Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο Μεταξά, εκ μέρους του υπουργού των Εξωτερικών Ρωμάνο προς τον Α. Παπαδιαμαντόπουλο, γενικό πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στα Χανιά, σχετικά με την σύναψη δανείου της Κρητικής Πολιτείας υπό την εγγύηση της αγγλικής κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1904 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μεταξά,πρεβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, προς το ελληνικό υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με τις ανεπίσημες επαφές του με τον υφυπουργό των Εξωτερικών της Αγγλίας sir Thomas Landerson για την σύναψη δανείου υπό την εγγύηση των Μ.Δυνάμεων με τόκο 3% προς αποζημίωση Ελλήνων και Κρητών πολιτών.
Επιστολή
1904 Φεβρουάριος 30/12
infolib image control
Υπόμνημα των Γενικών προξένων των Μ.Δυνάμεων στην Κρητική Πολιτεία προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο να υιοθετήσει 4 μέτρα σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις των χωρών τους με την Κρητική Πολιτεία.
Υπόμνημα
1904 Μάρτιος 5
infolib image control
Υπόμνημα προς τον ύπατο αρμοστή Γεώργιο σχετικά με προτάσεις του Προξενικού Σώματος Χανίων για υιοθέτηση μέτρων που αφορούν είσπραξη τελωνειακών φόρων εξαιτίας καθυστερήσεων, εκ μέρους της Κρητικής Πολιτείας, στην καταβολή του πρόσθετου φόρου και εξαιτίας αντικατάστασης μέρους των χρυσών νομισμάτων με νικέλια.
Υπόμνημα
1904 Μάρτιος 16
infolib image control
Υπόμνημα των Προξενικών Αρχών των Προστατιδών Μ.Δυνάμεων στη Κρήτη προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο για παράταση του τελεωνειακού φόρου και άλλα συναφή μέτρα οικονομικής φύσεως προς αρωγή της Κρητικής Πολιτείας.
Υπόμνημα
1904 Μάρτιος 25
infolib image control
Υπόμνημα των Γενικών Προξένων της Αυστρίας,Ουυγγαρίας και Γερμανίας της Κρητικής Πολιτείας προς τον πρίγκηπα Γεώργιο με το οποίο δίνουν την δυνατότητα για την παράταση του τελωνειακού φόρου και εκφράζουν την ομόθυμη θέληση όλων των Μ.Δυνάμεων για παροχή οικονομικών διευκολύνσεων προς ανακούφιση του γηγενούς πληθυσμού.
Υπόμνημα
1904 Μάρτιος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις σκέψεις και τις κινήσεις του ύπατου αρμοστή της Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο αναφορικά με το ζήτημα των τεσσάρων μέτρων για τον τελεωνειακό φόρο που τέθηκαν από τις Μ.Δυνάμεις.
Σημείωμα
1904 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο, Γενικό Πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στη Κρήτη, σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων στους Κρήτες, δηλαδή εάν προσεκλήθησαν ξένοι υπήκοοι να καταθέσουν αιτήσεις με τις ζημίες τους και εφόσον το τελευταίο συνέβη, ποια είναι η τύχη των ήδη κατατεθεισών αιτήσεων των Ελλήνων.
Επιστολή
1904 Μάιος 20
infolib image control
Ερώτηση Επιτροπής Ελλήνων Κρητών από το Ηράκλειο προς την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από τις ζημίες που υπέστησαν κατά την τελευταία Κρητική επανάσταση.
Ερώτηση
1904 Απρίλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα Επιτροπής Ελλήνων Κρητών από το Ηράκλειο προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την αδιαφορία και την ακινησία της Ελλάδας εν σχέσει με το ζήτημα των αποζημιώσεων που δικαιούνται από ζημίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης, εν αντιθέσει με τις ξένες προξενικές αρχές που ήδη μερίμνησαν για τους υπηκόους τους.
Υπόμνημα
1904 Απρίλος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις πράξεις και τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης προς τις Μ.Δυνάμεις -αλλά και τις αντιδράσεις των Μ.Δυνάμεων- από το 1897 έως το Δεκέμβριο του 1903 για την καταβολή αποζημιώσεων στους 'Ελληνες Κρήτες από τις ζημίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του 1897.
Σημείωμα
<1904>
infolib image control
Υπόμνημα των Γενικών Προξένων των Μ.Δυνάμεων στα Χανιά προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τη δόση από τα φορολογικά έσοδα στη Τράπεζα της Κρήτης.
Υπόμνημα
1904 Αύγουστος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό τηλεγραφήματος του Έλληνα υπουργού των Εξωτερικών Ρωμανού, από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Αγ.Πετρούπολη προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο.
Διαβιβαστικό
1904 Σεπτέμβριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Στρατιωτικών Κ.Σμολένσκη προς το υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με το αίτημα του γενικού προξένου στη Κρήτη Α.Παπαδιαμαντόπουλου για παροχή 1100 περιστρόφων στη Χωροφυλακή της Κρήτης αλλά και την εντολή του πρίγκηπα Γεωργίου για πάγωμα κάθε ενέργειας.
Επιστολή
1904 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Έλληνα προξένου στο Βεράτιο Κ.Μ.Σβορώνου προς το υπουργείο των Εξωτερικών με την οπόιά ζητά να μεταφερθούν τα ευχαριστήρια του για τη συνδρομή του γραμματέα του πρίγκηπα Γεωργίου Ανδ. Παπαδιαμαντόπουλου στον διορισμό του υιού Πρεμέτη ως διδασκάλου στο Ζερέτη.
Επιστολή
1904 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του συμβούλου επί των εσωτερικών του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο, Τσουδερό με την οποία του διαβιβάζει τέσσερα έγγραφα-από τον γενικό πρόξενο της Γαλλίας και από του δημάρχους του Ηρακλείου,των Χανίων και του Ρεθύμνου- σχετικά με το ζήτημα της μελέτης για την κατασκευή λιμανιών στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης.
Επιστολή
1904 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμάνου προς τον Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του ύπατου αρμοστή Πρίγκηπα Γεώργιου Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία τον πληροφορεί ότι έλαβαν το διάταγμα και το καταστατικο του απονεμηθέντος παρασήμου στον αντιπλοίαρχο Κ.Λεμπέση.
Επιστολή
1904 Ιανουάριος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό αντιτύπων του Γεωργικού Δελτίου του υπουργείου των Εσωτερικών από τον υπουργό των Εξωτερικών Α.Ρωμάνο προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1904 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του διοικητή της Τραπέζης Κρήτης Σακελλαρίου προς τον σύμβουλο της Ανωτέρας Διεύθυνσης των Οικονομικών της Κρητικής Πολιτείας σχετικά με το ύψος των καταθέσεων από τον πρόσθετο φόρο 3% και την ποσότητα των νομισμάτων σε χρυσό,άργυρο και νικέλιο.
Επιστολή
1904 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής προς το υπουργείο των Εξωτερικών να κοινοποιηθεί η ληξιαρχιακή πράξη αποβιώσεως του Εμμ.Γιανικάκη στον δήμαρχο του Κολυμβαρίου Κρήτης.
Επιστολή
1904 Μάρτιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του νομάρχη Αττικής από τον Τμηματάρχη του υπουργείου των Εξωτερικών προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιου Α.Παπαδιαμαντόπουλου.
Διαβιβαστικό
1904 Μάρτιος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του νομάρχη Αττικής από τον ιδιαίτερο γραμματέα του ύπατου αρμοστή Α.Παπαδιαμαντόπουλο προς τον σύμβουλο του ύπατου αρμοστή επί των εσωτερικών Αρ.Κριάρη.
Διαβιβαστικό
1904 Απρίλιος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του νομάρχη Αττικής από τον σύμβουλο του ύπατου αρμοστή Αρ.Κριάρη προς τη Νομαρχία Χανίων.
Διαβιβαστικό
1904 Μάιος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του νομάρχη Αττικής από τον Νομάρχη Χανίων προς τον σύμβουλο του ύπατου αρμοστή Αρ.Κριάρη συν την πληροφορία ότι η συνημμένη επιστολή κοινοποιήθηκε στον δήμαρχο Κολυμβαρίου.
Διαβιβαστικό
1904 Μάιος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του νομάρχη Αττικής από τον σύμβουλο του ύπατου αρμοστή Αρ.Κριάρη προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του ύπατου αρμοστή Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την πληροφορία ότι κοινοποιήθηκε στον δήμαρχο Κολυμβαρίου η ληξιαρχική πράξη θανάτου του Εμμ.Γιαννικάκη.
Διαβιβαστικό
1904 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμάνο προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την ποσότητα εισαγωγής φύλλων καπνού στην Κρητική Πολιτεία.
Επιστολή
1904 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του πρεσβευτή Αργυρόπουλου στη Ρωσία προς τον ύπατο αρμοστή της Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με επίσκεψη που δέχθηκε από τον Άγγλο πρεσβευτή, ο οποίος του διαμήνυσε την εναντίωση των Μ.Δυνάμεων για την Ένωση Ελλάδας-Κρήτης,την αντικατάσταση του διεθνούς στρατού από ελληνικό αλλά εξέφρασε και την προθυμία τους να βοηθήσουν οικονομικά.
Επιστολή
1904 Σεπτέμβριος 5/18
infolib image control
Επιστολή του Έλληνα πρεσβευτή στη Ρωσία Αργυρόπουλου προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τις επαφές του για το Κρητικό ζήτημα με τον Άγγλο πρεσβευτή, με την οποία μεταφέρει την ευμενή διάθεση του τελευταίου για τα ελληνικά αιτήματα.
Επιστολή
1904 Σεπτέμβριος 17/30
infolib image control
Διαβιβαστικό του καταστατικού του παρασήμου για τον πρίγκηπα Γεώργιο από τον υπουργο των Εξωτερικών Α.Ρωμάνο προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του ύπατου αρμοστή Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1904 Οκτώβριος 15
infolib image control
Καταστατικό του Τάγματος των Λουδοβίκων
Καταστατικό
1871
infolib image control
Κοινοποίηση διατάγματος από τον υπουργό των Στρατιωτικών Κ.Σμολένσκη προς το υπουργείο των Εξωτερικών αναφορικά με αίτημα για χορήγηση άδειας ενός έτους απουσίας στη Κρήτη για υπηρεσιακούς λόγους, στον ανθυποκτηνίατρο Χρήστο Παπασπυρόπουλο.
Κοινοποίηση
1904 Οκτώβριος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφων σχετικά με τη σύσταση νόμου και διατάγματος λαχείου του Εθνικού Στόλου του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμανού προς τον γενικό πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στη Κρήτη Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1904 Οκτωβρίου 2
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Οικονομικών Α.Σιμόπουλου προς το υπουργείο των Εξωτερικών με την οποία πληροφορεί σχετικά με την κοινοποίηση του λαχείου του Εθνικού Στόλου προς όλες τις δημόσιες και δημοτικές αρχές και ζητά να πράξει παρομοίως το Υπ.Εξ. προς όλες τις πρεσβείες και τις προξενικές αρχές.
Επιστολή
1904 Ιούλιος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφων του υπουργείου Οικονομικών και Εξωτερικών σχετικά με τη σύσταση του λαχείου του Εθνικού Στόλου από τον υπουργό των Εξωτερικών Γ.Θεοτόκη προς τις πρεσβείες και τις προξενικές αρχές στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1904 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του υπουργείου των Οικονομικών Ν.Καλογερόπουλου προς το υπουργείο των Εξωτερικών με την οποία ζητά να σταλούν συγκεκριμένες εγκύκλιες διαταγές για το λαχείο του Εθνικού Στόλου προς τον Γενικό Πρόξενο στη Κρήτη Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Επιστολή
1904 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι προς τον υπουργό των Εξωτερικών Α.Ρωμανό με την οποία του επισυνάπτει πρακτικά συνεδρίασης της Γαλλικής Βουλής όπου φαίνεται καθαρά η φιλελληνική στάση του βουλευτή Παρισίων Denys Cochin στο ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Επιστολή
1904 Νοέμβριος 13/26
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης του γαλλικού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 1904 σχετικά με το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
Πρακτικό
1904 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του Έλληνα υπουργού των Εξωτερικών προς τον πρίγκηπα Γεώργιο,ύπατο αρμοστή της Κρήτης.
Φάκελος
<1904>
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμανού προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία κοινοποιείται διάταγμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την χορήγηση άδειας παραμονής στην Κρήτη,για υπηρεσιακούς λόγους, στους δικαστικούς Α.Τσέλο και Σ.Τσαγγρή.
Επιστολή
1904 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία ζητά περισσότερες πληροφορίες για τον υπό κράτησει λογιστή του ατμοπλοίου "Πελοπόννησος" Πετρόπουλο,ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση ταχυδρομικών φακέλων.
Επιστολή
1904 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Σημείωμα προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με υπόμνημα προς το πρόσωπό του από τις Μ.Δυνάμεις για το Κρητικό ζήτημα, το οποίο διαφοροποιείται από προηγούμενο στο εξής σημείο:η κρητική χωροφυλακή θα αντικαταστήσει τα ένοπλα σωματα των Μ.Δυνάμεων.
Σημείωμα
1905 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό του εγγράφου μετάθεσης του εφέτη Σ.Τσαγκρή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ.Καραπάνο προς το υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1905 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου μεταθέσεως του εφέτη Σ.Τσαγκρή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1905 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Ρωμάνο προς τον Γενικό Πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στη Κρήτη Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με την οποία του επισυνάπτει επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο όπου γίνεται λόγος για διαμεσολάβησή της Α.Ε. για παύση δικαστικού αγώνος μεταξύ του Πατριαρχείου και παλαιού μισθωτή της εν Κρήτη περιουσίας του.
Επιστολή
1905 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο για ενδιαφέρουσα πρόταση των τεσσάρων προστατιδών Μ.Δυνάμεων, με τη συμφωνη γνώμη των Αυστρία-Ουγγαρία και Γερμανία, αναφορικά με το κρητικό ζήτημα.
Επιστολή
1905 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με το υψηλό ενδιαφέρον των πρεσβευτών των Μ.Δυνάμεων αναφορικά με με το κρητικό ζήτημα.
Επιστολή
1905 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή προς τον ύπατο αμοστή πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τις κινήσεις των υπουργών των Εξωτερικών των Μ.Δυνάμεων για το κρητικό ζήτημα.
Επιστολή
1905 Φεβρουάριος 15/28
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του υπουργού των Εξωτερικών προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο.
Φάκελος
<1905>
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του υπουργού των Εξωτερικών προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο.
Φάκελος
<1905>
infolib image control
Υπόμνημα των προξενικών αρχών των Μ.Δυνάμεων στην Κρήτη προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τη διάθεση του τελωνειακού φόρου 3%.
Υπόμνημα
1905 Μαίος 19/Ιούνιος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Ιταλού υπουργού των Εξωτερικών Τ.Τittoni από τον Έλληνα πρεσβευτή στην Ιταλία Χρ.Μητσόπουλου προς τον αντιπλοίαρχο και υπασπιστή του πρίγκηπα Γεωργίου Λεμπέση αναφορικά με απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να ανακαλέσει τη μετάθεση του λοχαγού Μonaco .
Διαβιβαστικό
1905 Μάρτιος 2/17
infolib image control
Επιστολή του Ιταλού υπουργού των Εξωτερικών T.Tittoni προς τον Έλληνα πρεσβευτή στη Ρώμη Χρ.Μητσόπουλο σχετικά με την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να ανακάλεσει τη μετάθεση του λοχαγού Monaco, σεβόμενη την επιθυμία του πρίγκηπα Γεώργιου.
Επιστολή
1905 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής εγγράφου.
Σημείωμα
<1905>
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με ανάκληση του κτηνίατρου Γ.Αποστολόπουλου και επιστροφή στο σώμα του από τον υπουργό των Εξωτερικών Ι.Ράλλη προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1905 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Στρατιωτικών Κυριακούλη Μαυρομιχάλη προς το υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με την ανάκληση της άδειας του κτηνιάτρου Γ.Αποστολόπουλου από την Κρήτη.
Επιστολή
1905 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Ι.Ράλλη προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την αδικαιολόγητη απόφαση της Κρητικής Πολιτείας να απαγορευθεί η κυκλοφορία των ελληνικών αργυρών κερμάτων στη Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει προβλήματα στην πληρωμή των στρατιωτικών σωμάτων της Ιταλίας στο νησί.
Επιστολή
1905 Οκτώβριος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη διατίμηση των ξένων αργυρών νομισμάτων στη Κρήτη.
Σημείωμα
<1905>
infolib image control
Διαβιβαστικό τηλεγραφήματος του Έλληνα πρεσβευτή στην Αγ.Πετρούπολη από τον υπουργό των Εξωτερικών Ι.Ράλλη στον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο.
Διαβιβαστικό
1905 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του πρεσβευτή Αργυρόπουλου στην Αγ.Πετρούπολή προς το υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με ανακοινωθέν των Μ.Δυνάμεων που μιλά για επιτυχημένη στρατιωτική επέμβαση στη Κρήτη εναντίον εξέγερσης-απότοκο της διοίκησης του πρίγκηπα Γεωργίου- χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Τηλεγράφημα
1905
infolib image control
Yπόμνημα των Γενικών Προξένων των Μ.Δυνάμεων στην Κρητική Πολιτεία προς τον ύπατο αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιο για τη δημιουργία ενός αποθεματικού λογαριασμού από τον τελωνειακό φόρο του 3%, εποπτευόμενο από έναν εκπρόσωπο τους και από έναν της Κρητικής Πολιτείας.
Υπόμνημα
1905 Δεκέμβριος 7/20
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις διαπραγματευτικές κινήσεις του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεωργίου με τις Μ.Δυνάμεις αναφορικά με τις εγγυήσεις και τους όρους για την εξασφάλιση σύναψης δανείου της Κρητικής Πολιτείας ύψους 5 εκατομμυρίων φράγκων.
Σημείωμα
1904 Μάρτιος 15/28
infolib image control
Ομιλία του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιου, από την "Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας",προς τους Κρήτες με την οποία τους ζητά να σταματήσουν τις ένοπλες συναθροίσεις διότι βλάπτουν τους εθνικούς σκοπούς.
Ομιλία
1906 Οκτώβριος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου για τους έμπορους οίνου από τον υπουργό Εξωτερικών Αλ.Σκουζέ προς τον Γενικό πρόξενο σε ειδική αποστολή στη Κρήτη Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1906 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό αντιτύπου του ΓΠ' νόμου της 17ης Ιουλίου 1905 περί απαγόρευσης εισαγωγής οίνου από το εξωτερικό χωρίς την επίσημη κύρωση και βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής ότι ο οίνος προέρχεται από αμπέλια του τόπου από όπου αποστέλλεται, από τον υπουργό των Εξωτερικών Αλ.Σκουζέ προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1905 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Αλ.Σκουζέ προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με πολύμηνη κράτηση του Πέτρου Λουκάκη για συμμετοχή σε συμπλοκή στην επαρχία του Αγ.Βασιλείου, χωρίς, μέχρι αυτή τη στιγμή, να έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του.
Επιστολή
1906 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του υπουργού των Εξωτερικών Α.Σκουζέ προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με υπόμνημα Κρητών από το Ηράκλειο για παροχή πληροφόρησης σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων που δικαιούνται.
Επιστολή
1906 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με ζεύγος- την Ειρήνη Κατρή και τον Στυλιανό Κατερίνη- που απέπλευσε από τον Πειραιά έχοντας διαπράξει ληστεία 4000δρχ κ.α.
Τηλεγράφημα
1906 Μάρτιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του εισαγγελέα Χατζηδάκη προς τον Γενικό Εισαγγελέα Χανίων σχετικά με άκαρπες προσπάθειες εύρεσης των Ειρήνη Κατρή και Στυλιανό Κατερίνη σε ατμόπλοιο.
Τηλεγράφημα
<1906>
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και δύο ιδιόχειρων διαθηκών του Γεωργίου Πλαΐτη από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών προς το υπουργείο Διακιοσύνης.
Διαβιβαστικό
1906 Ιούλιος
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και δύο ιδιόχειρων διαθηκών του Γεωργίου Πλαΐτη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Βοκοτόπουλο προς το υπουργείο των Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και δύο ιδιόχειρων διαθηκών του Γεωργίου Πλαΐτη από τον υπουργό των Εξωτερικών Αλ.Σκουζέ προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1906 Ιούλιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και δύο ιδιόχειρων διαθηκών του Γεωργίου Πλαΐτη από τον Γενικό Πρόξενο σε ειδική αποστολή στην Κρήτη προς τον σύμβουλο επί των Εσωτερικών του ύπατου αρμοστή πρίγκηπα Γεώργιου.
Διαβιβαστικό
1906 Αύγουστος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και δύο ιδιόχειρων διαθηκών του Γεωργίου Πλαΐτη από τον σύμβουλο επί των Εσωτερικών της Κρητικής Πολιτείας προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο συν την πληροφορία ότι ειδοποιήθηκε ο κληροδόχος Μιχ.Μελισσότης.
Διαβιβαστικό
1906 Αύγουστος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό δύο ιδιόχειρων διαθηκών του Γεωργίου Πλαΐτη από τον γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1906 Ιουλίου 5
infolib image control
Ιδιόχειρη διαθήκη του απόστρατου επιάτρου Γ.Πλαΐτη με κληρονόμο τον εξάδελφό του Μιχαήλ Μελισσότη.
Διαθήκη
1906 Ιούλιος 5
infolib image control
Ιδιόχειρη διαθήκη του απόστρατου επιάτρου Γεώργιου Πλαΐτη με κληρονόμο τον εξάδελφό του Μιχαήλ Μελισσότη.
Διαθήκη
1906 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Αλ.Σκουζέ προς τον Γενικό Πρόξενο σε έκτακτη αποστολή στην Κρήτη Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία ζητά να δοθεί άδεια εξασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στην Ισαβέλλα Θεοτόκη καθώς διαθέτει και δίπλωμα και εμπειρία ιατρού.
Επιστολή
1906 Ιούλιος 14
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με έγγραφα για τον πρόσθετο δασμό 3%.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα των φάρων.
Σημείωμα
<1906>
infolib image control
Υπόμνημα του συμβούλου επί των οικονομικών του ύπατου αρμοστή Μανούσου Κούνδουρου προς τον πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με το καθεστώς της υγιεονομικής πολιτικής της νεοσύστατης Κρητικής πολιτείας.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του συμβούλου επί των Οικονομικών Μαν.Κούνδουρου προς τον ύπατο αρμοστή της Κρητικής πολιτείας πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τη δικαιοδοσία διαχείρισης των φάρων του νησιού.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την διαχείριση του ποσού-ποιοι είναι δικαιούχοι,τι ποσό αποζημίωσης δικαιούνται,τρόπος συγκέντρωσης του ποσού- από την επιβολή εισαγωγικού πρόσθετου φόρου 3% για μία δεκαετία, που θεσπίστηκε,αρχικά, για την αποζημίωση από τις ζημίες που υπέστησαν οι Κρήτες επί της κινητής τους περιουσίας κατά τις ταραχές του 1896.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα των Μ.Δυνάμεων σχετικά με απόφασή τους για καταβολή 1 εκατ.φράγκων ως αποζημίωση, από το εισπραχθέν ποσό του πρόσθετου φόρου 3% ,στους ξένους δικαιούχους και εξαίρεση των Ελλήνων,διορισμό επιτροπής για τον υπολογισμό των ελληνικών αποζημιώσεων,την παροχή δανείου στην Κρητική πολιτεία ύψους 5 εκατ. φράγκων για την ικανοποίηση των ελληνικών αιτημάτων.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται η εξουσιοδότηση προς εκπρόσωπο Μ.Δύναμης να διαπραγματευθεί με την Κρητική πολιτεία το ζήτημα των αποζημιώσεων, με σκοπό την διατήρηση του φόρου 3% επί των εισαγωγών μέχρι την την αποπληρωμή του δανείου ενώ αναφέρεται η σύμπλευση των απόψεων με τη βρετανική κυβέρνηση.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση σχετικά με ορισμένα άρθρα του Συντάγματος του 1899 της Κρητικής πολιτείας "επί τη βάσει των προσόντων και του θεσμού του διαγωνισμού και της προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων" όπου εκφράζονται αντιρρήσεις για τη θέσπιση-αδικαιολόγητων- εξαιρέσεων.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Πρωτόκολλο πληροφοριών της Νομαρχίας Χανίων.
Πρωτόκολλο
1905 Φεβρουάριος 5

Bρέθηκαν 86 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution