Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την εκλογή του Μητροπολίτη Κρήτης.
Υπόμνημα
1898 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γεννάδη προς τον πρίγκηπα Γεώργιο με την οποία του αποστέλλει έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το μητροπολιτικό ζήτημα της Κρήτης καθώς και υπόμνημα του Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1898 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ν.Μαυροκορδάτου προς το Υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με την συνομιλία που είχε με τον Πατριάρχη για το ζήτημα του νέου Μητροπολίτη Κρήτης Ευμένιου.
Επιστολή
1898 Νοέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Ζαΐμη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το ζήτημα του Μητροπολίτη Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1898 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ν.Μαυροκορδάτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα του Μητροπολίτη Κρήτης.
Τηλεγράφημα
1898 Νοέμβριος 26/ Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ν.Μαυροκορδάτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις επαφές που είχε με τον Πατριάρχη και τη στάση που τηρεί το Πατριαρχείο στο ζήτημα του Μητροπολίτη Κρήτης Ευμένιου.
Επιστολή
1898 Νοέμβριος 28
infolib image control
Κωνσταντίνος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
Εγκύκλιος
1898 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου Νικηφόρου προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με την εκλογή του Μητροπολίτη Ευμένιου και την στάση των άλλων επισκόπων της Κρήτης και του λαού απέναντί του.
Επιστολή
1898 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένου Ν.Γεννάδη προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου με την οποία του αποστέλλει έγγραφο του Πολιτικού Πράκτορα της Ελλάδας στη Βουλγαρία και αντίτυπο του Βουλγαρικού Συντάγματος.
Επιστολή
1899 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένους της Ελλάδας στη Βουλγαρία Αργυρόπουλου προς τον Πρωθυπουργό και Υπουργό των Εξωτερικών Αλ.Ζαΐμη σχετικά με τον τρόπο εκλογής και διορισμού των μουσουλμάνων πνευματικών αρχηγών στη Βουλγαρία.
Επιστολή
1899 Ιανουάριος 18
infolib image control
Προσωρινός Κανονισμός περί πνευματικής διοικήσεως των Μουσουλμάνων.
Κανονισμός
1895
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου Ε΄ προς τον Μητροπολίτη Κρήτης Ευμένιο σχετικά με την αναφορά του Σχεδίου του Κρητικού Συντάγματος στη δυνατότητα του Ηγεμονα άρνησης των εκλεγόμενων από το Πατριαρχείο επισκόπων και μητροπολιτών.
Επιστολή
1899 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Δήλωση των Πληρεξουσίων της Συντακτικής Συνέλευσης της Κρήτης ότι δεν υφίσταται Μητροπολιτικό ζήτημα εφόσον η εκλογή του Μητροπολίτη Ευμένιου έγινε νόμιμα και σύμφωνα με τους Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Δήλωση
1899 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κρήτης Ευμένιου προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με την καταπάτηση των κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Κρητικό Σύνταγμα.
Επιστολή
1899 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γεννάδιου προς τον πρίγκηπα Γεώργιο με την οποία του αποστέλλει τηλεγράφημα του Σφακιανάκη για το ζήτημα της Κρητικής Σημαίας και αντίγραφο επιστολής του ίδιου για τις αξιώσεις της Εταιρείας του Δημοσίου Οθωμανικού χρέους στην Κρήτη και των μέτρων που έλαβαν οι ναύαρχοι.
Επιστολή
1898 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κ.Σφακιανάκη προς τον Ν.Γεννάδη σχετικά με την είσπαραξη των φόρων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Επιστολή
1898 Νοέμβριος 28
infolib image control
Έκθεση του Επισκόπου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Διονυσίου προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με το Μητροπολιτικό ζήτημα.
Έκθεση
1898 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γεννάδη προς τον Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του αποστέλλει εκθέσεις του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Μαυροκορδάτου περί μη επιβολής εισαγωγικού τέλεους των από την Κρήτη εισαγόμενων προϊόντων στην Τουρκία και περί κανονισμού των αξιώσεων του Δημοσίου Οθωμανικού χρέους στην Κρήτη.
Επιστολή
1898 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Α.Μαυροκορδάτου προς τον Πρόεδρο της Βασιλικής Κυβέρνησης Α.Ζαΐμη με την οποία του αποστέλλει μετάφραση δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας "Ικδάμ" σχετικά με την μη δασμολόγηση των κρητικών προϊόντων κατά την εισαγωγή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Επιστολή
1898 Νοέμβριος 30
infolib image control
Μετάφραση άρθρου της οθωμανικής εφημερίδας "Ικδάμ" της 30ης Νοεμβρίου 1898 σχετικά με την μη δασμολόγηση των κρητικών προϊόντων στα οθωμανικά τελωνεία.
Άρθρο
1898 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ν.Μαυροκορδάτου προς τον Πρόεδρο της Βασιλικής Κυβερνήσεως Αλ.Ζαΐμη σχετικά με τον διακανονισμό του χρέους της Κρήτης προς τους κατόχους οθωμανικών χρεωγράφων, το ζήτημα του χαρτοσήμου και
Επιστολή
1898 Δεκέμβριος 17/29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γεννάδη προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο εγγράφου του Υπουργείου Ναυτικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών και του ζητεί να του παράσχει πληροφορίες για την Κρητική σημαία.
Επιστολή
1899 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένου Ν.Γεννάδη προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του αποστέλλει φάκελο του Έλληνα Επιτετραμμένου στην Πετρούπολη Α.Τομπάζη.
Επιστολή
1899 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Αναφορά του Α.Τομπάζη προς τον πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με την αποστολή προς αυτόν των σφραγίδων του παππού του και αρμοστή Κρήτης της Εθνικής Συνελεύσεως του 1822 Μανουήλ Τομπάζη.
Αναφορά
1898 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένου Ν.Γεννάδη προς τον Διευθυντή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου αντίγραφο καταλόγου των Κρητών που βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές.
Επιστολή
1899 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Σχέδιο Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας.
Σχέδιο Συντάγματος
1899
infolib image control
Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας.
Σύνταγμα
<1899>
infolib image control
Σημειώμα σχετικό με άρθρο του Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας.
Σημείωμα
<1899>
infolib image control
Πρακτικόν ιδιαιτέρας συνεδριάσεως της προς σύνταξιν Σχεδίου Πολιτεύματος Επιτροπής.
Πρακτικό
1899 Ιανουάριος 1
infolib image control
Πρακτικόν ιδιαιτέρας συνεδριάσεως της προς σύνταξιν Σχεδίου Πολιτεύματος Επιτροπής.
Πρακτικό
1899 Ιανουάριος 9
infolib image control
Πρακτικόν ιδιαιτέρας συνεδριάσεως της προς σύνταξιν Σχεδίου Πολιτεύματος Επιτροπής.
Πρακτικό
1899 Ιανουάριος 10
infolib image control
Πρακτικόν ιδιαιτέρας συνεδριάσεως της προς σύνταξιν Σχεδίου Πολιτεύματος Επιτροπής.
Πρακτικό
1899 Ιανουάριος 12
infolib image control
Πρακτικόν ιδιαιτέρας συνεδριάσεως της προς σύνταξιν Σχεδίου Πολιτεύματος Επιτροπής.
Πρακτικό
1899 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Α.Ρωμάνου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο διαθήκης και επιστολής του Αρ.Μαρτινέγγου που καθιστούν γενικό κληρονόμο του τον Γεώργιο.
Επιστολή
1899 Ιούνιος 28
infolib image control
Αντίγραφο επιστολής του Αριστοτέλη Μαρτινέγγου προς τον πρίγκηπα Γεώργιο με την οποία του αναγγέλλει ότι τον καθιστά κληρονόμο του.
Επιστολή
1899 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Διαθήκη του Πλάτωνα Αριστοτέλη Μαρτινέγγου.
Διαθήκη
1899 Ιούνιος 3
infolib image control
Κατάλογος αντικειμένων περιουσίας αποβιώσαντος.
Κατάλογος
<1899>
infolib image control
Αναφορά της Αικατερίνης Μαρτινέγγου προς τον πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τη διαθήκη και την κληρονομιά του αδελφού της Αριστοτέλη Μαρτινέγγο.
Αναφορά
1899 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Α.Ρωμάνου προς τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την διαθήκη του Αρ.Μαρτινέγγου.
Επιστολή
1899 Ιούλιος 13
infolib image control
Αναφορά του Πρέσβη της Ελλάδας στη Βιέννη Γ.Μάνου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Α.Ρωμάνου σχετικά με τη διαθήκη του Αρ.Μαρτινέγκου.
Αναφορά
1899 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Α.Ρωμάνο προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου Α.Παπαδιαμαντόπουλο με την οποία του αποστέλλει αναφορά της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη σχετικά με την κληρονομιά του Α.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1899 Νοέμβριος 10
infolib image control
Αναφορά του Πρέσβη της Ελλάδας στη Βιέννη Γ.Μάνου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Α.Ρωμάνο σχετικά με την εξέλιξη της διαθήκης του Αρ.Μαρτινέγγου.
Αναφορά
1899 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Α.Ρωμάνου προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεωργίου Α.Παπαδιαμαντόπουλο σχετικά με την υπόθεση της κληρονομιάς του Α.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1899 Νοέμβριος 26 / Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Βιέννη Μεταξά προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την υπόθεση της κληρονομιάς του Αρ.Μαρτινέγκου.
Επιστολή
1899 Νοέμβριος 2/14
infolib image control
Επιστολή του Προεδρεύοντος της Επιτροπής για τη σύνταξη του Σχεδίου Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας προς τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τις τροποποιήσεις που ο πρίγκηπας αντιπρότεινε επί του σχεδίου.
Επιστολή
1899 Ιανουάριος 26

Bρέθηκαν 45 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution