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απαλλοτρίωσης χριστιανικών εκκλησιών από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του A.J.Balfour σχετικά με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της Κοινωνίας των Εθνών για την ειρήνη της Ελλάδας με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 14
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών από τη Διάσκεψη των Συμμάχων στο Λονδίνο στις 15 Μαρτίου 1920.
Πρακτικό
1920 Μάρτιος 15
infolib image control
Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Διάσκεψης των Πρεσβευτών και των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στο Foreign Office στο Λονδίνο στις 18 Μαρτίου 1920.
Πρακτικό
1920 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του M.P.A.Hankey προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση των νησιών στη θάλασσα του Μαρμαρά.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του M.P.Hankey προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση αποκατάστασης των ιδιοκτησιακών καταλόγων από την Τουρκική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του M.P.Hankey προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού στη Διάσκεψη της Ειρήνης.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 19
infolib image control
Συνοδευτικό σημείωμα των Πρακτικών της Συνεδρίασης των Πρεσβευτών και Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στο Λονδίνο στις 16/2/1920.
Σημείωμα
1920 Μάρτιος 22
infolib image control
Απόσπασμα των πρακτικών της Συνεδρίασης των Πρεσβευτών και των Υπουργών των Εξωτερικών σχετικά με τη συνθήκη Ειρήνης με την Τουρκία.
Πρακτικό
1920 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζει τηλεγράφημα του Κ.Ρακτιβάν.
Διαβιβαστικό
1920 Μάρτιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Συνταγματάρχη Ρακτιβάν προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνεδρίαση του Στρατιωτικού Συμμαχικού Συμβουλίου.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις κινήσεις και τις ενέργειες της 23ης Τουρκικής Μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
1920 Ιανουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των Τούρκων προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 27
infolib image control
Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων και των Τούρκων στην τουρκική Θράκη και σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων, Τούρκων, Εβραίων και Αρμενίων στη Σμύρνη.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Παπαδάτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προμήθεια γαιανθράκων από την Αγγλία.
Διαβιβαστικό
1920 Μάρτιος 27
infolib image control
Αναφορά του Παπαδάτου προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τις εξαγωγές άνθρακα από την Μεγάλη Βρετανία.
Έκθεση
1920 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του J.Foch προς τον Lloyd George σχετικά με τη Συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 30
infolib image control
Σημείωμα του Συνταγματάρχη Ρακτιβάν σχετικά με την Συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία.
Σημείωμα
1920 Μάρτιος 19
infolib image control
Σημείωμα του Συνταγματάρχη Ρακτιβάν σχετικά με όρους της Συνθήκης ειρήνης με την Τουρκία.
Σημείωμα
1920 Μάρτιος 27
infolib image control
Αναφορά της Συμμαχικής Στρατιωτικής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης ειρήνης με την Τουρκία.
Έκθεση
<1920>
infolib image control
Έκθεση της Συμμαχικής Στρατιωτικής Επιροπής σχετικά με όρους της Συνθήκης ειρήνης με την Τουρκία.
Έκθεση
1920 Μάρτιος 27
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο " Δημοσίευμα Ameer Ali εν Morning Post, Απάντηση κ.Στεργιάδου, Ζήτημα (Frew), Ζήτημα (Embling)".
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Φάκελος του Ε.Βενιζέλου προς τον Κλεμανσώ.
Φάκελος
<1920>

Βρέθηκαν περισσότερα από 100 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Παρακαλούμε εξειδικεύστε περισσότερο την αναζήτηση


                                                                            infolib-libsolution