Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα των Καλλιμασίας και Ξένιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκπληξή τους για τη μη αναφορά σε μέτρα υπέρ της ελληνικής φορτηγού και επιβατικής υπερωκεναείου ναυτιλίας στον λόγο του.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Δρόσσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εύχεται καλή επιτυχία στο ταξίδι του στην Άγκυρα.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Μ.Ι.Δρόσσο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Δοξιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει δύο υπομνήματα και ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού, Α.Δοξιάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρότασή του να επιβληθεί ειδική φορολογία για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος.
Υπόμνημα
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού, Α.Δοξιάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σκέψεις του για την προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας.
Υπόμνημα
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αιγίου, Π.Πολυχρονιάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράκλησή του να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για τους υπονόμους της πόλης του Αιγίου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την διάθεση φόρου για την κατασκευή των υπονόμων του Αιγίου.
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Κασσαβέτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση του Κόμματος των Φιλελευθέρων, με την λειτουργία του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος και με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Χανιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κίνηση του τραπεζικού του λογαριασμού.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνικής Τράπεζας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αποδείξεις εκτέλεσης των ενοτλών του, αντίγραφο λογαριασμού και τον ενημερώνει για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Απόδειξη εγγραφής της Τράπεζας Χίου για καταβολή στην Μαρία Στεφανάκη χρηματικού ποσού από λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Απόδειξη εγγραφής της Τράπεζας Χίου για καταβολή στον Γ.Λιόλιογλου χρηματικού ποσού από λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου κατ'εντολή του.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Απόδειξη εγγραφής της Τράπεζας Χίου για καταβολή στον Ερρ.Φραντζεσκάκη χρηματικού ποσού από λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου σύμφωνα με εντολή του.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Γ.Σπυριδάκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Κ.Μπυράκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Δ.Τσουγκαράκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Ι.Καλογερή χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Ι.Καλογερή χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Ηλ.Λεβεντάκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Ι.Πολυξίγκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Γ.Ανδρεαδάκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Αύγουστος 30
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Ευαγ.Μοάτσου χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Ευαγ.Μοάτσου χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Καλ.Μοάτσου χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Αναστ.Παπαδάκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Χρυσ.Πλουμίδου χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Παρασκ.Βλουμ χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Αργ.Περουλή χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στην δικαιούχο Μαρ.Καστρινογιαννάκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Γ.Ανδρεαδάκη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος στον δικαιούχο Κ.Καλεμικέρη χρηματικού ποσού με εντολή του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Αντίγραφο της μερίδος καταθέσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου μηνός Σεπτεμβρίου 1930.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή προς την Έλενα Βενιζέλο με φιλικό περιεχόμενο.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή προς την Έλενα Βενιζέλου με φιλικό περιεχόμενο.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του R.NCoudenhove-Kalergi προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή του σχετικά με το ζήτημα της Πανευρωπαϊκής Ιδέας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβιου Πολυτεχνείου, Δ.Λαμπαδάριου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου στην συνοικία Μακρυγιάννη.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή της Ελληνικής του Κολλεγίου Whitman, L.Anderson, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστε΄λλει ποιητική συλλογή.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του αρχιτέκτονα Αλεξ.Νικολούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης του Δικαστικού Μεγράρου και το ζήτημα της γειτνιάσής του στην Ακρόπολη.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Απόδειξη βιβλιοπωλείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή σχετικά με ενέργειες της Λέσχης των Φιλελευθέρων και με πληροφορίες για την παγκαλική δράση.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του H.C.Jaquith προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για το αυτόγραφο στη φωτογραφία του και εκφράζει τα φιλελληνικά του αισθήματα.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση του Ευστρ.Γεωργουλαδάκη να θέσει υποψηφιότητα στις επαναληπτικές εκλογές.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Π.Ι.Μαρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εξαγοράς από το Δημόσιο ακινήτου του στη Χαλέπα για να χρησιμεύσει στην εγκατάσταση στου νέου Μεραρχιακού Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά του για τον χειρισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τις ελπίδες του για νέα άνθιση του Ελληνισμού.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Pearson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ της Πάουερ και του Υπουργού της Συγκοινωνίας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του βιβλιοπωλείου A.Francke προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τακτοποίηση εκκρεμών λογαριασμών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής λεξικού.
Απόδειξη
1930 Απρίλιος 12
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής του Hotel Cecil.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διευθυντή Τράπεζας με την οποία δίνει εντολή να τακτοποιηθεί λογαριασμός του με το βιβλιοπωλείο A.Francke S.A..
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Βιβλιοπωλείου Les Belles Lettres προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του με το βιβλιοπωλείο.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το βιβλιοπωλείο A.Francke S.A. με την οποία ενημερώνει ότι δόθηκε εντολή για εξόφληση των λογαριασμών του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του εκπροσώπου του Οίκου Bude προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με λογαριασμό γαλλικού βιβλιοπωλείου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 18
infolib image control
Απόδειξη του βιβλιοπωλείου Les Belles Lettres στην οποία ανφέρονται βιβλία και οι τιμές του για τον Ε.Βενιζέλο.
Απόδειξη
1929 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του βιβλιοπωλείου Flammarion προς τον Ε.Βενιζελο σχετικά με το ποσό που οφείλει.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του βιβλιοπωλείου Flammarion προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον λογαριασμό στο βιβλιοπωλείο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Κατάσταση του βιβλιοπωλείου Flammarion σχετικά με τις οφειλές του Ε.Βενιζέλου.
Κατάλογος
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του Εφέδρου Υπολοχαγού του Πεζικού Εμμ.Χαλκιαδάκη.
Φύλλο Μητρώου
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Μ.Σωτηριάδη προς την Έλ.Βενιζέλου σχετικά με τον κίνδυνο κοπής ενός δένδρου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Παπαδάκη Φουνταλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εύχεται καλό ταξίδι.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την υπογραφή των ελληνοτουρκικών συμφωνιών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Δ.Κυριακό με την οποία διαβιβάζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για τα συγχαρητήρια που του εξέφρασε.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή της Law Pirounaki προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημά της να προτιμηθεί για την αγορά γηπέδου του Ταμείου Παρακαταθηκών το οικόπεδό της.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Πειρουνάκη με την οποία τον καλεί να περάσει από το Πολιτικό Γραφείο για την διευθέτηση της υπόθεσής του.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Πρωτοδίκη Κοζάνης, Γ.Λαμπάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της υποτίμησης του άρτου και με την οποία υποβάλλει σημείωμα με λύσεις για να αποφευχθεί η υπερτίμηση του άρτου.
Επιστολή
1930 Νοάμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Λαμπάκη σχετικά με το ζήτημα της υποτίμησης του άρτου και με υποδεικνυόμενες λύσεις.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Π.Ι.Καψή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει το θαυμασμό του για την Ελληνοτουρκική Συνεννόηση και διατυπώνει τις προτάσεις του για την αναβίωση του εμπορίου στη Σμύρνη.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γεωργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1930 Νοάμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Τήνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκθέτει την κατάσταση που επικρατεί στους τομείς του Δημόσιου Βίου και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Υποστράτηγου Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την ανάληψη του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Υποστράτηγο Κωνσταντίνου με την οποία τον ευχαριστεί για τα συγχαρητήριά του με αφορμή την ανάληψη του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του M. de B.Rafailovich προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρεται σε άρθρο του και στη δίκη του Πάγκαλου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον M.Rafailovich με την οποία του διαβιβάζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για το γράμμα που του έστειλε.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Πετρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του για επέμβαση υπέρ της ελληνικής ταπητουργίας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Εφημέριου του Αγίου Νικολάου Πειραιώς, Τιμόθεου Σοφιανού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του για τον πόλεμο και για το ρόλο της Εκκλησίας στο να δοθεί τέλος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάθεση υπέρ του Ορφανοτροφείου Αρρένων Ρεθύμνου με πίστωση του λογαριασμού του.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων για την αποτελεσματική του παρέμβαση υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Χριστοδούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την ιατρική περίθαλψη που προσφέρθηκε στον αδερφό του στρατηγό και ζητεί να του εγκριθεί πολεμική σύνταξη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Υπ'όμνημα του Θ.Δ.Γενηδουνιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο οι Ανάδοχες Εταιρείες να αναστείλουν τα έργα του Στρυμόνα, εάν δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά από το Υπουργείο Οικονομικών.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Τσουνούκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του στρατού και με τους λόγους μείωσης των ποσοστών.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Πρακτικό της Βουλής από την συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 1930 για τη νοθεία της κινίνης.
Πρακτικό
1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Π.Βαλιμήτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του για την ονομαστική του εορτή.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του εν αποστρατεία αντισυνταγματάρχη Μπαριάμη σχετικά με την απειλή από τον Φρούραρχο Κέρκυρας βίαιης έξωσής του μετά από καταγγελίες του για το στρατιωτικό νοσοκομείο.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας, Α.Τσαλίκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του για τη μη ψήφιση νομνοσχεδίου που παύει την εξομοίωση των υπαλλήλων της Διευθύνσεως με τους υπαλλήλους των Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου περί της αληθούς εννοίας των περί αποδοχών διατάξεων του νόμου 4620.
Εισηγητική Έκθεση
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αγγ.Βλαχοθανάση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράνομες παρεμβάσεις του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου Τσιμπιδάρου σε ζητήματα της επαρχίας της Ιστιαίας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Στεφ.Δαφνάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άποψη της κοινής γνώμης για τους υπουργούς και με την προτροπή του να είναι προσεκτικός κατά την υπουργική μεταρρύθμιση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προτάση για ρύθμιση του εισαγωγικού δασμού των αλεύρων, που θα επιτρέψει τον συναγωνισμό σιτεμπορίου και αλευρομπορίου και θα καταστήσει δυνατή την άρση της διατίμησης του άρτου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κουμάνταρος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει λύσεις για την βελτίωση της αλευροβιομηχανίας.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση του Κουμαντάρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει την συγκέντρωση των εγκαταστάσεων των Μύλων Αθηνών και Πειραιώς στο λιμάνι και αναφέρει τα πλεονεκτήματα από την προτεινόμεη επιχείρηση.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή της Σχολής Εφαρμογής Πεζικού και το Πρότυπο Τάγμα Ευζώνων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εύχονται για το νέο έτος.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Συνταγματάρχη της Σχολής Εφαρμογής Πεζικού, Μπασακίδη, με την οποία διαβοβάζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για τις ευχές του για το νέο έτος.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Ποίημα του Α.Αστερίου αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
1930 Νοέμβριος
infolib image control
Ποίημα του Α.Αστερίου αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
1930 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του δημοσιογράφου Λ.Λουκά προς τον Ε.Βενιζέλο φιλικού περιεχομένου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Ποίημα του Α.Αστερίου αφιερωμένο στην εκατονταετηρίδα.
Ποίημα
1930
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Λ.Λουκά με την οποία διαβιβάζει τις ευχαριστίες του Ε.Βενιζέλου για την επιστολή του.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Has No War Aims.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του για τις ευχές προς το Ελληνικό Έθνος και αναφέρεται στην Αμερικανική φιλανθρωπία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων υπηκόων και την επίλυση αυτού.
Επιστολή
1930

Βρέθηκαν περισσότερα από 100 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Παρακαλούμε εξειδικεύστε περισσότερο την αναζήτηση


                                                                            infolib-libsolution