Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ανακοίνωση της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης σχετιικά με τα προσφυγικά ζητήματα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Ανακοινωθέν
<1933>
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Γεωργίου Ν.Γερογιαννόπουλου σχετικά με τις εκλογές του Μαρτίου 1933, τα αίτια της ήττας του Κόμματος των Φιλελευθέρων στην Πάτρα, τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών του Φεβρουαρίου 1934 και την αλλαγή του κλίματος στους ψηφοφόρους.
Επιστολή
1934 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γ.Γεωργαντά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσμα του Μαρτίου 1933 και των Δημοτικών εκλογών του Φεβρουαρίου 1934 διατυπώνοντας τις σκέψεις του για τον τρόπο επιλογής των συνδυασμών στην ευρεία, κατά τα φαινόμενα, εκλογική περιφέρεια του Νομού Αττικοβοιωτίας στις επόμενες εκλογές.
Επιστολή
1934 Μάρτιος 4
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τις εκλογές του Μαρτίου 1933 και των Δημοτικών εκλογών του Φεβρουαρίου 1934.
Πίνακας
1934 Μάρτιος 4
infolib image control
Ποίημα Αρντασέζ Χαγκοπιάν.
Ποίημα
χ.χ.
infolib image control
Σχέδιο Εγκυκλίου του Κόμματος τον Φιλελευθέρων προς τις εφημερίδες Ελεύθερο Βήμα και Πατρίδα που αφορά στους Δημόσιους Υπαλλήλους και τον τρόπο συμπεριφοράς τους.
Εγκύκλιος
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα επί της μεταβολής της Στρατιωτικής Επετηρίδας.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση περί εφευρέσεως για τους αυτοκινητιστές.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας με διαστάσεις ελαστικών αυτοκινήτου.
Πίνακας
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση σχετικά με εφεύρεση για τους αυτοκινητιστές.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος σχετικά με εφεύρεση για τους αυτοκινητιστές και την οικονομία σε χρήματα που αυτή προσφέρει.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Διευθύνσεις Εξωτερικού.
Φάκελος
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος με διευθύνσεις προσώπων στο εξωτερικό.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα περί του Επιθεωρητού Μειονοτήτων Κωνσταντίνου Στυλιανόπουλου και της απόλυσής του από τον Π.Τσαλδάρη.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Α.Ζαΐμη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ανακαλεί το από 30 Νοεμβρίου 1932 Διάταγμα περί απολύσεως του Επιθεωρητή Μειονοτήτων Κωνσταντίνου Στυλιανόπουλου.
Σημείωμα
1933 Ιανουάριος
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.293
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.134α
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.126
1932 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Henry S.Harkell σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίου και την αναγκαιότητα αποστολής από τους ομιλητές περιλήψεων των εισηγήσεών τους.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ι.Μινέττα σχετικά με την οικονομική κρίση, την κατάργηση των πάσης φύσεως οικονομικών και εμπορικών περιορισμών, τη μείωση του εξαγόμενου συναλλάγματος, τη μείωση της κατανάλωσης του λευκού άρτου και την ανάγκη τουριστικής εκμετάλλευσης της χώρας.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Απόφαση των Σιδηροδρόμων Ελλάδας εναντίον της υπαγωγής τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και διεκδίκησης διαφόρων αιτημάτων τους.
Απόφαση
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Κουράτου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσο με το οποίο διατυπώνει την άποψή του ότι το αυτοκίνητο της ασφαλείας του Βενιζέλου δεν πρέπει να επισκευαστεί, ώστε να φαίνονται τα πειστήρια του εγκλήματος στην περίπτωση που εγερθούν αμφισβητήσεις κατά την πορεία της ανάκρισης για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Γ.Νικολαρεΐζης προς την Έλενα Βενιζέλου με την οποία της ζητεί ακρόαση προκειμένου να την παρακαλεί να του χορηγήσει βοήθημα ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Κανονικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
Επιστολή
1933 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας προς τη Φιλελεύθερη Νεολαία με την οποία γνωστοποιεί την ίδρυσή της και τους στόχους της και προτείνει την συντονισμένη, ισότιμη συνεργασία τους.
Επιστολή
1933 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Η Δημοκρατική Άμυνα προς την Πανελλήνια Δημοκρατική Άμυνα με την οποία της προτείνει τη μεταξύ τους συνεργασία, με τη συγκρότηση επιτροπής δράσης των δύο συλλόγων, και τη δρομολόγηση της τελικής τους συγχώνευσης.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Η Δημοκρατική Άμυνα προς την Πανελλήνια Δημοκρατική Άμυνα με την οποία της γνωστοποιεί τις αποφάσεις της σχετικά με τη συγκρότηση κοινής των δύο συλλόγων επιτροπής.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Η Δημοκρατική Άμυνα προς τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας με την οποία του γνωστοποιεί αποφάσεις της σχετικά με τη συγκρότηση και το ρόλο της κοινής επιτροπής δράσης των Δημοκρατικών Συλλόγων.
Επιστολή
1933 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της κοινής Επιτροπής των Δημοκρατικών Συλλόγων προς τον Πρόεδρο της Πανελληνίου Δημοκρατικής Άμυνας με την οποία ζητεί το λόγο και τον επιπλήττει για την απουσία των μελών του Συλλόγου του στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρά την επίσημη πρόσκληση που τους είχε απευθύνει ο ίδιος.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 7
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Λέσχης Φιλελευθέρων με θέμα τη συνεργασία και ενοποίηση των Σωματείων Δημοκρατικής Αμύνης.
Πρακτικό
<1930>
infolib image control
Πρακτικά Συνεδριάσεως (12 Οκτωβρίου 1930) της Επιτροπής Αντιπροσώπων Δημοκρατικής Άμυνας και Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας.
Πρακτικό
1930 Οκτώβριος 12
infolib image control
Πρακτικό Συνεδρίασης Αντιπροσώπων της Δημοκρατικής Άμυνας και της Πανελληνίου Δημοκρατικής Άμυνας.
Πρακτικό
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Βασιλείου Γ.Κατσάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Άμυνας Πολυγώνου για την ονομαστική του εορτή.
Επιστολή
1933 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή της Πανδημοκρατικής Ένωσης Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του ιατρού Διονυσίου Ι.Βουγιούκα συναποστέλλοντας υπόμνημα του, φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αντίγραφο αίτησης του προς το Αδελφάτο του Τζανείου Νοσοκομείου που αφορούν στην υπόθεση.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του ιατρού Διονυσίου Ι.Βουγιούκα προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο καταγγέλλει την παράνομη άρνηση του Διευθυντή του Τμήματος Ωτολαρυγγολογίας του Τζανείου Νοσοκομείου και Βουλευτή Παύλου Ντεντιδάκη να τον δεχτεί βοηθό στο τμήμα του, προφυλάσσοντας πολιτικό του φίλο, και ζητεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Υπόμνημα
1933 Νοέμβριος 25
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.80
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Εφημερίς των Νόμων.
Εφημερίδα, αρ.τεύχ.756
1931 Μάρτιος 1
infolib image control
Αίτηση του ιατρού Διονυσίου Ι.Βουγιούκα προς το Αδελφάτο Τζανείου Νοσοκομείου με την οποία του ζητεί να ενεργήσει τα απαραίτητα για την πρόσληψή του στο Νοσοκομείου σύμφωνα με το νόμο και τις ανάγκες του κοινού.
Αίτηση
1933 Νοέμβριος 12
infolib image control
Κατάλογος βιβλίων προς παραγγελία.
Κατάλογος
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Γεωργικής Ένωσης προς την Ελληνική Κυβέρνηση με προτάσεις και τροποποιήσες νόμου που αφορούσε σε γεωργικά ζητήματα.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον προσδιορισμό της ημερομηνίας των Δημοτικών εκλογών καθώς και άλλων ζητημάτων που αφορούν σ΄ αυτές.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα επί Διατάμγατος περί συγχωνεύσεως Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Ελευθέρας Ζώνης.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.7
1933 Ιανουάριος 11
infolib image control
Έκθεση του δικηγόρου Γεωργίου Κουράτου σχετικά με την οποία παρουσιάζει στοιχεία για τη δράση του Πολυχρονόπουλου ως Διοικητού της Ασφαλείας τόσο κατά τη δίμηνη πρώτη διακυβέρνηση των Λαϊκών όσο και αυτής από το Μάρτιο 1933 με αποκορύφωμα τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ε.Βενιζέλου.
Έκθεση
<1933>
infolib image control
Άρθρο του Μ.Μόρα με τίτλο, Μια βδελυρά πράξις, σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ε.Βενιζέλου και την έκφραση συμπαράστασης του Ρουμανικού λαού προς αυτόν.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Univorsul.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την Ελληνοτουρκική εμπορική σύμβαση.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις του Π.Τσαλδάρη στη Βουλή και συγκεκριμένα σε ότι αφορά στο ρόλο της Εκδοτικής Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα με αριθμητικά στοιχεία για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και της Ελευθέρας Ζώνης Πειραιά καθώς και τις απολύσεις και προσλήψεις στους δύο φορείς από την Κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα του Αλ.Μυλωνά για τρέχοντα πολιτικά ζητήματα, όπως οι καθυστερήσεις στην εκδήλωση της δημοσιονομικής και εθνικοοικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, η καταγγελία των αυθαιρεσιών της και της χλιαρής της στάσης έναντι των φιλοβασιλικών εκδηλώσεων, η ανάγκη υπόμνησης της εξαπάτησης του 25% και η θέσπιση αναγκαίων βελτιώσεων του κοινοβουλευτισμού.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Υπόμνημα του Αντ.Μπερνάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους τρόπους που είναι δυνατό να καλυφθεί το έλλειμα της χρήσεως 1932 - 1933.
Υπόμνημα
<1933>
infolib image control
Ανακοίνωση του Κόμματος των Φιλελευθέρων με την οποία καθιστά γνωστή την απόφασή του να υποστηρίξει στην επαναληπτική εκλογή Σερρών την υποψηφιότητα του αρχηγού του Αγροτικού Κόμματος Ι.Σοφιανόπουλου.
Ανακοινωθέν
<1933>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αναγκαιότητα οργάνωσης Γραφείου Τύπου κατά την προεκλογική περίοδο του 1933 με σκοπό την έκδοση προπαγανδιστικού φυλλαδίου, τη μαγνητοσκόπηση του Ε.Βενιζέλου και την προβολή του τόσο στα μεγάλα κέντρα όσο και στην επαρχία, την παρακολούθηση των συνεργαζόμενων αρχηγών στις προεκλογικές τους περιοδείες κ.α.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα που αφορά στις εκλογές του 1933 και στις έδρες στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις συνεννοήσεις προσχώρησης του Αλκιβιάδη Λούλη στο Λαϊκό Κόμμα και τα ανταλλάγματα που ζήτησε.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα του πρώην βουλευτή Δημητρίου Σ.Χρυσοστάλη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκθέτει τα προσόντα του για να διεκδικήσει επαξίως και σοβαρώς τη θέση του αριστίνδην Γερουσιαστού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον Δημ.Καρέλη και την πρόθεσή του να φέρει σε επαφή πρόσωπο Πλαστηρικό και να αναλάβει τα έξοδα γραφείου και παραρτημάτων.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Δήλωση του Προεδρείου και των μελών της Ένωσης Ελλήνων Φασιστών με την οποία αποχωρούν από το Λαϊκό Κόμμα και τάσσονται στο πλευρό του Ε.Βενιζέλου.
Δήλωση
<1933>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ανάγκη παύσης του προνομίου εκλογής ίδιων βουλευτών στα νησιά Σπέτσες, Ύδρα και Ψαρά.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας περιεχομένων του παιδικού περιοδικού Παιδικά Τεύχη.
Πίνακας
Χ.Χ.
infolib image control
Άρθρα του παιδικού περιοδικού Παιδικά Τεύχη.
Άρθρο
χ.χ.
infolib image control
Καταστατικό της οργάνωσης κατώτερων αξιωματικών Η Λευκή Χείρ.
Καταστατικό
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Τάσου Μακεδονίτη προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας Σ.Γονατά με την οποία του αποστέλλει κατάλογο φίλων του Κόμματος Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Σουφλίου.
Επιστολή
1933 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Κατάλογος Κοινοτήτων της περιφέρειας Σουφλίου με ονοματεπώνυμα φίλων του Κόμματος Φιλελευθέρων.
Κατάλογος
1933 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Κατάλογος των Κοινοτήτως της περιφέρειας Ρεθύμνου με ονοματεπώνυμα Κοινοτικών Συμβούλων.
Κατάλογος
<1933>
infolib image control
Εξιτήριο του Ανθ/στή εν αποστρατεία Φίλιππου Σερέτη από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Εξιτήριο
1934 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Χρήστου Δημ.Ευαγγελίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ι.Ρούσσο με την οποία του αποστέλλει διαφημιστικό γυαλιστικού αυτοκινήτων και τον παρακαλεί να το διαβιβάσει στον Ε.Βενιζέλο ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί του.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 7
infolib image control
Διαφημιστικό γυαλιστικού αυτοκινήτων της Dairy Laboratories.
Διαφημιστικό έντυπο
<1934>
infolib image control
Επιστολή του συλλόγου Umum Mutekaidini Askeriye με την οποία τίθεται υπέρ της προσέγγισης μεταξύ των εθνών της Ανατολής.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου των Απομακρυθέντων και Αδικηθέντων Εργατών Φωτοεκφορτωτών Λιμένος και Προλιμένος Τελωνείου Πειραιώς Η Ειλικρίνεια προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεταιι για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ζητά την οριστική απομάκρυνση του Ζάκκα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ανάργυρου Σιγάλα προς τον Κεραμειανίδη με την οποία του αποστέλλει επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον επικείμενο εκλογικό δημοτικό αγώνα και ζητεί να του την παραδώσει.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Λοχαγού Περτέση προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσο με την οποία του παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Αχόλου.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αχόλου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσο με την οποία του εκθέτει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά τη φυλάκισή του κατηγορούμενος για οργάνωση επανάστασης, του καταγγέλλει τον Παπαδάμ για τη στάση του απένατί του, αν και αποτελεί μέλος του Κόμματος Φιλελευθέρων και του ζητεί οικονομική ενίσχυση.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 15
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου του Δανειστικού Κόσμου της Ελλάδας ζητώντας την ανάκληση του Διατάγματος του Δικαιοστασίου του 1933 και έκδοση νέου, τον καθορισμό του νομίμου τόκου στο 12%, την άρση του αγροτικού χρεωστασίου και την κύρωση του αναγκαστικού Νόμου της δραχμοποιήσεως.
Ψήφισμα
1934 Ιανουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γεώργιου Κουράτου προς τον Τάσο Κεραμειανίδη με το οποίο τον ενημερώνει ότι όργανα του Πολυχρονόπουλου διέρρηξαν το δεύτερο Ανακριτικό Γραφείο και αφήρεσαν έγγραφα της δικογραφίας για την υπόθεση των πλαστών επιδοτηρίων.
Τηλεγράφημα
<1934>
infolib image control
Έκθεση του Παύλου Σερράου των γενομένων της τελευταίας εβδομάδας αναφορικά προς τις Δημοτικές Εκλογές στην Καλλιθέα συναποστέλλοντας ανακοινώσεις και απόκομμα εφημερίδας σχετικά με το θέμα της χρισμοδότησης το ως υποψηφίου του Κόμματος των Φιλελευθέρων .
Έκθεση
1943 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Προς του Φιλελεύθερους Καλλιθέας.
Ανακοινωθέν
<1934>
infolib image control
Ανακοίνωση του Στ.Γονατά για την υποψηφιότητα του Παύλου Σεράου στην Καλλιθέα.
Ανακοινωθέν
1934 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Απάντησις Παύλου Σερράου εις τον κ.Ιωάννην Καλογεράν.
Ανακοινωθέν
1934 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Ημερήσιος Κήρυξ.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Στρατηγού Ι.Καλογερά προς τον Χούσογλου με την οποία αναφέρεται στο θέμα της χρισμοδότησης του υποψηφίου του Κόμματος των Φιλελευθέρων στην Καλλιθέα καλώντας τον να εγκαταλείψει την υποστήριξή του στον Π.Σαρράο.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 30
infolib image control
Προς τους Φιλελεύθερους Καλλιθέας.
Ανακοινωθέν
<1934>
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Αλέξανδρου Ιατρίδη προς την Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος των Φιλελευθέρων με την οποιά της ζητεί να του καταβληθούν τα ενοίκια που του χρωστά ο Σύνδεσμος των Φιλελευθέρων Οργανώσεων Αθηνών από την ενοικίαση της οικίας του για τη στέγασή του.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου και Προέδρου του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Αθηνών Κανάρη Κ.Παυλόπουλου προς τον ιατρό Αλέξανδρο Ιατρίδη σχετικά με το ζήτημα των ενοικίων που του χρωστά από την εκμίσθωση της οικίας του για τη στέγασή των δραστηριοτήτων του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσου προς τον πρώην Υπουργό Κογεβίνα με την οποία του αποστέλλει επιταγή του Βενιζέλου για την ενίσχυση της εφημερίδας Κερκυραϊκόν Βήμα και τον ενημερώνει ότι δεν θα μπορεί πλέον να την ενισχύει κάθε μήνα καθώς τα οικονομικά του ήταν βεβαρυμένα.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 27
infolib image control
Απολογισμός του δικηγόρου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Κερκυραϊκόν Βήμα Γρηγορίου Ε.Δαφνή των εσόδων και εξόδων της εφημερίδας.
Απολογισμός
1933 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή από το Ιδιαιτερο Γραφείου του Ε.Βενιζέλου προς τις εφημερίδες Κήρυξ, Παρατηρητής, Ηχώ της Κρήτης, Εφεδρικός Αγών, Ελεύθερος Κόσμος και Εσπερινός Ταχυδρόμος με την οποία τις ενημερώνει για τη θέση του Βενιζέλου στο θέμα της χρισμοδότησης των υποψηφίων δημάρχων Χανίων.
Επιστολή
1934 Ιανουάριος 31
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων ακτημόνων καλλιεργητών Φλωρίνης Συνεταιρισμού Η Μέριμνα και των λοιπών ακτημόνων Φλωρίνης γηγενών και προσφύγων προς τον Νομάρχη Φλώρινας, τον Π.Τσαλδάρη, τους Αρχηγούς των Κομμάτων, τους Προέδρους της Βουλής και της Γερουσίας και τους Υπουργούς Γεωργίας, Πρόνοιας και Γενικό Διοικητή Μακεδονίας με το οποίο διαμαρτύρονται για τη μη αποκατάστασή τους και προειδοποιούν ότι θα προβούν στην καλλιέργεια περιοχών που δεν τους ανήκει προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες.
Ψήφισμα
1934 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τριστένου Ηπείρου Η Πρόοδος προς τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου με την οποία τον ευχαριστούν για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου τους.
Επιστολή
1934 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου Ν.Ρούσσο με την οποία του ζητεί ο αποστολέας να μεταφέρει στον τις ευχαριστίες του στον Βενιζέλο για την οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας Κερκυραϊκόν Βήμα.
Επιστολή
1934 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου Πελοπονήσσου και της Γενικής Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου Αχαΐας προς τους Προέδρους Κυβέρνησης, Βουλής και Γερουσίας, τους Υπουργούς Πρόνοιας, Οικονομικών, Στρατιωτικών, τους Αρχηγούς Κομμάτων κ.α. σχετικά με το ζήτημα της αναθεώρησης των συντάξεών τους.
Υπόμνημα
1934 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Γεωργίου Ν.Γερογιαννόπουλου προς τον Υπαρχηγό του Κόμματος των Φιλελευθέρων με την οποία αναφέρεται στη μεταβολή των πολιτικών φρονημάτων και διαθέσεων των κατοίκων του Νομού Αχαΐας υπέρ του κόμματός τους, όπως παρατηρείται και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών του Φεβρουαρίου 1934 .
Επιστολή
1934 Μάρτιος 7
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Συνοικισμών Σαράντα Εκκλησιών, Παύλου Μελά και Μεγάλου Ρεύματος προς τον Π.Τσαλδάρη, τους Αρχηγούς των Κομμάτων, τους Προέδρους Βουλής και Γερουσίας, τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης με το οποίο ζητεί τη μεταφορά των νεκροταφείων που περιβάλλουν τους Συνοικισμούς τους.
Ψήφισμα
1934 Μάρτιος 11
infolib image control
Ψήφισμα του Καπνεργατικού Κέντρου Καβάλας προς τους Προέδρους Βουλής και Γερουσίας, τους Αρχηγούς Κομμάτων, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τη Γ.Σ.Ε.Ε., τις εφημερίδες Καθημερινή, Ακρόπολη κ.α. με την οποία ζητεί την ταχύτερη χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας και την άμεση έναρξη της επεξεργασίας των καπνών.
Ψήφισμα
1934 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιωάννη Κωνσταντινίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσο με την οποία καταγγέλλει τους γερουσιαστές Π.Καραπάνο και Δ.Ζαμάνο ότι του χρωστούν χρήματα, τα οποία έχει άμεση ανάγκη, και του ζητεί να τους επιβληθεί ώστε να του αποδώσουν τα χρήματα που του οφείλουν.
Επιστολή
1934 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή προς τον Τάσσο Κεραμειανίδη με την οποία ο αποστολέας του γνωστοποιεί την έναρξη της δίκης του ιατρού Βαρδινογιάννη και ζητεί τη φροντίδα του Ε.Βενιζέλου για την καλή έκβασή της.
Επιστολή
1934 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή της εφημερίδας Σερραϊκόν Βήμα Ν.Κυρπίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επεισόδιο που είχε με τοπικούς παράγοντες του Κόμματος Φιλελευθέρων εξαιτίας παλαιότερης επιστολής που είχε αποστείλει προς αυτόν.
Επιστολή
1934 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Τ.Κεραμειανίδη, προς τον διευθυντή της εφημερίδας Σερραϊκόν Βήμα Ν.Κυρπίδη με την οποία του γνωστοποιεί ότι ο Βενιζέλος θεωρεί την αποτυχία του κόμματος στις Σέρρες διδακτικό μάθημα για το μέλλον, ότι το Κέντρο δεν μπορεί να ενισχύσει τον επαρχιακό τύπο καθώς και ότι ο Βενιζέλος κάλεσε τους βουλευτές και τους γερουσιαστές του κόμματος να σταθούν αρωγοί στις φιλικές εφημερίδες.
Επιστολή
1934 Μάρτιος 25
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Θεόφιλου Δ.Παπαμιχαήλ για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Βασιλείου Χρ.Στουρογινόπουλου για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Αναστάσιου Ν.Αλεξόπουλου για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Μελετίου του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Αντωνίου Γ.Ρουμπάκη για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Παύλου του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Παρασκευά Θ.Μπασταλέ για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Γεωργίου Π.Κονίδη για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Δημητρίου Ι.Παβαδά για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Κωνσταντίνου Γ.Λαζαρίδη για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίας Τριάδας Κεραμεικού του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Σωτηρίου Σαμπαχλαρίδη για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίας Τριάδας Κεραμεικού του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Διονυσίου Β.Ζαρκάδα για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Ιλισσού του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Αθανασίου Μ.Τριανταφυλλίδη για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Νικολάου Καισαριανής του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Απόστολου Γ.Τουρκαμπή για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Ταξιαρχών του Δήμου Περιστερίου.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Δημητρίου Ν.Μελλησινού για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Λουκά του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Ένσταση εναντίον του Δημητρίου Κ.Κλουβάτου για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1934 της ενορίας Αγίου Ελευθερίου Άρεως του Δήμου Αθηναίων.
Ένσταση
1934 Μάρτιος 30
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
1934 Μάρτιος
infolib image control
Απόδειξη είσπραξης 3.250 δραχ. για την ενοικίαση αυτοκινήτου.
Απόδειξη
1933 Μάιος 9
infolib image control
Σηεμίωμα.
Σημείωμα
1933 Ιούνιος 31
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο μισθός Νοεμβρίου, οι κρατήσεις επ' αυτού και διάφορα έξοδα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο μισθός Νοεμβρίου, οι κρατήσεις επ' αυτού και διάφορα έξοδα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα κεφάλαια σε κυκλοφορία και οι χρονολογίες λήξης τους.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Μισθοί Σεπτεμβρίου.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος με έξοδα της 26ης Ιανουαρίου 1931.
Κατάλογος
1931 Ιανουάριος 26
infolib image control
Σημείωμα διαφόρων εξόδων.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα με αριθμητικούς υπολογισμούς.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Κατάλογος με διάφορα έξοδα της 22ας έως 26ης Νοεμβρίου 1932.
Κατάλογος
1932 Νοέμβριος
infolib image control
Κατάλογος με διάφορα έξοδα της 15ης έως 23 Νοεμβρίου 1932.
Κατάλογος
1932 Νοέμβριος
infolib image control
Σημείωμα του Δημητρίου Β.Γόντικα προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσο με λογαριασμό του Π.Βέντρα και με τα χρήματα που έλαβε από τον Ε.Βενιζέλο και τον Σοφοκλή Βενιζέλο.
Σημείωμα
1933 Μάρτιος 15
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
1934 Μάρτιος
infolib image control
Κατάλογος με διάφορα έξοδα.
Κατάλογος
<1933>
infolib image control
Κατάλογος διαφόρων εξόδων από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου 1932.
Κατάλογος
1932 Δεκέμβριος
infolib image control
Κατάλογος με διάφορα έξοδα από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου 1932.
Κατάλογος
1932 Δεκέμβριος
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής προς τον πρωθυπουργό Π.Τσαλδάρη, τους Αρχηγούς Κομμάτων, τους Προέδρους Βουλής και Γερουσίας, τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τον Νομάρχη Χαλκιδικής και τους Βουλευτές και Γερουσιαστές Χαλκιδικής με το οποίο ζητούν την άρση της απόφασης για την κατάργηση των αμβύκων.
Ψήφισμα
1934 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του λιμενάρχη Εμμ.Κανακάκη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Ρούσσο, με την οποία του ζητεί να δώσει σύσταση στην Κρόσφιλδ για την ανάθεση των θαλάσσιων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων της εταιρείας της στον πεθερό του, Χρήστο Βλάσση.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ιορδάνη Κ.Καραγιαννίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Ν.Κεραμιανίδη, με την οποία του ζητεί να πληρώσει ο Βενιζέλος το οφειλόμενο προς αυτόν ποσό του σωματοφύλακά του Ι.Μαρκάκη, που δολοφονήθηκε στην απόπειρα εναντίον του τον Ιουνίο του 1933.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Π.Καρασεβδά με την οποία αναφέρεται στην επικείμενη εκδίκαση της έφεσης του Δημάρχου Καισαριανής Σούλιου ή Κυπραίου εναντίον της ακύρωσης της εκλογής του και ζητεί να συστηθεί στον Πρόεδρο των Εφετών Πανηγυράκη να λάβει και ο ίδιος μέρος σ' αυτή για να αποφευχθεί και πάλι μια νέα αδικία.
Επιστολή
1934 Απρίλιος 26

                                                                            infolib-libsolution