Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αγωγή της Καλλιόπης Θ.Μητσοτάκη κατά του Ιω.Μαρκαντωνάκη με την οποία ζητεί να της καταβληθούν τα χρήματα που χρωστούσε ο Ι.Μαρκαντωνάκη στον πατέρα της.
Αγωγή
1911 Ιανουάριος 2
infolib image control
Έγκληση του Ιωσήφ Βαγιωνά, του Αποστ.Κασιμάτη, του Πέτρου Σιφαλάκη και του Μιχ.Μανταδάκη κατά του Κωνστ.Χαιρόπουλου και κατά παντός υπευθύνου και συνεργού, για εξύβριση και συκοφαντία διά του τύπου.
Έγκληση
1912 Μάρτιος 10
infolib image control
Σημείωμα για τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου περί στρατιωτικών εισφορών.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Χουλιόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κ.Ρακτιβάν, σχετικά με την κατάσταση του δικαστικού κλάδου στην Κρήτη και την εκκαθάρισή του.
Επιστολή
1914 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Μελέτη Στεφ.Παπακωνσταντίνου σχετικά με τα δικαιώματα του δημοσίου επί των γαιών στις Νέες Χώρες.
Μελέτη
1914 Αύγουστος 5
infolib image control
Μήνυση του Μιχ.Τομαδάκη ή Δοντάκη κατά Ιωάννου Παπαφλέσσα, Κωνστ.Ι.Παπαφλέσσα, Κωνστ.Βαλτετσιώτη και άλλων, με την οποία τους καταγγέλει ότι τον έδειραν επειδή δήθεν εξύβρισε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο.
Μήνυση
<1916>
infolib image control
Αίτηση του Γεωργ.Δ.Μωραΐτου και του υιού του, Δημ.Γ.Μωραΐτου, προς τον Εισαγγελέα των εν Αθήναις Πλημμελειοδικών με την οποία ζητούν να εξεταστεί η υπόθεση της υπεξαίρεσης ρολογιού από έναν άγνωστο για την οποία κατηγορείται ο Δημ.Μωραΐτης.
Αίτηση
1916 Οκτώβριος 31
infolib image control
Αίτηση του Ιωάνν.Π.Πατάλα προς την Ανώτατη Διεύθυνση της Δικαιοσύνης με την οποία ζητεί να τον διορίσουν Εισαγγελέα παρά Πρωτοδίκαις και αναφέρει τα προσόντα του.
Αίτηση
1916 Νοέμβριος 16
infolib image control
Αίτηση του Εμμ.Σουριαδάκη, δικηγόρου, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία ζητεί να τον διορίσουν στη θέση του Γραμματέα παρά τω Πρωτοδικείω Θεσσαλονίκης.
Αίτηση
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση του Πατρ.Κοντογιάννη, Αντιστρατήγου εν Αποστρατεία, με τίτλο "Το Συμβούλιον Επικρατείας κρινόμενον ως στρατιωτικός θεσμός".
Έκθεση
1928 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Girard προς τον Π.Κοντογιάννη σχετικά με το ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επιστολή
1927 Νοέμβριος 28
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Πηγαί των περί Συμβουλίου της Επικρατείας γαλλικών διατάξεων".
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Πόροι του Ταμείου Νομικών".
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Συμβολαιογράφων προς τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας στην οποία δημοσιεύουν υπόμνημά τους προς τον Πρωθυπουργό.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Συνοπτική Έκθεσις επί της εξευρέσεως του καταλληλότερου χώρου προς Ανέγερσιν του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 13
infolib image control
Έκθεση του Ευστρ.Ε.Φωτάκη με τίτλο "Σύντομος επισκόπησις της παρ'ημίν Δικαιοσύνης. Περίοδος 1928-1931".
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα του Ιω.Π.Αρβανίτη με τίτλο "Περί Μεταρρυθμίσεως της Πολ.Δικονομίας".
Υπόμνημα
1931 Νοέμβριος 30
infolib image control
Μήνυση του Ιω.Δ.Δεσποτόπουλου, δικηγόρου, κατά Ν.Πλαστήρα, Αντιστρατήγου εν αποστρατεία, Λ.Σπαή, Σ.Μελά και άλλων, για οργάνωση στρατιωτικού κινήματος με αρχηγό τον Ν.Πλαστήρα και απόπειρα επιβολής δικτατορίας.
Μήνυση
1933 Μάρτιος 7
infolib image control
Μήνυση του Γεωργ.Παν.Κότση, Αντισυνταγματάρχου, κατά Ε.Βενιζέλου ως υπευθύνου για τα γεγονότα της 6ης Μαρτίου 1933.
Μήνυση
1933 Απρίλιος 2
infolib image control
Ένσταση Νικήτα Γ.Αστρουλάκη κατά του κύρους των Δημαιρεσιών των κεχωρισμένων αντισυνταγματικώς Δήμων Πειραιώς, Αγ.Γεωργίου, Κοκκινιάς και Κορυδαλλού.
Ένσταση
1934 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Φωνή λαού.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Διαλογή Δημάρχων τέως Δήμου Πειραιώς της 11/2/1934".
Πίνακας
infolib image control
Δήλωση του Εθνικού Συνασπισμού σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934.
Ανάτυπο
1934 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Ταχυδρόμος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Ιανουάριος 28
infolib image control
Βραδυνή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Ένσταση Βασ.Χατζηγεωργίου κατά του κύρους των Δημαιρεσιών των Δήμων Πειραιώς, Αγ.Γεωργίου, Κοκκινιάς και Κοιν. Κουτσουκαρίου.
Ένσταση
1934 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Νέος Κόσμος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1934 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Ένσταση Νικ.Αστρουλάκη κατά του κύρους των Δημαιρεσιών των Δήμων Πειραιώς, Ταμπουρίων, Κοκκινιάς και Κοινότητος Κουτσουκαρίου.
Ένσταση
1934 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Υπόμνημα Χρ.Καραϊσκάκη προς τον Εισαγγελέα των εν Αθήναις Εφετών "περί απονομής χάριτος συμφώνως τα άρθρ.5 εδ. ε και στ του Νόμου 3861".
Υπόμνημα
1934 Απρίλιος 12
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου περί συγκροτήσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Απόσπασμα μελέτης με τίτλο "Ευθύνη των διοικητικών υπαλλήλων του Κράτους. Συμβούλιον Επικρατείας.
Μελέτη
χ.χ.
infolib image control
Μελέτη του Παναγιώτη Δ.Γιωτόπουλου, Υφηγητού και δικηγόρου Κερκύρας, σχετικά με το αρθρο 71 του Συντάγματος.
Μελέτη
χ.χ.

Bρέθηκαν 34 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution