Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις εξαγωγές καναδικών προϊόντων προς την Ελλάδα.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση του Π.Β.Δερτιλή με τίτλο "Η Ελλάς και η πρότασις Χούβερ".
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Π.Β.Δερτιλή με τίτλο "Η Ελλάς και η πρότασις Χούβερ".
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δ.Καραβίδα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία παρακαλεί να του ορίσει ακρόαση για να του εκθέσει διάφορα ζητήματα, στα οποία ζητεί την επέμβασή του.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 12
infolib image control
Απόκομμα φακέλου στο οποίο φαίνεται το όνομα του αποστολέα, Κ.Δ.Καραβίδα.
Φάκελος
infolib image control
Αίτηση του Κ.Δ.Καραβίδα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Α.Μιχαλακόπουλο, όπου αναφέρει διάφορα παράπονά του κατά του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αίτηση
1931 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων της Επαρχίας Λαγκαδά με το οποίο εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τους αγώνες των Ελληνοκυπρίων.
Ψήφισμα
1931 Νοέμβριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών με το οποίο διαβιβάζει σημείωμα που του έδωσε ο ταγματάρχης Μηνιωτάκης.
Διαβιβαστικό
1932 Μάρτιος 9
infolib image control
Σημείωμα του ταγματάρχη, Εμμ.Μηνιωτάκη, σχετικά με την πληροφορία ότι πρόκειται να αναγνωριστούν δικαιώματα ιδιωτών στην περιοχή Γκιαούρ-Αντά (Δέλτα του Έβρου).
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Στ.Β.Θεοφανίδη σχετικά με την συνομιλία που είχε με τον Επιτετραμμένο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, L.Morris, για το ζήτημα της παροχής σίτου στην Ελλάδα επί πιστώσει.
Σημείωμα
1932 Απρίλιος 20
infolib image control
Σημείωμα του Στ.Β.Θεοφανίδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Α.Μιχαλακόπουλο, σχετικά με τη συνομιλία που είχε με τον Επιτετραμμένο της Αμερικής στην Ελλάδα, L.Morris, για το ζήτημα της παροχής σίτου στην Ελλάδα επί πιστώσει.
Σημείωμα
1932 Μάϊος 3
infolib image control
Υπόμνημα επί της πατριαρχικής εν συνόδω διατάξεως περί εκλογής Πατριάρχου.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος
infolib image control
Μελέτη του Λ.Βιτάλη σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη της Σμύρνης.
Μελέτη
<1932 Σεπτέμβριος 2>
infolib image control
Μελέτη με τίτλο "Εκεί όπου ετάφη το όνειρον μιας φυλής".
Μελέτη
<1932>
infolib image control
Επιστολή προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σμύρνη σχετικά με την συγκοινωνία από την Ελλάδα προς τη Σμύρνη και το κόστος της.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Μελέτη περί της οικονομικής ανάπτυξης της Σμύρνης. Μέρος Β'.
Μελέτη
<1932>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας-Βραζιλίας για την ανταλλαγή εμπορικών προϊόντων ανάμεσα στις δύο χώρες.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Σημείωμα του Α.Σιώτη σχετικά με τη διάλυση της εν Κωνσταντινουπόλει Μικτής Επιτροπής.
Σημείωμα
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Ζήτημα Λευκορρώσων εν Τουρκία".
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Κατάλογος των εν Κωνσταντινουπόλει ορθοδόξων Ελλήνων το γένος Λευκορρόσων.
Κατάλογος
<1932>
infolib image control
Σημείωμα περί της εις παλαιοτέρους χρόνους συμπράξεως Ελλήνων και Τούρκων.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του Ελβετού, Paul Trembley, με το οποίο ζητεί την υποστήριξη της Κυβέρνησης για το έργο του ίδιου και του Fr.Boissonnas στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση με τίτλο "Το Βαλκανικόν σύμφωνον και οι εξ αυτού μελλοντικοί κίνδυνοι δια την Ελλάδα".
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του κοινωνιολόγου, Georg Schulpe, σχετικά με την ίδρυση βαλκανικής Ομοσπονδίας.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάληψη ρουμανικής εκκλησίας στη Βέρροια.
Επιστολή
Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της αυτονομίας της Εκκλησίας και των σχολείων των Ρουμανιζόντων Κουτσοβλάχων στις νέες χώρες.
Επιστολή
Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τα παράπονα που διατύπωσαν οι Ρουμανίζοντες Κουτσοβλάχοι που διέφυγαν στο Βουκουρέστι, περί διωγμού τους από τις ελληνικές Αρχές.
Επιστολή
Οκτώβριος 6
infolib image control
Σημείωμα το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκκένωση της Ουγγαρίας για τον διακανονισμό των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεών της.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα διά το ζήτημα των διαγεγραμμένων Ρωμηών δικηγόρων Κωνσταντινούπολης.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Υπόμνημα του Κ.Σβορώνου με τίτλο "Ο Νέος Συνταγματικός Χάρτης του Γένους".
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ιωάννη Γ.Βυτιάδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Ι.Γρυπάρη, με την οποία εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με την πατριαρχική κρίση.
Επιστολή
<1910>
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Κ.Βιολάκη, Διευθυντή και Ιδιοκτήτη των εν Κωνσταντινουπόλει Εφημερίδων "Κήρυξ" και "Νέα Ανατολή" σχετικά με την διεξαγόμενη προσφυγική προπαγάνδα.
Υπόμνημα
χ.χ.
infolib image control
Έκθεση του Joseph E.Davis η οποία αναφέρεται στην νομική υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με το δάνειο προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
American Friends of Greece, Inc. for Aid to Greece and the Refugees of the Near East.
Ανάτυπο
x.x.

Bρέθηκαν 34 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution