Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Αλ.Βάλβη σχετικά με τους στόχους και τα καθήκοντα του τμήματος των Μεταλλείων στη Μακεδονία.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Απολογία του υποτελώνη Αμφιλοχίας Γ.Παπαγεωργίου προς τον Γ' τμήμα του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις κατηγορίες ότι λαμβάνει αμοιβή για τη σύνταξη διασαφήσεων,αδειών και άλλων εγγράφων,την αποδοχή "δώρου" από εγχώρια βιομηχανία σε δείπνο,την πρόσληψη στην υποτελωνειακή υπηρεσία του ιδιώτη Γ.Αναγνωστόπουλου.
Απολογία
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του Β.Γεννηματά σχετικά με τη διατίμηση του άρτου ποιότητος Α' κατά 40λ.,ποιότητος Β' κατά 35λ. και Γ' ποιότητος κατά 30λ. κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου στοιχείων και κονδυλίων.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με στοιχεία, όπως το πάχος και το βάρος του χαρτιού,που αποδεικνύουν την κατάχρηση εκ μέρους του προμηθευτή χάρτου του υπουργείου Οικονομικών, Μισαηλίδη.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα προς τον υπουργείο Οικονομικών σχετικά με προτεινόμετρα μέτρα για την εξασφάλιση πόρων με σκοπό την εκκαθάριση της μουσουλμανικής περιουσίας και την στέγαση των αστών προσφύγων.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Yπόμνημα του Σπ.Ψαρουδάκη προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη κατασκευή σωσιβίων λέμβων για τη διάσωση ναυαγών σε περίπτωση ναυαγίου αλλά και παροχή οδηγιών σε περίπτωση εγκατάλειψης υποβρυχίου.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση προς το υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος σχετικά με την αγροτική και την κτηνοτροφική ανάπτυξη του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του πρώην στοιχειοθέτη του Εθνικού Τυπογραφείου Αθανάσιο Ζήρο προς τον υπουργό των Οικονομικών με την οποία καταγγέλει τον "βίο και την πολιτεία" του νυν εργοστασιάρχη Αλκ.Ζαγκούρογλου που τον οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αίτηση του Αριστ.Γαλιατσάτου για την παραχώρηση αποκλειστικού προνομίου για μία οκταετία από το κράτος αναφορικά με την επικείμενη ίδρυση βιομηχανίας ριζιού.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή προς τον Λουκά Ρούφο,τον στρατηγό Κονταράτο και τον πρόεδρο του Ελληνικού Τουρισμού Σ.Αγαπητό με την οποία υποβάλλεται η πρόταση για χρησιμοποίηση του υπογείου χώρου του Μ.Μεγάρου ως εκθεσιακό χώρο ελληνικών χειροτεχνημάτων,υφασμάτων και άλλων ελληνικών προϊόντων.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Εισήγηση του Κ.Τρανακίδη προς το υπουργείο των Οικονομικών σχετικά με ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την περιστολή της εισαγωγής κλωστοϋφαντουργικών ειδών.
Εισήγηση
χ.χ.
infolib image control
Μελέτη προς το υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή φόρου επιτηδεύματος και εισοδήματος στους επιχειρηματίες προς αντικατάσταση του φόρου επί του καταναλωμένου εγχώριου καπνού.
Σχέδιο νόμου
χ.χ.
infolib image control
Σχέδιο νόμου προς το υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας εμπορίου οίνου,ζύθου και οινοπνευματωδών αλλά και των σχετικών ελεγχτικών μηχανισμών του κράτους.
Σχέδιο νόμου
χ.χ.

Bρέθηκαν 13 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution