Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας του διαβιβάζει ευχές εκ μέρους όλων των φίλων του Αξιωματικών Αεροπόρων και τον διαβεβαιώνει ότι θα τον στηρίξουν στις εκλογές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή της κυρίας Grasso προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι θα του αποστείλει στοιχεία για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Κηφισιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή των μελών της γαλλικής επιστημονικής αποστολής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν δωρεάν σιδηροδρομική συγκοινωνία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται ότι η Τράπεζα ενημερώθηκε σχετικά με την εντολή του Ε.Βενιζέλου για τη χρέωση του λογαριασμού του στο τέλος κάθε μήνα και για διάστημα έξι μηνών, με το ποσό των 1.000 δραχμών για την Κ.Ακεστορίδου και με το ποσό των 3.500 δραχμών για τον Ιω.Νικολάου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Απόδειξη της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλου, στην οποία αναφέρονται οι τόκοι, με τους οποίους έχει πιστωθεί ο λογαριασμός του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 4
infolib image control
Απόδειξη της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία φαίνονται οι τόκοι, με τους οποίους έχει πιστωθεί ο λογαριασμός του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλουν αντίγραφο του λογαριασμού του από 1-6-1933 μέχρι 30-6-1933.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Τράπεζα Χίου στην οποία αναφέρει ότι έλαβε το αντίγραφο του λογαριασμού του και είναι σύμφωνος με αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Απόδειξη της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνουν για τον αριθμό των ομολογιών ανταλλαξίμων που πούλησαν για λογαριασμό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούνιος 26
infolib image control
Απόδειξη της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνουν για τον αριθμό των ομολογιών Ελληνοβουλγάρων μεταναστών που πούλησαν για λογαριασμό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνουν για τον αριθμό των ομολογιών Ανταλλαξίμων και Ελληνοβουλγάρων Μεταναστών, με το αντίτιμο των οποίων πίστωσαν το λογαριασμό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μιχαήλ Σκόττη, εμπόρου σπόγγων, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μάθει εάν είναι ανάγκη να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933> Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας αναφέρει ότι υποβάλλει σχέδιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Σκεύου Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του στον Ε.Βενιζέλο για την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει τις εντυπώσεις του από την Κρήτη και του ζητεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του για τη μια από τις δύο θέσεις γερουσιαστή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Πέπου Οβαδιά προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει την εμπειρία του στην Αεροπορία και τις σπουδές στην Αεροναυπηγική και ζητεί οικονομική βοήθεια για να τις ολοκληρώσει, καθώς η οικογένειά του αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει την άποψη ότι, μετά τις εκλογές της Θεσσαλονίκης, το Κόμμα των Φιλελευθέρων χρειάζεται ανασυγκρότηση και ζητεί την άποψη του Ε.Βενιζέλου για το ζήτημα αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας αποστέλλει μετάφραση άρθρου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Καλενδαρούλ" και ζητεί από τον Ε.Βενιζέλο να του εκθέσει την άποψή του σχετικά με τις ανακρίβειες του άρθρου αυτού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 19
infolib image control
Άρθρο του Α.Κ.Κουσίν με τίτλο "Η Ελλάς θα κηρυχθεί μοναρχία- Η πολιτική δράσις της Αγγλίας και της Ιταλίας- Εντυπωσιακαί αποκαλύψεις".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Ισμαήλ Χακή Μπέη Γκιουμουλτζίνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του επιτραπεί να επιστρέψει στην Κομοτηνή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Διεθνούς Φιλολογικού Πρακτορείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν άρθρο του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του J.Carasso προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί απάντηση σε προηγούμενη επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Αμερικανού Συντάκτου, Hooper, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί άρθρο του σχετικά με τον επαναπατρισμό των Μικρασιατών Ελλήνων για την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάννικα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου "προς καταπολέμησιν της βλασφημίας των θείων" προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλουν αντίτυπο του αναλυτικού τους προγράμματος και ζητούν την ενίσχυσή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 28
infolib image control
Ανάλυσις Προγράμματος Συνδέσμου προς καταπολέμησιν της βλασηφμίας των θείων.
Πρόγραμμα
<1933>
infolib image control
Αντιβλασφημική Ελλάς.
Εφημερίδα
1933 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή του Wallace Clark προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει έκθεση σχετικά με τις βιομηχανικές μελέτες στην Ευρώπη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 29
infolib image control
Etudes Industrielles en Europe.
Έκθεση
1933 Σεπτέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Γ.Π.Ντάκογλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο συγγράμματος για τους περιηγητές με τίτλο "Εγχειρίδιον ταξειδίων και οδηγός διά την Ελλάδα".
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Γ.Π.Ντάκογλου με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για την αποστολή του ταξειδιωτικού οδηγού για την Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Γ.Π.Ντάκογλου με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για την αποστολή του ταξειδιωτικού οδηγού για την Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 15
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πώς οργανώθηκε η ύπαιθρος και η πόλη της Θεσσαλονίκης για τις επαναληπτικές εκλογές και σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 2
infolib image control
Εγκύκλιος (Τα δικαιώματα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής).
Εγκύκλιος
1933 Ιούνιος 21
infolib image control
Τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των αντιπροσώπων του Εθνικού Συνασπισμού κατά τας εκλογάς της 2 Ιουλίου 1933.
Έκθεση
1933 Ιούλιος 23
infolib image control
Σημείωμα με οδηγίες προς τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με την διενέργεια των εκλογών της 1ης Ιουλίου 1933.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πώς οργανώθηκε η ύπαιθρος και η πόλη της Θεσσαλονίκης για τις επαναληπτικές εκλογές και σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 2
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας και Θράκης προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζεουν αναφορά του Συλλόγου τους προς τον Π.Τσαλδάρη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 5
infolib image control
Αναφορά του Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας και Θράκης προς τον Π.Τσαλδάρη με την οποία τονίζεται η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία του καπνεμπόρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Ρούσσου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει επιστολές και του αναφέρει ποιές είναι.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Ντερτιλή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στις προσπάθειές του και στο έργο της εφημερίδας "Δημοκρατική Άμυνα" και ζητεί από τον Ε.Βενιζέλο να γράψει ένα άρθρο για την εφημερίδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Β.Γεωργιάδη προς τον Ν.Ρούσσο σχετικά με τις προσπάθειες και τις ενέργειές του για το ζήτημα της συμφιλίωσης μεταξύ του Ντερτιλή και του Διαμέση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κιτίου, Νικοδήμου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να ασχοληθεί με το κυπριακό ζήτημα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Π.Θεολόγου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη σύγκλησηςτου Δ' Παμπροσφυγικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας αναφέρει ότι τον απέλυσαν από την υπηρεσία του, με τη δικαιολογία ότι είναι βενιζελικός.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Αντιναυάρχου Γ.Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίτυπο της πρότασής του για το Νόμο περί Γερουσίας και τονίζει την ανάγκη να υπάρξει νέα κατεύθυνση στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δημοκράτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να τον συναντήσει για να τον συμβουλευθεί σχετικά με το τί πρέπει να κάνει στην υπόθεσή του με το Αγγλικό Υπουργείο της Αεροπλοΐας για να του αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή φιλικού περιεχομένου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Βασιλάκη Γ.Πάλμα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα σέβη του και εκφράζει την επιθυμία του να τον συναντήσει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του G.E.Willis, εκδότη της εφημερίδας "The Mosquito", προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να γράψει άρθρο για την εφημερίδα, το οποίο θα γίνει δεκτό με μεγάλη χαρά από τους άνδρες που αγωνίστηκαν στην Μακεδονία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο του Κονδύλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ευριπίδη Κεχαγιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να στέλνει κάθε μήνα ένα άρθρο για την εφημερίδα "Εθνικός Κήρυξ" και να παραχωρήσει στην εφημερίδα την άδεια να δημοσιεύει τα Απομνημονεύματά του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Αρχισυντάκη της εφημερίδας "Εθνικός Κήρυξ", Δ.Καλλίμαχου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία συστήνει τον εκδότη της εφημερίδας, Ευριπίδη Κεχαγιά, ως έναν επιτυχημένο επιχειρηματία που θέλει να αναπτύξει την εφημερίδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Γεωργαντά προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία τονίζει την ορθότητα της λύσης που προτείνει ο Σ.Γονατάς σχετικά με την πολιτική ρύθμιση του ζητήματος της Αγγλικής Εταιρείας Λαυρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή Αμερικανού Συντάκτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί μικρό άρθρο για να το δημοσιεύσει με αφορμή την 25η επέτειο της εφημερίδας "The Christian Science Monitor" με θέμα "Τί έχει ανάγκη περισσότερο σήμερα ο κόσμος".
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του Εθνικού Δημοκρατικού Φρουρού της Βορείου Ελλάδος, Χρ.Πίψου, προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει χαιρετισμό της Ένωσης που δημοσιεύτηκε στον μακεδονικό και αθηναϊκό τύπο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Πρκήρυξη του Εθνικού Δημοκρατικού Φρουρού Βορείου Ελλάδος σχετικά με το σκοπό της ένωσης και χαιρετισμός της Διοικούσας Επιτροπής προς τους συναγωνιστές της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να καλέσει τον Γονατά, ο οποίος έχει έρθει σε συνεννόηση με τον Κωστόπουλο και τον Βαρβούτη για το ζήτημα της χρηματιστηριακής ρύθμισης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ιωάννη Ετμεκζόγλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να παρέμβει ώστε να αρθούν τα εμπόδια που προβάλλουν οι υπηρεσίες του κτηματολογίου στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για τα ενυπόθηκα δάνεια των etablis φυγάδων επί των ακινήτων, που ανήκουν στους μη ανταλλάξιμους της Κωνσταντινούπολης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν την αφοσίωσή τους προς τον ίδιο και το Δημοκρατικό Πολίτευμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν την αφοσίωσή τους προς τον ίδιο και το Δημοκρατικό Πολίτευμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Πρακτικά "Α' Συνεδριάσεως των εντεταλμένων Αντιπροσώπων της "Πανελληνίου Δημοκρατικής Άμυνας" και της "Δημοκρατικής Άμυνας" διά την εξεύρεσιν τρόπου συνεργασίας ή συγχωνεύσεως".
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την συγχώνευση της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας με την Δημοκρατική Άμυνα.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Τηλεγράφημα των Βιβλιοπωλών Σερρών, Μεταξά, Βαγουρδή, Τρούκα και Φωκά προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαμαρτύρονται για την απόφαση περί μονοπωλήσεως των βιβλίων και ζητούν την άρση της.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1923> Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Τυρνάβου, Λ.Λάμπρου, του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου και άλλων με το οποίο διαμαρτύρονται για την μη απαλλοτρίωση οικοπέδων προς στέγαση μελών του συλλόγου αστέγων Τυρνάβου και ζητούν την ανέγερση κατοικιών.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1916>Οκτώβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως Συμβολαιογραφικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς τον Π.Τσαλδάρη, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Ε.Βενιζέλο και άλλους με το οποίο ζητούν την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους και τον καθορισμό του μισθού τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μ.Οικονόμου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να ενδιαφερθεί για το ζήτημα της συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με Τουρκικούς Ομίλους για την κατασκευή τεχνικών έργων στην Τουρκία και να αναβληθούν οι τελευταίες δημοπρασίες για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νικ.Παυλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζει την αφοσίωσή του σε αυτόν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Παυλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να παραχωρηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα στον ίδιο και στην οικογένειά του για την επέκταση των εργασιών του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Σταύρου Π.Τρύφωνος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μάθει εάν η επιστολή των εν Αλεξανδρεία κληρονόμων του προς τον Ε.Βενιζέλο της 30ης Ιανουαρίου έφτασε στα χέρια του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή των εν Αλεξανδρεία κληρονόμων του Στ.Π.Τρύφωνος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραχώρηση οικοπέδου τους στη Νέα Σμύρνη από το Υπουργείο Γεωργίας σε τρίτο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή Ιάκωβου Αρμάου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία κατηγορεί τον Γάλλο Πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη ότι καταπιέζει τους Έλληνες εκεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Δημητρίου Λάμπρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί τη συμβουλή του για το αν πρέπει να πάει στο Παρίσι για να δουλέψει ως δημοσιογράφος ή να παραμείνει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ι.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει υπόμνημα που είχε υποβάλλει σε όλους τους Αρχηγούς των Κομμάτων του Εθνικού Συνασπισμού και του ζητεί να το λάβει υπ'όψιν του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Παπαδόπουλου προς τους Αρχηγούς των Κομμάτων του Εθνικού Συνασπισμού, τον Πρόεδρο της Γερουσίας και τους Γερουσιαστές της Νομοθετικής Επιτροπής Χωρισμού Συνοικισμών στο οποίο αναφέρει ποιές διατάξεις πρέπει να ενσωματωθούν στον υπό συζήτηση νόμο περί χωρισμού των Συνοικισμών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σ.Παπαγεωργίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των τόκων της εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Θεσσαλίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Γκλιάτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του προς την "Δημοκρατική Άμυνα" και του ζητεί να διατάξει τα δέοντα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Γκλιάτη προς το Σύνδεσμο "Δημοκρατική Άμυνα" στην οποία αναφέρει ότι οι Δημοκρατικοί κάτοικοι των Καλυβίων επιθυμούν την ίδρυση παραρτήματος εκεί και καταδικάζουν την προσπάθεια ορισμένων να διορίσουν οπαδό του κόμματος του ηθικού ρυθμού ως ιατρό στα μεταλλεία Λαυρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θεμιστοκλή Καρακάση, Προέδρου του Συλλόγου Καισαριανής "Ελπιδοφόρος" προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλουν ευχές για την επάνοδό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Τρικκάλων-Καλαμπάκας προς τον Π.Τσαλδάρη, τον Πρόεδρο της Γερουσίας και της Βουλής, τον Ε.Βενιζέλο και άλλους με την οποία υποβάλλει ψήφισμα του Συλλόγου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 9
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Αγροτικού Συλλόγου Τρικκάλων-Καλαμπάκας προς τον Π.Τσαλδάρη, τον Πρόεδρο της Βουλής και της Γερουσίας, τον Ε.Βενιζέλο και άλλους, κατά των κοινοποιήσεων και των βάναυσων κατασχέσεων που διενεργούνται από μέλη της Χωροφυλακής σε βάρος χρεωμένων αγροτών.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Υπόμνημα της Εκτελεστικής Επιτροπής των απολυθέντων Δημοκρατικών Δημοσίων υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαμαρτύρονται για την απόλυσή τους και ζητούν να διοριστούν σε κάποια από τις επιχειρήσεις που αναφέρουν στο υπόμνημα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ι.Χωρέμη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι ενημέρωσε τον αδελφό του σχετικά με την προτεινόμενη υποψηφιότητά του για τη Γερουσία και ότι εκείνος όμως δεν την δέχτηκε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 12
infolib image control
Έκκληση της Σχολικής Εφορείας Καρυδίου Σητείας Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο για υλική ενίσχυση με σκοπό την ανέγερση σχολείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας ζητεί οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση σχολείου στο Καρύδι Σητείας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας του ανέθεσε να τον συναντήσει για να τον ενημερώσει και ζητεί να μάθει πότε μπορεί να τον συναντήσει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Στρατιωτικών αιχμαλώτων Τουρκίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλωσορίζουν στο Ηράκλειο και του διαβιβάζουν συνημμένα υπόμνημά τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στρατιωτικών αιχμαλώτων Τουρκίας Ν.Ηρακλείου με το οποίο ζητούν τη λήψη προστατευτικών μέτρων και προτείνουν συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για την προστασία τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Ιούλιος 10
infolib image control
Καταστατικό Συλλόγου στρατιωτικών αιχμαλώτων Τουρκίας Νομού Ηρακλείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Ποίημα του Ν.Κουνενάκη αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γεωργ.Ι.Γαλάνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να τον υποστηρίξει στην υπόθεσή του περί εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου των Επαρχιών Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ιταλού, Caprini Balduino, πρώην οργανωτή της Κρητικής Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή φωτογραφίας του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 18
infolib image control
Σημείωμα με το οποίο ζητείται να παραδοθεί στον Ε.Βενιζέλο το υπόμνημα του Φράγκου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Νοέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα ιδιοκτητών οφειλετών ενυπόθηκων δανείων κατοίκων της πόλεως και της περιφέρειας Νιγρίτης προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο προτείνουν λύσεις για την αποπληρωμή των οφειλών τους στις Τράπεζες χωρίς να χάσουν τις περιουσίες τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο περί συστάσεως συλλόγου κυριών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ιω.Στ.Στάμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο επιστολής του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Καθημερινή" και διαμαρτύρεται για τη συνεχή επιβολή νέων φόρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 23
infolib image control
Η Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Η Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1933>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να επιστρατευθούν τα ισχυρά στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων ώστε να περιορίσουν τη δράση των Λαΐκών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή της Προσωρινής Επιτροπής της Πανελληνίου Ενώσεως Οικονομικών υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλουν προκήρυξη περί ιδρύσεως "Πανελληνίου Ενώσεως Οικονομικών Υπαλλήλων" και του ζητούν να την υποστηρίξει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 24
infolib image control
Προκήρυξη της Προσωρινής Επιτροπής Πανελληνίου Ενώσεως οικονομικών υπαλλήλων προς όλους τους οικονομικούς υπαλλήλους του κράτους.
Προκήρυξη
1933 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Περικλή Αθανασούλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας του ζητεί να ξαναδιαβάσει προηγούμενη επιστολή του, όπου του υπεδείκνυε οικονομική και νομισματική πολιτική και του εκθέτει τί θα έκανε ο ίδιος εάν ήταν στη θέση του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Ιατρικού Εμπορικού Επαγγελματικού συλλόγου Πόρου προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο διαμαρτύρεται για την ξαφνική άυξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και ζητεί την παρέμβαση του Ε.Βενιζέλου και την ακύρωση της αύξησης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στ.Σφακιανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο αποστέλλει αντίτυπα επιστολών προς τον Fr.Roosevelt σχετικά με τα σχέδια περί αφοπλισμού και επίτευξης παγκοσμίου ειρήνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Σταύρου Σφακιανάκη προς τον Πρόεδρο της Αμερικανικής Κυβέρνησης, Fr.Roosevelt, με την οποία του αποστέλλει επιστολή του στην οποία προτείνει τρόπους για την επίτευξη παγκόσμιας ειρήνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Στ.Σφακιανάκη προς τον Fr.Roosevelt σχετικά με την ανάγκη αποτροπής του πολέμου μεταξύ των εθνών και σχετικά με τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 24
infolib image control
Σχέδιο συνεννόησης όλων των κρατών για την αποτροπή του πολέμου μεταξύ τους και την επίλυση των διαφορών τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Στ.Σφακιανάκη προς τον Fr.Roosevelt στην οποία προτείνει την υπογραφή συμφώνου φιλίας και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στα έθνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο Νόμου περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου 1933 Ν.Δ. "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων οργανικών διατάξεων του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως".
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Otto Meyer προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή του ιατρικού βιβλίου του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον O.Meyer με την οποία τον ευχαριστεί εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου για την αποστολή του ιατρικού βιβλίου του με τίτλο "Ailments of the leg".
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Νοέμβριος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό των Συνδέσμων Ελλήνων διδασκάλων μουσουλμανικών σχολείων Θράκης και Τούρκων διδασκάλων Θράκης προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλουν "υπόμνημα αιτήματος των Ελλήνων και Τούρκων κοινοτικών διδασκάλων Θράκης".
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα των Συνδέσμων Ελλήνων διδασκάλων μουσουλμανικών σχολείων Θράκης και Τούρκων διδασκάλων Θράκης με το οποίο ζητούν να θεσπιστεί νόμος, ο οποίος να προβλέπει την πληρωμή των διδασκάλων Θράκης ανεξαρτήτως της εισπράξεως των χρημάτων από τα αρμόδια ταμεία.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Φιλελεύθερης Νοελαίας Θράκης προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να θυσιαστούν για χάρη της Δημοκρατίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανελλήνιας Φιλελεύθερης Νεολαίας προς την Φιλελεύθερη Νοελαία Θράκης στην οποία αναφέρει ότι, η επιστολή τους προς τον Ε.Βενιζέλο, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γεώργ.Πατριαρχέα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να δημοσιευθεί η κατάθεσή του σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ε.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Περ.Αργυρόπουλο, τον Π.Βουρλούμη, τον Δ.Ζαμάνο, τον Π.Καλλιγά, τον Ι.Καλογερά, τον Μ.Μαυροκορδάτο και τον Αντ.Φιξ με την οποία τους ζητείται να μεριμνήσουν για την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος, καθώς είναι αναγκαία η ανασυγκρότησή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λέσχης Φιλελευθέρων Σερρών, Ι.Μ.Πατσόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο επιστολής της Λέσχης προς το Κόμμα των Φιλελευθέρων σχετικά με τη διασπαστική πολιτική στάση ορισμένων μελών του κόμματος στο Νομό Σερρών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Σερρών προς το Κόμμα Φιλελευθέρων σχετικά με τη διασπαστική πολιτική που ασκούν ορισμένα μέλη της Λέσχης στο Νομό Σερρών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 30
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας εξηγεί αναλυτικά σε ποιά άρθρα του Νομοσχεδίου "περί αστικής αποκαταστάσεως των προσφύγων" που ψηφίστηκε στις 29 Αυγούστου 1933, προσβάλλονται τα ήδη κεκτημένα δικαιώματα των προσφύγων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 30
infolib image control
Αντίγραφο λογαριασμού καταθέσεων του Ε.Βενιζέλου στο Υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στα Χανιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Οκτώβριος 31

                                                                            infolib-libsolution