Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή της De Jouvenel.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή της De Jouvenel προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη δημιουργία εθνικής επιτροπής για το θεσμό των "Messages" στην Ελλάδα. Επίσης, διαβιβάζει το γράμμα προς τον Vernon Bartlett, ο οποίος ανέλαβε την οργάνωση της αντίστοιχης επιτροπής στην Αγγλία.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή της De Jouvenel προς τον Vermon Bartlett σχετικά με τη δημιουργία εθνικής επιτροπής για το θεσμό των "Messages".
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Πατριάχη Αλεξανδρείας, Μελέτιου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της καταβολής επιχορήγησης στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Π.Θηβαίου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει σημείωμα σχετικά με τον υπαλληλικό κώδικα και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 5
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Ρακτιβάν σχετικά με τον υπαλληλικό κώδικα και με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σημείωμα
1931 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Α.Ροδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση των Ευλαμπίου και Κορυζή για μείωση του καλυμμάτος και αύξηση της κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 5
infolib image control
Απόσπασμα μελέτης του Γ.Α.Ροδόπουλου σχετικά με την πρόταση για μείωση του καλύμματος σε χρυσό ή συνάλλαγμα μέσω της αύξησης της κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων.
Μελέτη
1931 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προϋπολογισμού, Εξαρχάκου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παραλείψεις στο λόγο του Βενιζέλου για τον προϋπολογισμό.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή της Π.Σ.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει ποίημα του Κ.Παλαμά.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 11
infolib image control
Ποίημα του Κ.Παλαμά αφιερωμένο στην Π.Σ.Δέλτα, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ε. Βενιζέλο.
Ποίημα
1920 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Π.Θηβαίου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει εργασία του "περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης".
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 12
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί Εταιριών Περιωρισμένης ευθύνης.
Σχέδιο νόμου
1932 Ιανουάριος 10
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης.
Αιτιολογική Έκθεση
1932 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Π.Αραβαντινού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την αναστολή της εγγραφής της Εταιρείας Glenn Tobacco Company Inc από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Π.Θηβαίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί μεταρρυθμίσεως των περί του Αρείου Πάγου διατάξεων.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Π.Τσιμπιδάρου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των ανακρίσεων εναντίον των γεωργικών υπαλλήλων της Εύβοιας, οι οποίοι εξεγείρουν τους αγρότες.
Επιστολή
<1932> Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως, Λ.Ιασωνίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αναφέρει την οικογενειακή του κατάστααση.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής χρηματαγοράς.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συνάντησή του με τον Πάτερσον και το ζήτημα των διασυμμαχικών χρεών.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ως βοηθό του τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 20
infolib image control
Προφορική έκθεσις του Α.Πολίτη προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, Ε.Βενιζέλον, περί οφειλών των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, Δ.Κακλαμάνου, προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του γραμματέα του Βρετανού Πρωθυπουργού, Patrick Duff.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, P.Duff, προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, Δ.Κακλαμάνο, σχετικά με τις ευχές του Βενιζελου προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ευστρ.Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι του αποστέλλει ελαιόλαδο.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ενώσεως συντακτών, Ν.Κρανιωτάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθιέρωση ττου τετρασελίδου των εφημερίδων
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Μιχαλακόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εκπροσώπησης των καταθετών.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποστηρίζει ότι πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές για την άνοιξη.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης του θεσμού της Εκδοτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γρηγορίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το έργο της Επιτροπής Συναλλάγματος για την παροχή συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της εφημερίδας "Έθνος", Σπ.Νικολόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εξαγγελόμενο περιορισμό των σελίδων των εφημερίδων.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Σημειώσεις δια την επιφάνειαν του Χάρτου.
Σημείωμα
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διευθυντή της εφημερίδας "Έθνος", Σ.Νικολόπουλο, σχετικά με το ζήτημα του περιορισμού του χάρτου των εφημερίδων.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Π.Τσιμπιδάρου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μέτρο το οποίο απαγορεύει στους καταθέτες συναλλάγματος την μεταφορά από τη μία τράπεζα στην άλλη.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Πανυπαλληλικής Επιτροπής προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τους Δημόσιους Υπαλλήλους.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα του Α.Μιχαλακόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα των Αμερικανών μετόχων της Εταιρείας Υδάτων να εξάγουν συνάλλαγμα αξίας 18.000 δολλαρίων.
Σημείωμα
1932 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Ελεύθερον Βημα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δημοσίευση επιστολής του στο "Ελεύθερον Βήμα" για την εθνική οικονομική πολιτική.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Π.Τσιμπιδάρου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον Λαμπράκη για τη δημοσίευση επιφυλλίδας για το Βασιλιά Κάρολο.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Κυβερνητικού Επιτρόπου των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Κ.Καραθεοδωρή, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του χορηγηθεί συνάλλαγμα από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Προσθήκη εις το άρθρον του Νόμου 5027.
Άρθρο
infolib image control
Επιστολή του Ε.Πολυχρόνη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει να δοθεί ο βαθμός του αντιστρατήγου στον Τσουνούκα.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ευστρ.Κουλουμβάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσιεύματα για ανάληψη του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Κονδύλη.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συναντήσεις του στη Γενεύη με τους Tardieu, Τεφήκ Ρουσδή και Μαρίγκοβιτς.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 23-24
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συναντήσεις του στη Γενεύη με τους Tardieu, Τεφήκ Ρουσδή και Μαρίγκοβιτς.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 23-24
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας γραμμής λεωφορείων μεταξύ Πειραιά και Αθήνας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Διοίκησης Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας γραμμής λεωφορείων μεταξύ Πειραιά και Αθήνας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία γίνεται αποδεκτή πρόσκληση σε γεύμα.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του O.Niemeyer προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον έλεγχο του συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του O.Niemeyer προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο σχετικά με την συγχώνευση της Τράπεζας της Ελλάδος με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Περίληψη των απόψεων του O.Niemeyer σχετικά με την συγχώνευση της Τράπεζας της Ελλάδος με την Εμπορική Τράπεζα.
Περίληψη
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Foreign Sinking Funds".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συζήτηση που είχε με τον Βλάχο για την αναλογική.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των νέων γαιών.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αποδοχής από τον Κορυζή να αναλάβει υπηρεσία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα καταβολής υπολοίπου μισθωμάτων από το Δημόσιο υπέρ της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προτρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία σχηματισμού Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνάντησή του με τους Βλάχο και Ευστρατίου.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Η Ελληνική.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ.2433
1932 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη συζήτηση της ελληνικής υπόθεσης στο Comite.
Επιστολή
<1932> Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη απόφαση του Comite για την ελληνική υπόθεση.
Επιστολή
<1932> Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Andre Tardieu προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζει τη συγκίνησή του για την τιμή της Ελλάδας προς τον Αριστείδη Μπριάν.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις λύσεις που συζητήθηκαν στο S/Comite για την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί για την συγκράτηση του πληθωρισμού.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της φορολογίας της Τράπεζας.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Αχ.Παπαδάτου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μουσολίνι προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συμβολή του Prampolini στα παραγωγικά έργα της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πιθανή πρόταση του C.F. για άμεση χορήγηση πιστώσεων στην Ελλάδα.
Επιστολή
<1932> Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει σημείωμα.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Σημείωμα με τις απόψεις του διεθνολόγου Paucille για το αν ένα κράτος μπορεί να έρθει σε δικαστική διαμάχη προκειμένου να κερδίσει την πληρωμή των απαιτήσεών του.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδος στο Λονδίνο, Δ.Κακλαμάνου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ενημερώνει για την αποστολή συλληπητηρίων στον Scott του Manchester Guardian.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Manchester Guardian.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιανουάριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Scott προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, Δ.Κακλαμάνο, με το οποίο ζητεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Ε.Βενιζέλο για το μήνυμα συμπάθειας.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δισταγμό του Βενιζέλου για εφαρμογή της αναλογικής.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες για τον A.L.Burbank.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 23
infolib image control
Πληροφορίες της Τράπεζας Αθηνών για τον A.L.Burbank.
Σημείωμα
infolib image control
Πληροφορίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τον A.L.Burbank.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα της Ευγγ.Βούζα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί μέριμνα προκειμένου να αυξηθεί το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει.
Υπόμνημα
1932 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη θέση του υπέρ του σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κάβουρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διεξαγωγή των γερουσιαστικών εκλογών.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Προϋπολογισμού, Εξαρχάκου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ενημερώνει για το δάνειο των arrieres.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία εργοστασίου παρασκευής χρωστικών ουσιών.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αποκόμματα εφημερίδων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει τη χρυσή βάση.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 4
infolib image control
Αθηναϊκά Νέα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποδέχεται να αναλάβει το έργο της Διεύθυνσης των εργασιών της Επιτροπής.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του R.J.Campbell προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αξιοποίηση του γεωλογικού πλούτου της Μακεδονίας και της Θράκης.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία επισυνάπτει αποσπάσμα επιστολής του Ivanoff.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Κυριώτερα αποσπάσματα από έκθεση του Ivanoff για τα μεταλλεία της Θράκης.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης και το ζήτημα της ρυθμίσεως των εισαγωγών και εξαγωγών.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 17
infolib image control
Σύστημα Ανταλλαγών ή Ελευθερία Συναλλάγματος;
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κανακάρη Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο για το Δασικό Επιμελητήριο.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Γ.Μαρή, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Μαρή με την οποία αποδέχεται την παραίτησή του από το Υπουργείο Οικονομικών.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Μαρή στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τις εκλογές.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την παραίτηση του Γ.Μαρή.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της χρυσής βάσης.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει τρίμηνη διατήρηση της χρυσής βάσης για να υπάρξει προπαρασκευή για το νέο σύστημα.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Τ.Α.Παναγιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρει τις απόψεις του για το τι πρέπει να γίνει στον Πειραιά προκειμένου να εξασφαλιστεί η νίκη στις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής του προς τους αρμοδίους Υπουργούς και Διοικητές των δύο Τραπεζών.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει τη σύσταση οργανισμού για να κατευνάσει τις τιμές πριν την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς Διοικητή Τράπεζας σχετικά με το ζήτημα της εγκατάλειψης της χρυσής βάσης.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 23
infolib image control
Σχέδιον ρυθμίσεως ελέγχου συναλλάγματος και εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίγραφο έκθεσής του προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 23
infolib image control
Έκθεση του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης Αφοπλισμού.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας, Χ.Ι.Σιμόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη αναγνώριση του Βασιλιά Κωνσταντίνου από την Αμερική.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Ζάννα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση του Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και την επίδραση στην αεροπορία.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συνέπειες της απότομης αναγνώρισης των ελεύθερων τιμών.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Δροσόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη θέση των Τραπεζών για το νόμο "Περί εγκαταλείψεως του χρυσού κανόνος".
Επιστολή
1932 Απρίλιος 28
infolib image control
Επισκεπτήριο του Γ.Μαρή.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Μαρή το οποίο αφορά διορθώσεις σε ομιλία του Βενιζέλου στη Βουλή για τους προϋπολογισμούς της διακυβέρνησής του, με την οποία θέλει να αποδείξει ότι είναι λανθασμένη η κατηγορία για σπατάλη του δημόσιου χρήματος.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Μαρή με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή σημειώματος μετά από αίτησή του.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 29
infolib image control
Αθηναϊκά Νέα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει μέτρα για την εξοικονόμηση συναλλάγματος των στοιχειωδών αναγκών.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Αντιπροέδρου Γενικού Διευθυντή και του Σύμβουλου Διευθυντή της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζουν φωτογραφίες.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 26

                                                                            infolib-libsolution