Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Χ.Δ. Διαμαντόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι η Αιθιοπία θα μπορούσε να αποτελέσει "γη της Επαγγελίας" για πολλούς Έλληνες που ασφυκτιούν στην Ελλάδα, καθώς διαθέτει πλούσιο υπέδαφος και μεγάλες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις για καλλιέργεια.
Επιστολή
1930 Ιανουρίου 4
infolib image control
Επιστολή του Χ.Δ. Διαμαντόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία του αναλύει την ισχνή ελληνική παρουσία ατην Αιθιοπία στον τομέα των εμπορικών σχέσεων,την πρόσκαιρη απασχόλησή τους,τον αδύναμο ελληνικό ρόλο μέσα στον ανταγωνισμό των ξένων δυνάνεων για την οικονομική τους διείσδυση· επίσης, αναφέρεται στη διχόνοια που επικρατεί ανάμεσα στα επίσημα διπλωματικά πρόσωπα της Ελλάδας και συνεπώς την πλήρη ανικανότητά τους να εκμεταλλευτούν τις συνεχείς ευκαιρίες που παρουσιάζει η Αιθιοπία ως αναπτυσσόμενη χώρα με πλούσιο υπέδαφος και απέραντες ανεκμετάλλευτες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 4
infolib image control
Eπιστολή του γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Χ.Δ. Διαμαντόπουλο με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση της επιστολής του.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Norman White προς τον Ε. Βενιζέλο ο οποίος εν όψει της άφιξης του αντιπροσώπου του Ιδρύματος Ροκφέλλερ τονίζει την αδυναμία του να εφαρμόσει την αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας εξαιτίας της φοβερής γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει τις δομές του υπουργείου Υγείας.
Επιστολή
1930
infolib image control
Υπόμνημα του Norman White προς τον Ε. Βενιζέλο στο οποίο εξηγεί ότι κορωνίδα της διοικητικής αναδιοργάνωσης του χώρου της υγείας είναι η ίδρυση του "Αθηναϊκού Κέντρου" με δύο βασικούς σκοπούς: την ίδρυση Σχολής Υγιεινής για την κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και τη διοίκηση της δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος
infolib image control
Υπόμνημα του N. White προς τον υφυπουργό Υγιεινής Αλ. Παπά σχετικά με την κατάσταση του χώρου της υγείας στην Κέρκυρα.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή του N. White προς τον ιατρό G.K. Strode του ιδρύματος Rockefeller στην οποία του αναφέρει τις ενέργειες και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τις προτάσεις που είχε υποβάλει για τον χώρο της υγείας.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Παπαχαριζάνο με την οποία τον πληροφορεί ότι το υπόμνημα των φυσικομαθηματικών για διορισμό είναι δίκαιο και το υπουργικό συμβούλιο θα προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματός τους.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 7
infolib image control
Υπόμνημα αδιόριστων φυσικομαθηματικών προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο διαμαρτύρονται διότι στις οργανικές θέσεις των ημιγυμνασίων, που προορίζονται για την ειδικότητά τους, έχουν διοριστεί, κατά παράβαση του νόμου 4373 "Περί διαρρυθμίσεως των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως", θεολόγοι και φιλόλογοι.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού Σπ. Αγαπητού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το ζήτημα της λαϊκής κατοικίας ύστερα από επαφές που είχε στην Ολλανδία και το Βέλγιο αλλά και τα ζητήματα του δεσποτισμού των ανώτερων κρατικών υπαλλήλων και της υπερπληθώρας νόμων.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού Σπ. Αγαπητού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το δεσποτισμό των ανώτερων κρατικών υπαλλήλων, την υπερπληθώρα νόμων σε τέτοιο βαθμό που οι αξιωματούχοι να μην είναι σε θέση να τους γνωρίζουν όλους με συνέπεια να υπάρχει μια ασυνέχεια και ασυνεννοησία στο κυβερνητικό έργο, αφού με την αλλαγή του εκάστοτε υπουργού, ο καινούριος έχει να αντιμετωπίσει ένα κυκεώνα προβλημάτων και νόμων.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του μηχανικού Σπ. Αγαπητού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που θα πρέπει να διέπει τη λαϊκή κατοικία ώστε να εξυπηρετηθούν αυτοί πραγματικά που έχουν ανάγκη.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Σπ. Αγαπητού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο συμβουλεύει τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις του Ζάκα για τη λαϊκή κατοικία, καθώς θεωρεί ότι δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία, αγνοεί τις ανάγκες των πραγματικών δικαιούχων και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανωτέρων υπαλλήλων.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του μηχανικού Σπ. Αγαπητού προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του παραθέτει προσωπικότητες από την Δυτ. Ευρώπη -με πείρα και αποδεδειγμένα πετυχημένα αποτελέσματα- που θα μπορούσαν να τεθούν επικεφαλής στο ζήτημα της λαϊκής κατοικίας.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Διευθυντή του πρωθυπουργού προς το γλύπτη Γ. Δημητριάδη με την οποία του επιστρέφει την επιστολή του Λαδά και υποδεικνύει την πρόοδο του ζητήματός του.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων της οδού Ηρκαλείου που βρίσκεται παραπλεύρως του Αρχαιολογικού Μουσείου οδού Ηρακλείου, με το οποίο ζητούν να αποσυρθούν χώματα που άφησε εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή υπονόμου ανομβρίων υδάτων.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 19
infolib image control
Ψήφισμα από το Β' Πανελλήνιο Ελαιοκομικό Συνέδριο προς την ελληνική κυβέρνηση, τους αρχηγούς των κομμάτων και άλλους με το οποίο ζητούν φορολογικές, πιστωτικές διευκολύνσεις, θέτουν ζητήματα εμπορικής εκμετάλλευσης, ίδρυση ελαιοκομικών σχολών, κ.α.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Β' Πανελλήνιου Ελαιοκομικού Συνεδρίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση του χώρου της ελαιοκαλλιέργειας και της θέσης του ελαιοπαραγωγού.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Πετρόπουλο-Μαμούρη με την οποία τον καλεί να περάσει από το πολιτικό γραφείο για ζήτημα που τον αφορά.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στ. Στεφάνου του υπομνήματος της επιτροπής των σπουδαστών του Μ. Πολυτεχνείου και σχέδιο νόμου προς τον υπουργό Συγκοινωνίας Βύρ. Καραπαναγιώτη.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των σπουδαστών του Ε.Μ.Π. προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του ζητούν να παρέμβει ώστε να μην ισχύσει το άρθρο 5 σε νομοσχέδιο του υπουργείου Συγκοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε απόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων, εφόσον έχουν υπηρετήσει σε τεχνικές εργασίες και έχουν τη συγκατάθεση του υπουργού, να εξασκήσουν το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ή του αρχιτέκτονα.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου νόμου "περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου".
Αιτιολογική Έκθεση
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος, τοπογράφου και εμπειροτέχνου".
Σχέδιο νόμου
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή της μηχανικού-τοπογράφου Elie Aghnides προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την με την οποία τον πληροφορεί για την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως μηχανικό και θέτει τον εαυτό της στη διάθεση του Έλληνα πρωθυπουργού.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραγείου του πρωθυπουργού προς την Elie Agnides με την οποία την πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση της επιστολής της και της προσφοράς της.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Αίτηση γεωργών της επαρχίας Μαντινείας προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Γ. Μαρή με τη οποία ζητούν από το κράτος να αγοράσει την ποσότητα χασισιού που τους έμεινε αδιάθετη καθώς την ευθύνη για αυτήν την κατάληξη την έχει το ελληνικό κράτος, αφού το Φεβρουάριο του 1925 υπέγραψε τη διεθνή σύμβαση περί οπίου οπότε και κηρύχθηκε είδος μη συναλλασόμενο.
Αίτηση
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την αναγκαιότητα να αναλάβει το κράτος το ζήτημα της Ασφάλισης αφού το υπάρχον -αόριστο νομικά- πλαίσιο αφήνει να δρουν ξένες ιδιωτικές εταιρείες με απώλεια συναλλάγματος, οι ήδη δημιουργηθέντες ασφαλιστικοί φορείς όπως το Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων, Δικηγόρων κ.α. αλλά και τα παραδείγματα της Τουρκίας και Γαλλίας με την ίδρυση Εθνικής Αντασφαλιστικής Εταιρείας δείχνουν την κοινωνική ανάγκη για ασφάλεια.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος
infolib image control
Αίτηση της λαίδης Λω-Πειρουνάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά να επιλεχθεί το δικό της οικόπεδο, επί της οδού Πεσματζόγλου, για την ανέγερση κτιρίου προορισμένου για Ταμείο από την Εθνική Τράπεζα λόγω της κεντρικής θέσης του αλλά και επειδή θα αποτελέσει διέξοδο από την οικονομική της δυσπραγία.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Υπόμνημα των διευθυντών των ελληνικών τραπεζών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για το πώς θα μπορούσαν το κράτος και οι τράπεζες να βοηθήσουν τη βιομηχανία και το εμπόριο με βασικότερα μέτρα την ελάττωση του φόρου επί των καθαρών κερδών των Α.Ε. και την παντελή κατάργηση της φορολογίας επί των βιομηχανικών δανείων.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Ι. Αραβαντινού προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων και διαφορών νομοθεσίας περί εξωτερικού συναλλάγματος.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Αρμενάκ Παπαζιάν,πρώην εμπόρου από τη Σμύρνη, με την οποία ζητά την τοποθέτησή του σε κάποια δημόσια θέση για λόγους βιοποριστικούς.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Α. Παπαζιάν με την οποία τον πληροφορεί πως ο πρωθυπουργός δε γνωρίζει σε ποια δημόσια θέση θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό από το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος της επιστολής του Αρ. Παπαζιάν προς το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού, με παράλληλο αίτημα να αποσταλεί σχετικό αντίγραφο.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Αρμενάκ Παπαζιάν προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του ζητά να αξιοποιηθεί στο ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση κρίνει ο ίδιος ότι θα ήταν χρήσιμος.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό από το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού της αίτησης του Α. Παπαζιάν προς το υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να μάθουν τις προθέσεις τους επί του θέματος.
Διαβιβαστικό
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη φορολογία Ανώνυμων Εταιρειών, το συνθετικό φόρο και τους ηνωμένους λογαριασμούς.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Αλέξανδρου Καμπούρη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με την αναδιοργάνωση του κόμματος των Φιλελευθέρων και υπόμνημα σχετικά με τις προτάσεις γερμανικού οίκου για το ενοικιοστάσιο.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Αλ. Καμπούρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του ενοικιοστασίου, του οποίου προτείνει τη σταδιακή κατάργηση εντός δέκα ετών.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Αίτηση ακρόασης προς τον πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο από την επιτροπή του Πανχαλκιδικού Συνεδρίου.
Αίτηση
<1930>
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Πανχαλκιδικού Αγροτικού Συνεδρίου Νέων Μουδανιών προς την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας σχετικά με αιτήματα για βελτίωση των εμπορικών συγκοινωνιών, την ίδρυση υποκ/τος Αγροτικής Τράπεζας, την οριστική διανομή των γαιών, την εκκαθάριση των αγροτικών χρεών, την αναβάθμιση της υγιεινής, την αποξήρανση ελών στη περιοχή, την ενίσχυση της αγροτικής πίστης και άλλα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.
Ψήφισμα
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Υπόμνημα απολυθέντων εκτάκτων δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητούν την επαναπρόσληψή τους.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος σχετικά με το ζήτημα του καπνού του καπνέμπορου Ευάγγελου Βασσαρά προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του καπνοβιομήχανου Ε. Βασσάρα προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο προτείνει τον τρόπο ώστε η ελληνική καπνοβιομηχανία να αναστρέψει την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ενώ θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τα ξένα τραστ (αμερικανικά και αγγλικά) που ελέγχουν σχεδόν ολοκληρωτικά την αγορά.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαίτερου Γραφείου του Ε. Βενιζέλου προς τον Ε. Βασσαρά με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής του.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του εφέτη Σ. Τσαγγρή σχετικά με τη σύνταξη του νέου Αστικού Κώδικα.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας εκπροσώπων ελληνικής βιομηχανίας υφάσματος προς τον Ε. Βενιζέλο καθώς θεωρούν αδικαιολόγητη και αστήρικτη την απόρριψη της προσφοράς τους σε διαγωνισμό 500 γυλιών και 200 καλάθων Υγειονομικής Υπηρεσίας και την ανάθεσή του σε ξένους.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα της Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών προς το Στ. Στεφάνου, με το οποίο ξεκαθαρίζεται ότι απόρριψη της προσφοράς ελληνικών βιομηχανιών υφάσματος σε διαγωνισμό για την κατασκευή στρατιωτικού υλικού έγινε εξαιτίας της αδυναμίας των τελευταίων να παραδώσουν το υλικό στις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Χαλκιδικής Αλ. Ξανθόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του θέτει εκ νέου κάποια αιτήματα και ανάγκες του νομού Χαλκιδικής στους τομείς της γεωργίας και της συγκοινωνίας.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Ψήφισμα των αντιπροσώπων των πρώην δήμων Ακράτας, Αιγείρας, Φελλόης, Νωνάκριδος και Κραθίδος του νομού Αχαΐας προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητούν να αποσπαστεί διοικητικά το Ειρηνοδικείο Ακράτας από το Πρωτοδοκείο Καλαβρύτων και να υπαχθεί στο Πρωτοδικείο Πατρών.
Ψήφισμα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με διακανονισμό των σε χρυσό εμπράγματων απαιτήσεων επί κτημάτων ανταλλάξιμων Οθωμανών.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του αντιπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας "Τέκτονας" προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποστηρίζει ότι η εταιρεία του δε φέρει ουσιαστική ευθύνη για τη μη παράδοση του έργου που ανέλαβε -μέρος της κατασκευής σιδηροδρόμου- καθώς συνέβησαν γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος του προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ι. Αθανασάκη σχετικά με τον Αστικό Κώδικα προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Ι. Αθανασάκη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο υποστηρίζει ότι ο νέος ελληνικός Αστικός Κώδικας θα πρέπει να στηριχθεί σε κώδικες χωρών που ταιριάζουν με την ιδοσυγκρασία του Έλληνα όπως της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Αιγύπτου ή ο ελληνικός του 1874 με κάποιες τροποποιήσεις, ενώ απορρίπτει το γερμανικό, καθώς δε συνάδει με τη νοοτροπία και τις συνήθειες του Έλληνα.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος της Επιτροπής Επαγγελματιών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την άρση του ενοικιοστασίου.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 6
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Επαγγελματιών Αθηνών που διαθέτουν σύγχρονα ενοίκια προς τον Ε. Βενιζέλο και τον υπουργό Διακαιοσύνης Δ. Δίγκα σχετικά με το αίτημά τους για άρση του ισχύοντος ενοικιοστασίου.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Κ. Αναστασόπουλο, μέλος της επιτροπής των επαγγελματιών που ζητούν την άρση του ενοικιοστασίου, με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του υπομνήματός τους.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Α. Λυκιαρδόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο και τον υπουργό Γεωργίας Κ. Σπυρίδη με το οποίο εκθέτει την γνώμη του για την καλύτερη απόδοση της καλλιέργειας γης, της ενίσχυσης των αγροτών και τη γενικότερη οργάνωση του γεωργικού κόσμου.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Στ. Γρηγορίου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει πίνακα των αποτελεσμάτων της φορολογίας επιτηδεύματος και από την ανάλυση των στοιχείων αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει νέα κατάταξη των φορολογουμένων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Στατιστικός πίνακας σχετικά με τις κλάσεις φορολογίας επιτηδεύματος.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος της επιτροπής δικαιούχων Ελληνογερμανικών Μικτών Διαιτητικών Δικαστηρίων, πλην των εφοπλιστών, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποζημίωση χηρών και ορφανών θυμάτων εγκληματικών πράξεων των Γερμανών.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 17
infolib image control
Υπόμνημα των διακαιούχων αποφάσεων Μικτού Ελληνο-Γερμανικού Διαιτητικού Δικαστηρίου μη εφοπλιστών προς τον Πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Υπόμνημα δικαιούχων-εφοπλιστών από Μικτό Ελληνογερμανικό Διαιτητικό Δικαστήριο προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητούν να τους καταβληθεί στο ακέραιο η αποζημίωση που τους επιδικάστηκε, καθώς στο τέλος των πολεμικών συγκρούσεων της δεκαετίας του 1910 υπέστησαν φοβερές απώλειες, ώστε να αγοράσουν πετρελαιοκίνητα πλοία (motorboat).
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 17
infolib image control
Σημείωμα της Επιτροπής δικαιούχων εφοπλιστών από μικτό ελληνογερμανικό διαιτητικό δικαστήριο προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητούν να τους καταβληθεί προκαταβολή 30% από το επιδικασθέν ποσό και να σχηματιστεί επιτροπή που θα καταρτήσει νομοσχέδιο για την τελική ρύθμιση του ζητήματος.
Σημείωμα
1930 Μάρτιος 31
infolib image control
Υπόμνημα εργατών απασχολουμένων σε οικοδομικές εργασίες που δεν ανήκουν σε σωματεία προς τον Ε. Βενιζέλο και τον υπουργό Δικαιοσύνης Δ. Δίγκα με το οποίο ζητούν να καταργηθεί το ενοικιοστάσιο, διότι μόνο έτσι θα λύσουν το πρόβλημα της υποαπασχόλησής τους.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του πρωθυπουργού προς τον εργάτη Στ. Μικρουλάκη με τον οποίο τον πληροφορεί ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης έλαβε γνώση του υπομνήματος τους.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Έκκληση των υποδικοκαταδίκων των ελληνικών φυλακών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αναστολή μέρους της ποινής τους.
Έκκληση
1930 Μάρτιος
infolib image control
Υπόμνημα των εν απάσαις ταις φυλακαίς του κράτους κρατουμένων καταδίκων και υποδίκων προς την ελληνική κυβέρνηση για αναστολή μεγάλου μέρους της ποινής τους.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα των υποδικοκατάδικων όλων των φυλακών του κράτους προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αναστολή μέρους της ποινής τους.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος
infolib image control
Υπόμνημα των ηγουμένων των Μονών Μεγ. Σπηλαίου, Αγ.Λαύρας και Ταξιαρχών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις επιφυλάξεις τους για το νομοσχέδιο ρευστοποίησης της μοναστηριακής περιουσίας και της διάλυσης των μονών.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 29
infolib image control
Υπόμνημα διαμαρτυρίας των κατοίκων χωριών Λιονοβηρίου περιφέρειας Βέρροιας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον καταμερισμό των κλήρων από το γραμματέα Γραφείων Βερροίας Αγγελίδη, ο οποίος δεν τήρησε τη συμφωνία του Εποικιστικού Συνεδρίου Μακεδονίας της 18/1/1927.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του αρχηγού της Βρετανικής Αστυνομικής Αποστολής Coke προς τον Ε. Βενιζέλο για την αθωωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση του πρώην αστυφύλακα Κανδίρο, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο αδιαφόρησε για τη δική του άποψη, δεν έλαβε υπόψη το βεβαρημένο του παρελθόν ενώ εκφράζει φόβο ότι θα αποτελέσει παράδειγμα ατιμωρησίας.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Χαρ. Ιωσηφόγλου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητά να του δοθούν 10.000 λίρες ώστε να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο, δηλαδή την ανέγερση και συντήρηση του Ορφανοτροφείου και της Εκκλησίας.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα πτυχιούχων και φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (150) προς τον Ε. Βενιζέλο, τη Βουλή των Ελλήνων, τον υπουργό Παιδείας Κων. Γόντικα κ.α, σχετικά με το διορισμό τους στη Μ. Εκπαίδευση, την προσωρινή τους τοποθέτηση στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ένταξη των Θρησκευτικών στο πρόγραμμα διδασκαλίας των υπό ίδρυση Πρακτικών Σχολών.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον θεολόγο Ε. Μαρκαντώνη με την οποία τον πληροφορεί ότι το υπουργείο Παιδείας εξετάζει το ζήτημα που έθεσε ο ίδιος και οι συνάδελφοί του.
Επιστολή
1930 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή καταγγελτική του Κροάτη αντιπροσώπου και γενικού γραμματέα της κροατικής εθνικής αντιπροσωπείας Dr. Jury Krnjevitch προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απολυταρχική πολιτική και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του βασιλιά της Σερβίας στην Κροατία.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 15
infolib image control
Αίτηση του Κων/νου Α. Φωτεινού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητά για λόγους βιοποριστικούς είτε να τοποθετηθεί σε υπηρεσία όπου δεν θα είναι υποχρεωμένος να συνταξιοδοτηθεί είτε να του αναγνωριστούν ως συντάξιμα 10 έτη υπηρεσίας υπό την τουρκική διοίκηση.
Αίτηση
1930 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού προς τον Κων. Φωτεινό με την οποία τον πληροφορεί ότι η αίτησή του είναι υπό εξέταση από τον αρμόδιο υπουργό των Εσωτερικών.
Επιστολή
1930 Μάιος 7
infolib image control
Υπόμνημα των εμπόρων Μ. & Σ. Α. Μινέρβου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο ζητούν την παρέμβασή του διότι η κατάταξή τους στους φορολογικούς καταλόγους των επιτηδευματιών Χανίων δεν έγινε βάσει αληθινών τεκμηρίων.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον έμπορο Σ. Μινέρβο με την οποία πληροφορεί πως η αίτησή του είναι υπό εξέταση από το αρμόδιο υπουργείο των Οικονομικών.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό αίτησης εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό του δικαστικού Πέτρου Λαμπρινάκου προς τον Ε. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 23
infolib image control
Αίτηση του δικαστικού Π. Λαμπρινάκου προς τον Ε. Βενιζέλο για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας.
Αίτηση
1930 Απρίλιος 23
infolib image control
Αίτηση του παρέδρου του χωριού Αετοβουνίου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να παρέμβει ώστε να εγκρίνει το υπουργείο Γεωργίας ενίσχυση 150.000δρχ. για την αποπεράτωση του ναού του χωριού τους, του οποίου διάγραμμα επισυνάπτουν.
Αίτηση
1930 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας Ι. Καραμάνου προς το Γραφείο Εποικισμού Μακεδονίας, στην οποία επαινεί την εργατικότητα και την αυτενέργεια των κατοίκων του προσφυγικού συνοικισμού Αετοβουνίου, κάνοντας ονομαστική αναφορά στα συντελεσθέντα έργα των κατοίκων.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Σχεδιάγραμμα Ιεράς Εκκλησίας Αετοχωρίου
Σχεδιάγραμμα
1930 Απρίλιος 27
infolib image control
Αίτηση του αντιπροσώπου των προσφύγων αγοραστών ανταλλάξιμων ακινήτων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Βασ. Ασημένιου προς τον Ε. Βενιζέλο, με την οποία ζητά να υπαχθούν σε μια σύμβαση αποπληρωμής με ευνοϊκότερους όρους, την απαλλαγή τους από το φόρο οικοδομών και την επιστροφή των παλαιών τους ομολογιών των 8% ή το συμψηφισμό των παρακρατηθέντων 25% από την Εθνική Τράπεζα για τα αγορασθέντα ανταλλάξιμα οικήματα.
Αίτηση
1930 Απρίλιος 25

Bρέθηκαν 85 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution