Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν. Αναστασάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν. Αναστασάκη προς το Τμήμα εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με την ανάπτυξη της εξαγωγής των εγχωρίων προϊόντων.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 10
infolib image control
Έκθεση προς το Τμήμα Εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τίτλο "Έκθεσις επί της εμπορικής κινήσεως του λιμένος Τεργέστης έτους 1932".
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν. Αναστασάκη προς το τμήμα εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το ζήτημα οργάνωσης της εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Αναφορά του δικηγόρου, Δημ. Αφθονίδου, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της φυγάδευσης των αρχείων Αν. Μακεδονίας στην Κωνσταντινούπολη.
Αναφορά
1933 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή των μελών της Επιτροπής της επαρχίας Τριφυλίας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλουν τις απόψεις τους σχετικά με τα πρόσωπα που απαρτίζουν το συνδυασμό του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον G. Dizengremel για την έκφραση συμπαράστασης προς τον ίδιο και τη γυναίκα του με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Διοικητή της Banque Hypothécaire Franco-Hellénique, G. Disengremel.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του G. Disengremel προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του εκφράζει τη συμπάθειά του για την εναντίον του δολοφονική απόπειρα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 20
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών με τίτλο "Extrait du Procès-Verbal de la Séance du Conseil d'Administration du Juin 1933" σχετικά με την εναντίον του Ε. Βενιζέλου δολοφονική απόπειρα.
Πρακτικό
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών με τίτλο "Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Comité de Paris tenue le Vendredi 9 juin 1933 à 14 heures dans les Bureaux de la Banque d'Athènes à Paris" σχετικά με την εναντίον του Ε. Βενιζέλου δολοφονική απόπειρα.
Πρακτικό
<1933>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Αναστ. Γ. Μπακάλμπαση.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Έκθεση του Αν.Γ. Μπακάλμπαση με τίτλο "Ο Απολογισμός επί του προσφυγικού προβλήματος των δύο πολιτικών κόσμων, του κόσμου της αρνήσεως και του κόσμου της δημιουργίας".
Έκθεση
<1933>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Έλληνες υπήκοοι. Προβλεπόμενον παθητικόν. Κωνσταντινοπολίται. Ανακεφαλαίωσις Αστών. Διά τους αγρότας. Γενική ανακεφαλαίωσις αστών και αγροτών".
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τον αριθμόν δικαιούχων, τα γενικά ποσά, και τους μέσους όρους ποσών τα οποία λαμβάνει έκαστος επί της εφαρμογής του 25%.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Ευθ. Αθανασιάδη προς τον Ε. Βενιζέλο με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της δημοσιεύσεως του Δημοκρατικού Μανιφέστου.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Μακεδόνων φοιτητών προς τον Ευθ. Αθανασιάδη με την οποία τον ευχαριστούν και τον συγχαίρουν για το έργο της εφημερίδας του.
Επιστολή
1907 Νοέμβριος 16
infolib image control
Παλίρροια. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων.
Εφημερίδα, 668
1896 Ιούλιος 18
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 675
1896 Οκτώβριος 23
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 728
1892 Οκτώβριος 6
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 1292
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 1456
1927 Νοέμβριος 9
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 923
1904 Μάιος 29
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 4117
1926
infolib image control
Παλίρροια.
Εφημερίδα, 1467
1928 Μάρτιος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Τράπεζα της Ελλάδος με το οποίο αποστέλλουν αίτηση του Ε. Στεργιάδη.
Διαβιβαστικό
<1933>
infolib image control
Αίτηση του Ε. Στεργιάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την άρση της απαγόρευσης που υφίσταται για την αποστολή καπνών στο εξωτερικό.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Διαμαρτυρία του Ε. Στεργιάδη προς το Υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Καβάλα σχετικά με την υπόθεση αποστολής καπνών στο εξωτερικό.
Διαμαρτυρία
1933 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Αίτηση των Ελλήνων του Βελιγραδίου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν οικονομική ενίσχυση.
Αίτηση
1933 Ιανουάριος 23
infolib image control
Αίτηση της Επιτροπής 21 πτυχιούχων, μη διορισθέντων, της Κρατικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Τ.Τ. Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του διορισμού τους.
Αίτηση
1933 Ιανουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής 21 πτυχιούχων, μη διορισθέντων, της Κρατικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Τ.Τ. Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την υπόθεση του διορισμού τους.
Υπόμνημα
1933 Ιανουάριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Π. Χαλόφτη προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει συνημμένα αντίγραφο της αναφοράς διαμαρτυρίας του προς τον Υπουργό Στρατιωτικών.
Διαβιβαστικό
1933 Ιανουάριος 25
infolib image control
Αναφορά διαμαρτυρίας του Π. Χαλόφτη προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Γ. Κονδύλη, σχετικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια πολυβόλων τάγματος για τον ελληνικό στρατό.
Αναφορά
1932 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Π.Χαλόφτη προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Στρατηγό Κατεχάκη, σχετικά με την υπόθεση της προμήθειας πολυβόλων τάγματος.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή αντιπροσώπων του Προσφυγικού Συνεταιρισμού Κοινότητος Νέας Μανωλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία εκφράζουν το παράπονό τους για την μη παραχώρηση των ζητουμένων αγροτικών εκτάσεων.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τμηματάρχη του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως, Α. Ψαρά, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με το οποίο διαβιβάζεται αίτηση της Ελ. Γραμμενοπούλου και αναφέρεται ότι το Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί της υποθέσεώς της.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Αίτηση της Ελ. Γραμμενοπούλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητεί οικονομική βοήθεια.
Αίτηση
1933 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή των μη προσληφθέντων της υπηρεσίας Μηχανημάτων Λιμενικών έργων προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν να επαναδιοριστούν στις θέσεις τους.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων απολυθέντων υπαλλήλων της υπηρεσίας Μηχανημάτων Λιμενικών έργων.
Κατάλογος
<1933>
infolib image control
Αίτηση της Ανωνύμου Οικονομοτεχνικής Εταιρείας "Προμηθεύς" προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Δικαστικό Σύμβουλο σχετικά με την επιθυμία του Υπουργείου Συγκοινωνίας να ακυρώσει τη Σύμβαση Οδοποιΐας.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή της Ουρανίας Μηνά Αυθεντοπούλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητεί οικονομική βοήθεια από την Κυβέρνηση.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Αίτηση του Ιωάννη Αγγ. Βασιλείου προς τον Ε. Βενιζέλο και το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εφεύρεση ανθυποβρυχίου.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή της Ελένης Χρηστίδου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητεί να δοθεί αναστολή στο σύζυγό της που κρατείται στις φυλακές Συγγρού.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Κ.Μ. Βογιατζή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή εγγράφων για μία υπόθεσή του ζητώντας την παρέμβασή του.
Διαβιβαστικό
1933 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Δικαστικαί και προξενικαί αρχαί Αλεξανδρείας. Κατάπτωσις άνευ προηγουμένου. Τελευταίοι υποστηρικταί των, προσωπικώς οι αρχηγοί του..."Ηθικού ρυθμού" κ.κ. Τσαλδάρης, Μεταξάς, και Γ. Βλάχος (της "Καθημερινής")".
Σημείωμα
1933 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Μήνυση Κων.Αθ. Βογιατζή κατά Περικλέους Σκέφερη, τέως Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, και Ανδρέα Καλογιάννη, τέως Υποπροξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, για παραβίαση απόρρητων επιστολών.
Μήνυση
1933 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Υπόμνημα προσφύγων του χωριού Μπιτζιλέρ Φαρσάλων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την γεωργική αποκατάστασή τους.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Αίτηση των καλλιεργητών Καρδιτσομαγούλας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αφαίρεση του γεωμόρου τους.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Αίτηση των προσφύγων της επαρχίας Καρδίτσας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν να διαταχθεί το 2ο σώμα στρατού να προμηθεύσει χόρτο την επαρχία τους.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Υπόμνημα των Αμπελουργών της Κοινότητας Βλάσδου Καρδίτσας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ζητούν οικονομική ενίσχυση από το δημόσιο.
Υπόμνημα
1933 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Αίτηση του Σπ. Παπαευσταθίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση μίσθωσης της κατοικίας του στο Δημόσιο.
Αίτηση
1933 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Αναφορά του Προσωπικού της Γενικής Αποθήκης Υλικού Τ.Τ.Τ. προς το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα του ωραρίου εργασίας τους.
Αναφορά
1933 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή διαφόρων επιφανών Αθηναίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εναντίον του δολοφονική απόπειρα.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μιχ. Μανιάτη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται γιατί δεν του έχει επιτραπεί να τον συναντήσει προσωπικά για να του εκθέσει τα σχετικά με την υπόθεσή του.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Βουλή των Ελλήνων. Περίοδος Γ'- Σύνοδος Α'.
Πρακτικό
1932 Νοέμβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με διάφορα αιτήματα που αφορούν στη διεξαγωγή των δικών.
Υπόμνημα
<1933>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής των Απολυθέντων υπαλλήλων της Τράπεζας της Ανατολής προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική τους αποκατάσταση μετά τη διάλυση της Τράπεζας της Ανατολής.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Υπόμνημα των εν ταις Επανορθωτικαίς φυλακαίς Θεσσαλονίκης κρατουμένων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, τους Αρχηγούς των Κομμάτων, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Γερουσίας και τους εκπροσώπους του ελληνικού τύπου σχετικά με αίτημά τους για θέσπιση ανακουφιστικού μέτρου για την προστασία τους.
Υπόμνημα
1934 Μάρτιος 6
infolib image control
Υπόμνημα των εν Πάτραις Αντιπροσώπων Καπνοβιομηχανιών προς τον Ε. Βενιζέλο, τη Βουλή των Ελλήνων, τον Πρόεδρο της Γερουσίας, διάφορες εφημερίδες και άλλους σχετικά με την μελετώμενη μονοπώληση του καπνού.
Υπόμνημα
1934 Μάρτιος 17
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των Χονδροπωλητών Ηρακλείου "επί του υπό κρίσιν Νομοσχεδίου Μονοπωλήσεως εσωτερικής καταναλώσεως καπνού".
Υπόμνημα
1934 Μάρτιος 20
infolib image control
Υπόμνημα Λαού Επαρχίας Παιονίας προς τον Ε. Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής και της Γερουσίας, τον Υπουργό Στρατιωτικών, Εσωτερικών, και άλλους "περί μη τεμαχισμού της επαρχίας του".
Υπόμνημα
1934 Μάιος 12
infolib image control
Υπόμνημα Εμπειροτεχνών εκτάκτων τεχνικών υπαλλήλων τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας προς τον Ε. Βενιζέλο, τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τους Υπουργούς Γεωργίας και Οικονομικών και τους Προέδρους των Νομοθετικών Σωμάτων σχετικά με την κατοχύρωση της θέσης τους.
Υπόμνημα
1934 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Θ. Θεοχάρη προς τον Παναγή Τσαλδάρη και τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ριζικής πολιτικής αναμόρφωσης για την προώθηση της παραγωγής.
Επιστολή
1934 Ιούλιος
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Δασικού Συνεδρίου του Νομού Τρικκάλων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Ε. Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Γερουσίας, τους Αρχηγούς των Κομμάτων και άλλους, σχετικά με τη βελτίωση της θέσης των κτηνοτρόφων κατοίκων των ορεινών περιοχών.
Ψήφισμα
1934 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Θ. Θεοχάρη προς τον Π. Τσαλδάρη και τον Ε. Βενιζέλο με την οποία προτείνει ένα μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επαρχιών και την αποφυγή των πολιτικών ακροτήτων.
Επιστολή
1934 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα δημοτικών υπαλλήλων Αθηνών υπηρετούντων εις υπηρεσίας δεκτικάς ενοικιάσεως προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Πρόεδρο της Γερουσίας, τους Αρχηγούς των Κομμάτων και άλλους, σχετικά με άρθρο του σχεδίου νόμου "περί μεταρρυθμίσεων εις την Νομοθεσίαν περί Δήμων και Κοινοτήτων".
Υπόμνημα
1934 Οκτώβριος 24

Bρέθηκαν 66 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution