Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα περί των εις την Αγγλικήν Τηλεγραφικήν Εταιρίαν "Eastern" χορηγηθέντων προνομίων.
Υπόμνημα
1906 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας σχετικά με το ζήτημα της διαπραγματευομένης σύμβασης με την Τηλεγραφική Εταιρεία Eastern.
Επιστολή
infolib image control
Αίτησις παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως των ρεόντων υδάτων της Βορείου Ελλάδος.
Αίτηση
<1919>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Σύμβασις περί αποξηράνσεως και εκμεταλλεύσεως των υδάτων της λίμνης Ξυνιάδος.
Φάκελος
infolib image control
Σύμβασις διά την αποξύρανσιν και εκμετάλλευσιν των υδάτων της Λίμνης Ξυνιάδος.
Σύμβαση
1926
infolib image control
Έκθεσις της επί της Συγκοινωνίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί κυρώσεως του από 24 Δεκεμβρίου 1925 Ν.Δ. "περί κυρώσεως συμβάσεως δια την αποξήρανσιν και εκμετάλλευσιν των υδάτων της λίμνης Ξυνιάδος"
Έκθεση
1927 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Αναφοραί παραλιμνίων κατοίκων λίμνης Ξυνιάδος προς την Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν υπέρ της υφισταμένης συμβάσεως Κανζουχ.
Αναφορά
1927 Σεπτέμβριος
infolib image control
Υπόμνημα περί της συμβάσεως της Λίμνης Ξυνιάδος
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Λουδοβίκου Μ.Κανζούχ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά την νομοθετική επικύρωση της συμβάσεως της 21 Δεκεμβρίου 1925 περί αποξηράνσεως και εκμεταλλεύσεως των υδάτων της λίμνης Ξυνιάδος
Επιστολή
1928 Ιούνιος 6
infolib image control
Αναφορά του Αντωνίου Ραλλίδη προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Ι.Μεταξά σχετικά με διαγωνισμό για την κατασκευή και συντήρηση του δικτύου των Εθνικών οδών.
Αναφορά
1927 Οκτώβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας και την Σεβαστήν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν του Υπουργείου Συγκοινωνίας επί του Νομοσχεδίου περί ακυρώσεως της Συμβάσεως αποξηράνσεως της Λίμνης Στυμφαλίας.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δικηγόρου Γ.Κ.Πωπ εγγράφου του Νομικού Συμβούλου της L.M.Ericsson για τη δημοπρασία τηλεφώνων.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Νομικού Συμβούλου της L.M.Ericsson Δ.Μισαηλίδη προς τον Υπουργού Συγκοινωνίας Α.Χρηστομάνο σχετικά με τη δημοπρασία τηλεφώνων και τις διευκολύνσης της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιστολή
1929 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Γ.Κ.Πωπ σχετικά με την συνάντηση που είχε με τους αποστρατευθέντες της Οικουμενικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μισαηλίδη πρός τον Υπουργό Συγκοινωνίας Α.Χρηστομάνο σχετικά με τη δημοπρασία των τηλεφώνων.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Νομικού Συμβούλου της L.M.Ericsson Γ.Κ.Πωπ προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Στ.Γονατά σχετικά με το διαγωνισμό της κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης των Τηλεφώνων του Κράτους.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Γ.Κ.Πωπ με την οποία των ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός έλαβε γνώση των σημειωμάτων και των υπομνημάτων του και ότι θα ήθελε να τον συναντήσει.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Γερουσιαστή Κοζάνης Δ.Χατζόπουλου σχετικά με τις υδραυλικές πτώσεις της Μακεδονίας.
Υπόμνημα
1929 Ιούλιος 25
infolib image control
Έκθεση του Αρχιτέκτονα Αν.Α.Κριεζή σχετικά με την διαρρύθμιση του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων για την εγκατάσταση της Βουλής και της Γερουσίας.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 5
infolib image control
Έκθεση του W.Codrington σχετικά με τον Σιδηρόδρομο Πελοποννήσου.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου Ν.Κ..Στεφανίδη προς τον Α.Τριφύλλη απαντήσεων του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με τα ζητήματα των Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων Αττικής της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Συγκοινωνίας Χρ.Λαδά προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου Ν.Κ.Στεφανίδη με την οποία του αποστέλλει απάντηση του στο υπόμνημα των Σιδηροδρόμων Αττικής.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Υπόμνημα των αποσμασμένων Υπαλλήλων των Σιδηροδρόμων Αττικής στην Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την μισθολογική εξίσωσή τους προς τους υπαλλήλους της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών.
Υπόμνημα
1931 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Χάρλοδ Τζέφφερυς σχετικά με τα εδαφολογικά προβλήματα των νέων εκτάσεων της Μακεδονίας.
Έκθεση
1931 Ιούνιος 4
infolib image control
Σημείωμα του Χ.Κ.Τζέφφερυς σχετικά με την εκμετάλλευση των νέων εκτάσεων της Μακεδονίας.
Σημείωμα
1931 Ιούνιος 11
infolib image control
Αναφορά του Μέλους του Πανθεσσαλικού Συνεταιρισμού Γ.Κ.Φασουλά προς τον Διευθυντή του Γραφείου Αντιπλημμυρικών Έργων Λάρισας σχετικά με τις πλημμύρες του 1931 και του 1932 στον Πηνειό.
Αναφορά
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Συλλαλητηρίου και Βουλευτών της Χίου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας για το λιμενικό ζήτημα.
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Λ.Κουτσοπέταλο σχετικά με την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε μεταξύ της Ανάδοχης Εταιρείας για τα έργα οδοποιίας και του Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Υπόμνημα των Ιδιοκτητών του κτήματος Μπαχτιάρ για την υπόθεση των απαλλοτριώσεων των ιδιωτικών κτημάτων για την κατασκευή της τεχνητής λίμνης Κερκίνης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Α.Αδοσίδη προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Γ.Στράτο σχετικά με το ζήτημα της απαλλοτρίωσης των κτημάτων Μπαχτιάρ για την κατασκευή της λίμνης Κερκίνης.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Υπόμνημα του Αρχιτέκτονα Αν.Α.Κριεζή προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Γ.Παπανδρέου σχετικά με τις εργασίες και τα κόστη μεταρρυθμίσεως του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων.
Υπόμνημα
1933 Ιανουάριος 31
infolib image control
Πίνακας του Αρχιτέκτον Αν.Α.Κριεζή που εμφανίζει τα εγκεκριμένα και υπό εκτέλεση έργα της μεταρρύθμισης των Παλαιών Ανακτόρων σε Μέγαρο της Βουλής και Γερουσίας.
Πίνακας
1933 Ιανουάριος 28
infolib image control
Πίνακας του Αν.Α.Κριεζή που εμφανίζει τα προβλεπόμενα έργα για τη μεταρρύθμιση των Παλαιών Ανακτόρων σε Μέγαρο της Βουλής και της Γερουσίας.
Πίνακας
1933 Ιανουάριος 28
infolib image control
Πίνακας του Αν.Α.Κριεζή με τις επιπλώσεις και τα κόστη που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση των Παλαιών Ανακτόρων σε Μέγαρο της Βουλής και της Γερουσίας.
Πίνακας
1933 Ιανουάριος 28
infolib image control
Πίνακας του Αν.Α.Κριεζή με τα αναγκαία έργα εκτός του κτιρίου των Παλαιών Ανακτόρων για τη μεταρρύθμισή του σε Μέγαρο της Βουλής και της Γερουσίας.
Πίνακας
1933 Ιανουάριος 28
infolib image control
Υπόμνημα των απολυθέντων Νυκτοφυλάκων και Αρχιφυλάκων της Εταιρείας Ούλεν προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Συγκοινωνίας Γ.Παπανδρέου περί αποζημιώσεως τους για υπερωρίες και για τη μη καταγγελία της σύμβασής τους.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπόθεση αποζημίωσης του Νυκτοφύλακα Ν.Βεργόπουλου από την Εταιρεία Ούλεν στην οποία εργαζόταν.
Απόφαση
1932 Μάιος 3
infolib image control
Το χάρτινον εν Ελλάδι νόμισμα.
Επιστολή
1933 Απρίλιος
infolib image control
Αναφορά σχετική με την Ελληνοβελγική σύμβαση για τους σιδηροδρόμους και τη στάση του μηχανικού Μ.Κατσουλίδη.
Αναφορά
infolib image control
Κατάλογος στον οποίο καταγράφονται τα κέρδη και τα έξοδα της Ούλεν και της Φαουντέσιον.
Κατάλογος
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκας - Κοζάνης και την χρησιμότητά της.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ανακαιότητα και τα οφέλη των αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών έργων στις πεδιάδες Σερρών και Δράμας.
Υπόμνημα

Bρέθηκαν 42 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution