Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο δίνει την ευλογία του στην Κυβέρνηση.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1933> Ιανουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του D.Hansin προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και την λειτουργία του Σ.Π.Α.Π..
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Καρυδιά προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι έλαβε προτάσεις από Όμιλο μεγάλων ιδιοκτητών γαιανθρακορυχείων της Αγγλίας να αναλάβει την προμήθεια γαιανθράκων προς τους ελληνικούς Σιδηροδρόμους και ζητεί την άποψη του Ε.Βενιζέλου επί του ζητήματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Μ.Λ.Εμπειρίκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να οριστεί ακρόαση για να του εκθέσει τα σχετικά με την προμήθεια λιγνίου από την Power.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Ν.Ασκούτση, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος περί προστασίας του ελαίου και την ανάγκη λήψης των ανάλογων μέτρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ι.Μινέττα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα έχει στην ελληνική οικονομία ο δανεισμός 200 εκατ.χρυσών φράγκων από κάποια ξένη χώρα, με βασικότερο τη χρησιμοποίησή του ως κάλυμμα για την έκδοση χαρτονομίσματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 9
infolib image control
Πατρίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Ξάνθης, Πολύκαρπου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την ανησυχία του διότι η υπηρεσία της συγκεντρώσεως των καπνών έχει περιέλθει σε χέρια πολιτικών αντιπάλων και την υποψία του ότι γι' αυτό ευθύνεται ο Καραμάνος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Μ.Παναγιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην κακή κατάσταση της υγείας του γιού του, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος, και ζητεί από τον Ε.Βενιζέλο να παρέμβει στον Εισαγγελέα, ώστε να αντιμετωπίσει το γιό του με επιείκεια.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τους προβληματισμούς του σχετικά με την εκτέλεση των γεωργικών έργων στη Θεσσαλία καθώς και σχετικά με τη δράση του Τσαλίκη και ζητεί την παρέμβαση του Ε.Βενιζέλου στα ζητήματα της γεωργίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Κ.Φλέσσα προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι ο Δίγκας δεν έχει σκοπό να εισάγει στο υπουργικό συμβούλιο την πρόταση σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Καλαμών-Αρτεμισίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Λοπρέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική συνεισφορά του κράτους στην εκτέλεση των παραγωγικών έργων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 16
infolib image control
Ψήφισμα των δημοτών Πειραιώς με το οποίο ζητούν από τον Ε.Βενιζέλο να υποδείξει νέο δήμαρχο για την πόλη του Πειραιά τον βουλευτή Νικ.Αβραάμ και αναφέρουν για ποιούς λόγους θεωρούν ότι είναι ο καταλληλότερος γι' αυτή τη θέση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χρυσικού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει νατίγραφο διάλεξής του με θέμα το ελληνικό πνεύμα και την επίδρασή του στους αιώνες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Γ.Χρυσικό στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε το αντίγραφο της διάλεξης που του απέστειλε και εκφράζει τις ευχαριστίες του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Πέτρου Α.Λούβαρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και τονίζει την ανάγκη κομματικής επιβλέψεώς του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Χ.Βασιλακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα της επίλυσης του προβλήματος της εγκατάλειψης της χρυσής βάσεως.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Χ.Μοσχονά προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην κατάσταση της αγγλικής και της αμερικανικής αγοράς και δηλώνει ότι του αποστέλλει συνημμένα μια επιστολή σχετικά με την υπογραφή κάποιας σύμβασης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ευρ.Μαυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να ενδιαφερθεί για το ζήτημα της ελληνικής σταφίδας, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η διοχέτευση της ελληνικής σταφίδας στην Αγγλία έχει καταστεί προβληματική και για ποιούς λόγους παραμένει ο ίδιος στο Λονδίνο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον P.A.Carmine με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για την αποστολή φυλλαδίου σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του P.A.Carmine προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει φυλλάδιο στο οποία εκθέτει τις προσωπικές του εντυπώσεις σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του P.A.Carmine σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γ.Χρυσόγελου προς τον Ε.Βενιζέλο με την διαμαρτύρεται για τη μετάθεση του Νομάρχη Μαυρομιχάλη στην Ηλεία και ζητεί την παρέμβασή του στο ζήτημα αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Αλέξ.Ν.Λέτσα προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει την άποψη ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχει αντιπρόσωπος του αγροτικού κόμματος στον κυβερνητικό συνδυασμό Θεσσαλονίκης και εξηγεί για ποιούς λόγους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Βασ.Λέκκα προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία επαινεί τον ίδιο και το πολιτικό του έργο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Βασ.Λέκκα στην οποία αναφέρεται ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του και τον ευχαριστεί για όσα αναφέρει σε αυτήν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει την πληροφορία για τη συμμετοχή του Αντ.Αθηνογένη από τη Σμύρνη στο ψηφοδέλτιο του Λαϊκού Κόμματος και συνιστά τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός υποψηφίου από τη Σμύρνη στο ψηφοδέλτιο των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1933 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ιω.Κ.Λιάρου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία καταγγέλει ότι στην υπόθεση του Καπνεργοστασίου Μεσολογγίου εμπλέκεται το Ταμείο Μεσολογγίου και ζητεί να διενεργηθεί έρευνα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Ιω.Λιάρου με την οποία τον ευχαριστεί για τις πληροφορίες που του απέστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιω.Λιάρου προς τον Ν.Ρούσσο στην οποία αναφέρεται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα στη Βουλή κατά την απουσία του Ε.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Αρχηγό του ελληνικού στόλου, Θεοχάρη, με την οποία τον ευχαριστεί εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου για την αποστολή των φωτογραφιών από το Πρίντεζι.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού του ελληνικού στόλου, Θεοχάρη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει φωτογραφίες για να θυμάται το ταξίδι του στο Πρίντεζι.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ματθαιόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει βιβλίο του υποστρατήγου Δροσόπουλου σχετικά με τις επιχειρήσεις της 5ης Μεραρχίας κατά τον πόλεμο του 1912.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Μαντά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ολιγόλεπτη ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να του παρουσιάσει την εφεύρεσή του, η οποία θεωρεί ότι θα βοηθήσει πολύ την ελληνική βιομηχανία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Αθηνοδώρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ της Εθνικής και Εκδοτικής Τράπεζας ώστε να χορηγηθούν προσωρινές ευκολίες στην Καπνοβιομηχανία Καλούδη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Θεοχάρη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των Ναυτικών συζητήθηκαν δύο ζητήματα: το σχετικό με την ταχύτητα του ναυαγηθησομένου πλοίου και το σχετικό με την ταχύτητα του πλοίου που θα αγοραστεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Αθαν.Καραδόντη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει προς την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να του χορηγηθεί το ποσό των 2.500 λιρών Αγγλίας, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο 60.000 λιρών με όμιλο κεφαλαιούχων του εξωτερικού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Αλέξ.Βουκίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να υιοθετήσει την τροπολογία του Νόμου "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Νόμου 4328 περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του κράτους" και εξηγεί ότι έτσι θα διορθωθεί η αδικία σε βάρος του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών του νόμου 4328 "περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους".
Τροπολογία
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Περίληψις περί κοινοποιήσεως του Νόμου 4328 "περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους".
Ανάτυπο
1929 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Vaselor Constante προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο αναφέρεται ότι δημοσιεύθηκε στον αθηναϊκό τύπο μυθιστόρημα που δυσφημεί τον Βασιλιά Κάρολο της Ρουμανίας και ζητείται από τον Ε.Βενιζέλο να εισηγηθεί στη διεύθυνση της Εφημερίδας να σταματήσει τέτοιου είδους δημοσιεύσεις.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου στην οποία αναφέρει ότι η εφημερίδα "Αθηναϊκά Νέα" σταμάτησε να δημοσιεύει την επιφυλλίδα σχετικά με το Βασιλιά Κάρολο της Ρουμανίας, η οποία όμως δεν είχε σκοπό να τον δυσφημήσει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ρώσου ναυάρχου Πετρώφ-Τσερνισέν με την οποία ζητεί να του αποστέλλονται κάθε μήνα από την περιουσία του στην Ελλάδα 2.000 φράγκα, διότι η μπολσεβικική επανάσταση τον κατέστρεψε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ηλ.Λυμπερόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει άρθρο του στο οποίο διαψεύδει τις φήμες σχετικά με την κατάσταση των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών της χώρας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 24
infolib image control
A proposito di turismo in Grecia. Precisazioni del Prof.Liberopulos.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Ηλ.Λυμπερόπουλο με την οποία εκφράζονται οι ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για το άρθρο που του απέστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ηθ.Ι.Παΐσιου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να γίνει δεκτός σε ακρόαση, ως αντιπρόσωπος της βουλγαρικής εφημερίδας "Σνάμε" και αναφέρει ότι αποστέλλει ερωτηματολόγιο
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Ερωτηματολόγιο της εν Σόφια εκδιδομένης βουλγαρικής εφημερίδας "Σνάμε" όργανον των κ.κ.Μαλίνωφ και Μουσάνωφ νυν κυβερνητών της Βουλγαρίας.
Ερωτηματολόγιο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του αντιπροσώπου της Τράπεζας Alhadeff προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Μ.Καραβία προς τον Ν.Ρούσσο με την οποία ζητεί να τον δεχτεί ο Πρωθυπουργός σε ακρόαση πριν φύγει για τη Λωζάννη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Μ.Καραβία προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με τη διάσταση των απόψεων μεταξύ Ελλ.Κυβέρνησης και Niemeyer και σχετικά με την αντιμετώπιση της Ελλάδας από την Κοινωνία των Εθνών το 1928.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Νοστράκη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι πολλοί Νομάρχες, διπλωματούχοι πολιτικών επιστημών, έχουν αποτύχει στο έργο τους και γι' αυτό πιστεύει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο επιλογής Νομάρχη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιταλού Πρεσβευτή στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την περάτωση της υπόθεσής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Π.Θ.Σαχτούρη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους- κατά τη γνώμη του- απέτυχε το κόμμα των Φιλελευθέρων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του Πειραιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Π.Θ.Σαχτούρη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην προϋπηρεσία του, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση των κρατικών υπηρεσιών και κατηγορεί τον Ε.Βενιζέλο για αγνωμοσύνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Π.Σαχτούρη στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος τον ευχαριστεί για το γράμμα που του έστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Μ.Σιγάλα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την επιθυμία του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Μ.Σιγάλα στην οποία αναφέρεται ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Φάκελος της Τράπεζας Χίου.
Φάκελος
χ.χ.
infolib image control
Διαβιβαστικό της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλουν αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού του από 1/2/1932 έως 29/2/1932.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Αντίγραφο λογαριασμού του Ε.Βενιζέλου στην Τράπεζα Χίου.
Πίνακας
1932 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Τράπεζα Χίου στην οποία αναφέρει ότι έλαβε το αντίγραφο του λογαριασμού του και δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1932>
infolib image control
Απόδειξη της Τράπεζας Χίου για την πληρωμή χρημάτων στον Χαρ.Παπαδάκη με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να τους εξουσιοδοτήσει να ζητήσουν πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό από τους δικαιούχους, ώστε να εξακολουθήσει η καταβολή των επιδομάτων τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιω.Γ.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει υπόμνημα της ελληνικής Κοινότητας Βουκουρεστίου και του εφιστά την προσοχή σε αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του Θεόδ.Κοτσάγα προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι περιμένει ιδιόχειρη απάντηση του Ε.Βενιζέλου σε προηγούμενη επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Α.Κοτσάγα στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος αδυνατεί να του απαντήσει ιδιοχείρως στην επιστολή του λόγω των πολλών υποχρεώσεών του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ευλάμπη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει όσα συζήτησαν κατά την συνάντησή τους στο Λονδίνο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας και την πρόταση που του έκανε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή του Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι περιμένει ακόμη να οριστεί ακρόαση, σύμφωνα με προηγούμενη αίτησή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Κ.Παπαδάκη στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος δεν μπόρεσε να του ορίσει ώρα ακροάσεως λόγω των επειγόντων κυβερνητικών ζητημάτων που τον απασχολούν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Πέτρου Θ.Γονέου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι του αποστέλλει σημείωμα στο οποίο υποβάλλει πρόταση σχετικά με τη νομισματική αποκατάσταση της χώρας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 9
infolib image control
Σημείωμα του Πέτρου Θ.Γονέου στην οποία προτείνει την μετατροπή όλου του καλύμματος της Εκδοτικής Τράπεζας σε αγγλικές λίρες, ως μοναδική λύση για την νομισματική αποκατάσταση της χώρας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Πέτρο Γονέο με την οποία στέλνει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για το υπόμνημα που του έστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Δρόσσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα το σύνδεσης της δραχμής με την αγγλική λίρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Μ.Ι.Δρόσσο στην οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για την επιστολή που του απέστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Αίτηση του Νικ.Παπαμαστοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να γίνει δεκτός σε ακρόαση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει διάφορα έγγραφα σχετικά με την απάντηση του Υπουργείου για τις δήθεν σπατάλες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 12
infolib image control
Εφημερίδα "Πολιτεία".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Οκτώβριοε 27
infolib image control
Επιστολή της Διευθύνσεως Δασών προς τη διεύθυνση της εφημερίδας"Πολιτείας" στην οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με δημοσίευμα για τις σπατάλες στη Διεύθυνση δασών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 10
infolib image control
Εφημερίδα "Πολιτεία".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας προς τον Διευθυντή της εφημερίδας "Πολιτεία" με την οποία ζητούν να δημοσιευτεί ξανά και ολόκληρη η ανακοίνωση σχετικά με την σπατάλη στην Υπηρεσία Δασών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 12
infolib image control
Εφημερίδα "Πολιτεία".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Επιστολή της Διευθύνσεως Δασών προς τον Διευθυντή της εφημερίδας "Πολιτεία" στην οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με άρθρο της εφημερίδας για τη σπατάλη στη Διεύθυνση Δασών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιω.Αγγέλη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας και συγκεκριμένα σχετικά με τα εσωτερικά δάνεια.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παραστεί στη διάλεξή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι αποστέλλει αντίτυπα των επιστημονικών του πραγματειών και αναφέρει τα θέματά τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Βιογραφικό του Λεωνίδα Ιω.Φιλιππίδη.
Βιογραφικό σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε ο Λεων.Ιω.Φιλιππίδης από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 4
infolib image control
Πτυχίο Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Λεωνίδα Ιω.Φιλιππίδη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 25
infolib image control
Διδακτορικό δίπλωμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών του Λεωνίδα Ιω.Φιλιππίδη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1923 Νοέμβριος 7
infolib image control
Δίπλωμα διδάκτορος της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Λιψίας με ειδικότητα στην γενική επιστήμη των θρησκευμάτων του Λεων.Ιω.Φιλιππίδη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Αποχαιρετιστήρια προσφώνηση του καθηγητή της Γενικής Επιστήμης των Θρησκευμάτων στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λιψίας, Haas, προς τον Λεων.Ιω.Φιλιππίδη, ο οποίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του εκεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1929>
infolib image control
Πιστοποιητικό του καθηγητή γενικής επιστήμης των θρησκευμάτων, Haas, το οποίο πιστοποιεί ότι ο Λεων.Ιω.Φιλιππίδης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Λιψίας με άριστα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο Λεων.Ιω.Φιλιππίδης παρακολούθησε φροντιστήριο Παλαιάς Διαθήκης κατά το χειμερινό εξάμηνο 1927-1928.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Μάρτιος 22
infolib image control
Πιστοποιητικό του Καθηγητή της Θεολογίας, Alt, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο Λεων.Ιω.Φιλιππίδης παρακολούθησε μαθήματα Παλαιάς Διαθήκης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Πιστοποιητικό του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λιψίας, E.Balla, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο Λεων.Ιω.Φιλιππίδης παρακολούθησε φροντιστήριο Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο και έδωσε εξετάσεις στην εβραϊκή γλώσσα και φιλολογία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1927 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι ο Λεων.Ιω.Φιλιππίδης μελέτησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ιουδαϊκή επιστήμη.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται το αντικείμενο της Συγκριτικής Επιστήμης των Θρησκευμάτων ή Συγκριτικής Θρησκειολογίας και το αντικείμενο της Επιστήμης των Θρησκευμάτων.
Αρχειακό Τεκμήριο
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του R.Carpenter προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο του νέου περιοδικού της Αμερικανικής Σχολής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον R.Carpenter με την οποία τον ευχαριστεί εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου για την αποστολή του νέου τεύχους της Αμερικανικής Σχολής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κιτσίκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παρευρεθεί στη διάλεξη του Αγγ.Οικονόμου, Διευθυντή Δημοσίων Έργων, με θέμα τις νεότερες αντιλήψεις σχετικά με τη διαρρύθμιση και επέκταση των πόλεων και τις τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές συνθήκες του ζητήματος αυτού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ι.Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να διατάξει τον τερματισμό της υπόθεσης ανάμεσα στην Προνομιούχα Εταιρεία της Σταφίδας, την Τράπεζα Αθηνών και το κράτος με συμβιβασμό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σ.Ιορδανίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να παρακρατηθούν από το μισθό του 500 δραχμές υπέρ του προϋπολογισμού και εκφράζει την ευχή να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλοι έυποροι πολίτες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Κ.Ιορδανίδη με την οποία τον ευχαριστεί και τον συγχαίρει εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου για τη χειρονομία του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Παναγ.Χ.Σάμπαλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προτείνει μέτρα για την βελτίωση των οικονομικών της χώρας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Παναγ.Σάμπαλη στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Δροσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Εστία" για τη χρησιμοποίηση του συναλλάγματος από την Δ.Ο.Ε..
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 23
infolib image control
Σημείωμα του Δροσόπουλου σχετικά με το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά το έτος 1932.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή της Χατζή Δζεμαλή Ζαδέ Χαδιτζέ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει για να βρεθεί ευνοϊκή λύση, ώστε να μπορέσει να εξαργυρώσει τις 6 επιταγές που είχαν εκδοθεί από την Ιονική Τράπεζα της Ελλάδας στο Ηράκλειο στο όνομα του γιού της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Χατζή Δζεμαλή Ζαδέ Χατζιδέ όπου αναφέρεται ότι απορρίφθηκε η αίτησή της για εξαργύρωση των επιταγών της σε τουρκικό νόμισμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Δ.Βολανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παρευρεθεί στην εορτή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου που θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μοσκιού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλεί να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό και να μην φύγει από την Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιωάννη Α.Μαργαρίτη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει την επαγγελματική του σταδιοδρομία και εκφράζει την αφοσίωσή του στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γ.Κιτσίκη, με την οποία αποστέλλεται στον παραλήπτη το 6ο τεύχος του περιοδικού "Τεχνικά Χρονικά", καθώς επίσης και έντυπη αίτηση εγγραφής και του ζητείται να την αποστείλει συμπληρωμένη μαζί με το αναφερόμενο χρηματικό ποσό της ετήσιας συνδρομής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Αίτηση συνδρομής στο περιοδικό "Τεχνικά Χρονικά".
Αίτηση
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Β.Κ.Αβραμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενθαρρύνει να λάβει μέτρα σκληρά και αποφασιστικά, με την βεβαιότητα ότι έχει μαζί του την ορθολογιστική κοινή γνώμη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Β.Αβραμίδη στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Σ.Καλαμίδα προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με τις προϋποθέσεις της συγχωνεύσεως του Υπουργείου Υγιεινής με το Υπουργείο Πρόνοιας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 28
infolib image control
Περιοδικό "Travel".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάρτιος
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Μπούρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλλει στην Αμερική για να δημιουργήσει ενδιαφέρον στους Αμερικάνους για την Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κιτσίκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει την αναβολή της ομιλίας του λιμενολόγου Coen Cagli στο Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, ώστε να μπορέσει να παραστεί σε αυτή και ο Ε.Βενιζέλος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Ν.Κιτσίκη στην οποία αναφέρει την άποψη του Ε.Βενιζέλου να μην αλλάξει η ημερομηνία της διάλεξης του C.Cagli στο Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Αιθιοπίας στην Αθήνα, Ato Tasfai, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να διευκολυνθεί ο Μιχαλιτσάνος, διότι ανέλαβε να ιδρύσει υφαντουργείο στην Αιθιοπία.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή της Αγλαΐας Νίκη Περδικάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να πάει στην Ελβετία για ιατρικούς λόγους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Πιστοποιητικό του ιατρού, Μ.Αξελού, στο οποίο αναφέρεται η ασθένεια της Αγλαΐας Περδικάρη και συστήνεται η διαμονή της σε Σανατόριο στην Ελβετία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς την Αγλ.Περδικάρη με την οποία την ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος αδυνατεί να την ενισχύσει οικονομικά λόγω υποχρεώσεών του και λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Σπύρου Η.Χρυσοβιτσιάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει το θαυμασμό του προς αυτόν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον Σπ.Χρυσοβιτσιάνο στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος έλαβε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Επισκεπτήριο του Chafiq Guirguis Raphael.
Αρχειακό Τεκμήριο
x.x.
infolib image control
Διαβιβαστικό του Chafiq Gurguis Raphael προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλει αντίτυπο του βιβλίου του με τίτλο "Guide to visitors to Jerusalem".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον εκδότη στο Κάιρο, Chafin Guirguis Raphael, για την αποστολή του βιβλίου του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό του Νικ.Θ.Ανδριά προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει σχέδιο αντιμετώπισης της οικονομικής χρήσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον Νικ.Θ.Ανδριά στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 12

                                                                            infolib-libsolution