Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Β.Κόκκα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του δίνει ευχές με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Μπάλκου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητεί να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της Έλ.Βενιζέλου μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον τους.
Τηλεγράφημα
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Β.Μπάλκο με το οποίο τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον που έδειξε μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ανδρ.Μιχαλακόπουλου και της Μ.Μιχαλακοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο και την Έλ.Βενιζελο με το οποίο εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους για την διασωσή τους από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Τηλεγράφημα
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ανδρ.Μιχαλακόπουλο με την οποίο τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον που εξέφρασε μετά την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σιδηρόπουλου, του Ν.Τερζόπουλου και άλλων προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν την χαρά του λαού της Κατερίνης για την σωτηρία του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και διαβεβαιώνουν τη νίκη στις εκλογές της 2ας Ιουλίου.
Τηλεγράφημα
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Σιδηρόπουλο με το οποίο ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του λαού της Κατερίνης για την σωτηρία του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εκφράζει την ελπίδα του για νίκη στις εκλογές της 2ας Ιουλίου.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Ποίημα του Ζ.Α.Μακαντούνη προς τον Ε.Βενιζέλο και την Έλ.Βενιζέλου με αφορμή την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας της 6ης Ιουνίου 1933.
Ποίημα
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάχου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του αιδεσιμώτατου Ι.Λυκάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του για τηνδιάσωσή του από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ι.Σαλή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί την παρέμβασή του προκειμένου να του καταβληθεί η αμοιβή για τις υπηρεσίες του προς τον Εθνικό Συνασπισμό του Πειραιά κατά τον προεκλογικό αγώνα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Κέντρου του Εθνικού Συνασπισμού στον Πειραιά, Χατζή, με την οποία αναφέρει ότι ο Ι.Σαλής προσέφερε τις υπηρεσίες του στον προεκλογικό αγώνα και ότι θα πληρωθεί από την επιτροπή των βουλευτών.
Επιστολή
1933 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με ην οποία του εκφράζει τα συγχρητήριά το για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Χαραλ.Ι.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώενει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Α.Παππά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ.Λοΐζου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές του για την σωτηρία του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Μ.Κομνηνού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή της Μαρίας Σ.Λίτσα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχρητήριά της για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Γκαλέκα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του αφιερώνει κάποιους στίχους.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Χ.Μ.Καραθανάση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Π.Μ.Κοκκινάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 20
infolib image control
Επισκεπτήριο του δικηγόρου Ι.Ν.Βούλγαρη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Ι.Ν.Βούλγαρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήρι'α του για την διάσψσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κ.Δημητρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Μ.Φραγκουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του διηγείται ένα όνειρο.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή των Π.Μπούφεση και Κ.Κρητικού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν τις ευχές τους για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Ι.Καρβουνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί χρηματική υποστήριξη για τις υπηρεσίες που προσφέρει προεκλογικά στο κόμμα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Στ.Β.Γαλάτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Αν.Στρογγυλίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου με την οποία του ζητεί να διαβιβάσει το περιεόμενο της εσώκλειστης επιστολής στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Αν.Στρογγυλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οπποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί οικονομική βοήθεια.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Θ.Βεργάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Άνω Ραβενίου Ηπείρου, Τσολάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τα συγχαρητήρια των κατοίκων της κοινότητας για την νίκη του Εθνικού Συνασπισμού.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ε.Δημητρίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Χαρ.Παυλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
<1933 Ιούνιος>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Πρεσβύτερου Γ.Ν.Γεωργαντά.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβύτερου Γ.Ν.Γεωργαντά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του μαθητή Αγγ.Δοδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει ότι προσευχήθηκε για την υγιή επιστροφή του και για την νίκη του στη Θεσσαλιονίκη.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Νικόλαου και της Μαρίτης Αρτεμάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρουν για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Λιατάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την νίκη του στις επαναληπτικές εκλογές στο Νομό Θεσσαλνίκης.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Βλάση Βλασόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Χ.Γ.Νικολακάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με ην οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Μαν.Ρήγα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Διον.Τούμπα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί οικονομική βοήθεια για να μεταβεί για λουτροθεραπεία.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Κων.Χ.Κουλογιάννη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του αφιερώνει ένα ποίημα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή τπυ Εμμ.Δ.Χαλιβελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και για την νίκη στις επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ανδρεαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προτείνει με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας να εφαρμόσει μια δικτατορία μέχρι να γίνουν εκλογές.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Ψήφισμα της Επιτροπής της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών με το οποίο εκφράζει την αγανάκτηση της για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ε.Βενιζέλου.
Ψήφισμα
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθύνων Σύμβουλου της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιώς Α.Ε., R.M.Meikle, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εσωκλείει μετάφραση τηλεγραφήματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Honourable Clive Pearson και τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ckive Pearson προς τον R.M.Meikle με την οποία ζητεί να του εκφράσει την συγκίνησή του στον Ε.Βενιζέλο για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Τηλεγράφημα
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Α.Θ.Δοξιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει ευχές με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ.Λαγουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Albert Bonus προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την ενανίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή της Μ.Ι.Σοφιανοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την χαρά της για την διάσωσή του από την εναντίον της απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Γεωργόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για ην διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Ποίημα του Π.Γ.Γεωργόπουλου αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
infolib image control
Επιστολή χωροφυλάκων προς τον Ε.Βενιζέλο με ην οποία τον συγχαίρουν για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και αναφέρουν τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον τους.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Θ.Βλάχου προς την Έλ.Βενιζέλου με την οποία ζητεί οικονομική ενίσχυση προκειμένου να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει τι Κόμμα των Φιλελευθέρων κατά την επαναληπτική εκλογή.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Θεμ.Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί να τον προσλάβει στην υπηρεσία της ασφάλειάς του χωρίς αμοιβή.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του οινέμπορου Κ.Μάνθου προς τον Ε.Βενιζάλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την ενανντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Γερ.Δημ.Βεργωτή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ρηγόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Η.Γρίσπου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει ευχές με αφρμή την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Σαλαμπόσιου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Σ.Α.Αναστασιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Γηλιάτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του προτείνει να εγκατελείψει την Ελλάδα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Στ.Τλούπα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Δωροθέας Ψωμιάδου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει ευχές με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πουλεολόγου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ευστ.Μαυροειδή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μ.Σταυρουλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την λύπη του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και τον ενημερώνει για την απόπειρα δολοφονίας που δέχτηκε στις Επανορθωτικές Φυλακές Χανίων.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δ.Μάτση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να αποσταλλεί μεταφορικό μέσο προκειμένου να μεταβούν στην Θεσσαλονίκη εργάτες πρόσφυγες για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εκλογές.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του μαθητή Κ.Κ.Δημητριάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την λύπη του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Στεφ.Κ.Αναστασιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντ'ιον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του πρώην βουλευτή Γ.Α.Ροδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ.Καιροφύλα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή Φιλελευθέρων Κατοίκων της Μεσοχώρας Τρικκάλων Θεσσαλίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρουν για την νίκη των Φιλελευθέρων στη Θεσσαλονίκη και για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Μάλαμα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί οικονομική βοήθεια.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ι.Μηλ.Μαλλά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Δουζένιου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει την πρόθεσή του να αναλάβει την προσωπική του ασφάλεια.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Θεοδ.Θωΐδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Στ.Α.Παπαδάμ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Παν.Α.Γεωργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ιωαν.Μ.Αλεξόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μ.Αγραφιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Καπετανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την λύπη του και την συγκίνησή του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Μ.Α.Μπινιάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γ.Ζουρναζή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του εύχεται να μπορέσει να μιλήσει στους εκλογείς της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Μ.Μιχαηλίδης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ευρ.Γρ.Τζανέττη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή οτυ Χρ.Γ.Νικολακάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την εκλογική νίκη στη Θεσσαλονίκη και του εύχεται να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Π.Κων.Γκουράρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την χαρά του για την νίκη των Φιλελευθέρων στις εκλογές της Θεσσαλονίκης και ζητεί την βοήθειά του.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή της Αμάλιας και της Ανδρομάχης Βάλβη προς τον Ε.Βενιζελο με την οποία τον συγχαίρουν για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 6
infolib image control
Επστολή του Μ.Γ.Μουσούρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα αισθήματά του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επισκεπτήριο του Νικ.Σπόντζα προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επισκεπτήριο
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Σπόντζα προς την Έλ.Βενιζέλου με την οποία της εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή της από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ε.Βενιζέλου.
Επισκεπτήριο
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Σπόντζα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Θ.Παναγιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του ζητεί οικονομική βοήθεια για τις σπουδές του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δημπέτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Ευθυμ.Γαζή ή Γαζηόγλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του ζητεί την συνδρομή του προκειμένου να του χορηγηθεί επαγγελματικό δάνειο.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Ε.Δασκαλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του ζητεί οικονομική βοήθεια για την βάπτιση του γιου του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Γ.Λαγουβάρδου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Σημείωμα του Δημ.Γ.Λαγουβάρδου στο οποίο διατυπώνει ευχές για την διάσωσή του Ε.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Απ.Σιφναίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για τα συλληπητήριά του για τον θάνατο της αδελφής του και υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή της Οικογένειας Αηδονόπυλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή της Μ.Θ.Σωτηροπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει ευχές για την υγεία του.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Σιδέρη και του Ιωαν.Γ.Παπαδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Ε.Βενιζέλου με την οποία εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους για την νίκη των Φιλελευθέρων στις εκλογές της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Προσφύγων Ατταλειωτών και Περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο με την εκφράζει τα συγχαρητήριά τους για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Δημοκρ.Σ.Κωνσταντινίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Α.Δ.Τσολάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Φ.Κουλούρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την λύπη του και τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επστολή του Ανδρ.Ι.Βέλμαχου προς τον Ε.Βενιζέλο και την Έλ.Βενιζέλου με την οποία τους εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή τους από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του λογιστή Ι.Ν.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ιωσήφ Γ.Ρούσσος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Τ.Κουτσοποδιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Οικιστών Αναστάσεως "Η Ανάληψις" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της υπαλλήλου της Λαϊκής Τράπεζας, Ι.Π.Ναούμ, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Στ.Παπαθανασίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την ευχαρίστησή του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του ιερέα Αντωνόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Μάιος 7 (sic)
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Ηλείας Αντωνίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Πλωμαρίου Κ.Κοϊδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αναστ.Π.Παπαντωνόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ου εκφράζει την συγκίνησή του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Εμμ.Τσουρουνάκη και της Αγγ.Αντ.Τσουρουνάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζουν τις ευχές τους για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Χαρ.Παπαδοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Στεφ.Νικολαΐδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρό του αν χρειασθεί άνδρες για την ασφάλειά του.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή της Δημ.Χαριτάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή της Ευαγγ.Πετρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την λύπη της για την εναντίον του αποπειρα δολοφονίας και ζητεί οικονομική βοήθεια για να συντηρήσει την μητέρα της και το παιδί της.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Χαρ.Β.Βέροιου και του Γ.Αθανασόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν ευχές για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και για την ταχεία ανάρρωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κ.Παπαιωαννίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Αύγουστος 7
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μ.Αρώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή της εφημερίδας Κρητικής Ενότης σχετικά με παράκληση να αναγνωσθεί άρθρο από τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή της Αγγ.Π.Ζουμή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά της για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Στ.Χατζάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εύχεται με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Σ.Λυμπερόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητηριά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Μ.Χροσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κ.Τολιάτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Α.Ξηρογιάννη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αν.Κ.Π.Σταμούλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μητσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Α.Στρατίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσψσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Γ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Μ.Σπ.Παναγιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σγούτα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Στρατιωτικής Ηχούς, Ι.Σφακιανάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του και την διάσωσή της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κατραλή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ευαγγ.Λαζάρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αλεξ.Κ.Ξακουστή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Βασιλ.Δημητρακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για διάσωσή του από την εναντίον απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ιω.Βάρτσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παγκαλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του αποπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Εφέδρων και Παλαιών Πολεμιστών Νέας Φιλαδελφείας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ.Β.Πάσχα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Στ.Παγκάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχρητήριά του για την διάσωσή τπυ από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κ.Λαζαρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του εκδότη της εφημερίδας Η Ένωσις της Κύπρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Βουρουκλά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την συμπαράστασή του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Κ.Στεφάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κων.Κωστοβασίλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει ευχές και την συμπαράστασή του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή της Οικογένειας Μπότση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933
infolib image control
Ειστολή του Κων.Μαντζόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τουεκφράζει την συγκίνησή του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Ποίημα του Νικ.Παπαναστασέα αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δ.Γουναρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του ζητεί την βοήθειά του για να συντηρήσει την οικογένειά του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κοστάζου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του επό την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Καψιμαλλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μοιρέα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει ότι οι Φιλελεύθεροι της περιφέρειας της Λακωνίας ζητούν την άμεση σύλληψη των ενόχων της εναντίον του απόπειρας δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Δορδολάπη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει τις ευχές του με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας και ζητεί οικονομική συνδρομή.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Χρ.Φωτιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Θεόδ.Γ.Φερεκίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και την συμπαράστασή του στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Κάρτα του Γ.Μπονάνου στην οποία αναγράφονται ευχές προς τον Ε.Βενιζέλο με αφορμή την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Κάρτα
1933 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ηρ.Μισαηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Χ.Φαναριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Κλεοπ.Σκουλούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή της Ιωάννας Ν.Καρασταμάτη προς τον Ε.Βενιζέλου με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ευστ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Γρ.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή της Αμαλίας Βασ.Πάλμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την συγκίνησή της για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή της Αμαλίας Βασ.Πάλμου προς την Έλ.Βενιζέλου με την οποία της εύχεται ταχεία ανάρρωση.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Απ.Μπουρνιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Σπυριδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Μάρκου Ιακ.Γαβρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Φρ.Σ.Σαράντη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επστολή του ιερέα Π.Σταμπόλα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας και του συστήνει να φυγει από την Ελλάδα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τουντόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει ευχές για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και για την ταχεία ανάρρωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Μ.Καλβοκορέση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Μουρτζούκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Φωκά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κ.Κύτσου προς τον Ε.Βενιζέλο και την Έλ.Βενιζέλου με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή τους από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας και ζητελι οικονομικής βοήθεια.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Γ.Πετσαγκουράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας και του ζητεί να υποστηρίξει την αδελφή του Μερ.Πετσαγκουράκη.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Λεσβίων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τη χαρά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Αρ.Αθ.Βλαστού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει ευχές της οικογένειάς του και της οικογένειας Ι.Θεοδοσίου για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και για την ταχεία ανάρρωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κουρεμένου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εαντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κ.Περιστέρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Δημόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εκφράζει την θλίψη του για τον τραυματισμό της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Νικολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σπ.Χαμπίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με ην οποία αναφέρει ότι του αποστέλλει κάρτα με τον Π.Λεβαντή ως ένδειξη χαράς για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Κ.Λαμπρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει ευχές με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του μ.Γ.Ζυμβαγού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί την βοήθειά του προκειμένου να διοριστεί ο γιος του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή της Αγγ.Π.Παναγοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει τις ευχές της με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ευαγγ.Ι.Γιανναράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανακοινώνει το θάνατο της αδελφής της Σ.Ι.Γιανναράκη και ζητεί την συνδρομή του για την κατασκευή του μνημείου της.
Επιστολή
1933 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ν.Φαρμάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Χ.Αρβανίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Η.Ηλιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και την χαρά του για την δάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή της Πανεφεδρικής Ένωσης Οπλιτών Μακεδονίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρουν για την νίκη στις επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ιωαννίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 1
infolib image control
Ποίημα της μαθήτριας Χαρ.Σ.Χριστοδούλου αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
1933 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή της Αρ.Λύδα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά της για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Βαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ι.Π.Γλεούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κυζικήνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την συμπάθειά του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933> Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Λ.Δ.Δέδερη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εκφράζει την λύπη του για τον τραυματισμό της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κωσταρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον θαυμασμό του με αφορμή την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Π.Ν.Μωραΐτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και τις ευχές του για την ανάρρωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Κ.Α.Μάγκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας ότι οι πρόσφυγες είναι στο πλευρό του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος15
infolib image control
Επιστολή του Αρ.Δ.Καββαδία προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας την πρόθεσή του να αναλάβει την ασφάλεια του χωρίς καμιά απαίτηση.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Φωτογραφία του Αρ.Δ.Καββαδία.
Φωτογραφία
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Μαρίνου προς τον Ε.Βενιζέλο με ην οποία του τποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Παπά Στέφανου Οικονόμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του και ευχές για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Δ.Αραβαντινού και του Γ.Ζαγκαρόλα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνουν για την τέλεση δοξολογίας για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλενας Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοδονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο κτήμα του Γερ.Ζαγκαρόλα για τον εορτασμό της εκκλησίας.
Φυλλάδιο
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει το ποίημα που ανήγγειλε στην γιορτή που έκανε ο Σύλλογος των εν Καλιφορνία Κρητών προς την τιμή της εορταστικής του γιορτής.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού ε.α. Δ.Λιάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ευαγγ.Γερ.Πεφάνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την ενατίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Απιστολή του Ι.Χατζηιωάννου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την συμπάθεια των Ελλήνων του Καΐρου με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και ζητεί να δοθεί πλήρης θρησκευτική ελευθερία.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Κωπαΐς προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει συγχαρητήρια για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Τουρκικού Γυμναστικού Συλλόγου Αστήρ Κομοτηνής, Οσμάν Σεφκέτ, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήρια του Συλλόγου για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Β. Κόκκα προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εναντίον του δολοφονική απόπειρα (Ιούνιος 1933).
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μ.Καλλία προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας κια εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Υγείας Εσταυρωμένου Σητείας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την δωρεά του και τον ανακηρύσσει επίτιμο μέλος και ευεργέτη του Συλλόγου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλονται συγχαρητήρια για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Διαμαντόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου και ζητεί υλική υποστήριξη.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζεται λύπη για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ευχές για την διάσωσή του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ι.Αναστασόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει συγχαρητήρια για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχετια την απόκατάσταση της υγείας της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Καρδαμύλων Ιωακείμ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και την χαρά του για την διάσωσή του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Ψήφισμα του λαού της Δράμας με το οποίο εκφράζει την αγανάκησή του για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ε.Βενιζέλου και ψηφίζει την καθαίρεση του βουλευτή Δράμαε Μ.Κύρκου.
Ψήφισμα
infolib image control
Επιστολή του ιερέα Παναγ.Κωνσταντινίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να του δοθελι μια θέση ιερέα στην Αθήνα ή σε ένα προάστιο και τον διαβεβαιώνει ότι έχει μεγάλη επιρροή στους πρόσφυγες της Ρωσίας και του Πόντου, η οποία θα είναι χρήσιμη για τις βουλευτικές εκλογές.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Δ.Τσιγκούνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Α.Λαμπρακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εύχεται για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Λογοθέτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κιουρτσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Στ.Αεράκη ή Διαβολάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει ευχές με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και ζητεί να δωρίσει δύο πλοία στην Κρήτη για να μπορούν να τον υπερασπιστούν.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κ.Κολενδριανού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί χρηματικό βοήθημα για να αντιμετωπίσει την καταγγελία που του έγινε, όταν χτύπησε κάποιον που δήλωσε ότι λυπάται για την αποτυχία της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Διον.Γαβριελάτου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σκίπη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ευάγγ.Περπερή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την βοήθειά του για την οικογένειά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1933 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δεληκάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει προκήρυξη με τις αντιλήψεις του για το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1933 Μάιος 13
infolib image control
Προκήρυξις του Ι.Δελακάρη προς τους ιδεολόγους Φιλελεύθερους Νομού Καβάλλας.
Προκήρυξη
1933 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σταεφανουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Δ.Δρόσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί τη βοήθειά του προκειμένου να βαφτίσει το παιδί του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Φ.Κ.Σταφανίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Σουρλά ή Ιατρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή της Οικογένειας του Πατριάρχη Κωνσταντίνου του ΣΤ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά της για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Παναρετάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κ.Χειμωνάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Κυρίτση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του στείλει μια φωτογραφία με την υπογραφή του.
Επιστολή
1933 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παναγόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Μουτζουρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Ι.Σταυρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας και ζητεί να του δοθεί χρηματική βοήθεια ή να βρεθεί μια θέση εργασίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κελαϊδίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και του εύχεται να αναλάβει την διακυβέρνηση της Ελλάδας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Ε.Μαραγκού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Α.Ατρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζαει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή της Π.Γ.Γυμέλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και ζητεί βοήθεια προκειμένου να ενοικιάσει κάποιο δωμάτιο.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραντζά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χ.Σβολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Η.Χρυσ.Λαμπίρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή της Αφρ.Φούντου Δουγούτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές της με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Π.Ανδρεδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του ιατρού Α.Χ.Φερεντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει τον αποτροπιασμό του για την απόπειρα δολοφονίας και του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Γριλιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την αποτυχία της εναντίον του απόπειρας δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην 'Ελ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Μπαρμπατάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Αν.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Απ.Μ.Αποστόλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνονται ευχές με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολικό σημείωμα της Φιλελεύθερης Φοιτητικής Νεολαίας προς τον Ε.Βενιζέλο.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κωνσταντινίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Μαστοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει την αδυναμία του να τον επισκεφτεί με αφορμή την εναντίον απόπειρα δολοφονίας και του δίνει τις ευχές του.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βελισάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Σ.Παπαϊωάννου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τις ευχές του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Διαμαντόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την συγκίνησή του για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Αρτ.Νικάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ευστρ.Φωτάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα των Ι.Ταμπακόπουλου, Λ.Τίνα, Ι.Νόττα και άλλων προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον συγχαίρουν για την εκλογική νίκη στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1933 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού Αγησ.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την χαρά του για την διάσωσή του από την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην Έλ.Βενιζέλου.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Π.Γιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του δίνει τις ευχές του με αφορμή την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 7
infolib image control
Κάρτα του Ε.Βενιζέλου προς τον Αλ.Ιωαννίδη με την οποία τον ευχαριστεί για τον τηλεγραφικό του χαιρετισμό.
Κάρτα
infolib image control
Επιστολή του Ι.Απ.Μπασιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήριά του για την διάσωσή του και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντιον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, Κ.Μοσχόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου για την διάσωσή και την διάσωση της Έλ.Βενιζέλου από την εναντίον τους απόπειρα δολοφονίας.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 8

                                                                            infolib-libsolution