Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Nicholas Murray Butler προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί φωτογραφία για την βιβλιοθήκη του.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 9
infolib image control
Αίτηση του σταθμάρχη Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, Σπ.Παπαδημητρίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτησή του ως ταμία στην Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση
1928 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Εκμεταλλεύσεως προς την Επιθεώρηση Αθηνών σχετικά με την γνωμοδότηση για την ανικανότητα του σταθμάρχη Σπ.Παπαδημητρίου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.
Επιστολή
Δεκέμβριος 22
infolib image control
Δήλωση προς τη Γενική Διεύθυνση των ΣΠΑΠ με την οποία γίνεται αποδεκτή η γνωμοδότηση της Ιατρικής Υπηρεσίας για ανικανότητα ανάληψης υπηρεσίας.
Δήλωση
1928
infolib image control
Επιστολή του Α.Καβρίκα προς τον Δημοσθένη Καβρίκα σχετικά με το ζήτημα της ανάκλησης της μετάθεσης του σταθμάρχη Σπ.Παπαδημητρίου.
Επιστολή
1922 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Γούναρη, Δασκαλόπουλου, προς τον Δ.Καβρίκα σχετικά με την μη δυνατότητα ανάκλησης της μετάθεσης του σταθμάρχη Σπ.Παπαδημητρίου.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτεροτυ Γραμματέα του Γούναρη, Δασκαλόπουλου, προς τον σταθμάρχη Σπ.Παπαδημητρίου σχετικά με την μη δυνατότητα ανάκλησης της μετάθεσής του.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 25
infolib image control
Εγκύκλιος του Διευθύντα Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου προς το προσωπικό με την οποία εκφράζει την ευαρέσκεια του σε όσους εργαστούν κατά την διάρκεια της απεργίας.
Εγκύκλιος
1925 Απρίλιος 13
infolib image control
Αίτηση του Γεωργ.Κωνσταντινίδου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί συστατική επιστολή για τον Υπουργό Γεωργίας Α.Παπαναστασίου για να ρυθμίσει με το δημόσιο το ζήτημα της περιουσίας του στην περιοχή Χαλανδρίου.
Αίτηση
1928 Ιανουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα της Εθνικής Δημοκρατικής Νεολαίας Αθηνών και Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Οργανώσεων της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν τα παράπονά τους για την λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων, για τις αδικίες σε βάρος ατόμων που πρόσφεραν στην πατρίδα.
Υπόμνημα
1928 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστούν για την αποδοχή του τίτλου του επιτίμου Προέδρου και για την υλική υποστήριξη στο έργο της "Ενώσεως".
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κωνσταντακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σύγγραμμά του Λέπρα και Έκζεμα και με τη μη έγκριση των φαρμάκων του από το κράτος.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 11
infolib image control
Πιστοποιητικό του Διευθυντή του Συμβατικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλ.Βούρου, με το οποίο πιστοποιεί ότι σύμφωνα με απόφαση της Ιατρικής Ακαδημίας του Παρισιού ο χημικός Γ. Κωνστανατακόπουλος μπορεί να πωλεί τα φάρμακά του ελεύθερα στη Γαλλία.
Πιστοποιητικό
1925 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της Αθήνας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει την κατάσταση των τροφείων και διδάκτρων των υποτρόφων Χειλιδάκη Μαριάνθης, Χατζημάρκου Ηρούς και Μανουσέλη Αλίκης, που καταβλήθηκαν για το έτος 1927-1928.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 11
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα καταβλητέα τροφεία δίδακτρα κ.λ.π. των εν τω Αρσακείω τριών υποτρόφων μαθητριών Ελευθερίου Βενιζέλου.
Κατάλογος
1928 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Μ.Τσιριμώκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη να συμπληρωθεί η πτέρυγα της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Μ.Τσιριμώκου σχετικά με τις ατέλειες και τις ελλείψεις του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Σημείωμα
1928 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Ραλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόρριψη της συμμετοχής του στο β στάδιο του διαγωνισμού για τα έργα οδοποιΐας και με τα απαραίτητα εφόδια για την άμεση και άρτια εκτέλεση των έργων.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 22
infolib image control
Αίτηση του Αντ.Ραλλίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την απόρριψη της συμμετοχής του στο β στάδιο του διαγωνισμού για τα έργα της οδοποιΐας και με το αίτημα του για επανεξέταση των προτάσεων του από την αρμόδια επιτροπή.
Αίτηση
1928 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Ραλλίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τους οικονομικούς όρους για την ανάληψη των έργων οδοποιΐας.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίνακας του Αντ.Ραλλίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τα αιτούμενα ποσοστά επί της πραγματικής αξίας των έργων και για την εκπόνιση των μελετών.
Πίνακας
1928 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή της Fox Brothers International Corporation προς την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την ανάληψη της υποχρέωση χορήγησης στην ελληνική κυβέρνηση δανείου για την οδοποιΐα.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Fox Brothers International Corporation προς την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την ανάληψη της υποχρέωση χορήγησης στην ελληνική κυβέρνηση δανείου για την οδοποιΐα.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα των Αρβυλλοποιών Αθηνών και Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση των Συνεργατικών των Αρβυλλοποιών να αναλάβουν να προμηθεύσουν τον ελληνικό στρατό με μηχανοποίητα άρβυλλα.
Υπόμνημα
1928 Ιανουάριος 23
infolib image control
Πρωτόκολλο της Επιτροπής που συστήθηκε με διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών με το οποίο αποφαίνεται για την προσφορά κατασκευής αρβυλών του στρατού από το εργοστάσιο του Π.Χαρ.Κανελλόπουλου.
Πρωτόκολλο
1928 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή των απόστρατων μοιράρχων Μ.Σαρρή, Ι.Πλευρή και Σπ.Δασκαλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή νομοσχεδίου για την λύση του ζητήματος της πληθώρας των στελεχών του στρατεύματος και με το αίτημά τους οι απόστρατοι αξιωματικοί από την 1 Ιανουαρίου 1926 να έχουν τα ευεργετήματα του νόμου.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 29
infolib image control
Υπόμνημα των αποστρατευθέντων μοιράρχων Μ.Σαρρή, Ι.Πλεύρη και Σπ.Δασκαλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο και τους Αρχηγούς των Κομμάτων σχετικά με την υποβολή του νομοσχεδίου για την λύση του ζητήματος της πληθώρας των στελεχών του στρατεύματος και με την αίτησή τους για προαγωγή τους στο βαθμό του ταγματάρχη.
Υπόμνημα
1928 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Γερ.Κουμπή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις καταγγελίες που δημοσιεύονται στον τύπο εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών Ν.Αλιβιζάτου για παραβίαση των καθηκόντων του.
Επιστολή
1929 Μάιος 10
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Εσπερινή για τις καταχρήσεις του Ν.Αλιβιζάτου με τίτλο "Το ζήτημα του οδοντιατρικού σχολείου. Η εξέγερσις των φοιτητών".
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Εσπερινή με τίτλο "Το ζήτημα του Οδοντιατρικού Σχολείου. Η εξέγερσις των Φοιτητών."
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Εσπερινή με τίτλο "Το ζήτημα του Οδοντιατρικού Σχολείου. Η εξέγερσις των φοιτητών".
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Εσπερινή με τίτλο "Το ζήτημα του Οδοντιατρικού Σχολείου. Η εξέγερσις των φοιτητών".
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Απόσπασμα άρθρου της εφημερίδας Εσπερινή με τίτλο "Το ζήτημα του Οδοντιατρικού Σχολείου. Η εξέγερσις των φοιτητών".
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Συλλογή άρθρων της εφημερίδας Καθημερινή με τίτλο "Αι φρικιαστικαί απανθρωπίαι της Πολυκλινικής Αθηνών του φιλανθρώπου Ν.Αλιβιζάτου. Καταγγελίαι δια της Καθημερινής".
Άρθρο
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Εσπερινή με τίτλο "Φρικιαστικαί απανθρωπίαι του Ν.Αλιβιζάτου ως διευθυντού της Πολυκλινικής Αθηνών, καταγγελθείσα υπό πτωχών αρρώστων δια της Εσπερινής ουδέποτε διαψευσθείσαι".
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Π.Αναστασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών Ν.Αλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εσπερινή.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή της Ευρ.Αθανασιάδου προς την εφημερίδα Εσπερινή σχετικά με καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών Ν.Αλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εσπερινή.
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Άρθρα των εφημερίδων Εσπερινή και Σκρίπ σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών, Ν.Αλιβιζάτου.
Άρθρο
1928
infolib image control
Άρθρα της εφημερίδας Εσπερινή με τίτλο "Συκοφαντίαι του Ν.Αλιβιζάτου" και "Ο Ν.Αλιβιζάτος υβριστής της Βουλής".
Άρθρο
1928 Φεβρουάριος 21 και 1928 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Αν.Πετρίδη προς την Εσπερινή σχετικά με καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών, Ν.Αλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εσπερινή.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή της Κ.Αστεριάδου προς την Εσπερινή σχετικά με καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών, Ν.Αλιβιζάτου, όπως δημοσιεύτηκε στην Εσπερινή.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μόκου προς την Εσπερινή σχετικά με καταγγελίες εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών, Ν.Αλιβιζάτου, όπως δημοσιεύτηκε στην Εσπερινή.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 2
infolib image control
Άρθρα της εφημερίδας Ελληνική σχετικά με την υπόθεση των καταγγελιών εναντίον του Διευθυντή της Πολυκλινικής Αθηνών, Ν.Αλιβιζάτου, για καταχρήσεις και παραβάσεις.
Άρθρο
1928 Ιούλιος 20 και 1928 Ιούλιος 24
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Εστία με τίτλο "Δεινότατον ράπισμα κατά του Ν.Αλιβιζάτου ψευδολόγου. Κυανούς Σταυρός".
Άρθρο
1915 Ιανουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα των εμπόρων έργων τέχνης Ορφανίδου και Ιστίκογλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία της αργυροχρυσοχοΐας και την επισφράγιση των αργυρών και χρυσών τεχνουργημάτων.
Υπόμνημα
1928 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του G.Lechartier προς τον Ν.Πολίτη με την οποία ζητεί να μεσολαβήσει στον Ε.Βενιζέλο για την συγγραφή άρθρου για το περιοδικο Donation Carnegie pour la Paix Internationale.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πολεμικό όφελος της Ελλάδας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1927 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Φ.Μ.Γαλανού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί οικονομική ενίσχυση για την έκδοση των ομιλιών του πατέρα του.
Επιστολή
1928 Μάρτιος
infolib image control
Επιστολή προς τον Φ.Γαλανό σχετικά με το αίτημά του για αύξηση της μηνιαίας καταβολής του επιδόματος.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του ελεγκτή σηροτροφίας Κρήτης, Ν.Δουβλίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει την ίδρυση Πρακτικής Σηροτροφικής Σχολής στα Χανιά για την ενίσχυση της σηροτροφίας και αναφέρει ό,τι χρειάζεται για τη λειτουργία της.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του και αποδείξεις εκτέλεσης των εντολών του.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 17
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Μιχ.Χατζάκη για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Μάρτιος 3
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Γ.Μιχαλάκη για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Μάρτιος 2
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Αιμ.Σγαμβέλλα για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Μάρτιος 20
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Κ.Καλεμηνέρη για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Μάρτιος 27
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Κ.Καλεμηνέρη για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Απρίλιος 4
infolib image control
Αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του Ε.Βενιζέλου από τον Μάιο του 1927 μέχρι τον Απρίλιο του 1928.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Απρίλιος 17
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Γ.Μιχελάκη για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Μάιος 5
infolib image control
Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Ε.Βενιζέλου από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο 1928.
Αρχειακό Τεκμήριο
1928 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την χρέωση του λογαριασμού για την μηνιαία πίστωση υπέρ του Ν.Λεβεντάκη.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 27
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Λεβεντάκη για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1928 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Cox's Shipping Agency Ltd προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή κιβωτίων ασημικών.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Π.Ι.Αποστολίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα για την ίδρυση γαλλικών σχολών στην Ελλάδα.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 25
infolib image control
Συνοπτικό Υπόμνημα του Π.Αποστολίδη σχετικά με την ίδρυση Ελληνογαλλικών Σχολών για την καταπολέμηση της καθολικής προπαγάνδας και με τα αναγκαία κεφάλαια για την λειτουργία τους, το πρόγραμμα και το προσωπικό διδασκαλίας.
Υπόμνημα
1928 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παροτρύνει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γιαννακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει τις διώξεις που υπέστη για την υποστήριξη που έδειξε στο πρόσωπό του και ζητεί οικονομική συνδρομή.
Επιστολή
1928 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Τραπεζίτη Προέδρου του Εμπορικού Ελληνικού Επιμελητηρίου Παρισίων, Δ.Κ.Μπέμπη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το έργο της εταιρείας και την εξασφάλιση των ελληνικών οίνων στην Γαλλική αγορά.
Επιστολή
1928 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή της Ερ.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί συστατική επιστολή για τον Αντ.Λογοθέτη προκειμένου να προσληφθεί ως υπάλληλος στην Εκδοτική Τράπεζα.
Επιστολή
1928 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Νέας Αλήθειας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να γράψει ένα κείμενο για το πανηγυρικό φύλλο των 25 ετών της εφημερίδας.
Επιστολή
1928 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τ.Τ.Τ. Υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση με την κατάσταση του υπαλληλικού προσωπικού στις υπηρεσίες των Τ.Τ.Τ. και στην ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων.
Επιστολή
1928 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Gordon L.Berry προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1928 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ζάννου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αίτηση των εταιρειών Μόνκς και Ούλεν να αναλάβουν τα έργα του Νέστου και με την παράκλησή του να υποχρεωθούν οι δύο εταιρείες να εκχωρήσουν εργασία στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες.
Επιστολή
1928 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για τον καταθετικό του λογαριασμό.
Επιστολή
1928 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Χανίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του.
Επιστολή
1928 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Σαρίστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις των σπουδαστών της Πάδοβας και με το ζήτημα του ενοικίου του Προξενικού καταστήματος.
Επιστολή
1928 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Σαρίστη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την χαρά του για την ανάληψη από τον Βενιζέλο εκ νέου της διεύθυνσης του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 1
infolib image control
Σημείωμα του Ευστρ.Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών και των γερουσιαστών.
Σημείωμα
1928 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Καλογερά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις σκέψεις του για τις πολιτικές ενέργειες που έγιναν και με συστάσεις προς τον Βενιζέλο για την σωτηρία της χώρας.
Επιστολή
1928 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή των Αρ.Λέτζα, Κ.Βλαστάκη και Παπαϊωάννου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίθεσή τους να προσληφθούν ως υπουργοί οι Μιχαλακόπουλος και Τσιριμώκος.
Επιστολή
1928 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Μ.Δρόσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του να γίνουν συστάσεις στις ελληνικές αρχές της Αιγύπτου να τον βοηθήσουν στο έργο του.
Επιστολή
1928 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με κινήσεις πολιτικών παραγόντων επισήμων και ανεπισήμων για την ανατροπή του πολιτεύματος της Δημοκρατίας και την επαναφορά του Βασιλιά.
Επιστολή
1928 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Καλογερά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα, με τις προσπάθειες κάποιων να τον παραγκωνίσουν και με την πρόταση του να αναλάβει ο Βενιζέλος το Υπουργείο Στρατιωτικών και να τον ορίσει υφυπουργό.
Επιστολή
1928 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ηλ.Ηλιόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα μετά την ανάληψη της αρχηγίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων από τον Βενιζέλο.
Επιστολή
1928 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χωναίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντιεθνική δράση του βουλευτή Εμμανουηλίδη και υποψήφιου υπουργού στην Κωνσταντινούπολη κατά τα έτη 1910-1912.
Επιστολή
1928 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Β.Σταϊσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την απόφασή του να επιστρέψει στην ενργό πολιτική και τον συμβουλεύει να είναι προσεκτικός με τους φίλους.
Επιστολή
1928 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Προσφυγικής Ομοσπονδίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα τους να μην ανατεθεί υπουργείο στον Εμμ.Εμμανουηλίδη και στον Αν.Μπακάλμπαση, γιατί η δράση τους έχει βλάψει τους πρόσφυγες.
Επιστολή
1928 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Διδάκτωρ Φυσικομαθηματικών της Σορβώνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφασή του να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1928 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή των Ζ.Βρεττάκου, Στ.Χατζάκου και του Π.Καράμπελα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν την χαρά τους για την απόφασή του να αναλάβει την αρχηγία του Κόμματος των Φιλελευθέρων και του ζητούν να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.
Επιστολή
1928 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Δ.Σκλήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων μετά την επάνοδο του Βενιζέλου στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1928 Μάιος 31
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας κομματικάς δυνάμεις των Φιλελευθέρων, Δημοκρατικών και μοναρχικών Κομμάτων.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Επιστολή της Victoria Sachville προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να της αποστείλει μια φωτογραφία με υπογραφή.
Επιστολή
1928 Μάιος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Ζαφειρίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εξαγωγής των οίνων και την τόνωση της οινοπαραγωγής.
Υπόμνημα
1928 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ζαφειρίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη να εξετασθεί το ζήτημα των εμπροικών συμβάσεων και συγκεκριμένα το ζήτημα της σύμβασης με την Γαλλία.
Επιστολή
1928 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Δ.Σκλήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες και συμπεράσμα για την προεκλογική κίνηση.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 30
infolib image control
Δελτίο του Συνδυασμού των Ελευθεροφρόνων.
Δελτίο
<1928>

Bρέθηκαν 96 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution