Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Μ.Κέπετζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δηλώσεις του G.von Streit για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Μ.Κέπετζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Dr W.Doerfes-Boppard προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί συνάντηση.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Δημητριάδη-Δοκάτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ελληνική εμπορική δύναμη στη Ρουμανία.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Άγγλου δημοσιογράφου W.H.Crawfurd Price προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ταξίδι του Βενιζέλου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Αναστάση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα νέα της παρέας τους στα Χανιά.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Ιερόθεου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά του υπομοιράρχου της χωροφυλακής Μαυρομιχάλη.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ασπασίας Καλβοκορέση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτηση του γιού της στη θέση του διαχειριστή μονοπωλίου στη Σύρο.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή της Μυστικής Εταιρείας υπέρ βωμών και εστιών "Εκδίκησις" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μη προσάρτηση της Ηπείρου.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή προς τον Μαρκαντωνάκη σχετικά με συνωμοσία των Ηπειρωτών κατά της ζωής του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
<1914>
infolib image control
Φάκελος του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου στον οποίο αναγράφεται η φράση Απειλητικαί επιστολαί.
Φάκελος
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραχώρηση άδειας ταξιδίου στη Γαλλία.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κρητικού προς τον Μαρκαντωνάκη σχετικά με μελέτη του για την τύχη των ελληνικών παροικιών και την ανασύσταση του Προξενείου της Ελλάδας στο Ιάσιο.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Π.Ε.Κοτζάμπαση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μονιμοποίησης του Στ.Φρατζεσκάκη.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του F.Schichau προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πώληση στην Ελλάδα 6 αντιτορπιλλικών.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 10
infolib image control
Αναφορά του αντιπροσώπου των Φωκαίων, Κ.Ψίλογλου, προς τον Ε.Βενιζέλο προς τους Πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη διαφορά τους με το Δημόσιο Οθωμανικό Χρέος.
Αναφορά
1914 Μάρτιος 11/24
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κουρλιμπίνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πρόβλημα της ποιμνιοβοσκής στην Αργολική πεδιάδα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 13
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί απαγορεύσεως ποιμνιοβοσκής καθ'όλην την περιφέρειαν της Αργολικής πεδιάδος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυριδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διαφοράς των τιμών του καπνού που πωλείται στην Παλαιά Ελλάδα και αυτού που πωλείται στην Νέα Ελλάδα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή εφέδρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αξία των εφέδρων αξιωματικών.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ι.Βορονζέρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση καταπάτησης μοναστηριακής περιουσίας της Μονής Πετράκη.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του A.Rubin προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να ενισχύσει την εφημερίδα "Le Journal des Balkans".
Επιστολή
1914 Μάρτιος 28/Αρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επικείμενες διπλωματικές μεταβολές.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Ηπίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μηπροαγωγή του λοχαγού Β.Τζούρα.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Β.Τζούρα προς τον Α.Ηπίτη σχετικά με την μη προαγωγή του.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Στρωμνίτσης Αρσένιου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές του με αφορμή τις εορτές του Πάσχα.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ.Παναγούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με όνειρα που έχει δει και την ερμηνεία αυτών.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Στεφάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την αρθρογραφία του Βενιζέλου για το βαλκανικό σύμφωνο.
Τηλεγράφημα
1914 Απρίλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Στεφάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αρθρογραφία του Βενιζέλου για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια.
Τηλεγράφημα
1914 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα έργα της γραμμής Καλαμπάκας-Ιωαννίνων.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο φιλικού περιεχομένου.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εφημερίδας Universul προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί συνέντευξη για τα επεισόδια στην Κορυτσά.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ηλ.Αναστασιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κτηματική πολιτική του κράτους.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Ηλ.Αναστασιάδη περί της επιβαλλομένης κτηματικής πολιτικής του Κράτους.
Υπόμνημα
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητικού Επιτρόπου των καταληφθεισών νήσων του Αιγαίου, Μ.Πετυχάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να δεχθεί τον Π.Ζαχαρίου.
Επιστολή
1914 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Henri Chretien προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει βιβλία για τον Κάϊζερ Γουλιέλμο.
Επιστολή
1914 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Τριανταφυλλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ενέργειες Οθωμανών που είναι δυσαρεστημένοι από όσα γίνονται από το Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος.
Επιστολή
1914 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ποια πλοια είναι διαθέσιμα για πώληση.
Επιστολή
1914 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εφημερίδας Έθνος, Σ.Νικολόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδικία σε βάρος του επιστήμονα Σπ.Δοντά.
Επιστολή
1914 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί υδρεύσεως και υπονόμων.
Επιστολή
1914 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Ι.Η.Αμπατζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδυναμία του να μεταβεί στο Αδραμμύτιο και στις Κυδωνίες μετά την κατάληψη της Μυτιλήνης.
Επιστολή
1914 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Λ.Οικονομίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την εισαγωγή άλατος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1917 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γεωργόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία δίνει πληροφορίες για το ταξίδι του Τσάρου στην Κωνστάντζα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή F.R.Seatchord προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο Brickford-Smith σε κάποια θέση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την επέμβασή του υπέρ της υπόθεσης του Ch.Termperley, ο οποίος έχει επιχείρηση ξυλείας στην Νάουσα και έχει παράπονα από τις αρχές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δυσκολίες διάδοσης του θεσμού των Προσκόπων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή της Καλλ.Ιωαννίδου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές και τα συγχαρητήριά της για τις επιτυχίες του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Νταφώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρασκευή του πλακούντα και την διανομή του στους Έλληνες στρατιώτες για την ενίσχυση του οργανισμού τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 20
infolib image control
Σφραγίς πλακούντων Στρατωιωτών, Ναυτών Ελλήνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή με την οποία δίνει πληροφορίες για τις κινήσεις της Οθωμανικής κυβέρνησης σχετικά με την καταμέτρηση του αντρικού πληθυσμού, την διανομή όπλων και τις διώξεις Χριστιανών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Φ.Καρρέρ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την στάση της πολιτείας απέναντι στον γιό του Εμμ.Καρρέρ, που πήρε μέρος στον πόλεμο, και με την μονιμοποίηση των εφέδρων αξιωματικών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του λοχαγού Ν.Σπανού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται για την μη προαγωγή του στο βαθμό του ταγματάρχη..
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ευάγ.Γαρουφαλιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί στην Ήπειρο και προτείνει την ταχεία προσάρτηση και αφομοίωση της Ηπείρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κευγιαλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις βιαιοπραγίες των Τούρκων εναντίον των Αλατσάτων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του ανθυπολοχαγού πεζικού Παπαβασιλείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εναντίον του κατηγορία για κακοδιαχείριση των χρημάτων της Γενικής Αποθήκης υλικού Στρατού στον Πειραιά.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή των διδασκάλων Ι.Κωνσταντινίδη και Γ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν τον διορισμό τους σε κάποια κατάλληλη θέση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αθανασόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σχεδιάγραμμα με τίτλο" Ένδυμα των Τολμηρών" και σχετικές εξηγήσεις.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή της Ειρ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά της για τον Κ.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προτάσεις για την μείωση των εξοπλισμών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της La Revue, J.Finot, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του γνωστοποιεί ότι ο ίδιος και οι φίλοι του παραιτούνται από την αγορά του Χατζημπαλή, στον Όλυμπο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Γαλλικής Επιμελητείας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την παρασημοφορία του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή αντιπροσώπου των Ναυπηγείων Γουάϊτ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραγγελία δύο αντιτορπιλλικών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούνιος 30/Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Θεοδοσίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ενημερώνει ότι η Τουρκία αποτάνθηκε στην Αργεντινή για την αγορά θωρηκτού και προτείνει η Ελλάδα να επιτεθεί εναντίον της εκμεταλλευόμενη την υπεροπλοία της.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Michelange Billia προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με άρθρο του για την Αλβανία και την επιθυμία του να δημοσιευτεί σε εφημερίδα των Αθηνών.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Αλφρ.Καπούτο προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραχώρηση στην Ελλάδα των θωρηκτών Σαρδηνία και Σικελία.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ρούσσου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προσφέρεται να βοηθήσει σ'ό,τι αφορά τις αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Παύλου Τέρκα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει παράκληση του Εσσάτ Πασσά να του δοθούν χρήματα για την επίτευξη του σχεδίου, το οποίο ανταποκρίνεται στις ελληνικές βλέψεις στη Αλβανία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιαστολή του Ι.Αρβανιτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του να στον συναντήσει για να του μιλήσει για ένα εθνικό θέμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 10/23
infolib image control
Χρόνος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Μόσχο Γεωργιάδη Γλύστρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της, ιδίως στον οικονομικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των Εβραίων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Ι.Αρβανιτόπουλου προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο με την οποία του προτείνει το σχημετισμό Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Αύγουστος 10/23
infolib image control
Επιστολή του δημοσιογράφου Θωμά Γ.Χατζή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του δοθεί βοήθημα και μια θέση με αμοιβή για να επιζήσει και για να εργαστεί για εθνικούς σκοπούς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μόραλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της καταβολής των διδάκτρων του ανηψιού του Θρ.Τσακαλώτου για την φοίτησή του στη Σχολή Ευελπίδων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου Δημ.Αχ.Καρώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά της Επιτροπής Τριπολιτών, που έφθασε στην Αθήνα.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Η.Γ.Ράλλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο με τίτλο Στρατιωτική Επινόησις και εκφράζει την πίστη του ότι θα διαταχθεί άμεσα η εφαρμογή της εφεύρεσης στον ελληνικό στρατό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα του Η.Γ.Ράλλη με τίτλο Στρατιωτική Επινόησις, στο οποίο αναφέρεται σε στρατιωτική εφεύρεση.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή Αγγλίδας Κυρίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία παραπονείται ότι την παρενοχλεί ο Έλληνας αξιωματικός Θ.Βουτσινάς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή συμπολιτών που πολέμησαν και στους δυο πολέμους προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σκανδαλώδη απαλλαγή από το στρατό του εμπόρου Γ.Μοντεσάντου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Μ.Μ.Θεοδωρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις παράνομες ενέργειες του Οικονομικού Επιτρόπου Πολυγύρου για την εκμίσθωση του τσιφλικίου Μυριοφύτου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Οικονομικής Εφορίας Χαλκιδικής προς τον Μ.Ρίτσον σχετικά με την ανανέωση της εκμίσθωσης του τσιφλικίου Μυριοφύτου.
Επιστολή
1914 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Π.Πανόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εφεύρεση μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιεί ως κινητήρια δύναμη τον πεπιεσμένο αέρα.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιωάν.Σ.Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει να αναλάβει την Προεδρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να εφαρμόσει τα πορίσματα της μελέτης του σχετικά με την Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική νομοθεσία για την αναδιοργάνωση του Ελεγκτικού συνεδρίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Ψαρουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μεσολαβήσει στον Πρέδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού για να οριστεί η ημερομηνία της διάλεξής του.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Ψαρουδάκη προς τον Πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού στην οποία αναφέρει τα θέματα για τα οποία θέλει να μιλήσει και ζητεί να του επιτραπεί η διάλεξη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ.Θωμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρετια για το νομοσχέδιο το οποίο ορίζει ως όριο ηλικίας τα 65 και ζητεί να ορισθεί το 70ο έτος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Βέροβη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να διατάξει να του καταβληθούν τα καθυστερούμενα επιδόματα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 21/Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αντικατάστασης του υπηρετούντος στο Γραφείο Χωροφυλακής στο Υπουργείο Στρατιωτικών Μοιράρχου Ι.Καψάλη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Νικολέτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Υπηρεσία του Υπουρεγίου Ναυτικών και στον Ναύσταθμο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Αλφ.Καπούτο προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει ότι διώχθηκε από τους Βουλγάρους από την Ξάνθη, επειδή υποστήριζε τους Έλληνες και ζητεί να του δοθεί κάποια θέση.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Πολυβίου Οικονόμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρεται στον Περικλή, στον Σωκράτη, στον Πλάτων και στους σοφιστές για να αποδείξει ότι η τιμωρία είναιι ωφέλιμη και για να θίξει την ατιμωρησία του Κανελλόπουλου και του Παπαδιαμαντόπουλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ζ.Μάτσα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάχρηση του βουλευτικού αξιώματος σε βάρος των πολιτών με αφορμή τις κατηγορίες εναντίον του από το βουλευτή Αραβαντινό για το ζήτημα της Ενιαίας.
Επιστολή
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Πατρίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Μακεδονίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας ασφάλειας στη Μακεδονία, με τις ληστρικές πράξεις κατά των Οθωμανών και με την αντιμετώπισή τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Σ.Οικονομίδη με την οποία διαμαρτύρεται για το διορισμό του ως βοηθός διερμηνέως στο μεταφραστικό γραφείο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Λ.Λαμπαθάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποδέχεται την πρόταση του Αρχηγού και Επιθεωρητή της Επιμαλητείας, Χρυσανθόπουλου, να καταλάβει θέση στο Εμπορικό Τμήμα της Επιμελητείας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 29/Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Λ.Λαμπαθάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάκληση του Σχλήμαν και με το τι γράφεται στις εφημερίδες Αθηνώ και Αντλαντίς.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Νοέμβριος 30
infolib image control
Αντλαντίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Νοέμβριος 7
infolib image control
Ατλαντίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Νοέμβριος 8
infolib image control
Αθηνά.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1914 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Πάλλη προς την Κεντρική Επιτροπή Εθνικών Πατριωτικών Οργανώσεων για τις διώξεις που υφίστανται οι Έλληνες στην Τουρκία και για τις δηλώσεις Άγγλων Υπουργών ότι ο πόλεμος διεξάγεται για την διατήρηση της ελευθερίας των μικρών λαών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής Εθνικών Πατριωτικών Οργανώσεων προς τον Α.Πάλλη με την οποία απαντά στην επιστολή του σχετικά με τις διώξεις των Ελλήνων στην Τουρκία και με την διεξαγωγή του πολέμου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Τρωάδος Νεόφυτου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές του γοα την ονομαστική εορτή του Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του G.Fernades προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προμήθεια μπύρας στην Μακεδονία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γ.Κροκιδά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του ταγματάρχη Γ.Κογκόπουλου να εξεταστεί από το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Στρατιωτικών η αδικία σε βάρος του στις προαγωγές.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Α.Σαγιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει ότι στην Αρκαδία διατηρείται απολυταρχικό καθεστώς με υποστηρικτές τον Δημητρακόπουλο και τους Δημάρχους.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914> Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Αρμ.Σ.Αλιβιζάτου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα και εκφράζει το παράπονό του για την μη απονομή παρασίμου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Θ.Β.Οικονομίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης της διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας στα γυμνάσια Χανίων και Ηρακλείου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Παντελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την υπερηφάνεια των Κρητικών της Αλεξάνδρειας για τις δηλώσεις του Σουλτάνου στον Πατριάρχη για το έργο του Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Bois προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζερι την ευτυχία του για τους θριάμβους του Βενιζέλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συμβουλέυει να επιτρέψει στις ξένες εταιρείες να εργασθούν στην Ελλάδα.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιππικού της Γαλλίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να αντικατασταθεί στη Σχολή Ιππασίας ο ταγματάρχης Μαυρομιχάλης, ο οποίος αποστρατεύθηκε.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή της Fedaration Nationale des Societes de Natation et de Sauvetage προς τον Ε.Βενιζελο με την οποία τον προσκαλεί στην εορτή των εταιρειών κολύμβησης και ναυαγοσωστών.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Μαρσέλλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ήπειρο σ' ό,τι αφορά τις Προξενικές και δικαστικές αρχές.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή μοναχού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις μυστικές κινήσεις των Τούρκων αιχμαλώτων.
Αρχειακό Τεκμήριο

                                                                            infolib-libsolution