Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π.Τσιμπιδάρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άποψη του τέως εφέτη Χ.Βασιλείου για το νομοθέτημα περί τύπου.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Α.Αλεξανδρή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άποψή του για την τροπολογία του σχεδίου νόμου "περί επεκτάσεως υπερ της Τραπέζης Αθηνών τινών εκ των προνομίων άτινα έχουσι χορηγηθή εις την Τράπεζαν της Ελλάδος".
Επιστολή
1931 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Δ.Δίγκα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία απαντά στη δημοσιευμένη επιστολή του πρώην Υπουργού Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη, για διαταγές που αφορούν τμήματα οδών που δεν αναφέρονται στο δημοσιευμένο πρόγραμμα.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 4
infolib image control
Έθνος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσιευμένη επιστολή του Δ.Δίγκα.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Θ.Τουρκοβασίλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συκοφαντικές εναντίον του δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ν.Αβραάμ, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δύο υποθέσεις απονομής χάρης που βαρύνουν τον Θ.Τουρκοβασίλη.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας, Δ.Λοβέρδου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να κατοχυρωθεί η καλή πίστη των ανωνύμων εταιρειών εναντίον υποθέσεων που κλονίζουν την εθνική οικονομία.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απολύσεις νέων από το νομό Χανίων στο Υπουργείο Γεωργίας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 9
infolib image control
Κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των από τον Νομό Χανίων απολυθέντων στο Υπουργείο Γεωργίας.
Κατάλογος
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Β΄ Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συμμετοχή του στο Β΄Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο στη Γενεύη.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πτώση των τουρκικών χρεογράφων.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 9
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναγράφεται η πτώση των τουρκικών χρεογράφων.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Α.Κορυζή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αντιλήψεις του για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας, Δ.Λοβέρδου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την αποδοχή της παράκλησής του σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου περί τύπου.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του D' Avarna της Εταιρείας Γαλιλαίος.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού Γαλιλαίος προς τον Β.Καραπαναγιώτη.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο τύπου και την συμφωνία Καφαντάρη-Μολώφ.
Επιστολή
<1931> Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γ.Κοτζιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της υδροηλεκτρικής παραγωγής.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράπονα των αξιωματικών για απαλλοτρίωση οικοπέδων τους από το Υπουρείο Παιδείας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 20
infolib image control
Σημείωμα δια το νομοσχέδιον Απαλλοτριώσεως χώρων Γουδί προς ανέγερσιν Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Α.Α.Πάλλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της παραμονής στην Ελλάδα του Αρχηγού της Αγγλικής Αστυνομικής Αποστολής, Coke.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 23
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το πόσο θα κοστίσει στην ελληνική κυβέρνηση η παραμονή του Αρχηγού της Αγγλικής Αστυνομικής Αποστολής, Coke.
Σημείωμα
1931 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να πωλήσει μέρος του δανείου του 1914 για την στήριξη της δραχμής.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την επιθυμία του Jellezys να τον συναντήσει.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του Αστυνομικού Διευθυντή Πειραιώς Ι.Σπύρου.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίδραση των εμπόρων εξωτερικού λιπάσματος στο μέτρο της κυβέρνησης περί προστασίας του εγχωρίου λιπάσματος.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίδραση του Υπουργού Προνοίας, Λ.Ιασωνίδη, στην απόλυση έκτακτων υπαλλήλων.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση του Hoover για το χρέος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά του προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται για τον τρόπο ψήφισης του νομοσχεδίου περί ρυθμίσεως αγοράς εργασίας.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 30
infolib image control
Έκθεσις της επί της Εθνικής Οικονομίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας".
Έκθεση
1931 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την στάση της Εταιρείας Γαλιλαίος προς την Εταιρεία Πάουερ.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανή αντικατάστασή του.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα για τις καταθέσεις σε χρυσό.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Γ.Μαρή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πορεία του προϋπολογισμού της χρήσεως 1930-1931.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ν.Αβραάμ, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προσωπική επίθεση που δέχεται από την εφημερίδα "Ημερήσιος Τύπος".
Επιστολή
1931 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή της Πανευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λύση του ζητήματος Ντάνστιγκ.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 13
infolib image control
Proposition en vue d'une Solution de la Question Germano-Polonaise.
Φυλλάδιο
1931 Αύγουστος
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πτώχευση του Τραπεζικού Γραφείου και την αδυναμία απόδοσης των χρημάτων στον Δήμο Πειραιά.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το καλύτερο κυβερνητικό σύστημα.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σημείωμα που του είχε αναθέσει να συντάξει.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 20
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη συμφωνία Καφαντάρη- Μολλώφ.
Σημείωμα
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Επιστολή 20 VIII 1931 και σημείωμα περί συμφωνίας Καφαντάρη Molloff".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζονται επιστολές σχετικά με τη γέφυρα του Σπερχειού και την οδό Ναυπάκτου-Λαμίας.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή της οδού Σπερχειάδος-Γαρδικίου.
Επιστολή
1931 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή απαραίτητων οδικών έργων.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του N.Jorga προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίσκεψη του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1931 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή του Π.Τσιμπιδάρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει την ομιλία του.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εργασίας των ανδρών προσφύγων στη Θράκη.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή του Σκ.Γ.Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφα που έχει αποστείλει στον Μουσολίνι και την Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Ομιλία του Σκ.Γ.Ζερβού στο Συνέδριο των Μειονοτήτων στη Γενεύη, 29-31 Αυγούστου 1931.
Ομιλία
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα του Σκ.Γ.Ζερβού προς τον Πρόεδρο της Κοινωνίας των Εθνών.
Υπόμνημα
1931 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Α.Διομήδη, σχετικά με το ζήτημα επιβολής ελέγχου στην αγορά εξωτερικού συναλλάγματος.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Α.Διομήδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία απαντά στην κατηγορία για εξαγωγή συναλλάγματος της τράπεζας.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Α.Διομήδη, σχετικά με το ζήτημα της εξαγωγής συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή της παραίτησής του για το ζήτημα της χορήγησης συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος στον Παπαστράτο.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριςο 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συνάντησή του με τον A.Henderson.
Επιστολή
<1931> Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση Καφαντάρη-Μολλώφ.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Β.Δούσμανη σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές διαφορές.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκθεση συσκευής νωπών οπώρων που γίνεται στη Λωζάννη.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί οργανισμού υπηρεσίας και Γεωργίας και Εποικισμού εν Μακεδονία και Θράκη, και συστάσεως Διευθύνσεως Εποικισμού παρά τω Υπουργείω Γεωργίας.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Σερρών Δ.Φλωριά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα των εμπόρων και των επαγγελματιών του νομού Σερρών για χορήγηση χρεωστασίου.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Αθηναγόρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίσκεψη του Μιχαλακόπουλου στην Αμερική.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των κονδυλίων προς τα υπουργεία.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του H.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόληψη ζημίας 2000000 δολλαρίων.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 28

Bρέθηκαν 68 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution