Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή της Προέδρου του Σανατορίου Μάννα Α.Παπαδοπούλου προς τον Έλ.Βενιζέλου με την οποία εκθέτει τα σχέδιά της για νέο σανατόριο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή προς τον Ι.Α.Δροσόπουλο, Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία περιήλθε το γραφείο του.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Πρακτικό συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Απρίλιος 28
infolib image control
Πρακτικό συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Μάιος 20
infolib image control
Πρακτικό συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Πρακτικό συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Πρακτικό συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Πρακτικό της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Ιουλίος 8
infolib image control
Σημείωμα επί των λεχθέντων εν τη Διοικούσα Επιτροπή υπό του βουλευτού Δ.Μαρσέλου κατά την συνεδρίασιν της 8ης Ιουλίου 1930.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο καταγράφονται διάφορα ζητήματα τα οποία θίγονται στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Ιούλιος 16
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αθηνών της Λέσχης Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Ιούλιος 24
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
1930 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Δ.Αθηνοδώρου προς την Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με την αναδιοργάνωση του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Βουλευτή Δ.Αθηνοδώρου σχετικά με τις υποδείξεις του για την αναδιοργάνωση του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού του στόλου Δεμέστιχα προς τον Κ.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση της μετάβασης του πρωθυπουργού στο Αβέρωφ για την εορτή της Εκατονταετηρίδας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 24
infolib image control
Σημείωμα του Σ.Στεφάνου σχετικά με την επιθετική πολιτική του Γ.Καφαντάρη από τις στήλες του περιοδικού Πειθαρχία.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Το Φόβητρο των Ανωμαλιών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Ιανουάριος 5
infolib image control
Πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων.
Πρακτικό
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Στ.Στεφάνου σχετικά με τη δημοσίευση συνεντεύξεων του Στεργιάδη στην εφημερίδα Πατρίς.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Η εκδηλωθείσα συνδεδυασμένη επίθεσις Κονδύλη-Στεργιάδη κατά του Κοινοβουλευτισμού.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Η Ελληνική.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Η Ελληνική.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Αι χθεσιναί δηλώσεις του Τσαλδάρη εν Θεσσαλονίκη. Αι αντιλήψεις του δια το μέχρι τούδε επιτελεσθέν κυβερνητικόν έργον. Βεβαιοί ότιδεν εχρησιμοποιήθη ο Πλαστήρας επιί Οικουμενικής.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Σ.Στεφάνου σχετικά με τις κινήσεις του Γ.Κονδύλη.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα Σ.Στεφάνου σχετικά με την δημοσίευση συνεντεύξεων και άρθρων με αφορμή το άρθρο του Καφαντάρη στην Πειθαρχία.
Σημείωμα
1930 Ιανουάριος 12
infolib image control
Ο Καφαντάρης απαντά εις τους Τσαλδάρη και Τσιριμώκον. Η ανάμιξις του Πλαστήρα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Πειθαρχία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Η Ελληνική.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Μακραί ανακοινώσεις του Καφαντάρη προς την Πρωΐαν. Εαν υπάρχη κίνδυνος ανωμαλιών η κυβέρνησις ας ομιλήση.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Το φόβητρο των ανωμαλιών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Η εγγύησις βίου ομαλού.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Σ.Στεφάνου με το οποίο υποβάλλει απόκομμα της Καθημερινής σχετικά με τις διαθέσεις του Κονδύλη.
Σημείωμα
1930 Ιανουάριος 12
infolib image control
Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Μαυρογορδάτου προς το Υπουργείο Υγιεινής με την οποία την παραίτησή του από την Εφορεία του Κεντρικού Νοσοκομείου Προσφύγων Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Ομιλία του Προέδρου της Λέσχης των Φιλελευθέρων Αλέξανδρου Κασσαβέτη κατά την συγκέντρωσιν της 13ης Φεβρουαρίου περί τον καταρτισμό νέων καταστασικών διατάξεων επί τη βάσει των οποίων θέλει διοικηθεί το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Ομιλία
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά, προς τον Αλ.Κασσαβέτη με την οποία διαβιβάζει στοιχεία που του έχουν ζητηθεί.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 5
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και των εμπορικών συλλόγων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναγράφονται τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Κατάστασις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη, σχετικά με το 18ο άρθρο της τηλεφωνικής σύμβασης.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση για διορισμό του Δ.Καλογερόπουλου και του Αν.Μπικάδη σε υποκατάστημα της Τράπεζας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ρούσσου προς τον Κ.Βενιζέλο σχετικά με την μετάβαση του Προέδρου του Μεικτού Εφετείου Αλεξανδρείας, Χάνσον.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Παπανδρέου, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με το διορισμό του Τ.Γεωργιάδη ως επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο Κρήτης.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης, Ζαχ.Παπαντωνίου, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αντίθεσή του να αγοραστεί η εικονοραφία της Οδύσσειας του J.Styka.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Αθ.Αγνίδη προς τον Αδοσσίδη με την οποία τον ευχαριστεί για τη συγχαρητήρια επιστολή του με την ευκαιρία της αναγορευσής του στη Διεύθυνση του Τμήματος Αφοπλισμού.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Eric Drummond σχετικά με την αποστολή του Dr.Rajchman στην Αθήνα για να βοηθήσει στην υγειονομική οργάνωση της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή του Ισμέτ Πασά προς την Ένωση Αναπήρων Πολέμου Αττικής
Επιστολή
1930 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Γ.Τσουρίδη, του Σπ.Σπυρόπουλου και του Δ.Τσόκα προς τον Ισμέτ Πασά, η οποία δημοσιεύτηκε στον τύπο.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Αναπήρων Πολέμου Ολικής Ανικανότητας Αττικής προς τον Ισμέτ Πασά.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Οκτώβριος 1
infolib image control
Σημείωμα του Χομπίτη σχετικά με την αντιδραστική κίνηση.
Σημείωμα
1930 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Υφυπουργό σχετικά με την ίδρυση κέντρου Φιλελευθέρων στο Λονδίνο.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Δελτίο του Ν.Βότση.
Δελτίο
infolib image control
Κατάσταση για ονόματα υποψηφίων εκτάκτων μελών προς υποσήριξην του έργου Χ.Α.Ν. Αθηνών.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα το οποίο αναφέρει την τύπωση καταλόγων, την διανομή τους και την αναμονή απαντήσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάσταση στην οποία θα συμπληρώνονταν τα στοιχεία των προσώπων που θα μπορούσαν να προσφέρουν υπέρ του κόμματος.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την καταψήφιση προαγωγών ανώτατων αξιωματικών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Αθηνών Π.Α.Αργυρόπουλου σχετικά με την εικόνα της πόλης των Αθηνών.
Επιστολή
1930
infolib image control
Επιστολή του Σανατορίου η Μάννα προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με τις κατηγορίες του Οικονομικού Διευθυντή Αρσένη εναντίον του Σανατορίου Μάννα.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Η Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Φυλλάδιο σχετικά με την δημιουργία του Σανατορίου Μάννα.
Φυλλάδιο
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Φραντζή σχετικά με την μείωση της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Rees προς τον A.Crosfield με την οποία προτείνει την εταιρεία Hughes& Lancaster ως την πιο αξιόπιστη για την ανάληψη του αποχετευτικού έργου Αθηνών και Πειραιώς.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Rees προς τον A.Crosfield σχετικά με το ζήτημα της αποχέτευσης της Νέας Σμύρνης.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Μισαηλίδη με την οποία ζητεί να τον συναντήσει προκειμένου να μεσολαβήσει στην επικοινωνία με τον Κρούγερ.
Επιστολή
1930 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή των Ηνεμένων Πολιτειών στην Αθήνα προς τον Φραντζή
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επισκεπτήριο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ.Ι.Τσουδερού.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Διοιηκητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ.Τσουδερού προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την επίδραση της ελληνικής οικονομίας από την διεθνή οικονομική κρίση.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Μαυρογορδάτου προς τον Στεφάνου με την οποία αποστέλλει αναφορές προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το το ζήτημα της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 26
infolib image control
Αναφορά του Μ.Ι.Μαυρογορδάτου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την επίσκεψη της Ρουμανικής Αποστολής στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.
Αναφορά
1931 Ιανουάριος 21
infolib image control
Αναφορά του Μ.Ι.Μαυρογορδάτου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την επίσκεψη της Ρουμανικής Αποστολής στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.
Αναφορά
1931 Ιανουάριος 24
infolib image control
Μακεδονία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Μ.Ι.Μαυρογορδάτο σχετικά με την επίσκεψη της Ρουμανικής Αποστολής στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον A.Crosfield σχετικά με τη μελέτη νομοσχεδίου και την διεξαγωγή εκλογών.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Λ.Λ.Χαλκοκονδύλη σχετικά με την απομάκρυνση του από το κόμμα των Φιλελευθέρων το 1915.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Συνομιλία του Λ.Μακκά με τον Υπουργό των Εξωτερικών της Τουρκίας Τεφήκ Ρουσδή Μπέη.
Συνομιλία
1931 Μάιος 6
infolib image control
Συνομιλίαι των πρωθυπουργών και των υπουργών των Εξωετερικών της Ελλάδος και της Τουρκίας κατά τας συσκέψεις της 5ης και 6ης Οκτωβρίου 1931.
Πρακτικό
infolib image control
Επιστολή του Ν.Τσιμόπουλου προς τον Ν.Πλαστήρα σχετικά με την οργάνωση της γεωργοκτηνοτροφικής προπαγάνδας και την προαγωγή της γεωργίας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Πότη Τσιμπιδάρο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Ν.Τσιμόπουλου σχετικά με την προαγωγή της γεωργίας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή της Προέδρου του Σανατορίου Μάννα Α.Παπαδοπούλου προς τον Π.Τσιμπιδάρο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής της σχετικά με αίτημα του Πιττάκη.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Προέδρου του Σανατορίου Μάννα, Α.Παπαδοπούλου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μην περιφρονηθεί η αξία του Πιττάκη.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 10
infolib image control
Σημείωμα του Λ.Ιασωνίδη και του Αχ.Παπαδάτου σχετικά με την καταγγελία του Καφαντάρη εναντίον της κυβέρνησης για ανισότητες στη διανομή κλήρου στη Θεσσαλία και στις Νέες Χώρες.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υπολοχαγγού Ε.Α. Λαμπράκη προς τον Γ.Κατεχάκη σχετικά με τα γεγονότα της Αγίας Παρασκευής, της Πλατείας Συντάγματος και του Θεάτρου Περοκέ.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 24
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Υπόμνημα αποστράτου εθνικής αμύνης".
Φάκελος
infolib image control
Δήλωση του Ε.Βενιζέλου στους δημοσιογράφους σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων για την πλημμελή παροχή απαντήσεων εκ μέρους των δημοσίων υπηρεσιών σε αιτήσεις πολιτών που διαβιβάζονται μέσω του Πολιτικού Γραφείου.
Δήλωση
<1931>
infolib image control
Επαναστατική Προκήρυξη της Πανελληνίου Επαναστατικής Επιτροπής με την οποία καλεί τον λαό της Αθήνας να εξεγερθεί εναντίον της κυβέρνησης.
Προκήρυξη
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Βαρβαρέσσου σχετικά με οικονομικά θέματα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την επίλυση των ελληνοβουλγαρικών διαφορών.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το κυπριακό ζήτημα.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 21
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Παπανδρέου σχετικά με τον αριθμό των διδακτηρίων που ανεγέρθηκαν επί κυβερνήσεως Καποδιστρίου και επί των κυβερνήσεων Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
1932 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Βαμβακά σχετικά με την υποβολή παραίτησής του από την θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Περ.Ράλλη και του Γ.Λάπα προς τον Β.Καραπαναγιώτη με την οποία του προτείνουν να παραιτηθεί από την μήνυση κατά του Κ.Αθανάτου και της εφημερίδας Ελεύθερος Άνθρωπος για συκοφαντική δυσφήμιση.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αθανάτου προς τον Περ.Ράλλη σχετικά με την εναντίον του Ελεύθερου Ανθρώπου μήνυση του Β.Καραπαγιώτη για συκοφαντική δυσφήμιση.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 28
infolib image control
Έκθεση του Ταγματάρχη Χωροφυλακής Γ.Σαρτζετάκη με τίτλο Πρόβλεψις περί των αποτελεσμάτων των προσεχών βουλευτικών εκλογών.
Έκθεση
1932 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ταγματάρχη Χωροφυλακής Γ.Σαρτζετάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει έκθεση με πληροφορίες για το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 8
infolib image control
Έκθεση του Ταγματάρχη Χωροφυλακής Γ.Σαρτζετάκη με τίτλο Πληροφορίαι περί του πιθανού αποτελέσματος των προσεχών βουλευτικών εκλογών.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία διαβιβάζει σημείωμα περί της προεκλογικής προπαγάνδας για την εκλογή του Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας.
Διαβιβαστικό
1932 Μάρτιος 26
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την προεκλογική προπαγάνδα για την εκλογή του Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Γ.Μαρή σχετικά με τους λόγους, οι οποίοι επιβάλλουν άμεσα την διεξαγωγή εκλογών.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Ευστρ.Κουλουμβάκη σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αναλογικής στις επικείμενες εκλογές.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Τροπολογίαι επί της προτάσεως νόμου "περί εκλογής βουλευτών".
Τροπολογία
1932 Απρίλιος 18
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Π.Βουρλούμη σχετικά με την προστασία της βιομηχανίας.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την προστασία της βιομηχανίας.
Σημείωμα
infolib image control
Απόσπασμα ομιλίας του βιομήχανου Ζάννου σχετικά με τη μέριμνα της κυβέρνησης υπέρ της εγχώριας βιομηχανίας.
Ομιλία
infolib image control
Times
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 23
infolib image control
News Chronicle.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανακοίνωση από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Ε.Βενιζέλου με την οποία διαψεύδεται επικοινωνία του Ε.Βενιζέλου με τον πρωθυπουργό Παπαναστασίου.
Σημείωμα
1932 Μάιος 28
infolib image control
Αναφορά του Γ.Β.Γεωργιάδη σχετικά με ενέργειες προσώπων και συνδέσμων υπέρ της Δημοκρατίας.
Πόρισμα
1932 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γ.Ροδόπουλου προς τον Ρούσσο σχετικά με την επίσκεψή του στους Διευθυντές του Μονοπωλίου καπνού στη Βιέννη.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Austen Chamberlain προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με την απόφαση της League Loans Comittee.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 27
infolib image control
Περίληψη ανταπόκρισης του Reuters σχετικά με την πρόταση τουΔ.Φιλάρετου για τον σχηματισμό Αγγλοελληνικής εταιρείας καπνού
Ανταπόκριση
1932 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Φιλάρετου προς τον Rodd
Επιστολή
1932 Ιούλιος 28
infolib image control
Επισκεπτήριο του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο σημειώνει ότι του αποστέλλει άρθρα για να παρακουλουθήσει την συζήτηση για το σχέδιό του για τον καπνό.
Επισκεπτήριο
<1932>
infolib image control
Εργασία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιούλιος 31
infolib image control
Εργασία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιούλιος 17
infolib image control
Εργασία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιούλιος 24
infolib image control
Εργασία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή της Προέδρου του Σανατορίου Μάννα Α.Παπαδοπούλου προς τον Έλ.Βενιζέλου με την οποία εκθέτει τα σχέδιά της για νέο σανατόριο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή της Προέδρου του Σανατορίου Μάννα Α.Παπαδαπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή τουΙδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με την διαχείριση των εξόδων του εκλοικού αγώνα Αθηνών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Ν.Ρούσσο με την οποία εσωκλείει επιταγή 10.000 δραχμών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραείου του Πρωθυπουρού, Ν.Ρούσσιυ, προς τον Σπ.Πάτση με την οποία διαβιβάζει επιταγή 10.000 δραχμών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γαφείου του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς τον Π.Βουρλούμη με την οποία ενημερώνει ότι έλαβε επιταγή της Ιονικής Τράπεζας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Άρθρο της εφημερίδας Financial News και Financial Times σχετικά με την δημιουργία ελληνοβρετανικής εταιρείας για την εκμετάλλευση του καπνού.
Άρθρο
1932 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Δ.Φιλάρετου προς τον Μπερνάρη σχετικά με τον σκοπό της επαφής του με τις ανεξάρτητες δημοκρατικές εφημερίδες.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 24
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Αι απόψεις του Στρατιωτικού Συνδέσμου".
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Φάκελος στο οποίο αναγράφεται "Στρατιωτικός Σύνδεσμος. Σημείωμα αιτημάτων, επιδοθέν προς Βενιζέλον".
Φάκελος
infolib image control
Υπόμνημα των αξιωματικών που μετείχαν στον διαλυμένο Στρατιωτικό σύνδεσμο σχετικά με το διάβημα των αντιστρατήγων Τσιμικάλη, Μαζαράκη, Μανέτα.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Βαρβαρέσου σχετικά με οικονομικά θέματα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Απόσπασμα προεκλογικής ομιλίας του Ε.Βενιζέλου κατά τις εκλογές του 1932.
Ομιλία
infolib image control
Λόγος που εκφωνήθηκε στον Πειραιά κατά τις παραμονές των εκλογών του 1932.
Ομιλία

                                                                            infolib-libsolution