Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Εκστρατείαν εις Ρωσσίαν. 1) ανακοίνωσις Πισών εις Ρωγιάνον, 2) επιστολή Βενιζέλου προς Πισών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του απαντά σε ερωτήσεις του σχετικά με την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στη Ρωσία παραθέτοντάς του τέσσερις προτάσεις συμμετοχής τους, στις οποίες είναι σύμφωνος και ο Κλεμανσώ.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Γαλλίας Πισών με την οποίο τον συγχαίρει και του εύχεται επιτυχία στα καθήκοντά του ενώ εκφράζει και την πεποίθησή του ότι θα διευθετηθούν οι σχέσεις Ιταλίας - Ελλάδας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτης Χαλκιδόνας Γρηγορίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαναφορά του παραιτηθέντος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' στον κενό πατριαρχικό θρόνο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τσακουμάγκα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι του απέστειλε με τον Γενικό Αρχιναύαρχο της Συνεννοήσεως Amet αντίγραφο της δήλωσης των ζημιών, υλικών και ηθικών, που του προξένησε η Οθωμανική Κυβέρνηση και ζητεί την βοήθειά του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή της Marie M.Vendas προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να προστατευτεί ο υιός της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Π.Καρασεβδά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράδοση της διοίκησης των πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης και των Στενών στο Ελληνικό Κράτος διατυπώνοντας παράλληλα σειρά επιχειρημάτων εναντίον της θέσεως του Πολίτη για τη διεθνοποίησή τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του γάλλου αξιωματικού J.M.Jobert προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρεται στη στρατιωτική του υπηρεσία στην Ελλάδα και ζητεί να του απονεμηθεί παράσημο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή της Gabrielle Fioscola προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει ότι είναι σύζυγος έλληνα στρατιώτη και άνεργη και του ζητεί βοήθεια και προστασία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Θεόχωρου Π. Ιων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να λάβει μέρος σε κάποια από τις υποεπιτροπές που θα καταρτιστούν από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου των Εθνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει λιθογραφικό αντίτυπο της προσλαλιάς του προς του Ευέλπιδες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του γάλλου αξιωματικού Remy Flery Bolle προς τον Ε.Βενιζέλο με οποία τον ενημερώνει για τη στρατιωτική του υπηρεσία στην Ελλάδα και ζητεί να του απονεμηθεί παράσημο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Φάρων του Υπουργείου Ναυτικών Αντιπλοίαρχου Σπ.Λυκούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για τους αγώνες του, τον διαβεβαιώνει ότι θα δημιουργήσει άρτιο φωτιστικό δίκτυο στις ακτές της Ιωνίας και τον ενημερώνει ότι αναμένει τη διαταγή και τα αναγκαία μέσα για το φωτισμό και των χωρών που προσκτήθηκαν το 1913.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Μάιος 7
infolib image control
Σχέδιο απαντητικής επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Burrows σχετικά με τις κατηγορίες για πρόκληση εκτρόπων και διάπραξη φόνων από τον ελληνικό στρατό εναντίον τούρκων αιχμαλώτων στη Σμύρνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919
infolib image control
Επιστολή του Βικ. Πίντου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί οικονομική βοήθεια για την αποπεράτωση των σπουδών του στη Λωζάνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον βασιλιά Αλέξανδρο σχετικά με την οποία του διατυπώνει τις αντιρρήσεις του για το γάμο του και τις επιφυλάξεις του για την αποδοχή του από την ελληνική κοινή γνώμη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Σινανιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει το παράπονό του για την αποστράτευσή του με μειωμένη σύνταξη παρά την απαλλαγή του από κάθε ποινική ευθύνη και του ζητεί να επέμβει για την δίκαιη αποκατάστασή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή προς τον Μοάτση στην οποία ο γράφων αναφέρεται στην αρνητική έκβαση της υπόθεσης συγγενούς του εξαιτίας τον βενιζελικών του φρονημάτων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή της Σοφίας Ιω.Γιανναράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να της καταβληθούν αναδρομικά οι νόμιμες προσαυξήσεις του μισθού της, συνυποβάλλοντάς του παλαιότερη επιστολή στην οποία της ανακοινωνόταν ότι το Πολιτικό του Γραφείο θα φρόντιζε για την υπόθεσή της, ενώ τον ενημερώνει και για την απόλυσή της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Σοφοκλή Βενιζέλου προς την Σοφία Ιω.Γιανναράκη με την οποία την ενημερώνει ότι η επιστολή της παρελήφθη και ότι με εντολή του Ε.Βενιζέλου διαβιβάστηκε στο Πολιτικό του Γραφείο για να επιληφθεί της υποθέσεώς της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή της Σοφίας Ιω.Γιανναράκη προς τον Κλ. Μαρκαντωνάκη σχετικά με την υπόθεση της απόλυσής της και την παράκλησή της για επαναπρόσληψή της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Φ.Καρούσου εκ μέρους των Συνδικάτων των 7/10 του Ελληνικού λαού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να προβείι στον καθορισμό των τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να σταματήσει η αισχροκέρδεια, καθώς και στη διάλυση του Υπουργείου Επισιτισμού, το οποίο δεν είχε προσφέρει τίποτα θετικό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του τέως Αντισυνταγματάρχη Μηχανικού Νικολάου Γ.Δημόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να του απονεμηθεί ο βαθμός του Συνταγματάρχη καθώς και ηθική ικανοποίηση υποβάλλοντας σχετικά με την αξίωσή του έγγραφα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του τ. Αντισυνταγματάρχη Μηχανικού Νικολάου Γ.Δημόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Ε.Βενιζέλου με την οποία ζητεί να ανακληθεί το Β.Διάταγμα της παραιτήσεώς του του 1916 ενώ, παράλληλα, εκθέτει την στρατιωτική του πορεία και τις φιλοανταντικές του ιδέες, που υπήρξαν και η αιτία για την παραίτησή του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ν.Καράλλη από το Στρατιωτικό Γραφείο του Ε.Βενιζέλου προς τον Αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία Νικόλαο Γ.Δημόπουλο με την οποία του γνωστοποιεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Ν.1403 για την περίπτωσή του και να ανακληθεί το Β.Διάταγμα της παραίτησής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία Νικολάου Γ.Δημόπουλου προς το Φρουραρχείο Αθηνών με την οποία ζητεί να ενεργήσει τα δέοντα ώστε να επανορθωθεί η αδικία εναντίον του και να αρθεί το Β.Διάταγμα της παραίτησής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Στρατιωτικών Αλέξανδρου Γρίβα προς το Φρουραρχείο Αθηνών με την οποία το ενημερώνει ότι ο Αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Νικόλαος Γ.Δημόπουλος δεν υπόκειται σε κανένα νόμο βάσει του οποίου μπορεί να στηριχτεί η αίτησή του για την επαναφορά του στο στράτευμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Νοέμβριος 12
infolib image control
Άρθρο Νομοθετικού Διατάγματος Περί ακυρώσεως Β.Διατάγματος περί αποστρατείας ή παραιτήσεως αξιωματικών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Μάιος
infolib image control
Νόμος 1674 σχετικά με την δυνατότητα του Υπουργού Στρατιωτικών να ανακαλέσει με Β.Διάταγμα στις τάξεις του Στρατού τους Αξιωματικούς που παραιτήθηκαν εξαιτίας εθνικών λόγων την περίοδο από 18 Αυγούστου 1916 μέχρι την 1η Ιουλίου 1917.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία Νικολάου Γ.Δημόπουλου προς το Φρουραχείο Αθηνών με την οποία ζητεί, βάσει του Ν.Διατάγματος 1674 του 1919 και του Β.Διατάγματος 1403 του 1918, να ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος με την ανάκληση του Β.Διατάγματος της αποστρατείας του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Στρατιωτιικών Αλέξανδρου Γρίβα προς το Φρουραρχείο Αθηνών με την οποία του γνωστοποιείται ότι περίπτωση του Αντισυνταγματάρχη εν αποστρατεία Νικολάου Γ.Δημόπουλου δεν υπόκειται στους νόμους που επικαλείται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκλησή του στο στράτευμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 30
infolib image control
Το Κράτος.
Ανάτυπο
1918 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Μ.Χαρίση προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να τον τιμήσει αποδεχόμενος να βαπτίσει το δέκατο και ενδέκατο παιδί του δίδοντάς τους τα ονόματα Ειρήνη και Ελευθερία..
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αλ.Διομήδη απαντώντας σε τηλεγραφήματα κατά του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης Στεργιάδη και δίδοντας οδηγίες για τον τρόπο συμπεριφοράς των εκεί Ελληνικών Στρατευμάτων καθώς και για την εξακρίβωση και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων των εκτρόπων που είχαν λάβει χώρα κατά τις δύο πρώτες μέρες παραμονής του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του εκδότη της Manchester Guardian, P.C.Scott, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την ευχή η έρευνα που θα γίνει να μικρύνει τη βαρύτητα των γεγονότων, δηλώνοντάς του παράλληλα και την πρόθεσή του να δημοσιεύσει οποιαδήποτε δήλωσή του επί του θέματος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του πρώην οδηγού του Γάλλου αρχηστράτηγου της Ανατολής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του χορηγηθεί πιστοποιητικό της υπηρεσίσς του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει φύλλο της εφημερίδας Αθήναι με επιστολή του σχετικά με το άσκοπο της συστάσεως Χημικής Σχολής και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Γάλλου εφέδρου αξιωματικού J.Vassal προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του γνωστοποιεί την υπηρεσία και τον τραυματισμό του στην Ελλάδα και ζητεί υποστήριξη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Μιχαήλ Κ.Καράλλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να του δανείσει 5.000 δραχμές για την ανακούφιση της πάσχουσας οικογένειάς του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 5/18
infolib image control
Επιστολή του Α.Αυγερινού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να δοθεί προαγωγή στον αδελφό της γυναίκας του, ο οποίος μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την αιχμαλωσία του στη Γερμανία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή εκπροσώπου της εφημερίδας Manchester Guardian προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον διαβεβαιώνει ότι θα παραδώσει την επιστολή του και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ' αυτή στον εκδότη της εφημερίδας C.P.Scott, μόλις αυτός επιστρέψει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον εκδότη της εφημερίδας Manchester Guardian, C.P.Scott, με την οποία του αποστέλλει το πρόρισμα της έρευνας που πραγματοποίησε ο Στρατηγός Μαζαράκης για τα γεγονότα της 15ης και 16ης Μαΐου στη Σμύρνη, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι να ολοκλήρωθεί και η έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής που θα εξετάσει τα γεγονότα αυτά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή του Παναγή Α.Δημητρακέλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να τον καθοδηγήσει προκειμένου να συστήσει Σύνδεσμο Φιλελευθέρων στην πατρίδα του την Κυδωνιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Φάκελος του Έκτορα Ν.Γεροντικού προς τον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Έκτορα Ν.Γεροντικού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να διατάξει τον Διευθυντή του Γυμνασίου Κερκύρας να επαναλάβει τις εξετάσεις στα μαθηματικά, στα οποία τον είχε απορρίψει για προσωπικούς του λόγους ο αρμόδιος καθηγητής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τρικούπη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκθέτει τα γεγονότα που αφορούν στην επίταξη του σπιτιού του στην Κυδωνία από τον Ερυθρό Σταυρό και τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον δύο υπιάτρων για καταχρήσεις και ζητεί την παρέμβασή του στον Α.Στεργιάδη για την απόδοση της οικίας του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Σάββα Κεχαγιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι στο Συνέδριο των ξένων εθνικοτήτων στην Αμερική, που σκοπό είχε την αγορά πολεμικών ενσήμων με τη μορφή ομολογιών εσωτερικού δανείου, αγόρασε στο όνομά του μία ομολογία 5.000 δολλαρίων με δικά του χρήματα για την εξυπηρέτηση του καλού ονόματος του ελληνισμού στην Αμερική, την οποία του την αποστέλλει προκειμένουν να τη διαθέσει για οποιονδήποτε πατριωτικό σκοπό εκείνος προκρίνει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο γράφων παρακαλεί να επανέλθει ο υιός του στη θέση του στην Αεροπορία του Ναυτικού και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην αρχαιότητά του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Περικλή Γρυπάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά του για τη νίκη των συμμάχων, διατυπώνει την πεποίθησή του ότι το κίνημα της Θεσσαλονίκης ήταν σωτήριο για την πατρίδα, κάνει αναφορά στη δράση του ως Προξένου στο Κίεβο, η οποία αποτέλεσε την αιτία να φυλακιστεί και να εξοριστεί από τους Γερμανούς και τέλος συγχαίρει τον Ε.Βενιζέλο για τον υιό του Σοφοκλή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Επιστολή του Ιωάννη Αντ.Βώκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την αφοσίωση των προγόνων του και τη δικιά του και τον παρακαλεί να τον βοηθήσει να σπουδάσει αρχιτέκτονας - μηχανικός σε μια γαλλική σχολή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 15
infolib image control
Βιβλιάριο τραπεζικών καταθέσεων του Ε.Βενιζέλου στο υποκατάστημα Σμύρνης της Τράπεζας Αθηνών.
Βιβλιάριο
1920 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του γάλλου εφέδρου αξιωματικού Paul Beclierπρος τον Ε.Βενιζέλο στην οποία του αναφέρει ότι έλαβε μέρος σε όλες τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν και ιδίως στο Μοναστήρι κατά τη διάρκεια του πολέμου και ζητεί να του απονεμηθεί στρατιωτικό μετάλλιο.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Ρασσίχ μπέη Ντίνο προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία διαμαρτύρεται για την καταπάτηση της ιδιοκτησίας του στην Ήπειρο.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1919>
infolib image control
Επιστολή του τενόρου Γεωργίου Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στις σπουδές του και τον παρακαλεί να τον βοηθήσει ώστε να τις ολοκληρώσει στο Ωδείο των Παρισίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία του συνιστά με θερμά λόγια να χρησιμοποιήσει ως συνεργάτη του τον ξάδελφό του Καρούσο, του οποίου επιστολές για σημαντικά ζητήματα, όπως το διναστικό, του συνυποβάλλει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Επιστολή του Κ.Καρούση προς τον Κ.Μελά στην οποία εκθέτει τις απόψεις του και τις ενέργείες του για τη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων και προτείνει να υπάρξει μια επίσημη δήλωση της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι η Ελλάδα βαδίζει σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Γαλλία και την Αγγλία, ότι αντιπροσωπεύεται στις Διεθνείς Οικονομικές Επιτροπές κτλ με σκοπό την καθησύχαση των ενδαφερομένων Ελλήνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Κ.Καρούση προς τον Κ.Μελά σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης της εθνικής ενότητας, λύσης του δυναστικού προβλήματος, σύστασης Γερουσίας, οργάνωσης και ελέγχου του κράτους και αποκέντρωσης διοικητικής, πιθανόν δε και φορολογικής, ιδίως μετά την εδαφική επέκταση της Ελλάδας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή του περιοδικού Les Etudes Franco - Greques Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την έκδοση βιβλίου αφιερωμένου στα εκατό χρόνια ανεξαρτησίας της Ελλάδας με τη συμμετοχή σπουδαίων Γάλλων φιλελλήνων παρακαλώντας τον να συστήσει τηνπροσπάθειά του αυτή σε Έλληνες, η συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για την ευόδωσή της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1919 Δεκέμβριος 28/1920 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Felicia R.Scateherd προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στο εργατικό κίνημα της Ελλάδας και την απόκλισή του προς το μπολσεβικισμό ή το γερμανισμό και διατυπώνει την άποψη ότι μόνο η καθημερινή έκδοση της εφημερίδας Έρευνα του Πλάτωνα Δρακούλη θα συντείνει στη δημιουργία μιας εργατικής τάξης στην οποία θα μπορέσουν να στηριχθούν σε κρίσιμες στιγμές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Κοσμετάτου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία του προτείνει πρόσωπα χρήσιμα για τους συνδυασμούς του κόμματος για τις επόμενες εκλογές, όπως τον Ανδρέα Βαλλιάνο, τον Ρωμάνο, τον Παναγή Λιβιεράτο, τον Πλάτωνα Δρακούλη, τον Γιανουλάτο και τον Γ.Φωκά, συνιστά δε τη μη ανάμιξη του Αλυβιζάτου στα εκλογικά της Κεφαλλονιάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ζ.Θιακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του αδελφού του σχετικά με την Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη και την άρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρά την εισήγηση του Υπουργείου Στρατιωτικών, να μεταβληθεί ο Αρχηγός της Αποστολής σε Στρατιωτικό Ακόλουθο της Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως παρέχοντάς του και επίσημα πολιτικές αρμοδιότητες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ενημερώνεται για τα πρόσωπα που θα παραβρεθούν σε γεύμα που είναι καλεσμένος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή συντάκτη του Christian Science Monitor προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αποκόμματα δημοσιευμάτων που αφορούν σ΄αυτόν και την εκτίμηση του κόσμου για το έργο του, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε αφιέρωμα του Asquith.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Credit Foncier d' Algerie & de Tunisie προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί ακρόαση προκειμένου να συζητούσουν για την ίδρυση υποκαταστήματος στη Σμύρνη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή της Henriette Talbot προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τη συγκίνησή της και των παιδιών της για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του καθώς και την ευχή της να γίνει καλά σύντομα και να τους επισκεφτεί την Αγγλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εθνικού Δημοκρατικού Σωματείου της Ουάσιγκτον Homer S.Cummings προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανταποδίδει τις ευχαριστίες, του εκφράζει την εκτίμησή του και του εύχεται την επιτυχή συνέχιση του έργου του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Arthour Brown προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για προηγούμενη επιστολή του, του εκφράζει τη χαρά του που μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον Κωνσταντιλλιέρη και τον ευχαριστεί εκ μέρους και της συζύγου του για τη φιλοξενεία που τους παρείχε τον προηγούμενο Οκτώβριο στο Παρίσι, ευχόμενος να ξανασυναντηθούν το ερχόμενο καλοκαίρι.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του πρώην δημοσιογράφου R.G.Randall προς τον Ε.Βενιζέλο μ ετην οποία του εκφράζει την εκτίμησή του για το πρόσωπό του και του πολιτικούς του χειρισμούς και του ζητεί ακρόαση.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1920> Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον καλεί να παραβρεθεί σε εορτή του Πανεπιστημίου συναποστέλλοντας και σχετική επιστολή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου του Μάνστεστερ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παραβρεθεί σε εορτή του Πανεπιστημίου και να λάβει ο ίδιος τη διάκριση που δεν μπόρεσε να παραλάβει τον προηγούμενο χρόνο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου του Μάντσεστερ προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να επισκεφτεί την πόλη του εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα πραγματοποιηθεί πριν λήξει η θητεία του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή των απεσταλμένων του Λαϊκού Κόμματος της Κωνσταντινούπολης Αριστ. Αβραμίδη και Δημητρίου Κ.Μέρα με την οποία του υποβάλλουν υπόμνημα σχετικό με το ζήτημα της Πατριαρχικής εκλογής.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιστολή του Λαϊκού Κόμματος Φιλελευθέρων Αρχών προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα της εκλογής του Πατριάρχη θεωρώντας ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την σύνταξη νέων Εθνικών Κανονισμών, μετά την πτώση της Οθωμανικης Αυτοκρατορίας, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για την εκλογή Πατριάρχη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 7
infolib image control
Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή.
Φάκελος
<1920>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Berhelot προς τον Ε.Βενιζέλο εκφράζοντάς του τη συμπάθειά του για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και ευχόμενος να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει στην προσπάθειά του να κάνει μεγάλη την Ελλάδα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλβέρτου του Βελγίου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζει την αγανάκτηση της βασίλισσας και του ιδίου για την απόπειρα εναντίον του και του εύχονται γρήγορη αποκατάσταση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρωθυπουργού της Γαλλίας Alexandre Millerand προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο εκφράζει την αγανάκτησή του για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, τις ευχές του για ανάρρωση και τα ειλικρινή συναισθήματά του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας ALexandre Millerand με την οποία του εκφράζει τις ευχαριστίες του για το ενδιαφέρον του και τις ευχές του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Henry Wislon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επιτυχίες της Ελλάδας στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και τις κινήσεις που ο ίδιος μπόρεσε να κάνει χάρην αυτών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του A.W.A.Leeper προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εύχεται καλή και γρήγορη ανάρρωση μετά την δολοφονική επίθεση εναντίον του, τον συγχαίρει, όπως όλοι όσοι επιθυμούν την πρόοδο, για τις επιτυχίες του στη Σμύρνη και τη Θράκη και του εύχεται να έχει μια μακροχρόνια και επιτυχημένει πορεία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του E.Adam προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την έκπληξη του για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και τις εγκάρδιες ευχές του για γρήγορη ανάρρωση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Henry Wilson προς τον Ιωάννη Σταυρίδη με την οποία τον ενημερώνει για την επιστροφή του και τον ευχαριστεί για το γράμμα που του είχε αποστείλει, ενώ παράλληλα διατυπώνει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εναντίον του Ε.Βενιζέλου και εκφράζει τη συμπάθεια όλου του Αγγλικού Στρατού προς αυτόν παρακαλώντας τον Σταυρίδη να του τη μεταφέρει.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του A.Peil προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τη χαρά του για το ότι σώθηκε από την δολοφονική επίθεση εναντίον του και για το γεγονός ότι αναρρώνει ομαλά και τον ενημερώνει ότι πηγαίνει στη Βουλγαρία και κατόπιν στην Αθήνα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τη συμπάθεια της για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και εύχεται να επικοινωνήσουν και πάλι λίγο καιρό μετά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του M.P.A.Hankey προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τη συμπάθειά και τη χαρά του για το γεγονός ότι σώθηκε από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Υποπρόξενου της Ελλάδας στη Ν.Ζηλανδία Frank Dyer προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για το μνημόσυνο που τελέσθηκε για τον ξαφνικό θάνατο του βασιλιά Αλέξανδρου, για το ψήφισμα που υπήρξε των εκεί Ελλήνων και τον παρακαλεί να του αποστείλει ένα μήνυμα προς τους Έλληνες της Ν.Ζηλανδίας, το οποίο θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του συνταγματάρχη Γ.Σ.Τσερούλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκθέτει τις στρατιωτικές του υπηρεσίες προς την πατρίδα από το 1897 συνυποβάλλοντάς του και σχετικά έγγραφα, τον παρακαλεί να τον προστατέψει από τις αδικίες που του έχουν γίνει κατά τις κρίσεις και τις προαγωγές και ζητεί ακρόαση για να του εκθέσει και άλλα γεγονότα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Αύγουστος 20
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Κατάστασις εμφαίνουσα τα Μονάδας και Σχηματισμούς Β' Τμήματος Γενικού Στρατηγείου.
Κατάλογος
1920 Μάρτιος
infolib image control
Φως.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1916 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Αριστίδη Ε.Φουτρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει κάποια στοιχεία για το Reed College του Πόρτλαντ και την ομιλία του στο Χάρβαρντ, του μεταφέρει το ενδιαφέρον πολλών, αποστέλλοντάς του και τις σχετικές επιστολές, για την έλευσή του στην Αμερική και το αίτημά τους να τους μιλήσει σε συγκεντώσεις και του εύχεται να επανέλθει τη νέα χρονιά στο τιμόνι της Ελλάδας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1921 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Θεόδωρου Σ.Κεγιάογλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας του Πύργου όπου καταφαίνεται ότι οι Τουρκικές αρχές της Αττάλειας κατέσχεσαν κοσμήματα και εμπορεύματα της Αγγέλας Κιόρογλου, όπως και άλλων, που ήταν κατατεθειμένα στην Ιταλική Τράπεζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1921 Δεκέμβριος 28/1922 Ιανουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χουρμούζιου στο οποίο αναφέρει ότι ο Σύνδεσμος των Φιλελευθέρων τηλεγράφησε στον Στεργιάδη ρωτώντας τον ως πατριώτη που συμβολίζει με τον γενναίο στρατό την ενότητα του Ελληνισμού αν ανέλαβε την καθοδήγηση της ιερής προσπάθειας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου των εν Αμερική Φιλελευθέρων Ελλήνων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλουν τηλεγράφημα που θεωρεί ότι θα ήθελε να λάβει γνώση καθώς και ολόκληρη τη σειρά του Ελευθέρου Βήματος και των τελευταίων τευχών του Δελτίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Τριανταφυλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του Προεδρείου της Αμύνης και τον ενημερώνει ότι το Προεδρείο κάνει έκκληση προς αυτόν ώστε να αποδεχτεί την Πατριαρχική εντολή καθώς η μη αποδοχή της θα απογοητεύσει το λαό και θα κλονίσει τη θέση του Πατριάρχη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Φιλελευθέρων Αχαΐας και Ηλίδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανακοινώνουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που μόλις είχε καταρτιστεί, εκτελώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του διαδηλώνει την πλήρη αφοσίωσή του Φιλελεύθερου λαού της Αχαΐας και Ηλίας και του εύχεται μακροημέρευση για το καλό του έθνους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Ιούλιος 21/Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση στην οποία έχουν οδηγήσει την Ελλάδα οι κυβερνώντες την και διατυπώνει την ελπίδα του ότι όταν ο λαός τον παρακαλέσει να τον βγάλει από το βάραθρο δεν θα είναι πολύ αργά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Ιούλιος 27/Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Αντωνιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση και στην επαπειλούμενη απώλεια και της Μικράς Ασίας και της Θράκης, περιγράφει τους λόγους για τους οποίους αποδιοργανώθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων και προτείνει τρόπους και πρόσωπα για την αναδιοργάνωσή και την προετοιμασία του για τις εκλογές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Αύγουστος 25/Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Τ.Συνοδινού προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία καταφέρεται εναντίον του καθεστώτος της Αθήνας, που κατεργάζεται συστηματικά την εξόντωση του ελληνισμού, αλλά και εναντίον των καθώς πρέπει ελλήνων του εξωτερικού, που δεν ενεργοποιούνται μπροστά στην κατάτασταση που δημιουργείται, ρωτώντας τον τελικά τι πρέπει να γίνει ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Επανάστασις 1922. Τηλεγραφήματα συμπαθείας κλπ.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ένωσης Ελλήνων Φιλελευθέρων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζουν την ευγνωμοσύνη για την επιστροφή του και την αποτροπή της πλήρους διάλυσης της χώρας και του δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν με κάθε μέσο την πατρίδα τους στην προσπάθεια εγκαθίδρυση της δημοκρατίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1922
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Δ.Νικόλα προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο εκφράζει την απελπισία του αλλά ευχαριστεί και το Θεό για το ότι ζει.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητή Χίου και του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Ε.Βενιζέλου με το οποίο εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και την αφοσίωσή του Χιακού λαού προς αυτόν καθώς και τα συγχαρητήριά τους για την επικράτηση του εθνοσωτήριου κινήματος με το οποίο θα σωθεί και πάλι η πατρίδα.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κουντούρη προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο του αναφέρει ότι σ' εκείνον εναποθέτει τις ελπίδες του για τη σωτηρία της Ελλάδας και τον καλεί να αναλάβει την διακυβέρνησή της.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου και Στυλιανού Μανουσάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον ενημερώνουν ότι αναμένουν διαταγές του.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θεόδωρου Πανούσση προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζει τη συμπάθειά του για τον πόνο που αισθάνεται βλέποντας το έργο του να καταστρέφεται και τις βαθείες πληγές που προκλήθηκαν στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μιταράγκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταστροφή στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασίλειου Κολοκοτρώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του ζητεί να επέμβει και πάλι προκειμένου να σώσει για δεύτερη φορά τον Ελληνικό λαό που παραπλανήθηκε.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ιωάννη Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζει το σεβασμό όλων των Ελλήνων και του ζητεί να δεχτεί να υπηρετήσει και πάλι την Ελλάδα στις κρίσιμες αυτές στιγμές.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καψαμπέλη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του ζητεί να πάρει στα χέρια του την πατρίδα στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γιώργου Στεφανίδη προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο του αναφέρει ότι ο ελληνισμός προσβλέπει σε εκείνον τη σωτηρία του και του ζητεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας εκφράζοντας την βούληση να τον βοηθήσουν όλοι στην προσπάθεια αναγέννησης της.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασίλειου Μαμμωνά προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο αναφέρει ότι είναι αναγκαίος ένας δικαστής και ότι πρέπει να κάνει γνωστές τις σφαγές στη Σμύρνη ώστε να κινητοποιηθεί και ο τύπος και ο αμερικανικός λαός, μαζί με εκείνους.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τυπάλδου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποίο του εκφράζει την εμπιστοσύνη και τη χαρά ολόκληρου του έθνους για την ανάληψη του βαρύτατου έργου της εθνικής αποκαταστάσεως.
Τηλεγράφημα
1922
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο αναφέρεται ότι οι καταστροφή της πατρίδας δεν επιτρέπει χαρές για την πτώση του βασιλιά και του καθεστώτος του και ότι στηρίζουν τις ελπίδες στο Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γεώργιου Μουστάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζει την εμπιστοσύνη της ελληνικής παροικίας της Χιλής στο πρόσωπό του.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Andre Lebey προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο αναφέρει ότι η καρδιά του βρίσκεται σ' αυτόν και στην πατρίδα του, της οποίας σωτηρία είναι μόνο ο Βενιζέλος.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του διευθυντή του Έθνους Κωστομοίρη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αναφέρει την αξίωση μεγάλης ελληνικής παροικίας του Βουκουρεστίου να αναλάβει αμέσως τον αγώνα της εθνικής ανόρθωσης και εγκαθιδρύσεως της δημοκρατίας.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της ελληνικής παροικίας στην Αυστραλία Λουκά προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαδηλώνει την εμπιστοσύνει των Ελλήνων της Αυστραλίας ότι και πάλι θα σώσει τη χώρα από την καταστροφή και του εύχονται καλή επιτυχία.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα της Επιτροπής Φιλελευθέρων Αγουλινίτσης προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζουν την πίστη στο πρόσωπό του ως τον μόνο που μπορεί να περισώσει την Ελλάδα από τα ερείπια που δημιούργησε η πατριδοκάπηλος πολιτική των εθνοκτόνων.
Τηλεγράφημα
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα της Λέσχης Ισμαηλίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του ζητά να αναάβει τη διακυβέρνηση και τη σωτηρία της πατρίδας.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Επιτροπής Ελλήνων Αλυτρώτων Αιγύπτου Μιχαήλ Καζούλη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του εκφράζει τη θλίψη των Ελλήνων της Αιγύπτου για τον όλεθρο και τον καλεί να επωμιστεί τη βαρύτατη εντολή της διακυβερνήσεως του κλυδωνιζόμενου εθνικού σκάφους.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Δημοκρατικής Ένωσης Παύλου Δήμου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαδηλώνει την πλήρη συμπαράστασή του στις δύσκολες αυτές στιγμές για την πατρίδα.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα των Ελλήνων του Ταρπινσπρίνγκ της Φλόριντας προς τον Ε.Βειζέλο στο οποίο αναφέρουν ότι οι σκέψεις τους βρίσκονται βρίσκονται σ' αυτόν και του εύχονται ο Θεός να οδηγεί τις σκέψεις και τα έργα του.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αναγνωστίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει τις ευχές του για να το δυναμώνουν στους νέους αγώνες του.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα της Προέδρου της Ένωσης Ελληνίδων Αιγύπτου Βαλασοπούλου και της Γραμματέως Τσότσου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον παρακαλούν να αναλάβει τη βαρύτατη εντολή περισώσεως των εθνικών πραγμάτων.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Καρούσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ειλικρινείς ευχές του για την ευόδωση του δυσχερούς έργου του.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γεωργίου Μπόμπα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να επιστρέψει στην Αθήνα προσέχοντας όμως τους φαυλοκράτες και τους εχθρούς του.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή των Τσιτσιγιάννη, Παπαδάκη και Άγγου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία καταφέρονται εναντίον των καταστροφέων του κολοσσιαίου δημιουργήματός του και τον παρακαλούν να σώσει τον μετανοήσαντα λαό.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Νικολάου Π.Σταθάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να αναλάβει χωρίς καθυστερήσεις τις τύχες της Ελλάδας.
Επιστολή
1922 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Douglas M.Gane προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται σε μια επιστολή του Βενιζέλου της 3ης Ιουλίου 1921 που δημοσιεύτηκε στους Times στις 5 Οκτωβρίου 1922 και με την οποία θα μπορέσει να αποσείσει όλες τις παρερμηνείες.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Douglas M.Gane με την οποία τον ευχαριστεί για το προηγούμενο γράμμα του και του δηλώνει τη βεβαιότητά του ότι το μέρος αυτό του Τύπου που παρεξήγησε την ερχομό του στην Αγγλία δεν αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα όλης της χώρας, η οποία πάντοτε τον υποδεχόταν με εγκαρδιότητα.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα των Ελλήνων του Σικάγου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπάθειά όλων των Ελλήνων της Αμερικής καθώς και ότι προσβλέπουν σ' αυτόν ως τη μόνη ελπίδα σωτηρίας.
Τηλεγράφημα
1922 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του E.Poledor προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή του εναντίον των προδοτών της Ελλάδας, οι οποίοι πρέπει να καταδικαστούν σε θάνατο, και εύχεται να διασωθεί η Θράκη από τους Τούρκους.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για τις προτάσεις που έκανε προς την Επαναστατική Επιτροπή σχετικά με τη δίκη των ενόχων, το έργο που πρέπει να κάνει και την παράδοση της διακυβέρνησης σε πολιτική κυβέρνηση καθώς και σχετικά με τη σύνθεση της επόμενης Βουλής, την αδυναμία του Κόμμματος και της Επανάστασης να προσελκύσουν τον κόσμο, τα χαρακτηριστικά του νέου Αρχηγού αλλά και για την ανάγκη επιβολής δικτατορίας για ένα μήνα μέχρι την αποπεράτωση της δίκης.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πατρίδα με τίτλο Νέα σύνθεσις του Κοινοβουλίου, αναλύοντάς του τις προτάσεις του και ζητώντας του τη γνώμη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Παγασών Κ.Γκλαβάνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές και τη συμπαράστασή του προς το νέο του έργο, τον ενημερώνει για την εγκατάσταση και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων που κατέκλυσαν τον δήμο του και τον παρακαλεί να παρέμβει προκειμένου να απελευθερωθεί ο υιός του που ήταν αιχμάλωτος στη Μικρά Ασία.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Jules Plain προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να δώσει διάλεξη στις Βρυξέλλες σχετική με τα Βαλκάνια.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Jules Polain στην οποία τον ευχαριστεί για την πρόσκληση που του είχε απευθύνει και τον ενημερώνει ότι δεν μπορεί να καθορίσει ημερομηνία της διάλεξης προτού ολοκληρωθούν οι εργασίες στη Λωζάνη που θα κρατήσουν αρκετές εβδομάδες ακόμα.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Σημείωμα που αφορά στη διαμαρτυρία των Φιλελευθέρων της Νέας Υόρκης, η οποία συναποστέλλεται, για την αναβολή κοινοποιήσεως στο Σεβασμιώτατο Τρωϊανό του εγγράφου της ανακλήσεώς του, ενώ διατυπώνεται και θετική άποψη για τον Αρχιεπίσκοπο Ροδοστόλου Αλέξανδρο.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Peter Vanech προς τον Ιωάννη Σταυρίδη στο οποίο αναφέρει ότι παραιτήθηκε ο Κορομηλάς καταγγέλοντας την Κυβέρνηση και τη χώρα, ρίχνοντας την ευθύνη της καταστροφής της Σμύρνης στον Ε.Βενιζέλο και προτείνει την άμεση αντικατάσταση όλου του προσωπικού της Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον εφόσον υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η συμπάθεια των Αμερικανών.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή της Μαρίας Αργυροπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προτείνει διάφορα μέτρα, όπως την ενίσχυση του Μορφωτικού Συλλόγου, την ίδρυση σχολείων, την κατασκευή γυμναστηρίων κ.α. για τη βελτίωση της επικρατούσας δεινής κατάστασης.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 7/20
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα και Ταμία της World Clearence Association Inc. Thos S.Ormiston προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο κύριος σύμβουλος τους υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων στη Σμύρνη, ότι ο σύνδεσμός τους είναι έτοιμος να βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα και ζητούν προτάσεις, παράλληλα με αυτές που υποβάλλουν οι ίδιοι, για τους τρόπους παροχής αυτής της βοήθειας.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Καλογηρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία απαντά σε παλαιότερη που του είχε αποστείλει διευκρινίζοντάς του ότι δεν είχε ζητήσει οικονομική συνδρομή παρά μόνο ηθική για την κυκλοφορία του σατυρικού του έργου Φουσογραφίες.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο αναφέρεται ότι η λέσχη κληρικών της Νέας Υόρκης επιθυμεί τη διατήρηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή των Κ.Μητσοτάκη, Ν.Σεργεντάνης και Φ.Αθανασίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να μεσολαβήσει ώστε να τοποθετηθεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Έργων ο Δ.Χέλμης.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Κ.Μητσοτάκη, Ν.Σεργεντάνη και Φ.Αθανασίου με την οποία απαντά σε προηγούμενή τους επιστολή, αρνούμενος την μεσολάβησή του προκειμένου να διοριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο ως Γενικός Διευθυντής των Δημοσίων Έργων τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι καθαρώς εσωτερικής φύσεως και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του περί δικαιώματος των μειονοτήτων όρου, που συζητείται στην αρμόδια υποεπιτροπή, και με τις αντιρρήσεις των Τούρκων επ' αυτού, παρακαλώντας τον να εμμείνει στη διατύπωση που ο ίδιος είχε προτείνει.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 16/29
infolib image control
Les evenements d' Orient. La situation en Thrace.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1923 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία ο γράφων του διατυπώνει το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα και τους δεινοπαθούντες Έλληνες, εκφράζει τη διάθεσή του να βοηθήσει και ζητεί να μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδράμει, εσωκλείοντας και μια επιταγή.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή απαντητική του Ε.Βενιζέλου με την οποία ευχαριστεί τον αποδέκτη για το ενδιαφέρον του, για τη διάθεσή του να βοηθήσει τους πρόσφυγες και για τη δωρεά του και του προτείνει, εφόσον προτίθεται να προσφέρει περαιτέρω προσωπική βοήθεια να απευθυνθεί σε αμερικανικές οργανώσεις ή στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 31
infolib image control
New York Tribune.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1921 Οκτώβριος 22

                                                                            infolib-libsolution