Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Μ. Κεφαλάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά την παρέμβασή του ώστε να μπορέσει να εισέλθει στην Ελλάδα καθώς θεωρείται ανεπιθύμητος ως πράκτορας της ιταλικής προπαγάνδας στην Ελλάδα.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό της αίτησης του Κων. Νάσιουτζικ από τον Ν.Κ. Στεφανίδη προς τον υπουργό Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα.
Διαβιβαστικό
1931 Iανουάριος 22
infolib image control
Αίτηση του αναδόχου ηλεκτροφωτισμού Σερρών Κων. Νάσιουτζικ προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά την προστασία του από την Αστυνομία και την Δημαρχία Σερρών καθώς προσπαθούν άδικα να του απαγορεύσουν την παροχή ρεύματος.
Αίτηση
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Ι. Κυριαζίδη, πληρεξούσιο δικηγόρο του αναδόχου ηλεκτροφωτισμού Σερρών Κ. Νάσιουτζικ, με την οποία επισυνάπτει την απάντηση του αρμόδιου υπουργού της Συγκοινωνίας για τον πελάτη του.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Διοικούσας Κεντρικής Επιτροπής σε χρυσό δανείων και υποχρεώσεων Δυτικής Μακεδονίας προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητείται στο επικείμενο νομοσχέδιο περί απόδοσης των τραπεζικών καταθέσεων σε χρυσό να υπαχθούν και οι μη ενυπόθηκες καταθέσεις σε χρυσό των Νέων Χωρών.
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Σημείωμα με προτεινόμενη προσθήκη σε νομοσχέδιο περί ενυπόθηκων σε χρυσό δανείων.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή της Τράπεζας Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εισαγωγής σίτου και για το θέμα της αλευροποιήσεως των σιτηρών.
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Υπόμνημα των αντιπροσώπων των καπνοπαραγωγών προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο επιχειρηματολογούν υπέρ της ίδρυσης Αυτόνομου Καπνικού Οργανισμού και αντίστοιχα της ανεπάρκειας των υφιστάμενων Γραφείων Προστασίας Καπνού.
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό έκθεσης του Μ.Γ. Γεωργαντά σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Μ.Γ. Γεωργαντά προς τον υπουργό των Εσωτερικών Β. Καραπαναγιώτη σχετικά με τη διοίκηση δήμων και κοινοτήτων, τη ταμειακή υπηρεσία των κοινοτήτων και τις ενώσεις των κοινοτήτων.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το προτεινόμενο ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για την προώθηση της ελληνικής σταφίδας στη Μ. Βρετανία.
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Στυλ. Στυλιανίδη, γεωπόνου και επιστήμονα σηροτρόφου, προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία εφιστά την προσοχή στον ίδιο και στους γεωργικούς συμβούλους του διότι άδικα έχει καταστεί ο ίδιος "ανεπιθύμητος", καθώς οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια είναι έργο του απατεώνα, πλαστογράφου και αποκηρυγμένου από την οικογένεια αδελφού του, Φώτιου, με τον οποιο δεν έχει καμία σχέση.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Έκθεση των σηροτρόφων αδελφών Πασχαλίδου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την παρασκευή και το εμπόριο του μεταξόσπορου.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του σηροτρόφου και γεωπόνου Στ. Στυλιανίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης της ελληνικής σηροτροφίας και της διάδοσης της οικιακής μεταξοϋφαντουργίας.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του γεωπόνου και σηροτρόφου Στ.Στυλιανίδη προς τον υπουργό Γεωργίας Ι. Κανναβό με την οποία του ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αδελφό του, πλαστογράφο και οικογενειακώς αποκηρυγμένο, Φώτιο, ο οποίος εκμεταλλέυεται την συνεπωνυμία τους για προσωπικό του όφελος.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του γεωπόνου και σηροτρόφου Στ. Στυλιανίδη προς τον υπουργό Γεωργίας Γ. Εξηντάρη με την οποία επισημαίνει ότι ο Ι. Κοκκώνης ως συνεργάτης του αδελφού του Φώτιου Στυλιανίδη, ο οποίος είναι δικηγόρος και δεν έχει καμία σχέση με τη σηροτροφία, έχει μοναδικό σκοπό τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Στ. Στυλιανίδη προς τον γεν. διευθυντή του υπουργείου Γεωργίας, Ι. Καραμάνο με την οποία του επισημαίνει ότι αν και στη συνάντηση που είχαν, παρουσία και του πρωθυπουργού, συμφωνήθηκε η αξιοποίησή του σε δημόσια θέση, μέχρι σήμερα δεν είχε καμία σχετική ειδοποίηση.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Υπόμνημα από την Επιτροπή αστών προσφύγων των Χανίων προς τον Ε. Βενιζέλο, τον υπουργό Γεωργίας Ι. Κανναβό και άλλους, με το οποίο ζητούν τα προς παραχώρηση οικήματα της ΕΑΠ και άλλων κρατικών συνοικισμών να επανεκτιμηθούν, διότι η αρχική εκτίμηση από υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας υπήρξε ιδιαίτερα άστοχη και υπερβολική ενώ η αποπληρωμή τους να γίνει με ευνοϊκότερους όρους.
Υπόμνημα
1931 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Αίτηση του πρώην δημοσίου υπαλλήλου και δίχως ευεξήγητο λόγο απολυμένο Γ. Ανδριτσάκη προς τον Ε. Βενιζέλο για επαναδιορισμό.
Αίτηση
1931 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του επιθεωρητή φυλακών Ηλ. Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με τη σωφρονιστική κατάσταση στη χώρα και του επισημαίνει την ανάγκη απομόνωσης του κρατούμενου κατά τη διάρκεια της νύχτας ως ουσιώδες μέτρο σωφρονισμού.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του επιθεωρητή φυλακών Η. Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του εκθέτει την κατάσταση των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αποσυμφόρηση των φυλακών και τον επιτυχή σωφρονισμό τον κρατουμένων.
Υπόμνημα
1931 Φεβρουριος 12
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των εκ Δυτικής Μακεδονίας σλαβόφωνων μεταναστών στον Καναδά.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Αίτηση Τούρκων βουλευτών από τη Δυτική Θράκη προς τον Ε. Βενιζέλο, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εξωτερικών ώστε να καταβληθούν στους Τούρκους Έλληνες υπηκόους της Δυτικής Θράκης καθυστερούμενα ενοίκια και αποζημιώσεις από επιτάξεις και να μην επικρατήσει η αρνητική στάση στο ζήτημα του Γενικού Διοικητή Θράκης.
Αίτηση
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις αποζημιώσεις προς τους εν Θράκη Τούρκους υπήκοους στο οποίο αναφέρεται ότι, αν και το υπουργείο των Εξωτερικών όσο και της Γεωργίας έκριναν ότι δε δικαιούνται οι προαναφερόμενοι αποζημίωση, τελικά δεν ελήφθη οριστική απόφαση.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Γ. Κοφινά σχετικά με το νομοσχέδιο "για την ρύθμιση της φορολογίας του καπνού".
Έκθεση
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του υποναύαρχου ε.α. Παν. Κουρουσόπουλου και πρώην υπασπιστή του Ε. Βενιζέλου προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Υπόμνημα του υποναυάρχου ε.α. Π. Κουρουσόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητά να του αποδοθεί χρηματικό βοήθημα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αξιωματικών Ναυτικού καθώς θεωρεί ότι άδικα δεν του αποδόθηκε.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Αίτηση της Όλγας Θεοφιλίδου, ακολούθου στο υπουργείο Εσωτερικών, προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά οικονομική κρατική ενίσχυση διότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη "ρύθμιση των σε χρυσό καταθέσεων" θα καταστραφεί οικονομικά καθώς όλες της οι καταθέσεις είναι σε γαλλικά φράγκα.
Αίτηση
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Αίτηση της Επιτροπής των Συνεργαζόμενων Αστικών & Επαγγελματικών Τάξεων προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητείται να μην ισχύσει ο 12% φόρος της ύδρευσης για το επόμενο οικονομικό έτος 31-32, όπως επιθυμεί να γίνει ο υπουργός Οικονομικών, διότι δε συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του.
Αίτηση
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του υποστράτηγου Παναγιωτόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το Νοσοκομείο Πατρών.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Κατάλογος με πληροφορίες για την κατασκευή του νοσοκομείου Πατρών από τον υποστράτηγο Παναγιωτόπουλο προς τον Ε. Βενιζέλο.
Κατάλογος
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των ιδιοκτητών γηπέδων επί της Λεωφόρου Αλλατίνι στη Θεσσαλονίκη προς τον Ε. Βενιζέλο, τον υπουργό Οικονομικών Γ. Μαρή, τον υπουργό Συγκοινωνίας Δ. Δίγκα κ.α, με το οποίο ζητούν να μην προχωρήσει η απαλλοτρίωση των οικοπέδων τους στην εν λόγω περιοχή υπέρ των προσφύγων.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 13
infolib image control
Πρακτικό της Συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων-Περίοδος Β' - Σύνοδος Γ' - Συνεδρίασις ΜΑ' της Τετάρτης 4 Μαρτίου 1931
Πρακτικό
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Επίσημα Πρακτικά της Γερουσίας των Ελλήνων της Συνεδρίασης ΜΘ' της 18 Μαρτίου 1931
Πρακτικό
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του ανάπηρου έφεδρου ανθυπολοχαγού Ευάγ. Ν. Κοσμαδάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά να παρέμβει ώστε να τροποποιηθούν συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου "περί συντάξεων" για να μη χάσουν τη σύνταξή τους οι ανήκοντες στη συγκεκριμένη κατηγορία αξιωματικοί.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 15
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των υπαλλήλων του καταστήματος "Κουγεβετόπουλος" με το οποίο ζητείται να τους αποδοθούν οι μισθοί 15 μηνών από τις εισπράξεις του πλειστηριασμού του εμπορεύματος του καταστήματος όπως έγινε και στις περιπτώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις "Μαρούλης", "Καβάλλας".
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 16
infolib image control
Σημείωμα του εμποροϋπαλλήλου Γ. Μαλικόπουλου σχετικά με τη στρατιωτική του θητεία, τις βενιζελικές του πεποιθήσεις και τις ιδιότητές του ως συνδικαλιστής.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής υπαλλήλων του καταστήματος "Κουγεβετόπουλος" προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του πρωθυπουργού Ν.Κ. Στεφανίδη με την οποία ζητούν να εισηγηθεί στον πρωθυπουργό να ενεργήσει υπέρ των αιτημάτων τους καθώς υπέρ τους έχει ταχθεί ο τύπος, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, η ΓΣΣΕ, η Λέσχη Φιλελευθέρων κ.α.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 21
infolib image control
Υπόμνημα των υπαλλήλων της επιχείρησης "Κουγεβετόπουλος" προς το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο με το οποίο ζητούν να τους καταβληθούν οι χρεωστούμενοι μισθοί τους από το ποσό που συγκεντρώθηκε με τον πλειστηριασμό του εμπορεύματος του καταστήματος.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή εκπροσώπου αναδόχου εταιρείας σε έργο οδοποιΐας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του τονίζει ότι η μείωση του ποσοστού της αναδόχου εταιρείας στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να φθάσει στο 22% -όπως έχει προτείνει- ώστε να υπάρχουν μικρά περιθώρια κέρδους οπότε θα πρέπει να εκτελεστεί το έργο με την υπάρχουσα σύμβαση.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Ιωαννίνων Στ. Σταυρόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα προβλήματα της επαρχίας της Παραμυθιάς.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 25
infolib image control
Έκθεση του υπουργού Εθν. Οικονομίας Παν. Βουρλούμη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα στο Λαύριο και την κρίση στην οποία έχει περιέλθει η πόλη με τη σταδιακή ελάττωση των εργασιών των μεταλλείων της πόλης.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του βουλευτή Στέφανου Καραγεώργη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητά να τεθεί σε ισχύ νόμος ώστε τα δάνεια των ενυπόθηκων κτημάτων σε χρυσό να πληρώνονται στο ίδιο νόμισμα.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Υπόμνημα του βουλευτή Στ. Καραγεώργη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του ζητά να υιοθετηθεί η τροπολογία του νομοθετικού διατάγματος "περί ρυθμίσεως των εξ αμέσων φόρων παρελθουσών χρήσεων χρεών" που δίνει παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος (1931) για την πληρωμή φόρων στο 50% του συνολικού χρέους, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις και οι άδικες κατασχέσεις.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 31
infolib image control
Τροπολογία επι της προτάσεως νόμου "περί καταβολής εις δέκα εξαμηνιαίας δόσεις των εκ της θεομηνίας ζημιωθέντων ενοικιαστών φόρου ελαίων και ρητίνης του υπ αυτών οφειλουμένου υπολοίπου του φόρου τούτου".
Τροπολογία
1931 Μάιος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του γερουσιαστή Ροδόπης Αχ. Καλεύρα σχετικά με το καπνεργατικό ζήτημα προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 2
infolib image control
Υπόμνημα του γερουσιαστή Ροδόπης Αχ. Καλεύρα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το καπνεργατικό ζητήμα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Ε. Βενιζέλου προς τον γερουσιαστή Αχ. Καλεύρα με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλβε γνώση του υπομνήματός του.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 20
infolib image control
Υπόμνημα του Ελ. Φιλιππάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις μεθόδους νόθευσης του οίνου από χλωροσταφιδίτη εκ μέρους του Α.Σ.Ο και των οινοβιομηχανιών με αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση της ποιότητας και την δυσφήμιση του ελληνικού κρασιού.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιος 7
infolib image control
Πρωτόκολλο αναμίξεως εχγώριου οινοπνεύματος μετ' οίνου ή γλεύκους προορισμένου για κατανάλωση στο εξωτερικό κατά παραγγελία της Α.Ε. Α.Π. Καμπά, το οποίο υπογράφουν οι Ελ. Φιλιππάκης,Α. Διαλησμάς και Ι. Στεργιόπουλος.
Πρωτόκολλο
1929 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας John Monks & Υιοι - Γιούλεν R.W. Gausmann προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Αχ. Παπαδάτο σχετικά με την πρόοδο των εγγειοβελτιωτικών έργων στις Σέρρες και τη Δράμα.
Έκθεση
1931 Απρίλιος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Σ.Τσαχάλη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής λαχανικών και φρούτων από το εξωτερικό.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Σ.Τσαχάλη με την οποία του διαβιβάζει την απάντηση του υπουργείου Γεωργίας στο ζήτημα που έθεσε.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του δήμου Λαυρίου από τον ιδιαίτερο γραμματέα του πρωθυπουργού Ν.Κ. Στεφανίδη προς τον υφυπουργό Οικονομικών Β. Δεληγιάννη.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 13
infolib image control
Υπόμνημα της επιτροπής δημοτών του δήμου Λαυρεωτικής και ιδιοκτητών αγρών στο Σούνιο προς τον Ε. Βενιζέλο, με το οποίο ζητούν την παρέμβασή του διότι η Δημόσια Διοίκηση Κτημάτων εσφαλμένα δεν αναγνωρίζει τους τίτλους ιδιοκτησίας των εν λόγω κτημάτων καθώς η αγοραπωλησία έγινε κανονικά και νόμιμα προ 15ετίας.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιου 16
infolib image control
Πίνακας με τους τίτλους ιδιοκτησίας των Λαυρεωτών.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίνακας με τους τίτλους των Αθηναίων ιδιοκτητών στους οποίους παραχωρήθηκαν τα κτήματα.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Επιστολή του πολιτικού μηχανικού και εργολάβου της εταιρείας "Μακρή" Γ. Ευαγγελόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του τονίζει ότι ο πραγματικός λόγος που δεν εκτελούνται επιτυχημένα τα έργα της εθνικής οδοποιΐας είναι η κακή εφαρμογή τους και από τους υπεργολάβους της εταιρείας "Μακρή".
Επιστολή
1931 Απρίλιος 16
infolib image control
'Εκθεση του αρχιτέκτονα Αλ. Νικολούδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου περί ανοικοδόμησης Πρωτοδικείου στο χώρο που στεγαζόταν προηγουμένως.
Έκθεση
1931 Μαίος 31
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας σχετικά με το κόστος ανάμεσα στην ανοικοδόμηση του Πρωτοδικείου και στα ισόγεια διαμερίσματα ενός νεοανεγειρόμενου Δικαστικού Μεγάρου.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Διαβιβαστικό της μελέτης σχετικά με τον αγώνα εναντίον της φυματίωσης του ιατρού και τέως Διευθυντή του σανατορίου Ασβεστοχωρίου Β. Τσινούκα προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1931
infolib image control
Μελέτη του ιατρού και τέως Διευθυντή του Σανατορίου Ασβεστοχωρίου Β.Γ. Τσινούκα σχετικά με την οργάνωση του αγώνα κατά της φυματίωσης.
Μελέτη
1931 Μάιος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό μελέτης και υπομνήματος του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Γεωργίας Κ. Μητρομελέτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των ομογενών Κωνσταντινουπολιτών και των Ελλήνων υπηκόων.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 5
infolib image control
Μελέτη του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Γεωργίας Κων. Μητρομελέτη σχετικά με την αποζημίωση των εν Τουρκία Ελλήνων υπηκόων και δικαιούχων της 9ης Δηλώσεως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Άγκυρας της 10ης Ιουνίου 1930.
Μελέτη
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Γεωργίας Κ. Μητρομελέτη προς τον υπουργό Γεωργίας Απ. Αλεξανδρή σχετικά με τον κινδύνο να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μη δικαιούχους των αποζημιώσεων των εκ Κωνσταντινουπόλεως ομογενών, που προβλέπει η Σύμβαση της Αγκύρας, με την υπαγωγή της υπηρεσίας αποζημιώσεως στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιος 15
infolib image control
Υπομνημα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της Εμπορικής Σχολής των Χανίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ανοικοδόμησης του υφιστάμενου κτιρίου της Σχολής αλλά και της ανέγερσης ενός νεώτερου και πιο καινούριου κτιρίου.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Κ. Βατικιώτη, γονέα μαθητή της Εμπορικής Σχολής των Χανίων, με την οποία του διαβιβάζει την απάντηση του υπουργείου Εθν. Οικονομίας αναφορικά με το αίτημα των γονέων των μαθητών της Σχολής.
Επιστολή
1931 Ιουλίος 23
infolib image control
Προτεινόμενος κατάλογος μέτρων από βουλευτή Σερρών προς τον Ε. Βενιζέλο για την πλημμυροπαθή περιοχή της πεδιάδας των Σερρών και του Σιδηροκάστρου.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού σχετικά με την εντολή του πρωθυπουργού προς το Βασ. Κριμπά για υποβολή υπομνήματος.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Αίτηση του Βασ. Κριμπά, πληρεξούσιου της συζύγου του και εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Καλοκαιρινού, με την οποία ζητά την απάλειψη των άρθρων 2 και 3 από το νομοσχέδιο των υπουργών Γεωργίας και Προνοίας στη Βουλή "περί των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού", διότι θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα στην εκτέλεση της διαθήκης του εκλιπόντος.
Αίτηση
1931 Μάιος 8
infolib image control
Αίτηση του μητροπολίτου Σύρου Φιλάρετου προς τον Ε. Βενιζέλο και το υπουργείο Εξωτερικών ώστε να του καταβληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί των τελευταίων τριών ετών και πλέον από τη διακονία του στην Επισκοπή Σικάγου των ΗΠΑ διότι εκκρεμούν οφειλές του προς τρίτους.
Αίτηση
1931 Μάιος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του βιομήχανου Νικόλαου Πιερράκου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εθνική βιομηχανία.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 12
infolib image control
Υπόμνημα του βιομήχανου Ν. Πιερράκου προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με προτεινόμενα μέτρα για την πρόοδο της βιομηχανίας βάμβακος και γενικότερα του βιομηχανικού κλάδου.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 11
infolib image control
Έκθεση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Εμμ. Λουλακάκη σχετικά με το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων για την κοινωνική ασφάλιση.
Έκθεση
<1931>

Bρέθηκαν 74 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution