Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Γ.Μοντεσάντου, της Μαριάνθης Αν.Αμπαγά και της Αναστασίας Ν.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής των υπολοίπων των καταθέσεών τους σε βουλγαρικές τράπεζες και την ανάγκη απόρριψης της σύμβασης Καφαντάρη-Μολλώφ, επειδή δεν προστατεύει τα συμφέροντα των Ελλήνων μεταναστών.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του δημοσιογράφου και Αντιπροσώπου Προσφύγων Δράμας, Πελοπίδα Πινάτση, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μακεδονία και τη Θράκη και προτείνει να μην γίνουν οι βουλευτικές εκλογές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 1
infolib image control
Υπόμνημα των εν Αθήναις Μικροϊδιοκτητών μεσαίας και μικράς ιδιοκτησίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκθέτουν τα οικονομικά τους προβλήματα και ζητούν την άρση του ενοικιοστασίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 1
infolib image control
Υπόμνημα των εις Λίρας Τουρκίας Προμηθευτών εκ συμβάσεων και Επιτάξεων τέως Στρατιάς Μικράς Ασίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση και ζητούν την παρέμβασή του για την αποκατάσταση του δικαίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 2
infolib image control
Γνωμοδότηση σχετικά με το ζήτημα της εξόφλησης των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου έναντι της Τουρκίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Μάιος 28
infolib image control
Νομοθετικό Διάταγμα "Περί εξοφλήσεως εις Δραχμάς των εις τουρκικόν νόμισμα υφισταμένων υποχρεώσεων του Δημοσίου εκ στρατιωτικών προμηθειών ή άλλων δαπανών του Στρατού".
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Δεκέμβρος 9
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, Αρ.φ.69
1928 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Σουφλίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να συμπεριλάβει στην υπό κατάρτιση σύμβαση "περί εκτελέσεως αντιπλημμυρικών και αποξηραντικών έργων" τα αντιπλημμυρικά έργα Έβρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 2
infolib image control
Αίτηση του Παμμεσιτικού Συλλόγου Καλαμών προς την Ελληνική Κυβέρνηση με την οποία ζητούν οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν, λόγω της απευθείας αγοράς του σταφιδοκάρπου από τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Απρίλιος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό του Παμμεσιτικού Συλλόγου εν Καλαμαίς προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζουν αντίγραφο αίτησής τους προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου εσχάτων εκκαθαρισθέντων Αξιωματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την ακύρωση διατάγματος με το οποίο επανήλθαν στο Στρατό Αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για παράνομες πράξεις.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Αν.Μεταξά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τη χαρά του για την επάνοδο του Ε.Βενιζέλου στην πολιτική.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί οικονομική βοήθεια για τη δημιουργία εργαστηρίων στη Σχολή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Midland Bank Limited προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή 3.970 λιρών από το λογαριασμό του στην Τράπεζα της Αγγλίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν την διαγραφή των παλαιών οφειλών προς το Δημόσιο παλαιών χρήσεων εκ φόρων καθαρών προσόδων συνθετικού και εκτάκτων κερδών των ετών 1918-1924 για να μην καταστραφούν εντελώς οικονομικά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 14
infolib image control
Η Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γ.Βαϊρακλιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία καταγγέλει την κατάσταση που επικρατεί στα Δικαστήρια της Επαρχίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 17
infolib image control
Υπόμνημα Ιωάν.Π.Κομπορρόζου προς τον Ε.Βενιζέλο "περί της σημερινής θέσεως του Εφεδρικού ζητήματος, κατ' εξουσιοδότησιν της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών Αθηνών-Πειραιώς".
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής της συγκέντρωσης των Φιλελευθέρων της Μακεδονίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλουν τις αποφάσεις της συγκέντρωσής της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζεται η άποψη ότι επιβάλλεται η συμμετοχή γερουσιαστών, οι οποίοι να εκλέγονται από τα επαγγελματικά σωματεία, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται αυτά στη Γερουσία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 19
infolib image control
Υπόμνημα Παμπροσφυγικής Ενώσεως Νομού Σερρών προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο τονίζουν ότι είναι άμεση ανάγκη να τεθεί σε άμεση εφαρμογή ο σχετικός Νόμος "περί Εποπτείας και Αποκαταστάσεως των παραμεθορίων πληθυσμών και περί ταυτοχρόνου αποζημιώσεώς των ως αστών μετά του Συμπληρωματικού Μητρώου".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής πλημμυροπαθών του Νομού Σερρών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη αποζημιώσεως των πλημμυροπαθών πληθυσμών της περιφέρειας του Νομού Σερρών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ευστρ.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δαπάνες και την προτεραιότητα των έργων της Foundasion.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Μιχ.Γ.Μοντεσάντου, της Μαριάνθης Αν.Αμπαγά και της Αναστασίας Ν.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής των υπολοίπων των καταθέσεών τους σε βουλγαρικές τράπεζες και την ανάγκη απόρριψης της σύμβασης Καφαντάρη-Μολλώφ, επειδή δεν προστατεύει τα συμφέροντα των Ελλήνων μεταναστών.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας προτείνει τα μέτρα που, κατά τη γνώμη του, πρέπει να ληφθούν για την προστασία της ελληνικής οικονομίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γραμματέα του Καπνοπαραγωγικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού π.ε."Ερμής" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την υποστήριξη του Ε.Βενιζέλου ώστε να τους παραχωρηθεί καλλιεργήσιμη έκταση προς ενοικίαση, για να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Παναγιώτη Χ.Φλώρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία καταγγέλει κλίκα Ηπειρωτών εμπόρων ότι καταφέρονται εναντίον του Βενιζέλου και της επανόδου του στην πολιτική.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Π.Φιδέλη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στον μέτοχο και την εταιρεία και σχετικά με το ζήτημα της τιμής διάθεσης των μετοχών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γεωργαντά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα δυσαρεσκειά του για τον αποκλεισμό του από το συνδυασμό του Κόμματος των Φιλελευθέρων για την πόλη των Αθηνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 3
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο για την επάνοδό του στην πολιτική.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αβάνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του απονεμηθεί το δίπλωμα επιτίμου διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή δίδαξε με επιτυχία τα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Αβάνα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 4
infolib image control
Eπιστολή του Ν.Γ.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς τον Ε.Βενιζέλο και την άποψη ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μετά τις 10 Σεπτεμβρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Γεώργ.Βασιλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία καταγγέλει συγκεκριμένα άτομα, ως όργανα εκμετάλλευσης του εργατικού κόσμου, και συστήνει τη δημιουργία Γραφείων ευρέσεως εργασίας για τους εργάτες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Δρόσσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί συστάσεις από τον Ε.Βενιζέλο ώστε να γίνονται δεκτά τα άρθρα του υπέρ του Ε.Βενιζέλου από την "Daily Telegraph".
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Φάκελος ο οποίος περιέχει έγγραφα σχετικά με την ανοικοδόμηση της Νέας Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Ohannés Essayan προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανοικοδόμηση της Νέας Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του O.Essayan προς τον Μ.Κύρκο σχετικά με την παράτηση των εργασιών από γαλλική Εταιρεία για την ανοικοδόμηση της Νέας Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του O.Essayan προς τον Γ.Καφαντάρη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη γαλλική Εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο για την ανοικοδόμηση της Νέας Σμύρνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του R.Copps προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να μεταφέρει όσα του είπε ο Ε.Βενιζέλος σχετικά με τις ανασκαφές της Αθηναϊκής Αγοράς στον Κ.Γόντικα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας ζητεί από τον Ε.Βενιζέλο να μεσολαβήσει ώστε να μην διοριστεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πρόνοιας ο Χατζημπέης και συστήνει για τη θέση αυτή τον Ι.Κολλητίδη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Περάμου και Περιχώρων Κυζίκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζονται τα συγχαρητήρια του Συλλόγου για την ανάληψη της Πρωθυπουργίας και η αφοσίωση των μελών του προς το πρόσωπό του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του J.du Sault προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία συγχαίρει τον Ε.Βενιζέλο για την επάνοδό του στην Πρωθυπουργία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εφημερίδας "Έθνος", Σ.Νικολόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να περιληφθούν οι Γ.Δουζίνας και Π.Κοκκινάτος στους συνδυασμούς Πειραιώς και Πρεβέζης αντίστοιχα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της "Κοινής των Αλυτρώτων και Προσφύγων Επιτροπείας" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζεται η αφοσίωση και τη συμπαράσταση της Επιτροπείας προς το πρόσωπο του Ε.Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Υποπροξένου της Ελλάδας στην Civitavecchia προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να παρασημοφορηθεί.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή της νοσοκόμας M.Sharpino προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την επιθυμία της να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή και του Διαχειριστή της εφημερίδας "Φαρσαλινή Ηχώ" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ανακοινώνουν την σύσταση Φιλελεύθερης Νοελαίας στην περιφέρεια Φαρσάλων και την έκδοση πρωϊνής εφημερίδας και του ζητούν να τους αποστείλει δήλωση σχετικά με τα μελλοντικά έργα στη Θεσσαλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλλιαβά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την επιθυμία του να συμπεριληφθεί στον Συνδυασμό των Φιλελευθέρων του Πειραιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο αποστολέας εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην εκπαίδευση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο αποστολέας εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη Βουλή και στη Γερουσία.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Κ.Κοσμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρεται στην κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και προτείνει την εφαρμογή του δικού του φορολογικού συστήματος, το οποίο περιγράφει συνοπτικά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Πίνακας του Αν.Κ.Κοσμόπουλου με τίτλο "Φορολογικός Πίναξ. Ανερχόμενος και κατερχόμενος κατά τας ανάγκας του Κράτους".
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Απόφαση σχετικά με την ίδρυση συνδικάτου για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από το Δουράτσο ως την Κωνσταντινούπολη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούνιος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Διεθνούς Συνδικάτου Βαλκανικών Σιδηροδρόμων σχετικά με την κατασκευή διαβαλκανικού σιδηροδρόμου, ο οποίος θα ενώνει την Αδριατική με το Αιγαίο και το Βόσπορο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο η οποία αναφέρεται στην κατασκευή του διαβαλκανικού σιδηροδρόμου και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα υπάρξει η στήριξη της Ελλάδας στο έργο αυτό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του στέλνει τα σέβη του και τον παρακαλεί να του διαβιβάσει αντίγραφο της απόφασης σχετικά με την κατασκευή του διαβαλκανικού σιδηροδρόμου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Balkan's International Railways Syndicate. Plan of the Great Express Durazzo-Salonica-Constantinople.
Πολιτικός Χάρτης
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Σωκρ.Σεφεριάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του στέλνει ευχές και συγχαρητήρια.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Προκαταβολαί ενεργηθείσαι εις τους Διευθυντάς των επί Δικτατορίας παυθεισών Εφημερίδων, χρήζουσαι νομοθετικής ρυθμίσεως".
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Ιωσήφ Κούντουρο σχετικά με το συνδυασμό Φιλελευθέρων Ηρακλείου και Λασηθίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1928>
infolib image control
Σημείωμα με τα ονόματα διευθυντών εφημερίδων Σμύρνης και Κωνσταντινουπόλεως.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Νικ.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του στέλνει τα συγχαρητήριά του και τις ευχές του και προτείνει την εισαγωγή των μαθήματος της πολιτικής και ηθικής αγωγής στα σχολεία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Κουτσοβλάχων Κτηνοτρόφων προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκθέτουν την κατάσταση των κτηνοτρόφων της Μακεδονίας, ζητούν τη δημοσίευση σχετικού υπομνήματός τους και την αποκατάσταση και υποστήριξή τους από τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Ιούλιος 14

Bρέθηκαν 63 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution