Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης του Γ.Φρούδα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Χρήστου Λαδά προς τον Θ.Σοφούλη με την οποία του επισημαίνει ότι έχει βοηθήσει το κόμμα αλλά εκφράζει και τη διαμαρτυρία του για τη συμπεριφορά προς τους Αθηναίους πολίτες, από τους οποίους μόνο ζητείται οικονομική υποστήριξη ή τους επιρρίπτεται η ευθύνη της αποτυχίας.
Έκθεση
1935 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή στην οποία ο αποστολέας αναφέρει ότι πολύ στενος συνεργάτης του Μεταξά του εκμυστηρεύτηκε την πρόθεση του τελευταίου για εγκαθίδρυση δικτατορίας και εκκαθαρίσεων καθώς ο υποστράτηγος Κωνσταντίνου,διοικητής της Αστυνομίας πόλεων,είναι άνθρωπος του Μεταξά και έχει τη δυνατότητα να ελέχγξει την περιοχή των Αθηνών.
Επιστολή
<1935>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γαλανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον ειδοποιεί ότι αναχωρεί την επομένη λόγω έλλειψης μέσου.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα κατοίκων από το Αρμένο Σητείας προς τον Ε.Βενιζέλο και τον στρατιωτικό διοικητή Χανίων Τζανακάκη με το οποίο δηλώνουν την υποστήριξή τους στην Επανάσταση.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παραρτήματος Δημοκρατικής Αμύνης Καλού Χωριού Μέρα Μαύρης προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο δηλώνεται η υποστήριξη προς την Επανάσταση.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα από τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Τριάδος Σητείας Στ.Σταυρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του μεταφέρει τη συμπαράσταση όλης της κοινότητας για το κίνημα του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου της κοινότητας Χρωμοναστηρίου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζεται η συμπαράσταση της κοινότητας προς το κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου του Συλλόγου Εφέδρων Σταυρωμένου Σητείας Μιχ.Κουνελάκι προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τάσσονται στο πλευρό του στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου του παραρτήματος Δημοκρατικής Αμύνης Παρτήρων Ιωάννη Βασιλάκη προς προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τάσσεται στο πλευρό του στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου του Παραρτήματος Δημοκρατικής Αμύνης Μιλάτου Μπονιαλέτου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τάσσεται στο πλευρό του στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου και του αντιπροέδρου του τμήματος Δημοκρατικής Αμύνης Ιεράπετρας Κων.Δεδελετάκη και Εμμ.Μαστοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον πληροφορούν ότι έχουν καταλάβει την επαρχία της Ιεράπετρας με τη συνεργασία της Αστυνομίας και ότι τίθενται στο πλευρό του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου της Δημοκρατικής Αμύνης Κεντριού Ιεράπετρας Σκουλούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τάσσεται στο πλευρό του στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο όπου αναφέρονται ονόματα.
Τηλεγράφημα
<1935>
infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης της Παγκρήτιου Πολιτικής Οργάνωσης προς το πρόσωπο του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
<1935>
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης κατοίκων της κοινότητας Χάνδρας της Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο αναφορικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
<1935>
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης του Παραρτήματος Δημοκρατικής Αμύνης της κοινότητας Μεσελέρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημάτου
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης του προέδρου της κοινότητος Σητείας Κολυβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935
infolib image control
Τηλεγράφημα των κατοίκων της κοινότητος Κάτω Βιάννου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του μεταφέρουν την υποστήριξή του χωριού τους στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ευτύχιου Χαλακατεβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο δηλώνει την υποστήριξή του στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης του προέδρου και του γραμματέα του Παραρτήματος της Δημοκρατικής Αμύνης της κοινότητας Ανατολής Παπαδάκη και Κυκιβαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης της Δημοκρατικής Άμυνας της κοινότητας Αποδούλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
<1935>
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης και αμέριστης υποστήριξης της Παγκρήτιας Πολιτικής Οργάνωσης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του
Τηλεγράφημα
1935
infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης των Φιλελευθέρων Νεάπολης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης του προέδρου της Δημοκρατικής Αμύνης Σταυροχωρίου Στεφανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης του τμήματος Δημοκρατικής Αμύνης Νεάπολης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης του προέδρου της κοινότητας του Αγ.Στεφάνου Μπαγορδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλελευθέρων Ηρακλείου Βογιατζάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα υποστήριξης του Συναταγματάρχη Μαλαγαρδή της Δημοκρατικής Αμύνης Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μάρκου Νικολαΐδη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τίθενται στη διάθεση του δευτέρου τρεις από τους γιους του Νικολαΐδη στο επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα συμπαράστασης του προέδρου και του μέλους της κοινότητος Σταυροχωρίου Αναγνωστάκη και Παπαγιαννάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επιχειρούμενο κίνημά του.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Κοθρή προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τάσσεται στο πλευρό του ενώ τον πληροφορεί ότι έχει καλή συνεργασία με την Αστυνομία και ότι θα μεταβεί στη Νεάπολη και στον Αγ.Νικόλαο για τους σκοπούς του κινήματος.
Τηλεγράφημα
1935 Μάρτιος 3
infolib image control
Πρωτόκολλο απορρήτων εγγράφων και κρυπτογραφικών τηλεγραφημάτων της Επαναστάσεως.
Πρωτόκολλο
1935 Μάρτιος 6

Bρέθηκαν 34 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution