Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανακοινώνει την παραίτησή του από την θέση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 2
infolib image control
Επισκεπτήριο του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.
Επισκεπτήριο
<1932>
infolib image control
Φάκελος που περιλάμβανε αντίγραφο επιστολής με αντίτυπο του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
1932
infolib image control
Επιστολή A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή που του είχε αποστείλει και του εύχεται να είναι υγιής και γεμάτος δυναμισμό για τις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Σ.Πιστολάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του Αριστομένη, συνεργάτη του Γενικού Διοικητή Κρήτης Μ.Καταπότη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Λουκά Κανακάρη Ρούφου πρός τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ψήφιση νόμου περί του Δασικού Επιμελητηρίου και την ηθική ικανοποίηση που θα λάβει από το γεγονός αυτό.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Δημητρίου Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει υπόμνημα σχετικά με τη δυνατότητα νομισματικής, δημοσιονομικής και οικονομικής ενισχύσεως της Ελλάδας με την παγκόσμια διάδοση των καπνών της.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Αθανάσιου Η.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να παρέμβει ο ίδιος ώστε να λυθεί το ζήτημα της επιστροφής του στην υπηρεσία του, όπως άλλωστε έκρινε και το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Λ.Κουτσοπέταλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει σημείωμα με το οποίο του καθιστά σαφές ότι είναι αδύνατη η πρόσληψη επί συμβάσει του Αθανάσιου Πολίτη στο Σ.Ε.Κ.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Σημείωμα υπηρεσιακό του Υπουργείου Συγκοινωνίας της Ελλάδας δια τον Αθανάσιο Πολίτη.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Davies προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να υπογράψει την επιστολή που του επισυνάπτουν και η οποία αφορά στην ίδρυση και τους σκοπούς της Οργάνωσης "The New Commonwealth".
Επιστολή
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή προς τους "χορηγούς" του Οργανισμού "The New Commonwealth" και έκθεση σχετικά με τις αρχές και τους σκοπούς του.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει σημείωμα για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως Εμμ.Εμμανουηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την περικοπή των προσφυγικών δαπανών από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του.
Σημείωμα
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ο γράφων εκφράζει τη συγκίνησή του για το γράμμα που του απέστειλε ο Βενιζέλος αλλά και τη λύπη του που δεν συναντήθηκαν στο Παρίσι ώστε να συζητήσουν για την παγκόσμια κατάσταση.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ψήφιση του Δασικού.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Α.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις οφειλές τον Βουλευτών Αθηνών και των Γερουσιαστών Αττικοβοιωτίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων προς το Ταμείο Αθηνών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εγκατάλειψη του νομοσχεδίου περί εκμεταλλεύσεως των αποξηραινομένων γαιών Μακεδονίας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Χατζιδάκη προς Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συντάξεώς του.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Γερουσιαστή Κωνσταντίνου Σπυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της πλήρους αποζημιώσεως του συναδέλφου του Γερουσιαστή Γκέκα για την χρεωκοπία της Τράπεζας Κοσμαδόπουλου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Αδικούνται οι Κοσμαδόπληκτοι μικροκαταθέται χάριν των μεγαλόσχημων. Και άλλη χαριστική προσωπική διάταξις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει απαντήσεις σε ερωτήματα που του είχε θέσει.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διακύμανση της τιμής της λίρας Αγγλίας από το 1926 μέχρι το 1928.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των εν Ελλάδι Ταταυλιανών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της στεγάσεώς τους.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Φάκελος του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των εν Ελλάδι Ταταυλιανών προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύναψη συμβάσεως ανταλλαγών προϊόντων με τις γειτονικές χώρες.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Η διείσδυσις των καπνών μας εις την Μεγάλην Βρεττανίαν. Αι υπάρχουσαι δυνατότητες.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του αρχηγού της Ένωσης Αποστράτων "Εθνική Άμυνα" Υπολοχαγού ε.α. Λαμπράκη προς τον Γ.Κατεχάκη σχετικά με την πολεμική που αντιμετωπίζει η ένωσή του.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Στ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για το πρόγραμμα της επισκέψεώς του στη Μακεδονία και για τα προβλήματα που αφορούν στον καταρτισμό των εκλογικών συνδυασμών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τάση ύψωσης του συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της ανύψωσης της τιμής του συναλλάγματος.
Ανακοινωθέν
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία οικουμενικής κοινοβουλευτικής δικτατορίας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Ήρεμη και λογική φωνή μεταξύ των οξυτάτων αντεγκλήσεων. Μια ενδιαφέρουσα επιστολή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την σπατάλη που γίνεται για την ανέγερση των μεγάρων της Βουλής και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Λουκά Κουτσοπέταλο σχετικά με την πιθανότητα ζημίας εκατομμυρίων για το Δημόσιο από τις προμήθειες του Μεγάρου της Βουλής και του Μεγάρου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέταση του ζητήματος της αγοράς του εργοστασίου του Γ.Στρατούλη από το Κράτος.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του L.Roychman προς τον Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Υγιεινής Dr F.Norman White σχετικά με την παράταση της υπηρεσίας του για άλλα δύο χρόνια.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας προς τους Αρχηγούς των εν Ελλάδι κομμάτων στην οποία διατυπώνουν το αίτημά τους για ισότητα σε πολιτικό και εργασιακό επίπεδο.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Κ.Π.Σπανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και του ζητεί ακρόαση ώστε να τον ενημερώσει για την παραμονή του στη Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να δηλωθεί πρώτος στην τρίτη κατανομή των εδρών των προσεχών εκλογών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προτρέπει να αλλάξει οικονομική πολιτική.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Arthur Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για τα αποτελέσματα των εκλογών.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή που του έστειλε και τον συγχαίρει για τα αποτελέσματα των εκλογών επισημαίνοντας όμως ότι θα είναι δύσκολος ο καταρτισμός νέας Κυβέρνησης.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Β' Σώματος Στρατού Υποστράτηγου Αλ.Εδιπίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για τη νίκη του στο σκληρό αγώνα κατά των μοναρχικών στοιχείων της χώρας αλλά και κάποιων ομοϊδεατών προς την εξασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την επιλογή του Αγγελόπουλου ως Υπουργού Οικονομικών.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Π.Α.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την επαφή που είχε με το Στρατηγό Γ.Κονδύλη και την επικείμενη πρόσκλησή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλ.Ζαΐμη.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προτρέπει να επιβάλλει πολιτική δικτατορία.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Τάκη Γ.Ροδόπουλου προς τον Ρούσσο με την οποία του αναγγέλει την επιτυχία του ως βουλευτή του Ριζοσπαστικού κόμματος και του αποστέλλει επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ισχύοντα στη Γαλλία για τη ψήφο εμπιστοσύνης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Τάκη Γ.Ροδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογή του στη Λάρισα και την πρότασή του τροποποίησης του κανονισμού της Βουλής, ως προς τη ψήφο εμπιστοσύνης, κατά το παράδειγμα του γαλλικού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επισκεπτήριο του Θωμά Ανδ.Αλεξόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον καλωσορίζει στη Λουτρόπολή τους και του ζητεί, εν ονόματι των ακραιφνών φιλελευθέρων, τη βίαιη εξόντωση των μοναρχικών.
Επισκεπτήριο
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Διάγραμμα "Βενιζελουπόλεως".
Διάγραμμα
1924 Οκτώβριος
infolib image control
Διάγραμμα "Βενιζελουπόλεως".
Διάγραμμα
1924 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Αναστάσιου Αντωνίου Χρηστομάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλει τη διαβεβαίωση της βαθυτάτης εκτιμήσεως και του ειλικρινούς του θαυμασμού και σεβασμού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Άρη Τσαλίκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ακύρωση της κρατικής εγγυήσεως του δανείου των 20 εκατομ. προς τον Πανθεσσαλικό Συνεταιρισμό για την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και την πολεμική που δέχεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας Καλλιγά.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Α.Ι.Σβώλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δυνατότητα διατήρησης της ιδιότητας του μέλους του Προεδρείου της Γερουσίας από κάποιον που έχει χάσει την ιδιότητα του γερουσιαστή.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανακοινώνει ότι επιθυμεί ολιγοήμερες διακοπές και ότι θέτει στη διάθεσή του την παραίτησή του.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γερουσιαστή Π.Ι.Μανέτα σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Νομό Αρκαδίας.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Περικλή Χ.Αργυρόπουλου στον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Στρατηγό Γ.Κονδύλη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαφή που είχε με τον Γ.Μερκούρη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Φάκελος με επιστολές των Αργυρόπουλου και Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
1932 Οκτώβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συνένωση των Δημοκρατικών Κομμάτων.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τον Ν.Ρούσσο για το ζήτημα της αποπληρωμής των δανείων των έργων της Δημοτικής Οδοποιΐας και της κατασκευής της οδού Λουκιανού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει αντίγραφο επιστολής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Στρατηγού Π.Καλλιδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να τον συμπεριλάβει μεταξύ των υποψηφίων ως Αριστίνδην Γερουσιαστών.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπασπιστή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να προσέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για να ανταλλάξει γνώμες με τους άλλους Αρχηγούς επί του Κυβερνητικού ζητήματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διασαφηνίζει ότι δεν ισχυρίστηκε σε κανέναν πως ομιλεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο Π.Τσαλδάρης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βεντήρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση που του έγινε από τον Γ.Παπανδρέου να κατέλθει στην ενεργό πολιτική ως Αριστίνδην Γερουσιαστής.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 28
infolib image control
Φάκελος του Γ.Βεντήρη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
1932 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Γ.Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναγγελία του Γ.Βεντήρη ότι θα αναλάβει θέση Γερουσιαστού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Ι.Σβώλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητά λίγο χρόνο προκειμένου να μελετήσει το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 104 του Συντάγματος που του ζήτησε.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Α.Ι.Σβώλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τοποθετείται επί της ερμηνείας του άρθρου 104 του Συντάγματος για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Συμβούλων της Επικρατείας.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ισμέτ Ινονού προς τον Ε.Βενιζέλο τον οποίο τον ευχαριστεί για τις ευχές και τα συγχαρητήρια και τον διαβεβαιώνει για την εκτίμηση και τη συμπάθεια του τουρκικού λαού προς το πρόσωπό του και προς τον ελληνικό λαό.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 31
infolib image control
Φάκελος του Ισμέτ Ινονού προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
1932 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντής της Εφημερίδας "Πατρίς" Σπ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί για τις προθέσεις της Κυβέρνησης Τσαλδάρη ώστε να μην της παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προειδοποιεί για τη διάθεση του Γ.Κονδύλη να επιβάλει δική του δικτατορία δύο μήνες μετά την ανάληψη του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προτρέπει να ρίξει την κυβέρνηση Τσαλδάρη και να προκαλέσει άμεσα εκλογές.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Π.Τσαλδάρη με την οποία τον προτρέπει να δεχτεί τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης αφενός και αφετέρου να προάγει τον ελληνικό καπνό στο εξωτερικό και κυρίως στην Αγγλία ως μέτρο για την επίλυση της οικονομικής και νομισματικής κρίσης της Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου Β' προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για όλα όσα πρόσφερε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με την πολιτική του απέναντι στην Τουρκία, βελτιώνοντας καταφανώς της συνθήκες λειτουργίας του.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 7
infolib image control
Φάκελος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου Β' προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
Νοέμβριος 1932
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο πινάκων που έδωσε και στην Κυβέρνηση.
Διαβιβαστικό
1932 Νοέμβριος 9
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Κατάστασις των εν γένει διαθεσίμων της Τραπέζης διαφόρων κατηγοριών τη 31η Οκτωβρίου 1932.
Πίνακας
1932 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή Δημοκρατικού Λοχαγού του Πεζικού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του καταγγέλλει συνομωσία για την εγκαθίδρυση πολιτικοστρατιωτικής δικτατορίας και τον προτρέπει να ανατρέψει την κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δυσκολίες που θα συναντήσει η Εταιρεία των Μεταλλείων Θράκης αν η ξυλεία της περιοχής στην οποία βρίσκεται δεν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των μεταλλείων.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου σχετικά με τους πρόξενους Αλεξανδρείας και Βηρυττού.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Gen.Ezio Garibaldi προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παραβρεθεί στους εορτασμούς για το έτος Γκαριμπάλντι και του προτείνει να τιμηθούν όσοι γαριβαλδίνοι πολέμησαν στην Ελλάδα το 1912.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Βουλευτή Αθηνών Κ.Π.Σπανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την συζήτηση που είχε με τον Υπουργό Οικονομικών Γ.Πεσμαζόγλου πάνω σε τρέχοντα ζητήματα.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Τσαλδάρη σχετικά με την επιδιωκόμενη κατάργηση του Υπουργείου Αεροπορίας.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο επιστολής του H.C.F.Finlayson προς τον O.E.Niemeyer για όσα άκουσε από τον Δ.Μάξιμο.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον O.E.Niemeyer σχετικά με τη συνομιλία που είχε με τον Δ.Μάξιμο.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προώθηση του ελληνικού καπνού στην Αγγλία και τη σύνδεσή του προς το Δημόσιο Χρέος.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Π.Τσαλδάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατάργησης του Υπουργείου Αεροπορίας.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Τσαλδάρη σχετικά με το ζήτημα της κατάργησης του Υπουργείου Αεροπορίας για λόγους μείωσης δαπανών.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο για τα όσα γίνονται σε βάρος του Χρηματιστηρίου και της κοινωνίας και την προσπάθεια της Κυβέρνησης να επίρριψει την ευθύνη για την επιβολή του φοροσήμου σ' εκείνον, ζητήματα για τα οποία του συνυποβάλει σχετικό υπόμνημα.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστέρηση του προϋπολογισμού από το φορόσημο των χρηματιστηριακών πράξεων καθώς και για την άστοχη και επιζήμια για τα δημοσιονομικά του κράτους λύση του Χρηματιστηριακού ζητήματος.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Η ρύθμισις των χρηματιστηριακών διαφορών. Ολόκληρον το διάταγμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Χρηματιστήριο, την καταβολή από το Κράτος της διαφοράς της τιμής των ομολογιών του 1931 και της παρούσης υποτιμημένης, μετά το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου και τη στάση σιωπής που τηρεί τόσο ο Ε.Βενιζέλος όσο και οι Κωστόπουλος και Π.Βουρλούμης.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προσφορά της προεδρείας του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου στο Sir Rennell Rodd και την οικονομική ενίσχυση της Αγγλικής Σχολής.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για όσα γίνονται από τους Λαϊκούς και τους Κονδυλικούς στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του εκδότη της εφημερίδας "Θρακικός Τύπος" Β.Μαλατάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί ενίσχυση για να συνεχίσει την έκδοση της φιλελεύθερης εφημερίδας εφόσον τα πράγματα είχαν δυσκολέψει μετά την κυβερνητική αλλαγή.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου Β' προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του εκφράζει τις ευχές του για τον ονομαστική του εορτή.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλου σχετικά με τον διακανονισμό των εκκρεμοτήτων του Χρηματιστηρίου από τον Γ.Πεσμαζόγλου και την προσπάθεια που θα καταβάλει για την ακύρωση του διακανονισμού αυτού και των πράξεων κυβείας.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο και την προσπάθεια των καπνοβιομηχάνων να τους παραχωρηθεί το μονοπώλιο της εσωτερικής κατανάλωσης καπνού έναντι ετήσιας αποζημίωσης.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της εφημερίδας "Πατρίς" Σπ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί την άδεια να χρησιμοποιήσει τη μετάφραση που έχει έκπονήσει στο έργο του Θουκυδίδη προκειμένου να δημοσιεύσει στην εφημερίδα του την Ναυμαχία στις Συρακούσες.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Κ.Γεωργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο της γνωμοδότησης που είχε στείλει στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο σχετικά με τη θεία λατρεία, τη σύνθεση της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας και του εννιαίου αυτής.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Κ.Γεωργιάδη προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο για θέματα σχετικά με την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, τη λατρεία της, τη σύνθεσή της και το ενιαίο αυτής αφορώντας κυρίως τις διαφορές στην επιλογή του ημερολογίου.
Γνωμοδότηση
1932 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καταρτισμό οικουμενικής κυβέρνησης, την προσέγγιση του Αλ.Παπαναστασίου και την αξιοποίηση του Γ.Καφαντάρη, ακόμα και ως πρωθυπουργού.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Π.Τσαλδάρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί να παραβρεθεί στη σύσκεψη των Αρχηγών των Κομμάτων με θέμα τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του οργανισμού του Στρατού.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Π.Καρασεβδά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους κινδύνους από την επιλογή του πλειοψηφικού συστήματος για τις επόμενες εκλογές καθώς και για την ιστορική πορεία του Λαϊκού Κόμματος και τις σχέσεις του με τη δυναστεία των Γλύξμπουργκ.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Φάκελος του Π.Καρασεβδά.
Φάκελος
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον πληθωρισμό, τις εμπορικές συναλλαγές με ξένο νόμισμα και τις εξαγωγές.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Ανδ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον καλεί να αποστείλει επιστολή προς τον Raune και να τον προειδοποιήσει για τη στάση της Ελλάδας στην περίπτωση που ο Sir John Simon μιλήσει υποτιμητικά για την Ελλάδα.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την χαρά του για τη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Γ.Καφαντάρη και Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει ώστε ο Δ.Λαμπράκης να δημοσιεύσει στις πρώτες στήλες της εφημ. "Ελεύθερον Βήμα" τα άρθρα του για την οικονομία.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αναφέρει καταγγελίες για καταχρήσεις του βουλευτή και υπουργού Φ.Μανουηλίδη.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής ΙΙΙ.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή των βουλευτών Ηπείρου Λούλη και Βηλαρά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνουν για τη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στον συνυποψήφιό τους Κατσαδήμα.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Γ.Μαρή με τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι παραδόθηκε οικονομική μελέτη για την Τουρκία στον Κανελλόπουλο, ενώ ο αποστολέας ζητεί να πληροφορηθεί αν ο παραλήπτης έλαβε την μελέτη του για τον καπνό.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αλλαγή στάσης του Π.Τσαλδάρη ως προς την παραμονή του στην πρωθυπουργία, τη λύπη του Γ.Κονδύλη για την αλλαγή αυτή και το πρόγραμμα του Γ.Κονδύλη και Μερκούρη να αποκαλύψουν τα πολιτικά πρόσωπα της δολοφονίας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προτρέπει να προβεί σε εκλογές στους πρώτους μήνες του 1932.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Αχ. Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντιδικία της Επιτροπής Ζαππείου και του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών για τη χρήση και εκμίσθωση των γηπέδων τέννις του Ζαππείου.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα του βουλευτή Αθηνών Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο περί μεταρρυθμιστικών τινών σκοπίμων δια την οργάνωσιν και διαπαιδαγώγησιν της χώρας.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γρανίτσα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της προαγωγής του.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις οδηγίες χρήσεως του κυκλώματος της χώνης για τη μέση.
Σημείωμα

                                                                            infolib-libsolution