Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Ι.Κουτσοδημήτρη με τίτλο "Περί του ζητήματος των προσφύγων της Βουλγαρίας".
Έκθεση
1910 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ε.Κουτσοδημήτρη προς τον Αλ.Σκουζέ σχετικά με την κατάσταση του Ελληνισμού στη Βουλγαρία και την Ανατολική Ρωμυλία.
Επιστολή
1905 Μάιος 24
infolib image control
Αίτηση του Αθ.Τρικουράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του δοθεί η άδεια εξαγωγής υφάσματος από την Αίγυπτο.
Αίτηση
1918 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κουτσουλέρη και του Σ.Ε.Βλάχου και άλλων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να διατάξει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία τους, επειδή εγκατέλειψαν τα πάντα για να προσχωρήσουν στο Εθνικό Κίνημα.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 21
infolib image control
Αίτηση της Αμαλίας Λάντζα, συζύγου του Στ.Βοβολίνη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να τη βοηθήσει να πάρει πίσω το παιδί της.
Αίτηση
1918 Ιούλιος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Ανθυπομοιράρχου, Μάρκου Ρεράκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την αναστολή της μετάθεσής του για Κοζάνη.
Υπόμνημα
1918 Ιούλιος 21
infolib image control
Αναφορά του Δημ.Λεμπεσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία καταγγέλει συγκεκριμένα πρόσωπα με ανώτερα αξιώματα του Υπουργείου Επισιτισμού και διαμαρτύρεται για την απομάκρυνσή του από τη θέση του.
Αναφορά
1918 Ιούλιος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Αντωνιάδη.
Υπόμνημα
1924 Ιανουάριος 4
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Terres de la Macedoine".
Πίνακας
<1924>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, Π.Πετρίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει υπόμνημα του καθηγητή Ιατροδικαστικής, Ι.Ν.Γεωργιάδη.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Ν.Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Π.Πετρίδη, σχετικά με την ίδρυση Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Αίτηση του Συμ.Τριανταφυλλίδου προς τον Υπουργό Υγιεινής, Προνοίας και Δημόσιας Αντιλήψεως με την οποία ζητεί να του δοθεί το οικόπεδο που είχε ζητήσει στη θέση "Ποδονύφτης".
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για την ακύρωση του παραχωρητηρίου, με το οποίο το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί στον Θ.Κοντό, και την απόδοσή του στον Σιμ.Τρανταφυλλίδη.
Σημείωμα
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Αρχιτέκτονα, Κ.Κυριακίδη, προς τον Υφυπουργό του Υπουργ.Συμβουλίου, Αχ.Παπαδάτο, σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των πολιτών και της διεύρυνσης της πόλεως των Αθηνών.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας. Τύπος. Α. Εκπονηθείσα υπό Κώστα Π. Κυριακίδου Αρχιτέκτονος.
Φωτογραφία
<1929>
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας. Τύπος. Α Εκπονηθείσα υπό Κώστα Π.Κυριακίδου Αρχιτέκτονος.
Σχέδιο
<1929>
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας: Τύπος. Α Εκπονηθείσα υπό Κώστα Π. Κυριακίδου Αρχιτέκτονος.
Σχέδιο
<1929>
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας: Τύπος. Α Εκπονηθείσα υπό Κώστα Π. Κυριακίδου Αρχιτέκτονος.
Σχέδιο
<1929>
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας: Τύπος. Α Εκπονηθείσα υπό Κώστα Π. Κυριακίδου Αρχιτέκτονος.
Σχέδιο
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Ch.Eddy επί του ζητήματος της αποκατάστασης των προσφύγων.
Σημείωμα
1929 Ιούλιος 23
infolib image control
Πίνακας 1 σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας 2 σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας 3 σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Κοινωνίας των Εθνών προς τον Υπουργό Υγιεινής της Ελλάδας, Αλ.Παππά, σχετικά με την οργάνωση της υγειονομικής άμυνας στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του D.E.Wright προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας και τον Υπουργό Υγιεινής, Αλ.Παππά, σχετικά με το ζήτημα των υπονόμων και τις απόψεις που διατύπωσε για το προτεινόμενο σύστημα των υπονόμων.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Έκθεση του Π.Λοπρέστη, του Χ.Γούναρη, του Β.Τσαγκρή και του Κ.Γεωργικόπουλου στην οποία διατυπώνονται παρατηρήσεις και κρίσεις επί των απόψεων του Ράϊτ για το ζήτημα των υπονόμων της Αθήνας.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Προϋπολογισμός της απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν τεχνητής διώρυγος καλύψεως του Ιλισσού μετά κατασκευής παντορροϊκής υπονόμου εν τη κοίτη του".
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Dr.Pierre Zenkl σχετικά με την κοινωνική πρόνοια στην Πράγα.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Νότη Αλ.Φωτήλα με τίτλο "Η Εργατική πολιτική της Κυβερνήσεως".
Έκθεση
<1931 Αύγουστος 12>
infolib image control
Επιστολή του σανατορίου "Μάννα" με την οποία ζητεί να υπάρξει μέριμνα για το σανατόριο, το οποίο κινδυνεύει να κλείσει.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή της Ιδρύτριας του σανατορίου "Μάννα" προς τον Υπουργό Υγιεινής της Ελλάδας, Κ.Γκότση, σχετικά με την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του Σανατορίου Κορφοξυλιάς, "Μάννα".
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Έκθεση προς τον Νομίατρο Αττικοβοιωτίας "επί της θεραπευτικής αγωγής της φυματιώσεως πνευμονικής και χειρουργικής, κατά το σύστημα του ιατρού κ.Διονυσίου Αννίνου".
Έκθεση
1933 Ιούλιος 1
infolib image control
Υπόμνημα του Λεωνίδα Γιαγδζόγλου "επί του διά τεχνητής βροχής συστήματος αρδεύσεως".
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Αίτηση του Γεωργ.Κ.Πίσσου, του Ευ.Παρζίγκα, του Ευθ.Α.Μπέλλου και του Θωμά Σ.Πίσσου, μικροϋλοτόμων, προς το Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδας με την οποία ζητούν να τους χορηγηθούν από το Δασαρχείο Καστοριάς τα κυβικά ξυλείας που τους αναλογούν.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Υπόμνημα Εργοστασιαρχών Κεραμουργικών Προϊόντων Πειραιώς προς το Υπουργείο Υγιεινής σχετικά με τη διακοπή της λειτουργίας των Εργοστασίων Κεραμικών Προϊόντων στον Πειραιά.
Υπόμνημα
1934 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα δημόσια έργα στις περιφέρειες: Αθηνών-Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Καβάλλας, Μυτιλήνης, Σερρών, Κορίνθου και Καλαμών.
Πίνακας
<Αύγουστος 27>
infolib image control
Μελέτη του Γ.Σούλη σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο συστημάτων ανοικοδόμησης κατοικιών για τη στέγαση των προσφύγων.
Μελέτη
infolib image control
Σημείωμα περί ανεγέρσεως λαϊκών κατοικιών.
Σημείωμα
infolib image control
Μελέτη του Δρ.Π.Παμπούκη με τίτλο "Ο εν Ελλάδι αγών κατά του Καρκίνου".
Μελέτη
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την οργάνωση της Πανελληνίου Ενώσεως κατά του Καρκίνου.
Πίνακας
χ.χ.

Bρέθηκαν 40 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution