Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αίτηση των Προέδρων όλων των Κοινοτήτων της Επαρχίας Αμαρίου Νομού Ρεθύμνου προς το Υπουργείο Οικονομικών "περί υπαγωγής της Επαρχίας Αμαρίου ταμειακώς εις Ρέθυμνον".
Αίτηση
1928 Ιούλιος 8
infolib image control
Αίτηση Ανδ.Χατζηδάκη και Θεόδ.Ανδρεάδη, δικαστικών Παρέδρων παρά τω Πρωτοδικείω Αθηνών, προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης "περί χορηγήσεως αυξήσεως μισθού των 15%".
Αίτηση
1928 Αύγουστος 31
infolib image control
Σημείωμα του Αν.Κριεζή σχετικά με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αποπεράτωση δημοσίων έργων στην πόλη των Αθηνών.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Αίτηση Αικ.Περπιράκη προς την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ζητεί να της αποδοθούν οι αποδοχές που της έχουν παρακρατηθεί.
Αίτηση
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ι.Μινέττα προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει επιστολή του προς τον Π.Βουρλούμη.
Διαβιβαστικό
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ι.Μινέττα, χρηματιστή, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με τα αίτια της οικονομικής κρίσης και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ι.Μινέττα με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Υπόμνημα ομολογιούχων των εκ Φρ.Χρ.5.500.000 Δανείου 4% της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Αθηνών-Πειραιώς και της διαδόχου αυτής Α.Ε.Ηλεκτρικών Μεταφορών.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Υφισταμένη φορολογία του ελαιολάδου και σπορελαίων εν Ιταλία (Νοέμβριος 1929).
Πίνακας
1929 Νοέμβριος
infolib image control
Έγγειος φορολογία ελαίου με τιμήν δραχμών 12 κατ' οκάν.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Υφισταμένη φορολογία του ελαιολάδου εν Γαλλία".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Γ.Αμηρά επί του ζητήματος της στεγάσεως των αστών προσφύγων.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Δημ.Π.Πετρίδη με τίτλο "Υποδείξεις επί της συστάσεως του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου".
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα επί της εις μιαν επιχείρησιν συγχωνεύσεως των κυριοτέρων λιγνιτικών της χώρας εκμεταλλεύσεων.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Πίναξ της εξησφαλισμένης ετησίας καταναλώσεως Λιγνίτου, Πλίνθων και Ξυλανθράκων της Εθν.Λιγνιτικής Εταιρείας.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Αναλυτικός Πίναξ των υπό της Εθνικής Λιγνιτικής Εταιρίας, πραγματοποιηθησομένων ετησίων κερδών. (Επί τη βάσει ετησίας παραγωγής και Εμπορίας 300.000 Τ.λιγνίτου)
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Τεχνικοί πίνακες υπολογισμού κερδών και κόστους.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Αίτηση των κληρονόμων του Γεωργίου Ρομπάκη και της συζύγου του Αλκινόου Γεωργ.Ρομπάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την αναγκαστική εξαγορά του ορυχείου τους από την Τουρκική Κυβέρνηση.
Αίτηση
1930 Μάιος 29
infolib image control
Σημείωμα του Δ.Ι.Βάλσαμου με τίτλο "Ελευθέρα Ζώνη Πειραιώς".
Σημείωμα
1930 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον L.G.Roussin σχετικά με την κατάσταση του προϋπολογισμού στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του L.G.Roussin προς τον H.C.F.Finlayson σχετικά με την κατάσταση της Ελλάδας σε ρευστό χρήμα.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 24
infolib image control
Υπόμνημα του H.C.F.Finlayson σχετικά με τη διάθεση των πλεονασμάτων των εισπράξεων των τριών παρελθουσών χρήσεων του προϋπολογισμού.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος 14
infolib image control
Επισκεπτήριο του J.M.Karavias στο οποίο αναγράφεται η φράση "μετά πολλού σεβασμού".
Επισκεπτήριο
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εμπορική σύμβαση της Ελλάδας με τη Γαλλία.
Σημείωμα
1930 Μάιος 21
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Paris. Reduced taxes on foreign securities".
Σημείωμα
1930 Απρίλιος 30
infolib image control
Συμπληρωματικαί διασαφήσεις επί του Γ' κεφαλαίου της εκθέσεως 3/5/1930.
Πίνακας
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Great Britain and the Empire. A parallel from ancient Athens and her colonies".
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επισκεπτήριο του J.M.Karavias στο οποίο αναγράφεται η φράση "μετά πολλού σεβασμού".
Επισκεπτήριο
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Περί το νέον δάνειον".
Σημείωμα
1930 Δεκέμβριος 24
infolib image control
The American Bond Market.
Ανάτυπο
1930 Δεκέμβριος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία του "Οίκου του Ναύτου".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με κάποια επιχείρηση οίνων και οινοπνευμάτων.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το ζήτημα των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Γ.Σακαλή με τίτλο "Η κίνησις των γαιανθράκων".
Έκθεση
1931 Ιανουάριος
infolib image control
Έκθεση του βουλευτή Κέας, Π.Ρεδιάδου, με τίτλο "Η εξέλιξις των εργασιών της Τραπέζης Ελλάδος".
Έκθεση
1931 Ιανουάριος
infolib image control
Προσάρτημα του Π.Ρεδιάδου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος
infolib image control
Υπόμνημα της Ανώνυμης Εταιρείας "Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕΛΚΑ" προς την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών σχετικά με τον προφορικό διαγωνισμό για την προμήθεια 50 εκατομμυρίων χαλκογραφημένων γραμματοσήμων.
Υπόμνημα
1931 Απρίλιος 6
infolib image control
Άρθρο του Βουλευτή Καλαμών, Στ.Κωστόπουλου, με τίτλο "Ο νέος Προϋπολογισμός Α'".
Άρθρο
<1931>
infolib image control
Άρθρο του Βουλευτή Καλαμών, Στ.Κωστόπουλου, με τίτλο "Ο νέος Προϋπολογισμός Β'".
Άρθρο
<1931>
infolib image control
Άρθρο του Τμηματάρχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ι.Δ.Ζάρρα, με τίτλο "Η χρησιμότης των γραφείων ανευρέσεως εργασίας".
Άρθρο
1931 Μάιος 23
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την γεωργική κρίση.
Σημείωμα
infolib image control
Δελτίο τύπου του Πρακτορείου της Γενεύης σχετικά με την λειτουργία της Διεθνούς Υποθηκικής Τράπεζας Αγροτικής Πίστεως.
Δελτίο τύπου
1931 Μάιος 21
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις οικονομικές χρήσεις των ετών 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932.
Πίνακας
1931 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην Ιταλία.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει η Κυβέρνηση για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την διεθνή οικονομική κρίση, τα αίτιά της και την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα των ομολογιών.
Άρθρο
infolib image control
Υπόμνημα επί της ιδρύσεως βιομηχανίας σακχάρεως εκ τεύτλων εν Ελλάδι.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Ανάλυσις της επιπλέον ετησίας παραγωγής προερχομένης εκ της ιδρύσεως εργοστασίου σακχάρεως 10.000 τόννων.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεσις περί του δυνατού επιτεύξεως περιορισμών επί της εισαγωγής τροφίμων.
Έκθεση
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τους περιορισμούς επί της εισαγωγής τροφίμων.
Πίνακας
infolib image control
Μελέτη στην οποία προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Μελέτη
χ.χ.
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση του στεμφυλοπνεύματος, την κατάχρηση των ενσήμων και την υπόθεση της κινίνης.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση περί του διεξαχθέντος διαχειριστικού ελέγχου του Δήμου Πειραιώς.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Πίνακας με διάφορες πληροφορίες των χρήσεων των ετών 1928-1932.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και την εταιρεία Eastern Telegraph Company.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του N.F.Warren Fisher σχετικά με την ίδρυση του Οικονομικού Συμβουλίου.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Αντίγραφο αποφάσεως του Θησαυροφυλακείου σχετικά με την ίδρυση και τον προορισμό του Οικονομικού Συμβουλίου.
Απόφαση
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Ανοικτή επιστολή του Αττικού προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γ.Πεσματζόγλου και τον Υπουργό Γεωργίας, Ι.Θεοτόκη, σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 5845 "περί Οργανώσεως αναγκαστικών Συνεταιρισμών Αττικοβοιωτίας και Οργανισμού Προστασίας Αμπελουργών".
Επιστολή
1932
infolib image control
Έκθεση του Γερουσιαστή Κοζάνης, Γ.Κακουλίδη, με τίτλο "Προσχέδιο συμβιβασμού μετά των Δανειστών του Κράτους (εις δραχ.σταθεροποιήσεως)".
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Επιστολή Χρηματιστών προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με την οποία διαμαρτύρονται για την απόφαση της Κυβέρνησης να παραμείνει κλειστό το Χρηματιστήριο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Υπόμνημα Γεωργ.Ν.Γεωργιάδου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την αδιαφορία της Κυβέρνησης για το έργο του σχετικά με τα βυζαντινά κειμήλια του Μυστρά.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Αίτηση του Αχ.Αναστασιάδη προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τη μελετώμενη μείωση του παρακρατήματος επί της εξαγωγής καπνών.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Επισκεπτήριο του Γεωργίου Θ.Πανόπουλου, προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Μελέτη επί των ληπτέων μέτρων διά την βελτίωσιν των όρων προμηθείας σίτου εκ του εξωτερικού από απόψεως συναλλαγματικής και οικονομικής εν γένει.
Μελέτη
1932 Νοέμβριος 5
infolib image control
Έκθεση του Χρ.Λαδά προς τον Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αλ.Κορυζή, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με το πώς μπορεί να ανακτήσει η Ελλάδα την παλιά οικονομική της θέση στους κόλπους της τέως Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Τράκα με τίτλο "Ο υδατικός Κώδιξ".
Σημείωμα
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Έκθεση του Σ.Γρηγορίου στην οποία υποβάλλει τις σκέψεις του επί της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Σημείωμα περί Αλιείας και αλιέων Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί Ιδρύσεως Ταμείου Αλιείας καταρτισθέν υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Σχέδιο νόμου
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Υπόμνημα οφειλετών εις γαλλικά φράγκα".
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Έκθεση στην οποία εκφράζονται σκέψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τον Νόμο "περί καταβολής αποζημιώσεως λόγω ατυχημάτων, τρόπου εκτιμήσεως αξίας απαλλοτριουμένων ακινήτων κλπ".
Έκθεση
<1932-1933>
infolib image control
Έκθεση του Γ.Ε.Δράκου με τίτλο "Τα εθνικά μας προϊόντα".
Έκθεση
<1933>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής των απομακρυνθέντων φορτοεκφορτωτών με την οποία ζητούν την τροποποίηση του Νόμου 4748 περί οργανώσεως του Οργανισμού του Λιμένος Πειραιώς.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος
infolib image control
Αίτηση του Αθ.Αντωνόπουλου, εκ μέρους του Ενοριακού Ναού Καρδιτσομαγούλας, "Άγιος Δημήτριος", προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την υπόθεση της χρηματικής διαφοράς ανάμεσα στους καλλιεργητές της Καρδιτσομαγούλας και τον εκπρόσωπο του ελληνικού δημοσίου, Αθαν.Παλαμιώτη.
Αίτηση
1934 Μάιος 20
infolib image control
Υπόμνημα των Εργοδοτών Βυρσοδεψών περιφέρειας Βόλου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας "περί απονομής συντάξεως ή αποζημιώσεως".
Υπόμνημα
1934 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό του Κωνστ.Κοντοδημητρίου, του Σωκρ.Καλαϊτζή και του Κωνστ.Παπαλεξίου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλουν αντίγραφο υπομνήματός τους προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Διαβιβαστικό
1934 Αύγουστος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Κ.Κοντοδημητρίου, του Σ.Καλαϊτζή και του Κ.Παπαλεξίου προς τον Υπουργό Οικονομικών, Σ.Λοβέρδο, με το οποίο ζητούν οικονομική ενίσχυση για όλους τους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας από την Κυβέρνηση.
Υπόμνημα
1934 Αύγουστος 9

Bρέθηκαν 78 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution