Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ποίημα του Αρχιμανδρίτη Χριστόφορου Κ.Αργυρού αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
1929 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Γ.Α.Ροδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει σχέδιο νόμου περί φορολογίας των απλών αμβύκων αποδεικνύοντάς του ότι με το σχέδιό του δεν θα μειωθούν τα έσοδα του Κράτους από τη φορολογία του οινοπνεύματος.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 3
infolib image control
Εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου του βουλευτή Τυρνάβου Γ.Α.Ροδόπουλου περί φορολογίας των απλών αμβύκων.
Εισηγητική Έκθεση
1929 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του Γεωργίου Σωτηριάδη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία διατυπώνει τις σκέψεις του για την ανάγκη οργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του προτείνει να συγκροτήσει επιτροπή για την εκπόνηση σχεδίου για τον τελικό οργανισμό του Πανεπιστημίου.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή της Γεωδαισίας και προϊστάμενου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την αποτροπή του επικρεμάμενου για την Τοπογραφική Υπηρεσία κινδύνου και του αποστέλλει κατάσταση με τους τοπογράφους που υπηρετούν σ' αυτή.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 17
infolib image control
Πίνακας της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας που εμφανίζει το προσωπικό των τοπογράφων που υπηρετούν σ' αυτή.
Πίνακας
1929 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Αθηνών Μ.Αιλιανού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει την άποψή του επί φορολογικών ζητημάτων, για τα οποία ο Βενιζέλος του είχε ζητήσει σχετικές μελέτες, όπως τον φόρο κύκλου εργασιών καθώς και για τη συγκρότηση Αυτόνομου Ασφαλιστικού Οργανισμού.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δ.Δημητριάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει δημοσιεύματα και εκφράζει τη λύπη του για το συμβάν.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 18
infolib image control
Ταχυδρόμος - Ομόνοια.
Εφημερίδα
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του δημοσιογράφου Hamilton Fish Armstrong προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την πρόσκλησή του σε γεύμα.
Επιστολή
1929 Μάρτιο 18
infolib image control
Επιστολή του Μεσσηνέζη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει ώστε να εκδοθεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας η απόφαση για την εκκαθάριση της υποθέσεως του αλλιώς να συνεχιστεί η διαιτησία μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής κυβέρνησης.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
Σημείωμα του Dr Arthur MacDonald σχετικά με την Νομοθετική Ανθρωπολογία.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Dr Arthur MacDonald προς τα μέλη του Κοινοβουλίου με την οποία τους αποστέλλει επιστολή και πληροφορίες για τη μελέτη του και τους ρωτά αν είναι διατεθειμένοι να πάρουν μέρος σε εξετάσεις που είναι χρήσιμες για τη μελέτη αυτή.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Dr Arthur MacDonald προς τον Πρωθυπουργού και τα μέλη του Κοινοβουλίου σχετικά με την μελέτη του και σε ένα νέο τομέα της πολιτικής επιστήμης, τη νομοθετική ανθρωπολογία, και ζητεί την συμμετοχή τους σ' αυτή προκειμένου να καταδειχτεί η φυσική τους κατάσταση αλλά και να μπορέσουν να τη διατηρήσουν σε καλό επίπεδο, αποτελώντας παράλληλα παράδειγμα στους πολίτες.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Σημείωμα του Dr Arthur MacDonald με τους σκοπούς της Νομοθετικής Ανθρωπολογίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Κατάλογος του Dr Arthur MacDonald προς τα μέλη του Κονγκρέσου που είχαν πάρει μέρος στις ανθρωπολογικές μετρήσεις και περιέχει τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και τους επιστήμονες που θα τις πραγματοποιήσουν.
Κατάλογος
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Dr Arthur MacDonald προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να δημοσιευτούν στα ελληνικά τα έγγραφα που του αποστέλλει ώστε τα μέλη του Κοινοβουλίου και άλλοι παράγοντες να καταλάβουν καλύτερα την Νομοθετική Ανθρωπολογία και να λάβουν μέρος σ' αυτή.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Σχη Πεζικού Ν.Δ.Ζουδιανό με την οποία του απαντά εκ μέρους του Βενιζέλου ότι δεν γνώριζε για την τοποθέτησή του στην Πάτρα, την οποία τη θεωρεί καλή, ότι δεν συμφωνεί με την αποχώρησή του από το στράτευμα ενώ τον πληροφορεί ότι ο Σοφοκλής Βενιζέλος βρίσκεται στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Σχη Πεζικού Ν.Δ.Ζουδιανού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει την άποψη ότι οι στρατηγοί δεν έχουν επαρκή κατάρτιση και ότι πρέπει να μορφωθούν κατάλληλα, ότι πρέπει να γίνει προσεκτικότερη επιλογή των προσώπων του Γενικού Επιτελείου, ότι είναι αναγκαία η κατασκευή και δεύτερης σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης για στρατιωτικούς λόγους και τέλος του εκφράζει το παράπονό του για την άδικη μετάθεσή του στην Πάτρα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή της Unas Burrows προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την ανέγερση Ελληνικής βιβλιοθήκης στο Λονδίνο και τον ρωτά αν είναι διατεθειμένος να ενισχύσει την πρσπάθεια αυτή οικονομικά.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή της Una Barrows προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την ευχαρίστηση για την λήψη της επιστολής του, τον ενημερώνει για την περιπέτεια της υγείας της που είχε το τελευταίο διάστημα, και τον παρακαλεί να διαθέσει λίγο χρόνο για την υπόθεσή τους.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Σκεύου Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία τον συγχαίρει για το Ελληνο-Σερβικό Σύμφωνο εκφράζοντας την ελπίδα του ότι θα στρέψει την προσοχή του στο Δωδεκανησιακό ζήτημα παράλληλα δε του διατυπώνει το παράπονό του για την απόρριψή του από τους συνδυασμούς του κόμματος για τις Γερουσιαστικές εκλογές παρά την πολύχρονη προσφορά του σ΄αυτό.
Επιστολή
1929 Μάριος 28
infolib image control
Υπόμνημα της Αντιπροσωπείας των Δωδεκανησίων προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο και προς την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχετικά με τους κινδύνους που κρύβονται στη συζητούμενη αυτοκεφαλοποίηση της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας.
Υπόμνημα
1929 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Σκεύου Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλει υπόμνημα που είχε στείλει η Δωδεκανησιακή Επιτροπή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου και τον παρακαλεί να την αναγνώσει.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 5
infolib image control
Έκκληση για την κατασκευή της Burrows Library, που περιλαμβάνει το σχέδιο για τη δημιουργία της με σκοπό τη μελέτη αρχαίων, μεσαιωνικών και νέων ελληνικών κειμένων.
Έκκληση
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Σεραφείμ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλεί να ενεργήσει εγκαίρως στην Κοινωνία των Εθνών ή όπου αλλού πρέπει προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ειρήνη μπροστά στο φαινόμενο του κομμουνισμού και τη δράση του Λέοντος Τρότσκι.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Μεσσήνης Θάνου Κριμπά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδικία που υφίσταται η επαρχία του από τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αντ.Χρησμομάνο και αφορά στην εκπροσώπηση της στη Λιμενική Επιτροπή Καλαμών.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Mehmet Fadil προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στον φίλο του Γ.Ζαφειρόπουλο ο οποίος, μετά την κατάσχεση της περιουσίας του στο Ζονγουλάκ και την εγκατάστασή του με την οικογένειά του στην Αθήνα, αναζητεί εργασία ανάλογη των προσόντων του.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή της Virginia Shipp προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε το βιβλίο που της είχε αποστείλλει σχετικά με τον Παρθενώνα και άλλα σημαντικά μνημεία και τον παρακαλεί να της δώσει και άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν ενδιαφέρουσες για την τάξη τους.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κουμπή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διατυπώνει το παράπονό του για την επιλογή του Ν.Αλιβιζάτου ως υποψηφίου Γερουσιαστή για το ποιόν του οποίου παραθέτει απόσπασμα από δημοσίευμα στην εφημερίδα Πατρίδα.
Επιστολή
1929 Μάιος 3
infolib image control
Επισκεπτήριο του ιατρού Dr Pastor Anargyros.
Επισκεπτήριο
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Pastor Anargyros προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να μεσολαβήσει ώστε στην Επιτροπή διαχείρησης της κληρονομιάς του θείου του Σωτηρίου Αναργύρου συμμετάσχουν πρόσωπα από την ιδιαίτερή του πατρίδα, τις Σπέτσες, και δη συγγενικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των Σπετσιωτών.
Επιστολή
1929 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Dr. Pastor Anargyros με την οποία τον πληροφορεί ότι ο Βενιζέλος έλαβε γνώση της επιστολής του.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Τηλέμαχο Τζιβόγλου με την οποία του στέλνει τις ευχαριστίες του Βενιζέλου για το ποίημα που του είχε αποστείλει.
Επιστολή
1929 Μάιος 23
infolib image control
Ποίημα του καθηγητή Τηλέμαχου Τζιβόγλου αφιερωμένο στην εθνοφελή δράση του Ε.Βενιζέλου.
Ποίημα
1929 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Τηλέμαχου Τιβόγλη προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργω Αχ. Παπαδάτο με την οποία του διαβιβάζει ποίημα αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο και τον παρακαλεί να του το υποβάλλει.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλεται υπόμνημα σχετικό με την επιλογή αναδόχου για τις ραδιοαναμεταδόσεις, διατυπώνοντας τη γνώμη του για δύο εταιρείες.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Επιτετραμμένου της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα H.S.Goold προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να μη λάβει καμία απόφαση σχετικά με το ζήτημα των ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων προτού γίνει δεκτός σε ακρόαση ο Durham από τις αρμόδιες αρχές.
Επιστολή
1929 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Επιτετραμμένου της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα H.S.Goold προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει γαι την επιθυμία της Κυβέρνησής του να γίνει δεκτός ο Durham από τον Βενιζέλο προκειμένου να παρουσιάσει την πρότασή του σχετικά με τις ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις και εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το ότι πάρθηκε απόφαση χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσίαση.
Επιστολή
1929 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή Εισαγγελέα μεικτού δικαστηρίου της Αιγύπτου προς τον Ε.Βενιζέλο για ιδιωτική υπόθεση.
Επιστολή
1929 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του γραμματέα του Cram, M.J.Raud προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει έντυπο σχετικό με τον Καθεδρικό Ναό του Αγ.Ιωάννη στη Νέα Υόρκη καθώς και φωτογραφίες από άλλο κτήριο στο Χιούστον που είχε κατασκευάσει η εταιρεία του.
Επιστολή
1929 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τους αρχιτέκτονες Cram και Ferguson και τον γραμματέα του Cram, M.J.Rand με την οποία τους διαβιβάζει τις ευχαριστίες του Βενιζέλου για την επιστολή και το έντυπο που του είχαν στείλει.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Μαστραπά με την οποία του διαβιβάζει τις ευχαριστίες του Βενιζέλου για την συλλογή ποιημάτων "Εθνική Δρυς" που του είχε αποστείλει.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μαστραπά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει το τέταρτο τεύχος, σε πρωτότυπη μορφή, των Φύλλων της Εθνικής Δρυός.
Επιστολή
1929 Μάιος 6
infolib image control
Ποιήματα του Ρ.Αλταφλωρέ προς τον Ε.Βενιζέλο από το τέταρτο τεύχος των Φύλλων της Εθνικής Δρυός εις ανάμνηση της επίσκεψής του στις αρχαιότητες του Μιστρά.
Ποίημα
1929 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του E.Dourmoussis προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Dourmoussis με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος ανέγνωσε την επιστολή του και ότι κράτησε σημειώσεις επί του περιεχομένου της.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διατυπώνει τις σκέψεις του για την ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας και τα προβλήματα που ανέκυπταν από την Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Περικλή Αγγελόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλου με την οποία υπερασπίζεται το έργο του Υπουργού Συγκοινωνίας Χρηστομάνου, παρουσιάζοντας τους λόγους για τους οποίους του επιτίθενται, και διαδηλώνει την αντίθεσή του στην φημολογούμενη αντικατάστασή του.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Sidnay Webb προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ευχαριστεί τον ίδιο και την Έλενα Βενιζέλου για τη συγχαρητήρια επιστολή που του είχαν στείλει για τα νέα του καθήκοντα.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας αναφέρεται στο ζήτημα της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης και στα δικαιώματα ουσιαστικής διοίκησης από τον Γενικό Διοικητή, διατυπώνει την αντίθεσή του στη μετάθεση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης Ι.Λαζαρίδη και εκφράζει την άποψή του για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Άγγελου Σαλούτση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει ύμνο του για την Μεγάλη Ελλάδα και τον παρακαλεί να εισαχθεί στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 18
infolib image control
Ποίημα του Άγγελου Γαλούτση με τίτλο Ύμνος εις την Μεγάλην Ελλάδα.
Ποίημα
1929 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Σπετσερόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Κάιρο Στελλάκη.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Μεσσηνέζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εκκαθάρισης και της διαιτησίας του Οίκου Μεσσηνέζη του Λονδίνου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Δημήτριου Μάρκου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται επί της αντιδικίας του με την Πολυκλινική Αθηνών και τον Διευθυντή. της Ν.Αλιβιζάτο για την κυριότητα και ιδιοκτησία κάποιων κτημάτων.
Διάβημα
1929 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Άρη Τσαλίκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την πρόθεσή του να του αναθέσει, όπως τον πληροφόρησε ο Υπουργός Γεωργίας Κ.Σπυρίδης, έργα υψίστης σημασίας για τη γεωργία της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι θα μετάσχει ως υποψήφιος, χωρίς όμως το χρίσμα του Κόμματος, στην αναπληρωματική εκλογή βουλευτή που θα πραγματοποιηθεί στο Οίτυλο και του διατυπώνει τις σκέψεις του για το ζήτημα της φορολογίας και της κατασκευής του δρόμου Καλαμάτας - Αρεόπολης..
Επιστολή
1929 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Νικόλαου Λυμπερόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει την άποψή του για πρόσωπα και καταστάσεις, όπως για τον Ανδ.Μιχαλακόπουλο, τον Εξηντάρη κ.α. αλλά και για την Ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας, τους διευθυντές των σχολείων κτλ. ζητώντας του να κυβερνήσει δικτατορικά για το καλό της Ελλάδας.
Επιστολή
1929
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναγράφεται: Αποστολεύς Νικόλαος Λυμπερόπουλος, και η οδός του.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλεται επιστολή του Robert Findlay καθώς και αίτημά του για ακρόαση.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Θ.Ε.Φεράλδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του παραπονείται διότι δεν αποδίδεται η δικαιοσύνη στον υιό του και ούτε τον δέχεται σε ακρόαση προς παρουσίαση του θέματός του, σε αντίθεση προς άλλους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος για τους οποίους παρενέβει ο ίδιος για την επίλυση προβλημάτων τους.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Θ.Ε.Φεράλδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλεται επιστολή και τον παρακαλεί να μεσολαβήσει προκειμένου να αρθεί η αδικία που υφίσταται ο υιός του που είναι αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος.
Επιστολή
1931 Μάιος 4
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι η ισχύς του άρθρου 6 του Νόμου 4656 περί τροποποιήσεως διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος της 27ης Μαΐου 1927 περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού παρατείνεται μέχρι τέλους του έτους 1931.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Χρ.Βασιλάκη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος θα τον δεχτεί σε ακρόαση την προσεχή εβδομάδα.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Βασιλακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί ηθική ικανοποίηση για την πολεμική που ασκήθηκε εναντίον της υποψηφιότητάς του από βουλευτές του κόμματος κατά τις Γερουσιαστικές εκλογές,
Επιστολή
1929 Ιούλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Θ.Ε.Φεράλδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να αποκατασταθεί στη θέση που του ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό ο υιός του Ευγένιος Φεράλδης.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 11

Bρέθηκαν 67 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution