Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη χορήγηση αδειών για τη μετάβαση από τον τομέα της Ξάνθης στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Αγγλία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Μ.Μίσιο σχετικά με την αποστολή εγγράφων για την υπόθεση Σκουλούδη.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την εξαγωγή κενών σάκκων από τη Θεσσαλονίκη.
Σημείωμα
1916
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με διαμαρτυρία της Ρωσικής Πρεσβείας προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Σημείωμα
<1916>
infolib image control
Σημείωμα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα για τη διευκρίνιση προηγούμενου υπομνήματος.
Σημείωμα
1916 Μάρτιος 10/20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη Ρωσική Πρεσβεία σχετικά με την επίταξη των κενών σάκκων.
Επιστολή
1916 Μάρτιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Μεσσάλα προς τον Β.Δούσμανη σχετικά με την αποστολή πληροφοριών για την υπόθεση Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
1915 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Μεσσαλά σχετικά με διάφορες πληροφορίες.
Τηλεγράφημα
1915 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με τα έγγραφα για την υπόθεση Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Γούναρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναφορά της Ανώτερης Διοίκησης της Χωροφυλακής Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εμπιστευτική αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1915 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Νυδριώτη προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας σχετικά με τα είδη που κατασχέθηκαν από το Αυστριακό Προξενείο.
Τηλεγράφημα
1915 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την απάντηση του Μπριάν για τη δημοσίευση επίσημου ανακοινωθέντος στην εφημερίδα "Temps".
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 16
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Γ.Κοφινά σχετικά με την εξαγωγή σάκκων στη Βουλγαρία.
Κατάθεση
1917 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το άνοιγμα των πιστώσεων της Ελλάδας στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Μ.Μίσιο με την οποία διαβιβάζει διπλωματικά έγγραφα.
Επιστολή
1918 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με πληροφορίες για την υπόθεση Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας το οποίο μεταδίδει μυστικές πληροφορίες.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με έξοδα προπαγάνδας.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς τη Γερμανική Πρεσβεία στη Σόφια σχετικά με κινήσεις του Walter.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στη Σόφια το οποίο μεταδίδει μυστικές πληροφορίες.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με δηλώσεις του Προέδρου της Κυβέρνησης για τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με δηλώσεις του Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραδοσλάβωφ σχετικά με τη διαμονή του Βασιλιά στα κτήματά του στη Θεσσαλία.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με τα γεγονότα στην κοιλάδα του Ρούπελ.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την κατάληψη της κοιλάδας του Ρούπελ.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την ελληνική διαμαρτυρία για την παραβίαση της ελληνικής ουδετερότητας.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την κατάληψη του Ρούπελ.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα της Βουλγαρικής Πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με τη συνεννόηση της Γαλλικής Κυβέρνησης με την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Jiostoff προς την Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα σχετικά με τη διάθεση σεβασμού της ουδέτερης ζώνης από τη βουλγαρική πλευρά.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα της Βουλγαρικής Πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με το αίτημα της Γαλλίας να μην επιτραπεί η είσοδος των Γερμανοβουλγάρων στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα της Πρεσβείας της Βουλγαρίας στην Αθήνα σχετικά με τη γενική αποστράτευση του ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την αποδοκιμασία της Αντάντ για την ελληνική αποστράτευση.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα της Πρεσβείας της Βουλγαρίας στην Αθήνα σχετικά με το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα σχετικά με τη στάση της Γερμανίας απέναντι στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα της Πρεσβείας της Βουλγαρίας στην Αθήνα σχετικά με τα σχέδια των Γερμανοβουλγάρων.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην Αθήνα, Πασσάρωφ, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας σχετικά με το επεισόδιο ανάμεσα στις ελληνικές και βουλγαρικές δυνάμεις.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την πληρωμή λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη του μηχανικού Kursheimer και τη συγκέντρωση στοιχείων για τη διεξαγωγή μελέτης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ. Διομήδη προς Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι και τον Ν. Πολίτη σχετικά με την παλιννόστηση της Δυτικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Μ.Μίσιο με το οποίο διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
1918 Απρίλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με τη στάση του Βασιλιά απέναντι στον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1915 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με τις προθέσεις των γερμανοβουλγαρικών στρατευμάτων.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την κρίση στις σχέσεις του Βασιλιά με τον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1915 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων.
Τηλεγράφημα
1915 Αύγουστος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού σχετικά με τον ανεφοδιασμό του Σερβικού Συντάγματος.
Τηλεγράφημα
1915 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την καταστροφή διαφόρων εγγράφων.
Τηλεγράφημα
1915 Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με τη συνάντησή του με το Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
1915 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την επιστράτευση και τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ προς τον Βασιλιά Φερδινάνδο σχετικά με την παραίτηση του Υπουργείου Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ προς τον Φερδινάνδο σχετικά με τη στάση ουδετερότητας του Βασιλιά της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Biret προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την πτώση του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δοβρόβιτς προς τον Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ σχετικά με την καθυστέρηση έναρξης των εχθροπραξιών.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ προς τον Δοβρόβιτς σχετικά με τις υποψίες για ρωσική επίθεση.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την άποψη του Συνταγματάρχη Μεταξά για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ προς τον Δοβρόβιτς σχετικά με την ελληνογερμανική φιλία.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ προς τον Δοβρόβιτς σχετικά με τη συνεννόηση του Βασιλιά με τον Φαλκενχάιμ.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δοβρόβιτς προς τον Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ σχετικά με τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα της Βουλγαρικής Πρεσβείας στο Βερολίνο προς τον Ραντοσλάβωφ σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Γκάντσεφ προς τον Δοβρόβιτς σχετικά με την αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στο Μοναστήρι.
Τηλεγράφημα
1915 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με τη στάση του Μεταξά απέναντι στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Ιανουάριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Tonchev προς τον Δομπρόβιτς σχετικά με την ενημέρωση του Τσάρου για το δείπνο του με τον Καγκελλάριο Μπέτμαν Χόλβενγ.
Τηλεγράφημα
1915 Δεκέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πασσάρωφ προς τον Δοβρόβιτς σχετικά με τη διαγωγή των βουλγαρικών στρατευμάτων.
Τηλεγράφημα
1916 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα με το οποίο ανακοινώνεται τηλεγράφημα του Φαλκενχάιν.
Τηλεγράφημα
1916 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με ποικίλα θέματα.
Τηλεγράφημα
1916 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την πιθανή εμφάνιση του Φερδινάνδου και των Πριγκήπων στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1916 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την πρόταση διοργάνωσης γραφείου τύπου.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την πρόταση διοργάνωσης νέας τηλεγραφικής γραμμής από την Καστοριά προς το Γρέρμαν.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα σχετικά με την προκαταβολή χρημάτων για την Εθνική Τράπεζα από τις Τράπεζες του Βερολίνου.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα σχετικά με την υποχρέωση των γερμανικών στρατευμάτων για προέλαση.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα σχετικά με την κατασκευή νέας τηλεφωνικής γραμμής Μοναστηρίου-Κόνσκο.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ σχετικά με ποικίλα θέματα.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ σχετικά με την αποχώρηση των Ιταλών από την Αυλώνα.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα σχετικά με την ανάγκη αναβολής της προέλασης του γερμανικού στρατού προς το Ρούπελ.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με το αίτημα για άδεια μεταφοράς σερβικών στρατευμάτων από την Ήπειρο στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την πώληση κενών σάκκων στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με την πορεία της υγείας του Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την πολιτική στάση του Βενιζέλου απέναντι στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με τις δηλώσεις του Αντισυνταγματάρχη Μεταξά για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 15
infolib image control
Tηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας προς τον ανακριτή Μ.Μίσιο με το οποίο διαβιβάζει δύο τηλεγραφήματα.
Διαβιβαστικό
1918 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την ελληνική επιστράτευση.
Τηλεγράφημα
1915 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Δοβρόβιτς σχετικά με την ελληνική επιστράτευση.
Τηλεγράφημα
1915 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Πρωθυπουργό και τον Βασιλιά της Βουλγαρίας, σχετικά με τη γενική επιστράτευση του βουλγαρικού στρατού.
Τηλεγράφημα
<1915> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Πασσάρωφ προς τον Β.Ραντοσλάβωφ σχετικά με την προσπάθεια επιστροφής του Βενιζέλου στην εξουσία και με το ζήτημα των σάκκων.
Τηλεγράφημα
<1916>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μίρμπαχ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σχετικά με συνέντευξη του Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με δελτίο στρατιωτικής κατάστασης
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την πρόταση να υπαχθεί η Σμύρνη στην ιταλική ζώνη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κορομηλά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη θέση του Υποπροξένου στο Τορόντο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη στάση του αγγλικού τύπου στο θέμα της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς το Ειδικό Δικαστήριο εκδίκασης της υπόθεσης Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Ειδικό Δικαστήριο εκδίκασης της υπόθεσης Σκουλούδη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Ειδικό Δικαστήριο Εκδίκασης της υπόθεσης Σκουλούδη.
Διαβιβαστικό
1919 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα σχετικά με την συνέντευξη του πρίγκηπα Γεωργίου με τον Πουανκαρέ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 28
infolib image control
Διακοίνωση των Πρεσβευτών των Δυνάμεων της Entente προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στους συμμάχους.
Διακοίνωση
1915 Νοέμβριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Μίσιου σχετικά με το αίτημα για μετάφραση εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάκριση.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το θρακικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1919
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με τις βουλγαρικές αποζημιώσεις.
Τηλεγράφημα
1919
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του d Annunzio.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη διαβίβαση διαταγών στους στρατιωτικούς αρχηγούς.
Τηλεγράφημα
1919
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς την Αρμοστεία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την επίσκεψη ανώνυμου προσώπου στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή πληροφοριών.
Διαβιβαστικό
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ακρόαση της Τουρκικής Αποστολής από την Αμερικανική Αποστολή.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Embling προς τη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με την κατάληψη της Σμύρνης από τον Ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας και τις αξιώσεις των Συμμάχων.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Μ.Μίσιου σχετικά με την Ελληνοσερβική συνθήκη.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τα φύλλα και τις εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Έκθεση
infolib image control
Κατάλογος των Εκκλησιών και των θρησκευτικών συλλόγων στη διάθεση της Διάσκεψης για την ειρήνη.
Κατάλογος
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη σημασία και τη λειτουργία του λιμανιού της Σμύρνης.
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρσεβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη συνάντηση του Ισμαήλ Χακή με μέλη του τουρκοθρακικού κομιτάτου για το θρακικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα του μαγνησίου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα της Βουλγαρικής Κυβέρνησης σχετικά με την αποκατάσταση των ελληνο-βουλγαρικών σχέσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση σχετική με την Ελληνοβουλγαρική Συνεννόηση.
Έκθεση
<1910-1911>
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την υπόθεση του ατμοπλοίου "Νικόλαος" .
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την εξαγωγή θείου από την Ιταλία.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα του Ελ.Βενιζέλου για τον Ν.Πολίτη με το οποίο ζητεί την αποστολή τηλεγραφημάτων στους Ε.Κανελλόπουλο και Αρ.Στεργιάδη.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την επίσκεψη του Townsend.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη δήλωση του Γερουσιαστή King για την ένωση της Θράκης με την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τρύνδου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μη παραλαβή κειμένου του Πατριάρχη και των Αρμενίων.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την πληροφορία για άδεια επιστροφής των βουλγάρων προσφύγων στη δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με άρθρο για την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Δεδεαγάτς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με άρθρα του Broxne και του Ν.William.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση για την επιβολή υποχρεωτικής οκτάωρης εργασίας.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απόρριψη της Συνθήκης Ειρήνης από την Γερουσία.
Τηλεγράφημα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη στάση της Αμερικανικής Κυβέρνησης για την υπόθεση της Θράκης.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υπόθεση της μετανάστευσης.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο " Μαρτυρίαι διά τα εν Σμύρνη".
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με τη θέση του Αρχηγού των συμμαχικών στρατευμάτων στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με δημοσιεύματα για τα ελληνικά θέματα και τις συνθήκες Ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20-21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ίδρυση εργοστασίου χημικών λιπασμάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Αδοσίδη προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με αποσαφήνιση προηγούμνου τηλεγραφήματος.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την άφιξη του αντιτορπιλλικού πλοίου "Λέων" στον Τάραντα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Ελληνική Πρσβεία στο Παρίσι σχετικά με ομιλία του Ι.Γεννάδιου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με δηλώσεις του Lloyd George.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την αποστολή έκθεσης πεπραγμένων από τον ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μετάβαση του Χρ.Παπαδόπουλου στα Ιεροσόλυμα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με ενημέρωση του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ταραχές στους βόρειους καζάδες.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Tηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη και εγκατάσταση των προσφύγων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τον επισιτισμό των αγροτικών πληθυσμών Αν.Μακεδονίας και Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με παραγγελία αποστολής τροφίμων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή ενός ακολούθου στη Δράμα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη συνεννόηση του τουρκοθρακικού Κομιτάτου με τους ελληνικούς πληθυσμούς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιευμένη πλαστή επιστολή του Δημάρχου Ξάνθης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με τις γαλλικές εκλογές.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την κατασκευή δύο παρασήμων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μεταφορά της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κατάσταση στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με το επικείμενο ταξίδι του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για το Ν.Πολίτη σχετικά με τη συμπεριφορά του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανού.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μετάβαση του Νομάρχη Καλεύρα στην Ξάνθη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απονομή παρασήμων σε ιταλούς αξιωματικούς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την παρουσία του Παρασκευόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη σχετικά με την παραμονή κάποιων προσώπων της Ελληνικής Αποστολής στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με δολοφονίες Ελλήνων από Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα εκμετάλλευσης των υδάτων του ποταμού Γλαύκου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη για τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
<1919> Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την καταδίκη του Όμηρου Ευελπίδη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με έκθεση του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Σταυριδάκη προς τον Ελ.Βενιζέλο,το οποίο διαβιβάζει τηλεγράφημα του Εθνικού Συμβουλίου του Πόντου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς το Πρακτορείο Havas σχετικά με την κατάσταση αναρχίας, που επικρατεί στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελληνικού Γραφείου Τύπου προς τον Ελ.Βενιζέλο και τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιεύματα για τις εκλογές στη Γαλλία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Αδοσίδη προς τον Ά.Ρωμάνο σχετικά με αίτημα του Συνταγματάρχη Ρουανύν.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη των προσφύγων στην Ξάνθη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων για τις εκλογές στην Ευρώπη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πρόοδο των Ελληνο-τουρκικών σχέσεων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την αντικατάσταση του Τittoni.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με απάντηση στις εντολές του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με πιθανή συνάντηση του Τρούμπιτς με τον Tittoni.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με πιθανή επίθεση στο Σπαλάτο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με τη συμφωνία του Kabedgy για την εκτέλεση της αποστολής.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με το διορισμό ακολούθου αεροπορικής στο Ιταλικό Προξενείο στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με τη διανομή όπλων στους πληθυσμούς της Β.Ηπείρου από το Ιταλικό Στρατηγείο.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Νεγρεπόντη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία, την Αγγλία, και τις Η.Π.Α.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση του D Esperay να επισκεφθεί την Αθήνα και την Ολυμπία.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με συλλήψεις μελών κινήματος, που σχεδίαζε την εξόντωση του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά με την αποστολή σιταριού και κριθαριού στους πληθυσμούς της Ξάνθης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς τον Κ.Νίδερ σχετικά με την πρόταση του Στρατηγού Μιλν για προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο σχετικά με την κατάληψη νέων θέσεων από τα ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς τον Κ.Νίδερ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των διαταγών του Στρατηγού Μιλν.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Γρίβα προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την παραμονή του Αρχηγού του Στρατού στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με το διορισμό του Λασκαράκη ως στρατιωτικού ακολούθου στο Βελιγράδι.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα του Γενικού Στρατηγείου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την επιβολή μέτρων στη διοίκηση της Σμύρνης από τους Συμμάχους.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παραίτηση του Πρεσβευτή Αργυρόπουλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Γάλλους για το λιμάνι του Δεδεαγάτς.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την ανάκριση των συλληφθέντων μελών του κινήματος που είχε σκοπό την εξόντωση του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς τον J.Cambon σχετικά με τη στάση των ελληνικών αρχών στη Σμύρνη απέναντι σε διάφορα ζητήματα.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπογραφή της Συνθήκης του Neuilly.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου προς τον Αρ.Στεργιάδη σχετικά με τη συμμετοχή των Ελλήνων στη διαιτητική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με τον τρόπο διοίκησης της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την έξαψη των πνευμάτων στη Δαμασκό.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις στρατιωτικές συγκεντρώσεις στα αλβανικά σύνορα.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή δελτίων για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα του Φιούμε.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ν.Πολίτη σχετικά με παλαιότερο τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη.
Τηλεγράφημα
1919 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διάβημα των Δυνάμεων προς την Ιταλία για τη λύση του Αδριατικού ζητήματος.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δράση της Ελληνικής Διοίκησης στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την στάση της Τουρκίας στη Διάσκεψη ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κούμαρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άρνηση των αρχών για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής κριθαριού.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διακοίνωση των Αρμοστών για τη δράση της Ελληνικής Διοίκησης στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Τζορμπατζόγλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με προβλήματα του Πατριαρχείου Αντιοχείας.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 27/Ιανουάριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Συνταγματάρχη Κατεχάκη.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 29/Ιανουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με την αντικατάσταση στελεχών από τον Μουφήτ Βέη με σκοπό την αλβανοποίηση της Β.Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την Επιτροπή Δουνάβεως.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 31

                                                                            infolib-libsolution