Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαυροκέφαλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει συνημμένα ένα ποίημα .
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 1
infolib image control
Ποίημα του Γ.Μαυροκέφαλου αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
1929 Ιανουάριος 1
infolib image control
Άρθρο της Πολιτικής, Σατυρικής Εφημερίδας Ρωμηοσύνη με τίτλο Η φθίσις στην Ελλάδα θερίζει όλους αράδα.
Άρθρο
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς κάποιο Υπουργό με την οποία του διαβιβάζει αντίγραφα επιστολών που αντάλλαξε ο Ε.Βενιζέλος με τον Γ.Χαριτάκη.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χαριτάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συνενοήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για το ζήτημα των κτημάτων και με τις θέσεις των Τούρκων κατά τις ελληνοτουρκικές συνεννοήσεις που κατέληξαν στη συμφωνία της 6ης Σεπτεμβρίου 1926.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Χαριτάκη με την οποία τον ευχαριστεί για τις πληροφορίες σχετικά με τις ελληνοτουρκικές συνεννοήσεις για το ζήτημα των κτημάτων το 1926 και αναφέρει το μειονέκτημα για την Ελλάδα των τότε συμφωνιών.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Κουρτέση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα Δωδεκάννησα από τους Ιταλούς και τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ιταλία δεν σέβεται το Σύμφωνο.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Μ.Γ.Κοζύρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα του για μια σύσταση προκειμένου να διοριστεί ως νομικός σύμβουλος είτε στην Φαουντέσιον, είτε στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης, είτε σε μια τράπεζα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Άρη Τσαλίκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον ρόλο των γεωργικών συνεταιρισμών στο ζήτημα της διευθέτησης των χειμμάρων και της κατασκευής αρδευτικών φραγμάτων και με την περοσφορά του να μετέχει στο γεωργικό πρόγραμμα της κυβέρνησης.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού Σπ.Αγαπητού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σύνταξη συγκριτικής αρχιτεκτονικής μελέτης μεταξύ λαϊκής μονοκατοικίας και πολυκατοικίας και με την πρότασή του να γίνει διαγωνισμός για την σύνταξη σχεδίων για τον κατάλληλο τύπο προσφυγικής πολυκατοικίας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Κ.Βελισσάριου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει δύο επιστολές που έστειλε στον Διευθυντή της εφημερίδας Πατρίς, Σπ.Σίμο.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Κ.Βελισσάριου προς την Εφημερίδα Πατρίς σχετικά με το ελλειπές έργο και τη δράση του Δημάρχου Αθηναίων Πάτση.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Κ.Βελισσάριου προς τον Διευθυντή της εφημερίδας Πατρίς, Σπ.Σίμο, σχετικά με την ακαταλληλότητα του Πάτση για να είναι δήμαρχος της Αθήνας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Αίτηση Άγγλου προς τον Ε.Βενιζέλο για την υποστήριξη του φίλμ του για την πολέμου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Ι.Φραγκίστα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του να του δοθεί μια ανάλογη της μόρφωσής του ιδιωτική ή δημόσια θέση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 8
infolib image control
Ποιήμα του Ι.Φραγκίστα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κλειώ, αφιερωμένο στον Ε.Βενιζέλο.
Ποίημα
1919 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κορινθίας Δαμασκηνού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει την δημοσιευμένη λογοδοσία του για όσα έχουν γίνει υπέρ των σεισμοπαθών και όσα θα πρέπσι να γίνουν για την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης των Κορινθίων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 8
infolib image control
Νέα Κόρινθος
Εφημερίδα, αρ.φ.1120
1928 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Μητροπολίτη Κορινθίας Δαμασκηνό με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος ανέγνωσε την επιστολή του σχετικά με την αποκατάσταση των σεισμοπαθών της Κορίνθου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σ.Φραγκούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του θυμίζει την υποχρέωσή του να επισκεφτεί την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και ότι θα είναι τιμή για το Κόμμα των Φιλελευθέρων να βοηθήσει στην αποπεράτωση του έργου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Λ.Τράκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της τηλεφωνικής εξέλιξης της χώρας και με το αίτημά του να δεχθεί τον αντιπρόεδρο της International Telegraph& Telephone Corporation, Gill, που είναι ειδικός στα τηλεφωνικά ζητήματα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Π.Γ.Μακρή με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος θα τον δεχτεί μαζί με τον Gill.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κοσμαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας της τιμής της ζωής και της περιουσίας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Ελευθέρα Σκέψις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Ιανουάριος 6
infolib image control
Αι ζωοκλοπαί.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Ζωοκλοπή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητα του νυν Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, Νικ.Μ.Παπαδάκη, για τη θέση του παρέδρου στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Miller προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των ζώων και με την αποστολή του αγγλικού νόμου για τα κακοποιημένα ζώα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Kendall Smith προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί αυτόγραφο για την συλλογή του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Βλαστού προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπασπιστή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Δ.Γ.Φωκά, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Ξ.Ι.Αδαμαντίδου.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Αίτηση του Εισαγγελέα Άρτας Ξ.Ι.Αδαμαντίδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον διορισμό του ως πάρεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Δ.Βεγλερή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην εκλογή των Συμβούλων Επικρατείας και με αίτημά του για ακρόαση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Δ.Βεγλερή με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κωστάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εσωκλείει έντυπο περί των τίτλων του και με νομοπαρασκευαστικές εργασίες και διατριβές για θέματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με σκοπό να του χρησιμεέυσει στην πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Β.Κυβελου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της υποστήριξης της εισόδου στο Συμβούλιο της Επικρατείας του εφέτου Ι.Κυβέλου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ι.Μαρκόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Επικρατείας επειδή άλλαξε την ηλικία του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Φύλλο Μητρώου του Ν.Μαρκόπουλου.
Φύλλο Μητρώου
1928 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Ν.Μαρκόπουλο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράκληση τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας να αναζητηθούν και μεταξύ των μελών των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων και συγκεκριμένα της Πάτρας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Π.Πετρίδη, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία τις αιτήσεις των Δ.Γ.Παπασατθόπουλου και Χρ.Στεφανόπουλου σχετικά με τον διορισμό τους στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Αίτηση του Δημ.Γ.Παπασταθόπουλου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την οποία ζητεί να διοριστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επισυνάπτει αποδεικτικά των προσόντων του.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Δικαστικού του Υπουργείου των Οικονομικών προς τον Δ.Παπασταθόπουλο με την οποία του κοινοποιείται ο διορισμός του ως δικαστικός αντιπρόσωπος στην Οικονομική Εφορία Ιωαννίνων.
Επιστολή
1915 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας του Τμήματος Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Δ.Παπασταθόπουλο με την οποία του κοινοποιείται ο διορισμός του ως εισηγητής στο Γραφείο των Δικαστικών Υποθέσεων της Διευθύνσεως του Δικαστικού του Υπουργείου των Οικονομικών.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου των Οικονομικών, Ι.Νικολόπουλου, προς τον Δ.Παπασταθόπουλο με την οποία του κοινοποιείται η απαλλαγή του από την υπηρεσία του.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 6
infolib image control
Αίτηση του Χρ.Στεφανόπουλου προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία ζητεί την εκλογή του ως μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποβάλλει κατάλοο των επιστημονικών εργασιών του.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή δικηγόρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρότασή τους να διοριστεί ως μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ο εισαγγελέας εφετών Πατρών, Μ.Μελισσινός.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Αρ.Ξάνθου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την υποψηφιότητα του ως Σύμβουλος της Επικρατείας και αναφέρει τα προσόντα του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρυ Ν.Φωτεινού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την αίτησή του για να διοριστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Αίτηση του Ν.Κ.Φωτεινού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να διοριστεί ως Σύμβουλος της Επικρατείας και αναφέρει πληροφορίες για τις ικανότητές του.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Αίτηση της Πανεπαρχιακής Επιτροπής προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Κ.Ζαβιτσιάνο, τους βουλευτές Ν.Μπότσαρη, Κατσαδήμα, Φλώρο και Χαβίνη με την οποία ζητεί την πρόσληψη του Ν.Φωτεινού στον συνδυασμό των Γερουσιαστών.
Αίτηση
1928 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Ψήφισμα της Πανεπαρχιακής Επιτροπής της Επαρχίας Ηγουμενίτσας σχετικά με την πρόσληψη του Ν.Φωτεινού στον Συνδυασμό Γερουσιατών ή Βουλευτικής έδρας.
Ψήφισμα
1928 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Ν.Κ.Αβραάμ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρότασή του να διοριστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας ο Κ.Παπαχατζής.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Π.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράκλησή του να συμπεριληφθεί μεταξύ των Συμβούλων της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του τέως Δημάρχου Χανίων, Μουντάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του για απάτη, πλαστογραφία και δωροδοκία.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του τέως Δημάρχου Χανίων, Μουντάκη, προς τον Ι.Ηλιάκη σχετικά με την συκοφαντία εναντίον του για δωροδοκία από τους Τούρκους για την έκδοση εγγράφων υπέρ αυτών.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του τέως Δημάρχου Χανίων, Μουντάκη, σχετικά με τις συκοφαντίες εναντίον του.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης προς τον Α.Δεϊμέζη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος έλαβε γνώση της επιστολής του για το ζήτημα του ααρχειοφύλακα στη Σουηδία.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Α.Δεϊμέζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της θέσης του αρχειοφύλακα στη Σουηδία και την αποστολή του βιβλίου του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Α.Δεϊμέζη με την οποία τον ευχαριστεί εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου για το βιβλίο που του έστειλε.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Δεϊμέζη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία παραπονείται γιατί δεν έλαβε απάντηση μετά την αποστολή του βιβλίου του για την Σουηδία.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Π.Γρηγορόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, με το ζήτημα της αύξησης των μισθών των υπαλλήλων, με το ζήτημα της αστυνομίας και με το ζήτημα της χρήσης των κρατικών αυτοκινήτων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Π.Γρηγορόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει κείμενό του σχετικά με την μελέτη για την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων και των αξιωματικών.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Β.Μ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της επιλογής των υποψηφίων γερουσιαστών του Νομού Ιωαννίνων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δεν αποδέχεται την πρόταση να καταλάβει την θέση του πρώτου Αντιπορέδρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καραντζά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αίτηση που έχει υποβάλλει για να προσληφθεί στη Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Χαρ.Πλουμιδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία συστήνει τον Εμμ.Παπαθεοδώρου για την θέση παρέδρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να τον βοηθήσει διότι τιν καταδιώκει ο Κ.Βλάχος.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ελ.Στελλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα των κατοίκων της Μονεμβασιάς για την ανέγερση των φυλακών στην πόλη τους.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα της εντεταλμάνης επιτροπής των Κατοίκων της Μονεμβασιάςπρος τον Ε.Στελλάκη με την οποία ζητεί να μεταφέρει στον Ε.Βενιζέλο την παράκληση των κατοίκων για ανέγερση φυλακών στο φρούριο της Μονεμβασιάς.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Ελ.Στελλάκη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος δεν μπορεί να τον δεχτεί και ότι θα γίνει δεκτός από τον υφυπουργό Παπαδάτο.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Παλλακωνική.
Εφημερίδα
1928 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Παλλακωνική.
Εφημερίδα
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Οικονόμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημά του να διοριστεί ως γιατρός.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επερώτησή του στη Βουλή και με τον σκοπό αυτής.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Αναστασιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να συμπεριληφθεί στους Συμβούλους Επικρατείας ο Αρ.Φωτήλας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Αναστασιάδη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή τπυ Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Δ.Ε.Τσιπούρα με την οποία τον ενημερώνει ότι δεν είναι δυνατό να οριστεί η ακρόαση που ζήτησε.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ε.Τσιπούρα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ακρόαση για το ζήτημα της κατασκευής του Μνημείου του Αφανούς Στρατιώτου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Στ.Στεφάνου, προς τον Πρόεδρο με την οποία διαβιβάζει με εντολή του Ε.Βενιζέλου δύο επιστολές του Π.Δενδρινού.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Π.Δενδρινού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημά του να συσταθεί επιτροπή για να προβεί σε δοκιμές του Τρακτέρ Κατερπίλλαρ.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Δενδρινού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας τρακτέρ, την ανωτερότητα του τρακτέρ Κατερπίλλαρ και με την πρότασή του να διαταχθεί επιτροπή εμπειρογνωμώνων για να προβεί σε δοκιμές του τρακτέρ.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Ακριβιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί υποστήριξη στον προεκλογικό του αγώνα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επισκεπτήριο του ιατρού Αθ.Α.Ακριβιάδη.
Επισκεπτήριο
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Αθ.Α.Ακριβιάδη με τίτλο Το σύμβολον του ιατρού.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κωστανταράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μελετήσει την διάλεξή του με θέμα την λαϊκή παιδεία.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Δίαλεξη του τμηματάρχου της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ι.Κωστανταράκη με τίτλο "Η κατάστασις της λαϊκής Παιδείας".
Διάλεξη
<1929 Ιανουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Τρ.Ανδριανάκο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του, αλλά δεν έχει τις επιστημονικές γνώσεις για να διαβάσει το υπόμνημά του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Υφηγητή της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο ΑΘηνών, Τρ.Ανδριανάκου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού με το οποίο υποβάλλει χρήσιμες πληροφορίες για την εκλογή του καταλληλότερου Διευθυντή του Γυναικολογικού Τμήματος.
Υπόμνημα
infolib image control
Πάραρτημα υπομνήματος του Υφηγητή της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρ.Κ.Ανδριανάκου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμού σχετικά με τις κατευθύνσεις που ακολούθησε στο επιστημονικό του έργο.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Μητσοτάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να τον διορίσει στην Εθνική Τράπεζα ή στην Εκδοτική Τράπεζα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντλιθεσή του στην εκλογή του Φ.Παπαγεωργίου ως Σύμβουλος της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της προαγωγής της βιομηχανίας του αυτοκινήτου απαραίτητη για την εθνική οικονομία.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτερου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Κακουλίδη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ι.Παππαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας για να λάβει γνώση της κατάστασης που επικρατεί στις εποικιστικές υπηρεσίες της Μακεδονίας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή των βουλευτών Βερροίας Παπαδάκη, Βουτυρα, Τζερμιά και Αγγελή προς τον Γενικό Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας σχετικά με τις ενέργειες του Εποικιστικού Γραφείου Βέρροιας που υποδεικνύουν την αντικατάσταση του προϊσταμένου του Γραφείου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Edward Capps προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επισκεπτήριο του Edouard Vizzari.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του E.Vizzari προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Γ.Φεσσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σύγγραμμά του με τίτλο " Ο Κομμουνισμός εν τη πράξει" και ζητεί ηθική ενίσχυση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 31

                                                                            infolib-libsolution