Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αναφορά του Δασολόγου Μ.Α.Λισμάνη προς τον Υπουργό Γεωργίας και Εμπορίου Εμ.Μπενάκη περί Δασονομικής Υπηρεσίας.
Αναφορά
1911 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Μ.Α.Λισμάνη προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό των Οικονομικών και Εξωτερικών Δημήτριο Ράλλη με την οποία υποβάλλει την παραίτηση του από τη θέση του Διευθυντή της Δασονομικής Σχολής Βυτίνης.
Επιστολή
1903 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Φωκίωνα Νέγρη προς τον Διευθυντή του Δασοκομικού Τμήματος Βυτίνης Μ.Α.Λισμάνη και τον Δασάρχη Ν.Εμμανουήλ με την οποία εκφράζει την πλήρη ευαρέσκειά του για το ζήλο τους στην εκπαίδευση των δασοκόμων.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Α.Σιμόπουλου προς τον Μιχάλη Α.Λισμάνη με την οποία του κοινοποιείται ο διορισμός του ως Διευθυντή του Δασοκομικού Τμήματος του Γεωργικού Σταθμού Γόρτυνος στη Βυτίνα.
Επιστολή
1901 Αύγουστος 8
infolib image control
Ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών Κ.Μαυρομιχάλη προς τον Δασολόγο Μιχαήλ Αντ.Λισμάνη της πρόσληψής του ως Διευθυντή του εν Βυτίνη Δασοκομικού Τμήματος του Γεωργικού Σταθμού Γόρτυνος.
Ανακοινωθέν
1895 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Έκθεση του Καπνεμπόρου Αρ.Λ.Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Γεωργίας και Εμπορίου Εμ.Μπενάκη σχετικά με την εμπορία καπνών και τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση θείου για την προστασία των φυτών στην ποιότητα του.
Έκθεση
1911 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σαλαμπάσης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλεται υπόμνημα περί του νόμου των μεταλλείων και της εφαρμογής του και του επισημαίνει ότι εξαιτίας των υπέρογκων βαρών που επιβάλλει αυτός τα περισσότερα μεταλλεία της Ελλάδας παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
Επιστολή
1911 Μάιος 19
infolib image control
Υπόμνημα των Κ.Σαλαμπάση, Α.Νοστράκη, Θ.Δρακάκη κ.α. προς τον Υπουργό Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Εμ.Μπενάκη περί του νέου νόμου περί μεταλλείων και της εφαρμογής αυτού.
Υπόμνημα
1911 Μάιος 18
infolib image control
Υπόμνημα των Ιδιοκτητών των αγροτικών κτημάτων περιφερείας του Δήμου Αθηναίων προς τον Υπουργό Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Εμ.Μπενάκη σχετικά με την προστασία των κτημάτων τους από τις αυθαιρεσίες των αμπελοφυλάκων, αγροφυλάκων και γρασιδοφυλάκων.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 17
infolib image control
Αίτησις του Σαμπίλ- μπέη Αλή- μπέη προς το Υπουργείο Γεωργίας Γ.Καφαντάρη με την οποία ζητά να του επιστραφούν τα κτήματα των προγόνων του εφόσον αυτά υπάγονται στο νόμο περί βακουφίων.
Αίτηση
1919 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Πιστοποιητικό του Δημάρχου Λάρισας Κ.Βλάχου με το οποίο πιστοποιεί την εγγραφή του Σαμπίλ Αλή στα δημοτολόγια του Δήμου Λάρισας.
Πιστοποιητικό
1919 Μάρτιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του τέως Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βουκουρεστίου Αλέξανδρου Καμπούρη σχετικά με τη Γεωργική Τράπεζα.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Προτάσεις του τέως Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βουκουρεστίου Αλέξανδρου Καμπούρη για τη Γεωργία στην Ελλάδα.
Πρόταση
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Γ.Α.Αστερίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά να εξαιρεθεί το κτήμα Καστρίου (Φθιώτιδος) από την, κατά το νόμο του 1925, υποχρεωτική απαλλοτρίωση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Υπόμνημα της Βασιλικής συζύγου Γεωργίου Αστερίου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Γεωργίας Ι.Κανναβό και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την απαλλοτρίωση του κτήματος Καστρίου.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας Ι.Κανναβού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά την επιστολή του Γ.Αστερίου για την υπόθεση απαλλοτρίωσης του κτήματος Καστρίου.
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Τμηματάρχη Β' Γ.Κ.Φιλιππόπουλο προς τον Υπουργό Γεωργίας Ι.Κανναβό σχετικά με το νομοσχέδιο "περί οργανώσεως της ελαιοπαραγωγής".
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 7
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί οργανώσεως της ελαιοπαραγωγής".
Εισηγητική Έκθεση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί οργανώσεως της ελαιοπαραγωγής.
Σχέδιο νόμου
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Έισηγητική Έκθεσις επί του νομοσχεδίου νόμου "περί προσθήκης 4ης και εις το άρθρον 5 του Κώδικος της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας".
Εισηγητική Έκθεση
1919 Απρίλιος 1
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Δ/σεως Δημοσίου Λογιστικού επί του σχεδίου νόμου "περί μειώσεως της αξίας της μεταλλικής δραχμής του δασμού των υπό διαμετακόμισιν ευρισκομένων κενών βαρελίων".
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της δικογραφίας κατά του βουλευτού κ. Α.Καλαντζάκου.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της δικογραφίας κατά του βουλευτού κ. Γ.Θεοδοσιάδου.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της δικογραφίας κατά του βουλευτού κ.Γ.Βασιλειάδου.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της δικογραφίας κατά του βουλευτού κ.Θ.Λίρα.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της δικογραφίας κατά του βουλευτού κ. Γ.Θεοδοσιάδου.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί συμπληρώσεως των άρθρων 20 και 22 του νόμου ΓΥΛΖ' "περί προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων".
Έκθεση
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 4/9 Σεπτεμβρίου 1925 περί τροποποιήσεως των περί πινακίου και άλλων σχετικών προς την προδικασίαν διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας".
Έκθεση
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί αυξήσεως του αριθμού των ειρηνοδικών και συστάσεως Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων τινών".
Έκθεση
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί σχεδίου νόμου "περί συμπληρώσεως του άρθρου 3 του νόμου 3742 περί Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου", ως ετροποποιήθει.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Έκθεσις της επί της Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί της προτάσεως νόμου "περί προσθήκης 2ου εδαφίου εις το άρθρον 5 του νόμου 2228 περί διαζυγίου".
Έκθεση
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Ημερήσια Διάταξις Νομοθετικής Εργασίας. Συνεδρίασις Π' 3 Απριλίου 1929.
Ημερήσια διάταξη
1929 Απρίλιος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Επαμ. Μ.Κυπριάδη με τίτλο: Επί της κρίσεως των παραγωγών καπνών και δημητριακών της Μακεδονίας και Θράκης.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή Εκπαιδεύσεως Χ.Β.Άλλεν περί Γεωργικής διδασκαλίας των εν Μακεδονία ορφανών της Αμερικανικής Περιθάλψεως.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Έκθεση του Χημικού - Βιομήχανου - Ελαιουργού Αριστοτέλη Κ.Μακρή επί της κρίσεως του ελαιολάδου και των τρόπων κατά τους οποίους θα ηδύνατο το κράτος επεμβαίνον να έλθη αρωγόν δια την ανακούφισιν των ελαιοπαραγωγών.
Έκθεση
1930 Μάιος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Γερουσιαστή Διονύσιου Γιαννουλόπουλου επί του σταφιδικού ζητήματος.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 29
infolib image control
Έκθεσις του Αντιεισαγγελέα παρά τω Αρείω Πάγω Προέδρου της Επιτροπής προς εξέταση ζητημάτων μετά την Συνθήκη της Άγκυρας Αντώνιου Κ.Ρωμάνου προς την Επιτροπή αυτή.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Περίληψις των εισηγήσεων επί του καπνικού ζητήματος προς την Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν.
Περίληψη
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Τμηματάρχη της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας Χρήστου Βασματζίδου σχετικά με την αύξηση της παραγωγής των σιτηρών και των κτηνοτροφικών φυτών.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δ.Καραβίδα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα στοιχεία που ζήτησε για την γεωργική εργασία της αδελφής του Πατρούλας Καραβίδα Βασματζίδη στην Χαλκιδική.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Σημείωμα του Καραμάνου σχετικά με τα έξοδα και τα έσοδα από την καλλιέργεια 350 στρεμμάτων με ένα ζεύγος αροτήρων ημιόνων ή ίππων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Εισηγήσεις περί βάμβακος.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Α' Συμφέρει να προαχθή η βαμβακοκαλλιέργεια εν Ελλάδι;
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Β' Πως θα επιτευχθεί η προαγωγή της βαμβακοκαλλιεργείας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Γ' Που οφείλονται αι σημεριναί διαφοραί μεταξύ παραγωγών και βιομηχάνων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας 1: Στρεμματική απόδοσις των τελευταίων ετών εις τας σπουδαιοτέρας βαμβακοπαραγωγούς χώρας και εις την Ελλάδα.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ ΙΙ: Αι τιμαί του βάμβακος (εκκοκισμένου)
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ ΙΙΙ: Κόστος παραγωγής βάμβακος.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ ΙV: Έκτασις και παραγωγή βάμβακος εν Ελλάδι κατά τα τελευταία έτη.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ V: Εισαγωγή βάμβακος και βαμβακερών ειδών κατά τα τελευταία έτη.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Απολογισμός της Αγροτικής Τράπεζας από τον Βουλευτή Καλαμών Σταύρο Κωστόπουλο.
Απολογισμός
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας Άρη Τσαλίκη σχετικά με το ζήτημα του θεσμού των αναγκαστικών συνεταιρισμών γεωργικών υδραυλικών έργων.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 25
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο: Απόψεις κ. Ι.Παπαστράτου επί της μελετωμένης αγοράς καπνών υπό του Κράτους μέσω της Εθνικής Τραπέζης.
Υπόμνημα
1931 Ιούνιος 20
infolib image control
Μελέτη του Επαμεινώνδα Μ.Κυπριάδη επί της οργανώσεως της σιτοπαραγωγής.
Μελέτη
Φεβρουάριος 1931
infolib image control
Επιστολή του Philip Noel Baker προς τον Υπουργό Γεωργίας Ιωάννη Βαλαλά σχετικά με την απαλλοτρίωση των γαιών της γυναίκας του στην περιοχή Αχμέτ Αγά στην Εύβοια και ζητεί την λύση του ζητήματος.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Μελέτη επί της σιτοκαλλιέργειας εν Ελλάδι.
Μελέτη
infolib image control
Έκθεση του Μ.Παπαδόπουλου "Περί της σκαλιστικής καλλιέργειας σίτου ΜΕΝΤΑΝΑ εις την περιφέρειαν Κατερίνης" που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας του μηνός Νοεμβρίου 1932.
Έκθεση
1932
infolib image control
Εισήγησις επί των μέτρων δια την ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας.
Εισήγηση
infolib image control
Επιστολή του Οίκου Παπαγεωργίου προς την Διεύθυνση Κατασκευών Θεσσαλίας του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την αποδοτικότητα των αντιπλημμυρικών έργων του Πηνειού.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη ζημία που υφίσταται το Κράτος από την κακή διοίκηση και της παρανομίες Διευθυντού Καπνεργοστασίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα των χωρίων των γεωργικών Δήμων του Νομού Λαρίσσης εων εχόντων της εκτάσεως των πικνού πληθυσμού, επαρκή όπως εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως παρά των νυν ιδιοκτητών, δοθώσι εις τους καλλιεργούντας ήδη τας γαίας ταύτας καλλιεργητάς.
Σημείωμα

Bρέθηκαν 61 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution