Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεσις του Ι.Παπαδάκη περί πιέσεων και καταδιώξεων, άτινας υπέφερον εν Γκαίρλιτς της Γερμανίας υπό των Βασιλοφρόνων οι δέκα τέσσαρες Βενιζελικοί Υπαξιωματικοί της Χωροφυλακής.
Έκθεση
1919 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Άρθρο του Θ.Παγκάλου με τίτλο "Επί τη λυτρώσει της Σμύρνης. Ροδίζει η Εθνική Αυγή."
Άρθρο
1919 Μάιος 1
infolib image control
Άρθρο με τίτλο "Η Προδοσία του Βενιζέλου" που δημοσιεύτηκε στον "Νομοταγή" της Νέας Υόρκης.
Άρθρο
1919 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γενναδίου με την οποία διαψεύδει τις δήθεν συνδιαλέξεις του με τον Ε.Βενιζέλο για τις οποίες έκανε λόγο άρθρο στον Νομοταγή της Νέας Υόρκης.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 18/31
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την Οθωμανική προπαγάνδα υπό τη μορφή θρησκευτικής οργάνωσης.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Οργάνωσης της Έκθεσης των έργων του ζωγράφου Κ.Παρθένη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της έκθεσης.
Επιστολή
1920 Ιανουαρίου 6
infolib image control
Επιστολή του Henry Wilson προς τον Τζών Σταυρίδη σχετικά με την ελληνική στρατιωτική επιχείρηση προς το Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καρά Χισάρ.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Ρέπουλη προς τον Κ.Σπυρίδη σχετικά με την στάση των Φιλεύθερων βουλευτών μέχρι τον κανονισμό του δυναστικού ζητήματος.
Επιστολή
<1920>
infolib image control
Σημείωμα του Δ.Καλλίμαχου σχετικά με τη συνομιλία του Λόϋδ Τζώρτζ και του Πατριάρχη Μελετίου.
Σημείωμα
<1922>
infolib image control
Έκθεση του Δ.Καλλίμαχου για την συνδιάλεξη του Λόϋδ Τζώρτζ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου.
Έκθεση
<1922>
infolib image control
Έκθεση του Δ.Καλλίμαχου για την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτίου ενώπιων της Γαλλικής Γερουσίας στις 25 Ιανουαρίου 1922.
Έκθεση
<1922>
infolib image control
Συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου μετά του πρώην Πρωθυπουργού της Γαλλίας M.Leygues, νύν Προέδρου της βουλευτικής Επιτροπής εί των εξωτερικών ζητημάτων.
Συνομιλία
1922 Ιανουαρίου 29
infolib image control
Συνομιλία του Πατριάρχου Μελετίου μετά του πρώην Πρωθυπουργού της Γαλλίας Γ.Κλεμανσώ περί της πολιτικής καταστάσεως στην Ελλάδα.
Συνομιλία
1922 Ιανουάριος 30
infolib image control
Συνέντευξις του Πατριάρχου Μελετίου μετά του Πρωθυπουργού της Γαλλίας Ραϋμόνδου Πουαγκαρέ περί ειρήνης εις την Ανατολήν.
Συνομιλία
1922 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την επίλυση του τουρκικού ζητήματος μετά τον παγκόσμιο πόλεμο.
Επιστολή
infolib image control
Extrait du rapport de Shatzamann sur la Mission en Grece.
Αναφορά
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης, Γ.Σταυρίδη, προς τον Σιώτη σχετικά με τη μορφή του Μικρασιατικού κινήματος την οποία υπαγορεύουν οι διεθνείς συνθήκες.
Επιστολή
1922 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης Κωνσταντινουπόλεως προς τον Αρχιστράτηγο σχετικά με την υποστήριξη του αλύτρωτου ελληνισμού στον αγώνα για την σωτηρία για του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Επιστολή
1922 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του G.Milligan προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παρευρεθεί στην Τιμητική Αποφοίτηση του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης.
Επιστολή
1922 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον G.Milligan με την οποία τον ενημερώνει ότι θα παραστεί στην Τιμητική Αποφοίτηση του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 15
infolib image control
Η Διακήρυξις των Δημοκρατικών Φιλελευθέρων.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1921 Φεβρουάριος 11>
infolib image control
Η Οργάνωσις των Δημοκρατικών.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1921 Απρίλιος
infolib image control
Επιστολή του Μπενάκη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο σχετικά με επικείμενο κίνημα.
Επιστολή
1922 Μάρτιος 5/18
infolib image control
Προσωρινός Οργανισμός της Δημοκρατικής Ενώσεως.
Καταστατικό
1922 Μάρτιος 26
infolib image control
Κατάλογος με ονόματα μελών της Δημοκρατικής Ένωσης.
Κατάλογος
infolib image control
Έκθεση του Προεδρείου της Εθνικής Αμύνης Κωνσταντινουπόλεως προς τον Αρχιστράτηγο Παπούλα σχετικά με την συνέχιση του αγώνα για την σωτηρία του αλύτρωτου ελληνισμού.
Έκθεση
1922 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Τατάνη προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με την συζήτηση των όρων ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1922 Απρίλιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Συνεδρίου των Ελλήνων Δημοκρατικών Φιλελευθέρων, Παλαιολόγου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πραγματοποίηση του ετήσιου συνεδρίου των Ελλήνων Δημοκρατικών Φιλελευθέρων.
Τηλεγράφημα
1922 Απρίλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μιχαλόπουλου προς τον Πρόεδρο του Συνεδρίου των Ελλήνων Δημοκρατικών Φιλελευθέρων, Παλαιολόγο, με το οποίο τον ευχαριστεί εκ μέρους του Βενιζέλου για τα αισθήματά του.
Τηλεγράφημα
1922 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Κ.Παλαιολόγου προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με το τηλεγράφημα που έλαβε ως απάντηση στην έκφραση των αισθημάτων του για τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλόπουλου προς τον Κ.Παλαιολόγο με την οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο Βενιζέλος δεν απάντησε προσωπικά στο τηλεγράφημά του.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Κ.Παλαιολόγου προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με την παρεξήγηση που συνεβή μεταξύ του Ε.Βενιζέλου και του ίδιου.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βεντήρη προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με την εύρεση εεγράφων στο Αρχείο του Ε.Βενιζέλου που φέρουν το όνομα Α.Μιχαλόπουλος.
Επιστολή
1937 Απρίλιος 16
infolib image control
Φάκελος με παραλήπτη τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο.
Φάκελος
infolib image control
Έκθεσις πεπραγμένων της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης Κωνσταντινουπόλεως από του Μαρτίου π.ε. μέχρι σήμερον.
Έκθεση
1922 Απρίλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρχιστράτηγου Παπούλα προς το Προεδρείο της Εθνικής Αμύνης Κωνσταντινουπόλεως σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα για την σωτηρία του υπόδουλου ελληνισμού.
Επιστολή
1922 Απρίλιος

Bρέθηκαν 36 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution