Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Μακκά με την οποία τον ευχαριστεί για την ενημέρωση για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 25
infolib image control
Πρακτικά της Συνελεύσεως του Κόμματος των Φιλελευθέρων γενομένης την 6ην Ιανουαρίου 1924 εν τη αιθούση των Συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου.
Πρακτικό
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου με την οποία απευθύνει πρόσκληση για την ανταλλαγή σκέψεων για το πολιτειακό ζήτημα.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 17
infolib image control
Κατάσταση με ονόματα υποψηφίων και επιτυχόντων βουλευτών.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάσταση με ονόματα υποψηφίων και επιτυχόντων βουλευτών.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα το οποίο αναφέρει " Είς τας Σέρρας εξελέγησαν εν τω μικτώ συνδυασμώ Φιλελεύθεροι"
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου το οποίο αναφέρει "Σύσκεψις Βενιζέλου μετά Αντιπολιτευομένων.19.2.1924"
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ζ σχετικά με την κατάσταση της Ιεράς Μητρόπολης Θυατείρων.
Έκθεση
1924 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόοδο της Ιεράς Μητρόπολης Θυατείρων.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Μιχαλόπουλο με την οποία αποστέλλει έγγραφα για να επιδοθούν στον Βενιζέλο.
Επιστολή
1924 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή προς Υπουργό σχετικά με την προσφορά 10.000 δρχ. υπέρ της Λέσχης του Γκόλφ.
Επιστολή
1924 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Μιχαλόπουλο
Επιστολή
1924 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή σχετικά με το περιεχόμενο συνομιλιών με πρόσωπα του επίσημου Αγγλικού κόσμου για τις εθνικές υποθέσεις.
Επιστολή
1924 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Niemeyer προς τον Αλ.Διομήδη σχετικά με την διάρκεια της οικονοικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Συμμάχων.
Επιστολή
1924 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Σημείωμα για το ισχύει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για την επικύρωση των συνθηκών.
Σημείωμα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Έκθεση του Σύμβουλου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Α.Α.Πάλλη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιών των ανταλλαξίμων.
Έκθεση
1925 Μάιος 21
infolib image control
Επισκεπτήριο του Σύμβουλου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων Α.Α.Πάλλη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία ζητεί να της αγοράσει κάποια βιβλία.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή της Α.Παπαδοπούλου προς τον Γ.Σαριδάκη σχετικά με έργο της για την αποκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή της Α.Παπαδοπούλου προς τον Γ.Σαριδάκη σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή της Α.Παπαδοπούλου προς τον Γ.Σαριδάκη με την οποία τον ευχαριστεί για την φιλία του.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή της Α.Παπαδοπούλου προς τον Γ.Σαριδάκη σχετικά με την αναχώρηση του Διομήδη για το Παρίσι.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Αντ.Μπενάκη με την οποία εκφράζει την χαρά του για την επικείμενη εγκατάσταση της οικογένειας Μπενάκη στην Ελλάδα.
Επιστολή
1927 Μάρτιος 29
infolib image control
Δήλωση του τέως φρούραρχου Αθηνών Αχιλ.Πρωτοσύγγελου σχετικά με το ζήτημα της επαναφοράς των αποτάκτων, όπως δημοσιεύτηκε στο Ελεύθερον Βήμα.
Δήλωση
1927 Ιούνιος 7
infolib image control
Έκθεση του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο Γ σχετικά με την κατάσταση της Ιεροσολυμητικής Εκκλησίας.
Έκθεση
1928 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο Γ σχετικά με την αντικανονική δράση του Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως Παντελεήμονος.
Επιστολή
1928 Μάιος 6
infolib image control
Έκθεση του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο Γ σχετικά με την κατάσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Συρία.
Έκθεση
1928 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Μακκά με την οποία τον ευχαριστεί για την ενημέρωση για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την ανόρθωση των οικονομικών της Ελλάδας.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα σχετικά με την συμμετοχή του Γονατά στο συνδυασμό των Φιλελευθέρων Αθηνών.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την κοινή σύμπραξη συντηρητικών/δημοκρατικών με τους φιλελευθέρους στις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την κοινή σύμπραξη συντηρητικών/δημοκρατικών με τους φιλελευθέρους στις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή προς τον Βασιλάκη σχετικά με την επίσκεψή του σε δάσος της Φλώρινας.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ο.Ριανκούρ με την οποία αποστέλλει αντίγραφο εγκυκλίου προς φίλους και συγγενείς οπαδούς στη Γαλλία της βασιλείας των Βουρβόνων.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 23
infolib image control
Εγκύκλιος της Λ.Ο.Ριανκούρ προς φίλους και συγγενείς οπαδούς στη Γαλλία της βασιλείας των Βουρβόνων.
Εγκύκλιος
1928 Ιούλιος 17
infolib image control
Συνέντευξη του Ε.Βενιζέλου στον Julius Rud σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθήσει.
Συνέντευξη
1928 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή της Μαρίας Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο της επιστολής του Finlayson προς τον Niemeyer και αναφέρει την άποψη της Κοινωνίας των Εθνών για την αναθεώρηση της σύμβασης της 3ης Φεβρουαρίου 1928.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή του Finlayson προς τον Niemeyer
Επιστολή
1928 Αύγουστος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση του Μεταξά για την σύγκληση συμβουλίου των αρχηγών των κομμάτων και για την κάλυψη της θέσης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
Σημείωμα
1928 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονιμικών, Γ.Μαρή, προς τον Ζουρίδη σχετικά με την ανάμιξη του ονόματός του στην υπόθεση εξασφάλισης μεριδίου από ενδεχόμενη σύμβαση με τον Οίκο Χάμπρο.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κτιστόπουλου προς τον Μιαούλη σχετικά με την ετήσια επιχορήγηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την αμοιβή των υπαλλήλωντου Προέδρου της Δημοκρατίας και τια δαπάνες για την συντήρηση του Πρεοδρικού Μεγάρου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εστία σχετικά με το Χριστιανικό Συνέδριο των Εκκλησιών.
Τηλεγράφημα
1928 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ο.Ριανκούρ σχετικά με την είδηση για τέλεση του προσεχούς εκκλησιαστικού συνεδρίου στην Αθήνα.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ο.Ριανκούρ σχετκά με την τέλεση του προσεχούς εκκλησιαστικού συνεδρίου στην Αθήνα.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή της Λ.Ο.Ριανκούρ προς τους Γραμματείς του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποστολή δύο επιστολών της προς τον Βενιζέλο.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς την Λ.Ο.Ριανκούρ σχετικά με την τύχη των επιστολών της προς τον Βενιζέλο.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή των Διευθυντριών του Παρθεναγωγείου Χιλλ, Μ.Δουβαλετελλη και Μ.Αλιβιζάτου, προς τον Υφυπουργό με την οποία ζητούν την υποστήριξη του Βενιζέλου στην ανέγερση νέου κτιρίου για την σχολή.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Τράπεζας Χίου, Πασπάτη, προς την Έλ.Βενιζέλου σχετικά με την εξασφάλιση μέρος του αποθέματος.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επισκεπτήριο του Σκ.Ζερβού με το οποίο διαβιβάζει υπόμνημα της Αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής των εν Αιγύπτω Δωδεκανησίων.
Επισκεπτήριο
1928 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Σκ.Ζερβού προς τον Ι.Καζούλη με την οποία εσωκελείει υπόμνημα της Αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής των εν Αιγύπτω Δωδεκανησίων προς τον Πρεσβευτή της Ιταλίας Κόμητα ντέ Πατερνώ.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ξ.Σιδερίδη προς τον Νικήτα Ρούσσο σχετικά με το κληροδότημα Σιδερίδη.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα των Προσφυγικών Οργανώσεων του νομού Δράμας προς τον Αρχηγό του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος, Γ.Κονδύλη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια από πολιτική και πολιτειακή άποψη μετά την ανάμιξη του Βενιζέλου στην πολιτική ζωή της χώρας.
Υπόμνημα
1928
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Οι πρόσφυγες Δράμας προς Γ.Κονδύλη."
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αποζημείωση που πρέπει να λάβει από το Γενικό Λογιστήριο σύμφωνα με το νόμο 3389 περί αποζημιώσεως των υπηκόων Ελλήνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη συνομιλία του Γ.Κ. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Π.Κουντουριώτη σχετικά με το πλειοψηφικό και με το αναλογικό εκλογικό σύστημα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ηλ.Μελισσουργού προς κάποιον Ταγματάρχη σχετικά με τον τελικό καταρτισμό του στνδυασμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων στη Μεσσηνία.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κουστένη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τις ευχές του για το νέο έτος.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Edmund Daniels προς τον Γ.Σ.Μερκούρη σχετικά με την χορήγηση δανείου που σκοπό θα έχει την αποπληρωμή του προσφυγικού δανείου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Δροσόπουλο, σχετικά με οικονομικά θέματα.
Επιστολή
1929 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς τον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο σχεδίου μισθολογίου του προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 14
infolib image control
Η φωνή του Αγροτικού Κόσμου. Το χθεσινόν Αγροτικόν Συλλαλητήριον. Οι εκφωνηθεντές λόγοι των διαφόρων ρητόρων. Το εγκριθέν ψήφισμα προς την Κυβέρνησιν.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του O.Essayan προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Μιχαλακόπουλο, σχετικά με ενέργειες για την κατάσχεση αρμενικών περιουσιών από τους Τούρκους.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή της Ελ.Κωνσταντινίδη προς την Έλ.Βενιζέλου με την οποία εκφράζει τον θαυμασμό της.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Α.Μαζαράκη, προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ.Σοφούλη, σχετικά με το ζήτημα του καταρτισμού του οριστικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Στρατιωτικών της χρήσεως 1930-1931.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 17
infolib image control
Πρακτικά της συνέντευξης Βενιζέλου με την Επιτροπή εργατών του φωτερίου και ηλεκτρισμού στο Πολιτικό Γραφείο.
Συνέντευξη
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Περίληψη προτάσεων του Δημ.Βαλιάνου και Σία σχετικά με τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης.
Περίληψη
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Σ.Θεότοκη σχετικά με την τακτοποίηση της βιβλιοθήκης του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Γαρουφαλιά με την οποία απαντά εκ μέρους του πρωθυπουργού σε άρθρο σχετικά με δάνειο για τα σχολικά κτίρια.
Επιστολή

Bρέθηκαν 68 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution