Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διοργάνωση της Σπιναλόγκα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Φιλιπ.Σαμπανίδη προς τον Σ.Στεφάνου με την οποία ζητεί να μάθει εάν ο Ε.Βενιζέλος ενδιαφέρεται να λάβει σε μετάφραση άρθρα του αλβανικού τύπου σχετικά με το έργο του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο περιγράφεται το περιεχόμενο κύριου άρθρου της αλβανικής εφημερίδας "Gazeta e ré" σχετικά με το ζήτημα των αλβανικών περιουσιών στην Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Φιλ.Σαμπανίδη με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή της μετάφρασης άρθρου αλβανικής εφημερίδας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Μοάτσο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο γαμπρός του μπορεί να υποβάλλει επίσημες προσφορές για την προμήθεια αλεξιπτώτων προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Μοάτσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει επιστολή της κόρης του και ζητεί την βοήθειά του σχετικά με την δυνατότητα του γαμπρού του να προμηθεύσει την Ελληνική Κυβέρνηση με αλεξίπτωτα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή της κόρης της Ασπασίας Μοάτσου προς την μητέρα της, στην οποία αναφέρεται στην επιθυμία του συζύγου της να προμηθεύσει την Ελληνική Κυβέρνηση με αλεξίπτωτα και ζητεί από τους γονείς της να απευθυνθούν στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Φλωράκη στην οποία αναφέρεται ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του και το καταστατικό της Γενικής εκπολιτιστικής Ενώσεως που του απέστειλε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Φλωράκη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει ότι ίδρυσε οργάνωση για την συνέχιση της εκπολιτιστικής και ανθρωπιστικής αποστολής της Ελλάδας και ζητεί ακρόαση από τον Πρωθυπουργό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ανάτυπο
1925 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα επί του σκοπού της ιδρύσεως του Συνδέσμου "Γενική Εκπολιτιστική Ένωσις" προς την Ελληνικήν Δημοκρατίαν.
Ανάτυπο
1926 Αύγουστος
infolib image control
Καταστατικόν της Γενικής Εκπολιτιστικής Ενώσεως.
Καταστατικό
1926
infolib image control
Επιστολή του Πέτρου Βενετσανάκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδιαφέρον που παρουσίασε ο Αμερικανικός Τραπεζιτικός και Εργοληπτικός Οίκος Miller, Franklin, Basset & Company να δανειοδοτήσει την Ελληνική Κυβέρνηση ή να αναλάβει τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση μεγάλων παραγωγικών έργων στην Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Στεφ.Στεφάνου προς τον Δημ.Φλωράκη με την οποία τον ενημερώνει ότι η ακρόαση, που ζήτησε, θα αργήσει να οριστεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ζάννη προς τον Μπαρμπαγιάννη σχετικά με σύμβαση του κράτους με Εταιρεία παραγωγής αεριόφωτος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ζάννη προς τον Μπαρμπαγιάννη σχετικά με το ενδιαφέρον της Εταιρείας Marconi να ιδρύσει μεγάλη Εταιρεία τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και τη δυνατότητα της Ελλάδας να επιβάλλει τους όρους της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ζάννη προς τον Μπαρμπαγιάννη σχετικά με το ζήτημα της ίδρυσης Εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από την Εταιρεία Marconi.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ζάννη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους όρους ίδρυσης Εταιρείας στην Ελλάδα από την Εταιρεία Marconi.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ζάννη προς τον Μπαρμπαγιάννη σχετικά με το ενδιαφέρον του οίκου Sudan Plantations Syndicate για την εκτέλεση αποξηραντικών έργων στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κρήτη και τη δυνατότητα συναγωνισμού με τον οίκο Μπόυντ για την επίτευξη ευνοϊκών όρων για την Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ζάννη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συνομιλία που είχε με τον σύμβουλο της Εταιρείας Sudan Plantations για την εκτέλεση των αποξηραντικών έργων στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κρήτη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επισκεπτήριο του J.M.Karavias.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Φάκελος με τίτλο "Τζώννης Α'. Μακρά του επιστολή 2-2-1929 Βενιζέλου με έντυπα".
Φάκελος
<1929>
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Αποκόμματα βασιλόφρονων εφημερίδων Αθηνών από 25 Μαΐου 1928 και εντεύθεν, εξ ων θ' αντιληφθήτε πώς συνέβαλον εις την εξουθένησιν των πολιτικών αρχηγίσκων και προετοίμασα τον πολιτικόν αυτών θάνατον".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928-1929>
infolib image control
Ο Παγκόσμιος Τύπος δια την δράσιν του Αθ.Τζώνη.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928-1929
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Τζώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την αφοσίωσή του προς το πρόσωπό του και ζητεί την βοήθεια του Ε.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Ανεξάρτητος Εφημερίς Ακρόπολις του Σικάγου και Αθηναϊκά βασιλόφρονα... φύλλα όπου προς εξάλειψιν των αγνώστων εισέτι αισχών άτινα διεπράχθησαν παρά των αυλικών και λοιπών εις Σικάγον, μετέβην εγώ τη καθικεσία του Εκπτώτου Βασιλέως".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928-1929>
infolib image control
Αθανάσιος Τζώνης. Ποιός ο άνθρωπος- Ποιός ο πολιτικός- Ποιός ο Πατριώτης.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Μάιος 27
infolib image control
Προκήρυξις προς τον ελληνικόν λαόν.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Αύγουστος 5
infolib image control
Η Καθημερινή.
Εφημερίδα
1929 Ιανουάριος 27
infolib image control
Εσπερινή.
Εφημερίδα, 9370
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Ακρόπολις.
Εφημερίδα, Αρ.φ.60
1926 Οκτώβριος 30
infolib image control
Εσπερινή. Πανελλήνιον όργανον της λαϊκής κυριαρχίας.
Εφημερίδα, Αρ.Φ.9073
1928 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Κ.Περράκη, του Νικ.Λασηθιωτάκη, του Α.Σαλούστρου και άλλων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλούν να συμπεριλάβει στο συνδυασμό Αττικοβοιωτίας τον Ιω.Μπρισιμιτζάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή της Irene Weisenberger Botelli προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην οικονομική κατάστροφή που υπέστη η οικογένειαWeisenberger από τους Γάλλους και ζητεί την ηθική υποστήριξη του Ε.Βενιζέλου προς το σύζυγό της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλούν να παρευρεθεί σε διάλεξη του Συλλόγου με θέμα "Ο ελληνισμός διά μέσου των αιώνων και αι Συγχρονιστικαί ιδέαι".
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με τους υποψηφίους για το συνδυασμό της Γερουσίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Σκεύου Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να εγκρίνει την υποψηφιότητά του ως γερουσιαστή Αττικής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν.Ανδρεαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ακρόαση για να του εκθέσει από κοντά τους λόγους για τους οποίους το κράτος χρωστάει ευγνωμοσύνη στον Φραγκάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Θάνου Κριμπά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει ως υποψήφιο γερουσιαστή για την Επαρχία Μεσσήνης τον Ηλία Μαυρομιχάλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του E.P.Ray προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να γράψει ένα μήνυμα και να το αποστείλει μαζί με μια φωτογραφία του για να δημοσιευτεί σε περιοδικό αφιερωμένο στο θέατρο του Shakespeare, που κάηκε.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα Τουρκοκρητικού για εργασία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Κατάλογος θέσεων εργασίας στην Τουρκία.
Κατάλογος
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τσιπούρα προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στο ζήτημα της κατασκευής του Μνημείου του αφανούς στρατιώτη και προτείνει λύση στο ζήτημα της ανάθεσης της κατασκευής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του γλύπτη, Γ.Δημητριάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Τόμπρος είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό κατασκευής του Μνημείου του αγνώστου στρατιώτη ως διαγωνιζόμενος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Εσπερινή.
Εφημερίδα, Αρ.φ.8593
1926 Νοέμβριος 12
infolib image control
Εσπερινή.
Εφημερίδα, Αρ.φ.8594
1926 Νοέμβριος 13
infolib image control
Ελληνικός Ταχυδρόμος.
Εφημερίδα, Αρ.φ.667
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου, Δ.Ν.Δαμασκηνού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την έδρα γερουσιαστή στο συνδυασμό Αττικοβοιωτίας και εξηγει για ποιό λόγο αρνήθηκε την υποψηφιότητά του στο συνδυασμό του Θεοτόκη στην Κέρκυρα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Καμμώνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του ότι βοήθησε τον Δήμαρχο Πατρίκιο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης προς τον Καμμώνα στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την σχεδιαζόμενη σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και την Εταιρεία Marconi για την ίδρυση Εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1929 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εγκυρότητα των συμβάσεων επί Δικτατορίας και σχετικά με τη σημασία ανάπτυξης των επικοινωνιών στην Ελλάδα για την οικονομική εξέλιξή της.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας αναφέρει το παράδειγμα της Αυστραλίας και προτείνει την συγκρότηση Οικονομικού Συμβουλίου, το οποίο θα εξετάζει τα μελετώμενα μέτρα και νομοσχέδια και την ανάγκη ή όχι ψηφισής τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
The Reparation Experts.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ποσό των χρημάτων που προτίθεται η Εταιρεία Marconi να διαθέσει για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη εξεύρεσης πηγών συναλλάγματος, ιδιαίτερα μέσω σύναψης συμβάσεων με πλούσιους ξένους οίκους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή της Διοικητικής Επιτροπής των Φιλελεύθερων Οργανώσεων Αθηνών και Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των σταυρών κατά τις επικείμενες γερουσιαστικές εκλογές στην Αττικοβοιωτία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβορυάριος 18
infolib image control
Επιστολή του C.C.Thurber προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο έκθεσης του H.B.Alpen σχετικά με το πείραμα που διεξάγει στα νυχτερινά αγροτικά σχολεία για τα ορφανά της Μακεδονίας και της Θράκης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Στ.Νικολαΐδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να χρίσει και δεύτερο συνδυασμό Φιλελευθέρων στην Καβάλα, πράγμα που θα ωφελήσει και τον ίδιο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τηλέμαχου Τζιβόγλου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει ποίημά του αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Ποίημα του Τηλέμαχου Τζιβόγλου με τίτλο "Ύμνος εις τον Βενιζέλον".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Υγιεινής, Απ.Δοξιάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να κληθούν Έλληνες διαπρεπείς επιστήμονες του εξωτερικού στην Ελλάδα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Rud.Maresch προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει τον καθηγητή Grekowitch ως ιδιαίτερα αξιόλογο και ικανό να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του περιοδικού "Νέα από την Ελλάδα" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να τους αποστείλει άρθρο προς δημοσίευση σχετικά με το ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του τμήματος Αθηνών της Αμερικανικής Λεγεώνας, Αντ.Μπλέηζ, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλούν να παρευρεθεί με τη σύζυγό του σε χοροεσπερίδα της Λεγεώνας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Δημ.Μπαρδόπουλο στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Μπαρδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει τυπογραφικούς χάρτες της περιφέρειας του Στρυμώνα σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα εκεί και εφημερίδες με δημοσιεύματα σχετικά με τις καταστροφές και την ιστορία των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Η νέα τραγωδία. Το θλιβερόν κατάντημα της πεδιάδος των Σερρών. Ο Στρυμών πλημμυρισμένος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929>
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την κατάσταση του υδραυλικού ταμείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλλίμαχου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να την άρση της εκκλησιαστικής διαίρεσης στην Αμερική και τονίζει την ανάγκη τόνωσης του Ελληνισμού εκεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Κλ.Βασσαρδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του να διοριστεί Διευθυντής του Γραφείου Τύπου στην Ουάσιγκτον ή Γενικός Πρόξενος σε Νέα Υόρκη, Σικάγο ή Άγιο Φραγκίσκο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στ.Στεφάνου προς τον Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών με το οποίο διαβιβάζει επιστολή του Κλ.Βασσαρδάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κλ.Βασσαρδάκη στην οποία αναφέρει ότι η θέση του Διευθυντή του Γραφείου τύπου της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον είναι κατειλημμένη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας, Διον.Λοβέρδου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την εκλογή του ως μέλους της Επιτροπής Εράνων υπέρ των πλημμυροπαθών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Π.Δημητριάδη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την πρότασή του περί κατάργησης του θεσμού του Επιτρόπου της Επικρατείας παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Μ.Κυριακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ήθος του Γενικού Διοικητή Ηπείρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γερ.Νοταρά με την οποία του ζητούν να περάσει από το Ιδιαίτερο Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Γερ.Νοταρά προς τον Τσιμπιδάρο με την οποία ζητεί να δοθεί η επιστολή του στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 <Φεβρουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Γερ.Νοταρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται που δεν συμπεριλήφθηκε στο συνδυασμό Γερουσιαστών της επαρχίας του και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτόν.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929<Φεβρουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Θεόδ.Κυπραίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παρευρεθεί στη διάλεξή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Θεόδ.Κυπραίο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τη διάλεξή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929<Φεβρουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Θεόδ.Κυπραίο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τη διάλεξή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Μητροπολίτη Κορινθίας, Δαμασκηνό, στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος δεν κρίνει σκόπιμη τη χρησιμοποίηση των γερμανικών επανορθώσεων για την ανοικοδόμηση της Κορίνθου και του ζητεί να βρεί άλλη λύση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κορινθίας, Δαμασκηνού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προτείνει να χρησιμοποιηθεί μέρος από τις γερμανικές επανορθώσεις για την ανοικοδόμηση της Κορίνθου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κορινθίας, Δαμασκηνού, προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στις ανάγκες των σεισμοπαθών Κορινθίας και προτείνει ν χρησιμοποιηθεί μέρος από τις γερμανικές επανορθώσεις υπό τύπου δανείου στην ανοικοδόμηση της Κορίνθου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να παραστεί στην ανακοίνωση της έκθεσης του Γεν.Γραμματέα σχετικά με τις επιστημονικές εργασίες της Εταιρείας για το έτος 1928.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α' Δημαρχιακό Πάρεδρο Θεσσαλονίκης, Α.Θεοδωρίδη, στην οποία αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α' Παρέδρου Θεσσαλονίκης, Α.Κ.Θεοδωρίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την αφοσίωσή του προς τον Ε.Βενιζέλο και ζητεί να συμπεριληφθεί στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Παναγ.Χατζηβασιλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να διαγραφεί από το συνδυασμό του Κόμματος για το Νομό Σερρών ο Δημ.Πάζης, επειδή είναι φανατικός Δημοκρατικός.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Δημ.Πάζη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην πολιτική του σταδιοδρομία, δίνει διευκρινίσεις και απαντάει στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, ότι δηλαδή είναι φανατικός Δημοκρατικός.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Μάρτιος 1

Bρέθηκαν 92 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution