Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό του Μητροπολίτη Αθηνών, Προκόπιου, προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη σχετικά με το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Κρήτη.
Διαβιβαστικό
1900 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Κρήτη.
Υπόμνημα
1900 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Μαυροκορδάτου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο αποστέλλει υπόμνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη για να το θέσει υπόψιν του Πρίγκηπα Γεωργίου, Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1900 Μάρτιος 11/24
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο στην οποία εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λύση του Μητροπολιτικού ζητήματος της Κρήτης.
Επιστολή
1900 Μάιος 27
infolib image control
Φάκελος προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης, Πρίγκηπα Γεώργιο.
Φάκελος
infolib image control
Διαβιβαστικό του Μητροπολίτη Κρήτης, Ευμένιου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο, με το οποίο του ζητεί να διαβιβάσει στον Πρίγκηπα Γεώργιο το εσώκλειστο έγγραφο.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη, Κωνσταντίνου Ε', προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης, Πρίγκηπα Γεώργιο, σχετικά με τα εκκλησιαστικά ζητήματα της Κρήτης.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 25
infolib image control
Φάκελος προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης, Πρίγκηπα Γεώργιο.
Φάκελος
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει αντίγραφο εκθέσεως της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη και του ζητεί να ενημερώσει επ' αυτής τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1900 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Α.Ρωμάνο, σχετικά με τα σχόλια του Αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας, Φραγκίσκου Ιωσήφ, για τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης.
Επιστολή
1900 Φεβρουάριος 3/15
infolib image control
Politische Correspondenz.
Εφημερίδα, Nr.7346
1900 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει αντίγραφα δύο εγγράφων που απηύθυνε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τα νομίσματα της Κρητικής Πολιτείας.
Διαβιβαστικό
1900 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την κοπή των νομισμάτων της Κρητικής Πολιτείας.
Επιστολή
1899 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Δεληγιάννη προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνο, σχετικά με την κοπή νομισμάτων για την Κρητική Πολιτεία.
Επιστολή
1900 Φεβρουάριος 2/14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου, Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει αντίγραφο εγκυκλίου προ ς τις Νομαρχίες Κρήτης, περί συστάσεως διαρκών εκθετηρίων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Διαβιβαστικό
1900 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τις ελληνικές Προξενικές Αρχές με το οποίο ανακοινώνεται αντίγραφο εγγράφου προς τις Νομαρχίες Κρήτης σχετικά με τη σύσταση διαρκών εκθετηρίων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Διαβιβαστικό
1900 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, σχετικά με τα διαρκή εκθετήρια που συστάθηκαν για τη διάδοση των ελληνικών προϊόντων, φυσικών και βιομηχανικών.
Εγκύκλιος
1900 Ιανουάριος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει αίτηση του Υποπροξένου της Ρωσίας στο Ηράκλειο, Γ.Μητσοτάκη, και του ζητεί να εξακριβώσει την τάξη του παρασήμου που του απονεμήθηκε.
Διαβιβαστικό
1900 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Υποπροξένου της Ρωσίας στο Ηράκλειο, Γ.Μητσοτάκη, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Α.Ρωμάνο, σχετικά με τα δύο παράσημα που του απονεμήθηκαν.
Επιστολή
1900 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει μια αίτηση και του ζητεί ενεργήσει τα δέοντα.
Διαβιβαστικό
1900 Μάρτιος 3
infolib image control
Αίτηση του Ανδρ.Κοκορέμπα προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία ζητεί να του καταβληθεί το ποσό που του οφείλει ο Ευ.Βασιλιάδης, Άγγλος υπήκοος και υπάλληλος του τηλεγραφείου Ηρακλείου.
Αίτηση
1900 Φεβρουάριος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει αίτηση του Ανδ.Κοκορέμπα.
Διαβιβαστικό
1899 Ιουλίου 19
infolib image control
Αίτηση του Ανδ.Κοκορέμπα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας "περί κατακρατουμένων εν Ηρακλείω Κρήτης διαφόρων ειδών υπό του εκείσε Ευάγ.Βασιλιάδη υπηκόου Άγγλου και υπαλλήλου του εκεί Τηλεγραφείου ως και περί κρατήσεως υπό του ιδίου 4 αγγλικών λιρών".
Αίτηση
1899 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του ζητεί να ενημερώσει τον Πρίγκηπα Γεώργιο ότι εστάλη το τηλεγράφημα στο Υπουργείο Ναυτικών, όπως είχε ζητήσει εκείνος.
Επιστολή
1900 Μάρτιος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει τρία σώματα της Συλλογής του ΒΧΚΑ' Νόμου περί Γυμναστικής.
Διαβιβαστικό
1900 Μάρτιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με τον κατάλογο των Κρητών προσφύγων.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του υπενθυμίζει το έγγραφο σχετικά με την κληρονομιά του Αριστοτέλη Μαρτινέγκου και του ζητεί να τον ενημερώσει σχετικά με τις διαταγές του Πρίγκηπα Γεωργίου επί του θέματος.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει τον φάκελο του Craveri, στον οποίο απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός των ιπποτών του Β.Τάγματος του Σωτήρος.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο διαβιβάζεται επιστολή σχετικά με Κρήτες πρόσφυγες.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την κατάσταση των Κρητών προσφύγων.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει δύο αναφορές του Βασ.Ι.Μαλανδράκη και του ζητεί να ενημερώσει επ' αυτών την Κρητική Κυβέρνηση.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 14
infolib image control
Αίτηση του Βασ.Ι.Μαλανδράκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις ζημιές που υπέστη η περιουσία του κατά τα έτη 1896 και 1897.
Αίτηση
1900 Απρίλιος 3
infolib image control
Αίτηση του Βασ.Ι.Μαλανδράκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων των Ελλήνων υπηκόων της Κρήτης για τις καταστροφές που υπέστησαν οι περιουσίες τους.
Αίτηση
1900 Απρίλιος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει πωλητήριο.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει πωλητήριο.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο διαβιβάζεται πωλητήριο.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 18
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Μαυροκορδάτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με το οποίο διαβιβάζεται επιστολή της Ελ.Χρηστάκη.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Ελένης Γ.Χρηστάκη προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ν.Μαυροκορδάτο, σχετικά με την περιουσία του συζύγου της.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 1
infolib image control
Πωλητήριο του Ιωάννη Γ.Χρηστάκη με το οποίο πωλεί μέρος της περιουσίας του στη σύζυγό του, Ελένη Χρηστάκη.
Συμβόλαιο
1896 Ιούνιος 10
infolib image control
Σημείωμα του Ιωάννη Γ.Χρηστάκη στο οποίο αναφέρει πόσα χρήματα έλαβε από τη σύζυγό του για την περιουσία που της πώλησε και πώς διέθεσε τα χρήματα αυτά.
Σημείωμα
1896 Μάιος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο επιστρέφεται έκθεση της Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικών, με την πληροφορία ότι το αντίγραφό της στάλθηκε στο Υπουργείο Ναυτικών.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 25
infolib image control
Έκθεση της Ανωτέρας Διεύθυνσης των Οικονομικών προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης, σχετικά με όσα διέπραξαν τα πληρώματα σπογγαλιευτικών πλοιαρίων στα δημόσια κτήρια στο Φρούριο της Γραμβούσας.
Έκθεση
1900 Απρίλιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο διαβιβάζεται εγκύκλιος.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Ναυτικών, Βασ.Βουδούρη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών με το οποίο διαβιβάζεται εγκύκλιος προς τις λιμενικές αρχές των τόπων απ' όπου ορμώνται οι σπογγαλιείς.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 29
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργού Ναυτικών, Βασ.Βουδούρη, προς τις λιμενικές Αρχές Ύδρας, Σπετσών, Χελίου και Αιγίνης στην οποία αναφέρεται ότι οι σπαγγαλιείς πρέπει να απέχουν από κάθε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας στην Κρήτη.
Εγκύκλιος
1900 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την είσπραξη των οφειλομένων ποσών στο εργοστάσιο της Μυτιλήνης από Έλληνες υπήκοους.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 28
infolib image control
Αίτηση του Ιωάννη Γεωργιάδη, εργοστασιάρχη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τα χρήματα που του οφείλουν διάφοροι Έλληνες υπήκοοι.
Αίτηση
1900 Απρίλιος 28
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Σύμβουλο επί της δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των θρησκευμάτων με το οποίο του διαβιβάζει επιστολή του Α.Ρωμάνου.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει κοινοποίηση του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως σχετικά με την απόλυση του Καθηγητή, Ευ.Μπαμιέρου, από το Διδασκαλείο Θεσσαλίας.
Διαβιβαστικό
1900 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την υπόθεση της κληρονομιάς του Αριστοτέλη Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1900 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο, Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης, σχετικά με τις εργασίες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και διάφορα άλλα ζητήματα της Κρήτης.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το ζήτημα των Χριστιανών Κρητών κρατουμένων στη Ρόδο για να το υποβάλλει στον Πρίγκηπα Γέωργιο.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ν.Μαυροκορδάτου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Α.Ρωμάνο, σχετικά με το ζήτημα της απελευθέρωσης των Χριστιανών Κρητών κρατουμένων στη Ρόδο.
Επιστολή
1900 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο, στην οποία ανακοινώνεται ότι, κατ' αίτηση του Υπουργείου Ναυτικών, χορηγήθηκε στον ανθυποφροντιστής, Κ.Μπούκα, τριετής άδεια απουσίας.
Επιστολή
1900 Μάιος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο αποστέλλονται έγγραφα για να διαβιβαστούν στην Ανώτερη Διοίκηση Οικονομικών.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό του Μ.Κούνδουρου με το οποίο επιστρέφεται επιστολή στον Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Λιμενάρχη Σούδας σχετικά με τις κινήσεις της βομβάρδας "Ελένη".
Επιστολή
1900 Ιούνιος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό του Λιμενάρχη Χανίων με το οποίο αποστέλλει επιστολή προς τον Λιμενάρχη Σούδας και ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που καταπλέουν από το λιμάνι της Σούδας.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του Μ.Ρ.Κούνδουρου με το οποίο διαβιβάζει επιστολή προς το Λιμεναρχείο Χανίων και ζητεί πληροφορίες.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Σύμβουλο επί των Εσωτερικών με το οποίο του διαβιβάζει έγγραφο και του ζητεί πληροφορίες.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, με το οποίο διαβιβάζει επιστολή προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο και ζητεί σχετικές πληροφορίες.
Διαβιβαστικό
1900 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών, Β.Βουδούρη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις κινήσεις της βομβάρδας "Ελένη".
Επιστολή
1900 Μάιος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, με το οποίο διαβιβάζει στον Α.Παπαδιαμαντόπουλο αίτηση του ανακριτή Αθηνών και ζητεί να εκτελεστεί το ταχύτερο.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του εν Αθήναις Ανακριτή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία ζητεί να δοθεί εντολή να εκτελεστεί το ταχύτερο η αίτησή του.
Επιστολή
1900 Μάιος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές με την οποία διαβιβάζεται αντίγραφο εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ζητείται να δημοσιευθεί.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 30
infolib image control
Περίληψη περί επιβολής δεκαημέρου πραγματικής καθάρσεως εις τας εκ Τραπεζούντος προελεύσεις.
Περίληψη
1900 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του αποστέλλου εικόνα της Παναγίας, δώρο του Δημάρχου του Στερλιταμάκ για τον Πρίγκηπα Γεώργιο.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πετρούπολη και του Α.Τομπάζη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αποστολή της εικόνας της Παναγίας, δώρο του Δημάρχου του Στερλιταμάκ, προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο.
Επιστολή
1900 Ιούνιος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου με το οποίο του αποστέλλει επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Ν.Θεοτόκη, και τον πληροφορεί ότι στέλλονται επίσης αντίτυπα της πραγματείας του Γ.Κυριακού.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Ν.Θεοτόκη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αποστολή εκατό αντιτύπων της πραγματείας του Γ.Κυριακού, περί καταπολεμήσεως του περονόσπορου.
Επιστολή
1900 Ιούνιος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου με το οποίο αποστέλλει στον Α.Παπαδιαμαντόπουλο επιστολή του Νομάρχη Αχαΐας.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αχαΐας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με την οποία ζητεί να διαβιβάσουν στον Οικονομικό Σύμβουλο της Κρητικής Πολιτείας φάκελο με έγγραφα.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, με το οποίο αποστέλλει επιστολή του Ανακριτή Βόλου.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ανακριτή Βόλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία ζητεί να επισημάνουν στο Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης ότι επείγεται να ολοκληρωθεί η υπόθεσή του.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, με το οποίο αποστέλλει στον Α.Παπαδιαμαντόπουλο επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Ν.Θεοτόκη.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Ν.Θεοτόκη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την νοσηλεία αλλοδαπών στο Φρενοκομείο Κερκύρας.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνου, με το οποίο αποστέλλει επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρίγκηπα Γεωργίου, Α.Παπαδιαμαντόπουλου, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Α.Ρωμάνο, με το οποίο του αποστέλλει δύο πιστοποιητικά που αφορούν σε μια γυναίκα, κρητικής καταγωγής, παράφρονα, η οποία πρέπει να νοσηλευτεί στο φρενοκομείο της Κέρκυρας.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούνιος 8
infolib image control
Πιστοποιητικό του Δημάρχου Χανίων με το οποίο πιστοποιεί ότι η σύζυγος του Νικ.Μαραγκουδάκη, Ελένη Μαραγκουδάκη, είναι φρενοβλαβής.
Πιστοποιητικό
1900 Ιούνιος 3
infolib image control
Βεβαίωση του Νομάρχη Χανίων, Μ.Σταθάκη, με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του Δημάρχου Χανίων.
Βεβαίωση
1900 Ιούνιος 5
infolib image control
Πιστοποιητικό Γάλλου ιατρού με το οποίο πιστοποιείται η κατάσταση της Ελένης Μαραγκουδάκη και η ανάγκη εισαγωγής της σε ειδικό θεραπευτήριο.
Πιστοποιητικό
1900 Μάρτιος 27
infolib image control
Βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι γάλλος ιατρός επιβεβαίωση την κατάσταση της Ελένης Μαραγκουδάκη και την ανάγκη ναοσηλείας της σε ειδικό θεραπευτήριο.
Βεβαίωση
1900 Μάρτιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό με το οποίο επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Α.Ρωμάνου, παραπέμπεται στον Σύμβουλο επί των Εσωτερικών της Κρητικής Πολιτείας.
Διαβιβαστικό
1900 Αύγουστος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συμβούλου επί των Εσωτερικών, Ι.Κούνδουρου, με το οποίο επιστρέφεται επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο.
Διαβιβαστικό
1900 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη και ζητεί να μάθει πληροφορίες για τον τόπο διαμονής του Μ.Νικηφοράκη και του Μ.Φουλάκη.
Διαβιβαστικό
1900 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Ν.Μαυροκορδάτου,προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ιθαγένεια των Μ.Νικηφοράκη και Μ.Φουλάκη.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την απελευθέρωση Κρητών κρατουμένων στη Ρόδο.
Επιστολή
1900 Ιούλιος 29
infolib image control
Κατάλογος των εν ταις φυλακαίς Ρόδου κρατουμένων Κρητών.
Κατάλογος
<1900>
infolib image control
Κρήτες κρατούμενοι εν ταις Κεντρικαίς φυλακαίς Κωνσταντινουπόλεως.
Κατάλογος
<1900>
infolib image control
Κατάλογος Κρητών φυλακισμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά και κατάλογος Κρητών κρατουμένων.
Κατάλογος
<1900>
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία συστήνεται άτομο για τη θέση του Διευθυντή της Οινοποιΐας Ηρακλείου.
Επιστολή
1900 Αύγουστος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου με το οποίο αποστέλλει στον Α.Παπαδιαμαντόπυλο επιστολή του Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς.
Διαβιβαστικό
1900 Αύγουστος 17
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας περί εισαγωγής του παιδιού του Ν.Μπαρμπουχάκη στο νοσοκομείο των ανιάτων.
Επιστολή
1900 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Αστυνόμο Πειραιώς σχετικά με την εισαγωγή του παιδιού του Ν.Μπαρμπουχάκη στο νοσοκομείο ανιάτων.
Επιστολή
1900 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Υπολοχαγού του Πεζικού και Προϊσταμένου Αστυνόμου Πειραιώς, Σπ.Ναυπλιώτη, προς τον Διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς σχετικά με την παράδοση του παιδιού του Ν.Μπαρμπουχάκη στο άσυλο των ανιάτων.
Επιστολή
1900 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Κρήτης προς τον Θ.Ι.Καρπούνη, πλοίαρχο και υπαστπιστή του Πρίγκηπα Γεωργίου, Υπάτου Αρμοστή της Ελλάδας, σχετικά με την κληρονομιά του Αρ.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1900 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του ζητεί να του επιστρέψει τα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση της Ειρήνης Εμμ.Σκεπαστιανού.
Επιστολή
1900 Αύγουστος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου με το οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Εξωτερικών δικόγραφο και ζητεί την νόμιμη επίδοσή του.
Διαβιβαστικό
1900 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του αποστέλλει δικόγραφο.
Διαβιβαστικό
1900 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την οποία ο Εισαγγελέας κατηγορεί τον γραμματέα της Εισαγγελίας, Κυπριώτη, ότι καθυστερεί να στείλει το δικόγραφο αγωγής κατά του Πρίγκηπα Γεωργίου.
Επιστολή
1900 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Ιονικής Τράπεζας προς τον Θ.Ι.Καρπούνη σχετικά με την κληρονομιά του Αρ.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1900 Σεπτέμβριος 4/20
infolib image control
Επιστολή προς την Ιονική Τράπεζα με την οποία διαβιβάζεται επίσημο αντίγραφο της διαθήκης του Αρ.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
<1900>
infolib image control
Επιστολή προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την αγωγή κατά του Πρίγκηπα Γεωργίου.
Επιστολή
<1900>
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα που έλαβε η Ρουμανική Κυβέρνηση και τη δυσχερή θέση των Κρητών που διαμένουν στη Ρουμανία.
Επιστολή
1900 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Ι.Αργυρόπουλου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία ζητεί από την Κρητική Κυβέρνηση την έγκριση για την έκδοση αδειών διαμονής για τους Κρήτες της Ρουμανίας.
Επιστολή
1900 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων για τους Κρήτες της Ρουμανίας από την Πρεσβεία της Ρωσίας στο Βουκουρέστι.
Επιστολή
1900 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ι.Αργυρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων για τους Κρήτες της Ρουμανίας από την Πρεσβεία της Ρωσίας στο Βουκουρέστι.
Επιστολή
1900 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο διαβιβάζει εκθέσεις της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι περί του ζητήματος των διαφορικών τελών των εισαγομένων κρητικών προϊόντων στη Ρουμανία.
Διαβιβαστικό
1900 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ι.Αργυρόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τα διαφορικά τέλη των εισαγομένων κρητικών προϊόντων στη Ρουμανία.
Επιστολή
<1900>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με το οποίο του διαβιβάζει αναφορά του Νομάρχη Κυκλάδων και απόσπασμα βουλεύματος κατά του φυγόδικου Σταύρου Κρητικού.
Διαβιβαστικό
1900 Νοέμβριος 18
infolib image control
Δύο κεφάλαια με τίτλο "Δημοσιότης και αστυνομία των συνεδριάσεων" και "Διάσκεψις και απόφασις".
Σημείωμα
<1900-1901>

                                                                            infolib-libsolution